Byla e2-16398-490/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovui V. J. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo 219,82 Eur negrąžinto kredito dalį, 76,26 Eur mokėjimo (pelno) palūkanas, paskaičiuotas iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos, 9,45 Eur mokėjimo (pelno) palūkanas, paskaičiuotas nuo reikalavimo perleidimo sutarties priedo Nr. 13 sudarymo dienos (2019 m. balandžio 30 d.) iki kreipimosi į teismą dienos, 75 procentų dydžio mokėjimo palūkanas už negrąžintą vartojimo kredito sumą (219,82 Eur) nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos, 24,75 Eur administravimo mokestį, 3,37 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 8 Eur žyminį mokestį ir 121 Eur išlaidas už procesinių dokumentų parengimą.

5Ieškovė prašo teismo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Ieškinyje nurodyta, kad pradinė kreditorė BnP Finance, AB ir atsakovas 2018 m. vasario 24 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. BOB-zs9vgvcm, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 300 Eur kreditas 18 mėnesių terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau pažeidė sutarties sąlygas, t. y. nemokėjo įmokų kas mėnesį, todėl vartojimo kredito sutartis 2019 m. vasario 6 d. buvo nutraukta. 2018 m. liepos 31 d. BnP Finance, AB ir ieškovė sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria pradinė kreditorė perleido reikalavimo teises į skolininkus, įskaitant ir atsakovą. Ieškovė informavo atsakovą apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo įvykdyti prievolę, tačiau atsakovas skolos negrąžino.

7Ieškovės piniginiai reikalavimai, atsiradę iš sutarties, grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, esant ieškovės prašymui nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškinys nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) XXII skyriuje nustatyta tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovės reikalavimus pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai: vartojimo kredito sutartis, raginimas sumokėti skolą, pranešimas apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą, 2018 m. liepos 31 d. BnP Finance, AB ir UAB „Legal Balance“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RP2018-08/01, pranešimas dėl kreditorės pasikeitimo.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

11Aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tarp pradinės kreditorės ir atsakovo susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatytais terminais, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė, nustatytu laiku ir tvarka įmokų nemokėjo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs vartojimo kreditą ar su juo susijusias sumas, todėl iš atsakovo ieškovei, perėmusiai iš pradinės kreditorės reikalavimo teisę į atsakovą, priteistina 219,82 Eur skola, 76,26 Eur palūkanos, paskaičiuotos iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos, 9,45 Eur palūkanos, paskaičiuotos nuo reikalavimo perleidimo sutarties priedo Nr. 13 sudarymo dienos (2019 m. balandžio 30 d.) iki kreipimosi į teismą dienos ir 24,75 Eur administravimo mokestis.

12Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 2 dalis). Sutarties 1.17 punkte nustatyta, kad palūkanos yra skaičiuojamos nuo vartojimo kredito išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas vartojimo kreditas yra faktiškai grąžinamas vartojimo kredito davėjui. Pagal teismų praktiką skolininko pareiga mokėti pelno (mokėjimo) palūkanas išlieka ne tik nutraukus sutartį, bet ir iškėlus bylą teisme, kurioje reikalaujama tokių palūkanų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015). Iš atsakovo priteistinos sutartyje numatytos 75 procento dydžio mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, skaičiuojamos nuo negrąžintos 219,82 Eur sumos nuo kreipimosi į teismą dienos (2019 m. gegužės 30 d.) iki visiško kredito grąžinimo dienos. Sutarties 6.2 punkte numatyta, jog pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal sutartį laiku, vartojimo kredito davėjas turi teisę taikyti 0,05 procentų dydžio netesybas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, tačiau ne ilgiau kaip už 180 kalendorinių dienų. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, iš atsakovo ieškovei priteistini 3,37 Eur delspinigiai, paskaičiuoti nuo bendros negrąžintos sumos nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos (CK 6.71 straipsnis, 6.258 straipsnis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovui pažeidus savo sutartinius įsipareigojimus, iš jo priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteisiamos 129 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 8 Eur žyminis mokestis ir 121 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 98 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, iš atsakovo V. J., asmens kodas ( - ) 219,82 Eur (dviejų šimtų devyniolikos eurų 82 centų) skolą, 85,71 Eur (aštuoniasdešimt penkių eurų 71 centų) mokėjimo (pelno) palūkanas, 75 (septyniasdešimt penkių) procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, skaičiuojamas nuo 219,82 Eur sumos nuo kreipimosi į teismą dienos (2019 m. gegužės 30 d.) iki visiško kredito grąžinimo dienos, 24,75 Eur (dvidešimt keturių eurų 75 centų) administravimo mokestį, 3,37 Eur (trijų eurų 37 centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (333,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 129 Eur (vieno šimto dvidešimt devynių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

20Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

22Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

23Sprendimo patvirtintą kopiją su ieškinio ir jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo, o ieškovei – sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo.

24Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo 219,82 Eur negrąžinto... 5. Ieškovė prašo teismo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 6. Ieškinyje nurodyta, kad pradinė kreditorė BnP Finance, AB ir atsakovas 2018... 7. Ieškovės piniginiai reikalavimai, atsiradę iš sutarties, grindžiami... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovės reikalavimus pagrindžia teismui... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tarp pradinės... 12. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 14. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteisiamos 129 Eur... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“, juridinio... 18. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 20. Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 21. Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 22. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Civilinio proceso... 23. Sprendimo patvirtintą kopiją su ieškinio ir jo priedų kopijomis išsiųsti... 24. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais....