Byla 2-93-228/2012

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokurorei A.Gylytei, atsakovams S. T. ir V. Č. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, trečiajam asmeniui D. M. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, dalyvaujant trečiajam asmeniui M. E., dalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui B.Varnui, institucijos, teikiančios išvadą, Molėtų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams S. T. ir V. Č. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikams nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto administratoriaus paskyrimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, D. M. ir M. E., savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškinyje ir posėdžių metu prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią motinai S. T. ir V. Č. jų nepilnametės dukters A. Č. atžvilgiu, taip pat apriboti motinos valdžią S. T. sūnaus K. T. atžvilgiu.

3Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, nustatyti vaikams A. Č. ir K. T. nuolatinę globą, A. Č. globėja ir turto administratore paskirti D. M., K. T. globėja ir turto administratore paskirti M. E., kartu su globėjomis nustatyti vaikų gyvenamąją vietą.

4Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atsakovų S. T. nepilnametės dukters A. Č. ir nepilnamečio sūnaus K. T. išlaikymui nuo 2010-12-15 iki vaikų pilnametystės kiekvienam vaikui po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, šias išmokas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, iš V. Č. dukters A. Č. išlaikymui nuo 2010-12-15 iki vaiko pilnametystės po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, šias išmokas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka

5Ieškovas nurodė, kad vaikui A. Č. 2010-12-15 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-880 buvo nustatyta laikinoji globa Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, ši įstaiga paskirta ir laikinuoju globėju. Vaikui K. T. 2010-12-15 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-881 buvo nustatyta laikinoji globa Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, ši įstaiga paskirta ir laikinuoju globėju.

6Vaikų motina S. T. kartu su vaikais buvo apgyvendinta Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro šeimos krizių grupėje, tačiau atsakovė neišbuvo nustatyto termino, paliko vaikus vienus ir išvyko.

72011-01-11 gautas D. M. prašymas paskirti ją A. Č. globėja ir nustatyti laikinąją globą šeimoje, 2011-02-19 gautas M. E. prašymas paskirti ją K. T. globėja ir nustatyti laikinąją globą šeimoje.

82011-01-24 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-59 buvo pakeistas A. Č. globėjas, juo paskirta D. M., 2011-02-22 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-136 buvo pakeistas K. T. globėjas, juo paskirta M. E..

9Nei šių vaikų motina, nei dukters tėvas nesirūpina vaikais, jų sveikata, auklėjimu, nesudaro tinkamų sąlygų gyventi šeimoje, tėvai veda netinkamą gyvenimo būdą, tai yra nevykdo tėvų pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos CK 3.155 str. 2 d., vaikui, įpareigojančių dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

10Atsakovė S. T. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.

11Atsakovas V. Č. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.

12Trečiasis asmuo M. E. posėdžio metu nurodė, jog K. pasiėmė, kai jam buvo 3,5 mėnesio. Šiuo metu berniukui 1,5 metų, jis vaikšto, bando kalbėti. M. E. nurodė, jog gyvena pas vyro tėvus, gyvenimo sąlygos geros, jie naudojasi trim kambariais ir virtuve, yra visi patogumai, vyras sutinka, kad ji globotų K., ketina K. įsivaikinti. Ji šiuo metu augina berniuką, gauna 780 Lt, vyras dirba, gauna minimalią algą.

13Trečiasis asmuo D. M. nurodė, kad A. Č. yra jos anūkė, mergaitė pas ją gyvena beveik nuo pat gimimo, vyras neprieštarauja, kad ji globotų mergaitę, dukra mergaitės nelanko apie du metus, o tėvas niekada nebuvo atvažiavęs aplankyti vaiko. D. M. nurodė, jog gauna invalidumo pensiją, o už vaiką gauna 520 Lt išmoką.

14Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius išvadoje ir atstovas posėdžio metu nurodė, kad V. Č. yra vaiko A. T. tėvas, K. tėvystė nenustatyta. Atsakovai S. T. ir V. Č. nevykdo tėvų pareigų, nesirūpina vaikų sveikata, auklėjimu, mokymusi, nesudaro tinkamų sąlygų vaikams augti šeimoje, ryšys tarp tėvų ir vaikų nutrūkęs. Atsakovai veda netinkamą gyvenimo būdą ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl siūlo neterminuotai apriboti tėvų valdžią abiems tėvams dukters A. Č. atžvilgiu ir motinos valdžią S. T. sūnaus K. atžvilgiu.

15Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Molėtų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius posėdyje nedalyvavo, išvadoje nurodė, kad skyriaus darbuotojams nepavyko susitikti su atsakovu V. Č., kviečiamas į skyrių jis neatvyko, nurodė, kad neturi informacijos apie tai, kad V. Č. rūpintųsi dukra A., todėl pritaria ieškovo ieškiniui.

16Ieškovo ieškinys tenkintinas.

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, neišlaiko materialiai, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, kas laikytina pakankamu pagrindu taikyti tokiems tėvams įstatymo nustatytą sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Už netinkamą tėvų pareigos vykdymą pagal LR civilinio kodekso 3.180 str.1d. gali būti taikomas laikinas arba neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Pagal LR civilinio kodekso 3.180 str. 2 d. neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai visiškai vaikais nesirūpina, daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

18Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad A. Č. gimė ( - ),Vaiko motina S. T., tėvas V. Č. (30 b.l.). Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-15 įsakymu Nr. AĮ-880 A. Č., likusiai be tėvų globos, nustatyta laikina globa, vaiko globėju paskirtas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras, ten buvo nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta (31 b.l.). 2011-01-11 Vaikų teisių apsaugos skyrius gavo D. M. prašymą paskirti ją vaiko A. Č. globėja ir nustatyti vaikui laikiną globą (34 b.l.), jos vyras A. M. sutinka, kad žmona būtų mergaitės globėja (35 b.l.). Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-24 įsakymu Nr. AĮ-59 A. Č. globėja paskirta D. M. (38 b.l.). D. M. šeima gyvena dviejų kambarių bute (39-40 b.l.), taip pat jai asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ) D. M. nedirba, gauna 648,86 Lt dydžio netekto darbingumo pensiją, tačiau pagal sveikatos būklę vaiką globoti gali, ji neteista, administracine tvarka bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą, mergaitė A. yra sveika, D. M. sutuoktinis A. M. dirba ir gauna minimalų darbo užmokestį (32, 33, 36, 127, 137-142, 144, 145, 154-155 b.l.). Vaiko A. Č. vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą neįregistruotos (44 b.l.).

19K. T. gimė ( - ), vaiko motina S. T., duomenų apie tėvą nėra (13 b.l.). Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-15 įsakymu Nr. AĮ-881 K. T., likusiam be tėvų globos, nustatyta laikina globa, vaiko globėju paskirtas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras, ten buvo nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta (12 b.l.). 2011-02-19 Vaikų teisių apsaugos skyrius gavo M. E. prašymą paskirti ją vaiko K. T. globėja ir nustatyti vaikui laikiną globą (14 b.l.), jos vyras D. E. sutinka, kad žmona būtų vaiko K. globėja (147 b.l.). Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-22 įsakymu Nr. AĮ-136 K. T. globėja paskirta M. E. (28 b.l.). M. E. šeima gyvena adresu ( - ) pas vyro tėvus, naudojasi trimis kambariais, virtuve, gyvenamasis būstas su patogumais, M. E. asmeninės nuosavybės teise taip pat priklauso vieno kambario butas, esantis adresu ( - ), vaikas K. yra sveikas, M. E. taip pat yra sveika ir vaiką globoti gali, ji neteista ir nebausta administracine tvarka, šiuo metu M. E. augina K. ir gauna 787,30 Lt motinystės pašalpą, jos vyras D. E. dirba ir gauna minimalų darbo užmokestį (15-27, 128-131, 134-136, 146, 148, 149-150 b.l.). Vaiko K. T. vardu nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą neįregistruotos (43 b.l.).

20Atsakovas V. Č. byloje esančiais duomenimis dirba ir gauna 400 Lt dydžio darbo užmokestį (124-125 b.l.), registruoto nekilnojamojo turto nėra (42 b.l.). Atsakovė S. T. niekur nedirba, jos vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra (41, 84, 122 b.l.).

21Ieškovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus bei Molėtų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados, taip pat byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia teismui teigti, kad A. Č. tėvas V. Č. visiškai nesirūpina savo dukters A. auklėjimo, sveikatos bei kitais klausimais, niekada nėra jos aplankęs. Abiejų vaikų motina S. T. taip pat nesirūpina abiem savo vaikais, neaugina jų ir neauklėja, nesiekė įgyti įgūdžių vaikų auklėjimo ir auginimo klausimais, kai buvo apgyvendinta Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, neišbuvo viso ten skirto laiko, paliko vaikus ir išvyko, nelankė jų centre, nelanko vaikų ir pas globėjas.

22Taigi vaikų tėvai neatlieka savo kaip tėvų pareigų: neužtikrina tinkamo rūpinimosi vaikų auklėjimu ir jų gerove, neaprūpina vaikų materialiai, nesidomi jų gyvenimu.

23Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ši padėtis gali pasikeisti, todėl atsakovei S. T. neterminuotai apribotina motinos valdžia vaikų A. Č. ir K. T. atžvilgiu, atsakovui V. Č. neterminuotai apribotina tėvo valdžia dukters A. Č. atžvilgiu (LR CK 3.180 str.1 d., 2 d.).

24Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, atsakovams S. T. ir V. Č. sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, išskyrus pareigą išlaikyti vaiką (LR CK 3.180 str. 3 d.).

25Neterminuotai apribojus motinos ir tėvo valdžią, vaikams A. Č. ir K. T. nustatytina nuolatinė globa, A. Č. globėja skirtina D. M., K. T. globėja skirtina M. E.. D. M. ir M.E. U. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtos vaikų A. ir K. globėjomis, vaikams nustačius laikiną globą, kartu su jomis nustatyta vaikų gyvenamoji vieta. Ir D. M., ir M. E. turi tinkamas gyvenimo sąlygas, tai yra tinkamus būstus, kur vaikams sudarytos geros gyvenimo sąlygos, D. M. gauna netekto darbingumo pensiją, bei 520 Lt išmoką vaikui A., M. E. šiuo metu nedirba, augina vaiką K., ir gauna 787,30 Lt dydžio motinystės pašalpą. D. M. ir M. E. yra sveikos, sutinka būti vaikų globėjomis, kiti šeimos nariai neprieštarauja, kad jų šeimoje būtų globojami vaikai, M. E. nustatyta tvarka yra pasirengusi vaiko globai, D. M. ir M. E. nėra teistos, M. E. nėra bausta administracine tvarka, D. M. bausta administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimą, tačiau teismas vertina, jog tai nedarys neigiamos įtakos globojant vaiką. Vaiko A. Č. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su globėja D. M., kuri yra ir vaiko močiutė, vaiko K. T. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su globėja M. E., nes tai labiausiai atitiks mažamečių vaikų interesus, kadangi globa šeimoje yra labiausiai artima šeimos aplinkai, be to šie vaikai jau daugiau nei metai gyvena kartu su globėjomis (LR CK 3.249 str.1 d.1 p., 3.251 str., 3.252 str. 2 d. 2 p. 2 d. 1 p., 3.256 str., 3.259 str., 3.263 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str.1 d. 1 p., 3.268 str., 3.270 str.).

26Pagal LR išmokų vaikams įstatymo (1994-11-03 Nr.I-621) 8 str. vaikui, kuriam nustatyta globa, jo globos laikotarpiu skiriamos išmokos, taip pat gali būti priteistas išlaikymas iš tėvų. Todėl pagal LR CK 3.275 str. nuostatas globojamam vaikui skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas – šiuo atveju D. M. ir M. E.. Esant šioms aplinkybėms, vaikų A. Č. ir K. T. globėjos D. M. ir M. E. skirtinos nepilnamečių vaikų turto administratorėmis (LR CPK 3.245 str.).

27Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus, kuri yra turtinė asmeninė prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims - LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis.

28Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2 dalyse numatyta visuotinai pripažinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes.

29LR CK 3.192 str. 1 d. nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2 d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl jie negali būti atleisti nuo įstatymu jiems nustatytos pareigos vykdymo. Išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, koks, prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus bei jo poreikius, yra būtinas. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystymasis, sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį.

30Teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą, o tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti, nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, o visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo yra vertinamos vaiko interesų naudai.

31Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma LR CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA).

32Kaip jau minėta, tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo pagrindu, todėl šios pareigos nevykdymas gali būti pateisinamas tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Tėvų patekimas į sunkią turtinę padėtį dėl savo kaltės negali būti pateisinama priežastimi iš tėvo ar motinos nepriteisti išlaikymo vaikams.

33Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.), o objektyviai nesant galimybių įrodyti tam tikras teisiškai reikšmingas aplinkybes, teismas visas abejones turi vertinti vaiko interesų naudai ir priima vaiko teises ir interesus apsaugantį teismo sprendimą, nes išlaikymas savo prigimtimi išimtinai skirtas ir naudojamas tik nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai maitinti, rengti, prižiūrėti jo sveikatą, sudaryti sąlygas mokytis, socialiai vystytis.

34Pagal LR CK 3.200 str. išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog prašo priteisti išlaikymą vaikams A. Č. ir K. T. iš atsakovų S. T. abiems vaikams ir V. Č. dukters A. Č. išlaikymui nuo 2010 m. gruodžio 15 d. po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

35Nors atsakovė S. T. niekur nedirba ir pajamų negauna, jokio nekilnojamojo turto neturi, atsakovas V. Č. dirba ir gauna tik apie 400 Lt dydžio pajamas, jokio nekilnojamojo turto neturi, tačiau abu atsakovai būdami jauno amžiaus, sveiki ir darbingi, nes priešingų duomenų byloje nėra, gali dirbti ir gauti tokias pajamas, iš kurių gali teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams, be to laikytina, jog atsakovų turtinė padėtis yra nulemta jų pačių pasirinkto gyvenimo būdo, todėl iš atsakovės S. T. vaikų A. Č. ir K. T. išlaikymui priteistina po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-15 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, iš atsakovo V. Č. vaiko A. Č. išlaikymui priteistina po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-15 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (LR CK 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str., 3.198 str., LR CPK 376 str. 4 d.).

36Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovės S. T. ir atsakovo V. Č. valstybės biudžeto naudai priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 83 str.), ir kuris sudaro 135 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią ir 108 Lt už priteistą išlaikymą vienam vaikui (skaičiuojama: 300x12x3:100), ir viso sudaro 351 Lt žyminio mokesčio iš atsakovės S. T. bei 243 Lt iš atsakovo V. Č. bei po 27,54 Lt iš kiekvieno teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str., 82 str., 88 str., 96 str.).

37Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 178, 185, 268, 270, 406, 407 straipsniais, teismas

Nutarė

38Ieškovo ieškinį patenkinti.

39Neterminuotai apriboti tėvų S. T. ir V. Č. valdžią dukters A. Č., gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

40Neterminuotai apriboti motinos S. T. valdžią sūnaus K. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

41Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, S. T. ir V. Č. dukters A. Č. atžvilgiu bei atsakovei S. T. sūnaus K. T. atžvilgiu sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, išskyrus pareigą teikti vaikams priteistą išlaikymą.

42Nustatyti vaikams A. Č. ir K. T. nuolatinę globą.

43Paskirti A. Č. globėja D. M., K. T. globėja M. E..

44Nustatyti vaikų A. Č. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėja D. M., K. T. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu globėja M. E..

45Priteisti iš atsakovo V. Č. nepilnametės dukters A. Č. išlaikymui po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-15 iki A. Č. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

46Priteisti iš atsakovės S. T. dukters A. Č. ir sūnaus K. išlaikymui po 300 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-15 iki A. Č. ir K. T. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

47Paskirti A. Č. turto administratore globėją D. M., K. T. turto administratore globėją M. E..

48Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovės S. T. 351 Lt žyminio mokesčio ir 27,54 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (įmokos kodas 5660), šią sumą sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, ir pateikiant teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

49Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovo V. Č. 243 Lt žyminio mokesčio ir 27,54 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, (įmokos kodas 5660), šią sumą sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr.24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, ir pateikiant teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, gindamas... 3. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, nustatyti vaikams A. Č. ir K. T.... 4. Taip pat ieškovas prašė priteisti iš atsakovų S. T. nepilnametės dukters... 5. Ieškovas nurodė, kad vaikui A. Č. 2010-12-15 Utenos rajono savivaldybės... 6. Vaikų motina S. T. kartu su vaikais buvo apgyvendinta Utenos vaikų... 7. 2011-01-11 gautas D. M. prašymas paskirti ją A. Č. globėja ir nustatyti... 8. 2011-01-24 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu... 9. Nei šių vaikų motina, nei dukters tėvas nesirūpina vaikais, jų sveikata,... 10. Atsakovė S. T. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.... 11. Atsakovas V. Č. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.... 12. Trečiasis asmuo M. E. posėdžio metu nurodė, jog K. pasiėmė, kai jam buvo... 13. Trečiasis asmuo D. M. nurodė, kad A. Č. yra jos anūkė, mergaitė pas ją... 14. Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės... 15. Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Molėtų rajono savivaldybės... 16. Ieškovo ieškinys tenkintinas.... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga... 18. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad A. Č. gimė ( - ),Vaiko motina S. T.,... 19. K. T. gimė ( - ), vaiko motina S. T., duomenų apie tėvą nėra (13 b.l.).... 20. Atsakovas V. Č. byloje esančiais duomenimis dirba ir gauna 400 Lt dydžio... 21. Ieškovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, Utenos rajono savivaldybės... 22. Taigi vaikų tėvai neatlieka savo kaip tėvų pareigų: neužtikrina tinkamo... 23. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ši padėtis gali... 24. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, atsakovams S. T. ir V. Č.... 25. Neterminuotai apribojus motinos ir tėvo valdžią, vaikams A. Č. ir K. T.... 26. Pagal LR išmokų vaikams įstatymo (1994-11-03 Nr.I-621) 8 str. vaikui, kuriam... 27. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 28. Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 str. 1, 2... 29. LR CK 3.192 str. 1 d. nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 30. Teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių... 31. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo... 32. Kaip jau minėta, tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo... 33. Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 34. Pagal LR CK 3.200 str. išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą... 35. Nors atsakovė S. T. niekur nedirba ir pajamų negauna, jokio nekilnojamojo... 36. Patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovės S. T. ir atsakovo V. Č.... 37. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 178, 185, 268, 270, 406, 407... 38. Ieškovo ieškinį patenkinti.... 39. Neterminuotai apriboti tėvų S. T. ir V. Č. valdžią dukters A. Č., gim. (... 40. Neterminuotai apriboti motinos S. T. valdžią sūnaus K. T., gim. ( - ), a.k.... 41. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, S. T. ir V. Č. dukters A. Č.... 42. Nustatyti vaikams A. Č. ir K. T. nuolatinę globą.... 43. Paskirti A. Č. globėja D. M., K. T. globėja M. E..... 44. Nustatyti vaikų A. Č. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėja D. M.,... 45. Priteisti iš atsakovo V. Č. nepilnametės dukters A. Č. išlaikymui po 300... 46. Priteisti iš atsakovės S. T. dukters A. Č. ir sūnaus K. išlaikymui po 300... 47. Paskirti A. Č. turto administratore globėją D. M., K. T. turto... 48. Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovės S. T. 351 Lt žyminio... 49. Priteisti valstybės biudžeto naudai iš atsakovo V. Č. 243 Lt žyminio... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...