Byla eB2-163-252/2019
Dėl sprendimo priėmimo dėl įmonės pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios UAB „Audva“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgalioto asmens M. S. prašymą dėl sprendimo priėmimo dėl įmonės pabaigos ir,

Nustatė

2bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodo, kad bankrutavusios UAB „Audva“ likvidavimo procedūros yra baigtos.

3Prašymas tenkintinas.

4Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi UAB „Audva“ iškelta bankroto byla, 2019-01-03 nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas, 2019-01-24 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. Byloje nustatyta, kad įmonės likvidavimo procedūra yra baigta, nes įmonė veiklos neatnaujino, turto neįgijo. Iš teismui pateikto bankroto administratoriaus likvidavimo ataskaitos, kurios nepatvirtino kreditorių susirinkimas, matyti, kad nuosavo turto įmonė nebeturi. Per likvidavimo laikotarpį įmonė gavo 12 913,76 Eur lėšų, kurias sudarė: 922,17 Eur lėšos gautos iš Garantinio fondo ir jomis atsiskaityta su pirmos eilės kreditore I. K., 4991,59 Eur grąžinti iš VMI kaip mokestinė permoka ir 7000 Eur gauti iš buvusio įmonės vadovo pagal 2019-08-06 pasirašytą taikos sutartį. Gautomis lėšomis 11 991,59 Eur yra padengtos administravimo lėšos. Pateiktoje atskaitoje administratorius išsamiai išdėstė motyvus, kodėl jis nereiškė ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, nes kreditoriaus UAB „Nimetus“ nurodytų automobilių pardavimas nebuvo nuostolingas bendrovei, o už automobilį, kuris buvo parduotas K., vadovas įnešė 7000 Eur pagal sudarytą taikos sutartį. Administratorius išsamiai pateiktoje atskaitoje taip pat nurodė, kad trumpalaikis turtas buvo nurašytas dar 2016 metis, todėl ginčyti nurašymo aktus, kuriais buvo nurašytas nusidėvėjęs trumpalaikis turtas nėra jokio pagrindo ir administratoriaus nuomone, jo nurašymas prieš du metus iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo ta priežastimi dėl bankroto bylos iškėlimo. Administratorius taip pat nurodė, kad būtent pagrindinis kreditorius UAB „Nimetus“ nėra atsiskaitęs už atliktus statybos darbus, kuriuos bendrovė atliko be rangos sutarčių, taip pat dėl to, kad pats kreditorius nepasirašinėjo atliktų darbų aktų ir taip su bendrove nebuvo atsiskaityta.

5Kreditorius UAB „Nimetus“ būdamas pagrindiniu kreditoriumi, nes turi daugiau nei 90 procentų patvirtintų kreditorinių reikalavimų dalį, nepritarė bankroto administratoriaus ataskaitai ir teismui teikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos. Savo atsiliepime kreditorius nurodo tą faktą, kad administratorius turėjo ginčyti automobilių perleidimo sandorius, nes turtas buvo tyčia realizuotas, taip pat dėl 2016 m atlikto turto nurašymo aktų ir dėl dalies dokumentų neperdavimo administratoriui.

6Teismas kritiškai vertina kreditoriaus pateiktus argumentus dėl bankroto administratoriaus veiklos ir vykdomų bankroto procedūrų teisingumo bei sąžiningumo. UAB „Nimetus“, būdamas pagrindiniu kreditoriumi šioje bankroto byloje turi visas teises pagal ĮBĮ reikšti ieškinius teismui dėl tyčinio bankroto, dėl jo manymu padarytos žalos, dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Kreditorius pats tyčia vilkina bankroto procedūras, nes byloje yra duomenys, kad jis kreipėsi į teismą dėl galimybės jam susipažinti su įmonės dokumentais ir 2019-03-04 toks prašymas buvo tenkintas. Tačiau kreditorius šia teise nepasinaudojo savalaikiai ir nėra jokių duomenų, kad jis būtų pasinaudojęs teise reikšti ieškinį dėl tyčinio bankroto ar kitaip realizavęs jam suteiktą teisę. Ta aplinkybė, kad bankroto administratorius geranoriškai, pažeidęs 2019-03-04 teismo nutarties terminus jau po prašymo pateikimo dėl įmonės pabaigos pasirašė konfidencialumo sutartį ir suteikė kreditoriui galimybę susipažinti su įmonės dokumentais, rodo tik tai, kad kreditorius piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis. Kreditoriaus pateikti įmonė atsakymai neva jos grynais pinigais su bendro neatsiskaitinėjo, prieštarauja originaliems dokumentams, kuriuos yra perėmęs administratorius. Ta aplinkybė, kad administratoriui yra perduoti ne visi įmonės dokumentai, nėra pagrindas teigti, kad tuo padaryta įmonei žala. Buvusiam vadovui nurodžius, kad jis kitų dokumentų, kurių prašė administratorius neturi, nėra galimybės jų atkurti ar teigti, kad dėl jų neperdavimo yra padaryta įmonei žala.

7Atmestini kaip nepagrįsti kreditoriaus teiginiai, kad administratorius privalėjo sušaukti kreditorių susirinkimą dėl įmonės pabaigos. Kaip žinia kreditoriui teisines paslaugas teikia teisininkai profesionalai, todėl jiems tikrai turėtų būti žinoma, kad ĮBĮ nuostatos tokios pareigos administratoriui nenumato.

8Vienintelė aplinkybė, kuria administratorius galėjo pasinaudoti, tai pareikšti ieškinį kreditoriui UAB „Nimetus“ dėl apmokėjimo už atliktus darbus pagal pasirašytas statybos rangos sutartis, jeigu pagal jas nėra atsiskaityta ir bandyti įrodinėti liudytojų pagalba ar kitomis priemonėmis neatsiskaitymą už atliktus statybos darbus, kurie atlikti be sutarčių. Tačiau šie ginčai teisme tikrai nagrinėtųsi ilgai ir galimai gautina suma būtų tik tenkinti paties kreditoriaus kreditoriniai reikalavimai. Tačiau administratorius, matyt įvertinęs visus turimus įrodymus ir galimybes, tokių ketinimų atsisakė. Tačiau tai nėra pagrindas netenkinti administratoriaus prašymo dėl įmonės pabaigos.

9Nors kreditorius ir nepritarė bankroto administratoriaus pateiktai ataskaitai, tačiau teismas nemato pagrindo jai nepritarti ir su ja nesutikti. Iš ataskaitos matyti, kad įmonė nebeturi galimybių gauti dar kokių nors lėšų ir bankroto administratoriui nenustačius pagrindų dėl tyčinio bankroto, bei tokių pagrindų nenustačius ir pačiam kreditoriui, baigti likvidavimo procedūras yra visi pagrindai.

10Bankroto administratorius pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos pažymą, kuria patvirtinama, kad bendrovė neturi atliekų, kurios terštų aplinką ar kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų.

11Esant paminėtoms aplinkybėms konstatuotina, jog yra nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Audva“ pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 30 str., 31 str., 32 str. 4-6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., 26 str. 1 d., 3 d., 31 str. 7 d., 32 str. 4-6 d., Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 str., teismas

Nutarė

13pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Audva“ (įmonės kodas 302627990, buveinė Parko g. 47-50, Panevėžio m.) veikla pasibaigė dėl bankroto.

14Įpareigoti bankrutavusios UAB „Audva“ administratorių UAB „Bankroto administratorių biuras“ įvykdyti LR Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5-6 dalių reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą bei duomenis apie įmonės dokumentų perdavimą archyvui.

15Patvirtinti bankrutavusios UAB „Audva“ kreditorių sąrašą, kurių finansiniai reikalavimai nepatenkinti:

16Kreditoriai Suma eurais

VSDFV Panevėžio skyrius 172,08
VSDFV Alytaus skyrius 922,17
AB „Nimetus“ 343380,66
UAB „Wodlux“ 961,19
UAB „Kauno kranai“ 1323,84
Viso 346759,94
   
   
   
   
   

17Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė... 2. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašo priimti sprendimą dėl... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi UAB „Audva“... 5. Kreditorius UAB „Nimetus“ būdamas pagrindiniu kreditoriumi, nes turi... 6. Teismas kritiškai vertina kreditoriaus pateiktus argumentus dėl bankroto... 7. Atmestini kaip nepagrįsti kreditoriaus teiginiai, kad administratorius... 8. Vienintelė aplinkybė, kuria administratorius galėjo pasinaudoti, tai... 9. Nors kreditorius ir nepritarė bankroto administratoriaus pateiktai ataskaitai,... 10. Bankroto administratorius pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos... 11. Esant paminėtoms aplinkybėms konstatuotina, jog yra nustatytos faktinės ir... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.,... 13. pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Audva“ (įmonės kodas 302627990,... 14. Įpareigoti bankrutavusios UAB „Audva“ administratorių UAB „Bankroto... 15. Patvirtinti bankrutavusios UAB „Audva“ kreditorių sąrašą, kurių... 16. Kreditoriai Suma eurais
VSDFV Panevėžio skyrius... 17. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...