Byla A-858-1274-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1274/2012 pagal pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, V. M. individuali įmonė, L. A. individuali įmonė, UAB „Audresta”, A. P. individuali įmonė, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, uždaroji akcinė bendrovė „Dešimtas maršrutas“) dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-3), patikslintu skundu (b. l. 83-86) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba, Konkurencijos taryba) 2011 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 1S-59 (toliau – ir Nutarimas), kuriuo buvo atsisakyta pradėti tyrimą, bei įpareigoti atsakovą atlikti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. AD1-1492 ir 2010 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. AD1-1513 atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu (t. II, b. l. 21-27) pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą tenkino ir panaikino Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 1S-59 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais, atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“, taip pat įpareigojo Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. A. individuali įmonė, A. P. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos, prašymus.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 32-38) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą dėl Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 1S-59 panaikinimo kaip nepagrįstą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 42-48) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą kaip nepagrįstą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą dėl Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 1S-59 panaikinimo.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi (t. II, b. l. 109-132) atsakovo Konkurencijos tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. A. individualios įmonės, A. P. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymus, panaikino ir grąžino Konkurencijos tarybai klausimą dėl tyrimo dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams pradėjimo pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. A. individualios įmonės, A. P. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos pranešimus spręsti iš naujo. Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

9II.

10Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (t. II, b. l. 138-140) prašo priteisti 3 000 litų bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Pareiškėjas pažymi, jog dėl atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimo patyrė 1 500 litų išlaidų, dėl atsiliepimo į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą parengimo patyrė 1 500 litų išlaidų (į išlaidas įskaičiuota kelionė į teismo posėdį – 200 litų ir atstovavimas teisme – 100 litų).

11Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo pripažinti pareiškėjo prašymą priteisti 3 000 litų išlaidų nepagrįstu.

12Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas neįgyvendino savo pareigos pagrįsti prašomas atlyginti išlaidas, t. y. iš jo pateiktos informacijos neįmanoma nustatyti, kiek už konkrečius atstovavimo veiksmus buvo sumokėta. Pabrėžia, jog neįmanoma įvertinti, kiek ir kokiu pagrindu atstovavimo išlaidų prašoma atlyginti būtent iš Tarybos. Mano, jog pareiškėjas nepagrindė, kodėl, sprendžiant klausimą dėl jo naudai priteistinų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų, turi būti remiamasi būtent maksimaliais nurodytais išlaidų dydžiais.

13Atkreipia dėmesį, jog dalį nurodytų išlaidų (atstovavimo teisme ir kelionės išlaidas) pareiškėjas prašo atlyginti iš esmės du kartus, nes jas įtraukė tiek į 1 500 litų dydžio išlaidas dėl atsiliepimo į Tarybos apeliacinį skundą, tiek į 1 500 litų dydžio išlaidas dėl atsiliepimo į Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą parengimo. Pažymi, jog nagrinėta byla dėl Nutarimo panaikinimo negali būti laikoma sudėtinga, reikalaujančia specialių žinių ar daug darbo laiko sąnaudų. Todėl pareiškėjui iš Tarybos gali būti priteisiama ne daugiau nei 50 proc. maksimalaus užmokesčio dydžio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, t. y. 600 litų. Nurodo, jog teismo posėdyje buvo nagrinėjami du apeliaciniai skundai, todėl iš Tarybos priteistina iki 60 litų išlaidų atlyginimo dydis už advokato dalyvavimą apeliacinės instancijos teisme. Be to, byla nebuvo sudėtinga, todėl pareiškėjui iš Tarybos gali būti priteisiama ne daugiau nei 30 litų. Nurodo, jog iš pareiškėjo pateikto prašymo matyti, kad, jo teigimu, jis iš viso patyrė 400 litų dydžio kelionės į vieną posėdį išlaidas, tačiau tokį dydį patvirtinančių įrodymų pareiškėjas nepateikė.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

17Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1274/2012 apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

18Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šiuo atveju pažymėtina, jog teisinė prielaida taikyti ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį yra nustatymas, ar byloje priimtas galutinis teismo sprendimas yra priimtas šalies, prašančios atlyginti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudai.

19Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu (t. II, b. l. 21-27) pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą tenkino ir panaikino Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 1S-59 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais, atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“, taip pat įpareigojo Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. A. individuali įmonė, A. P. individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos, prašymus. Atsakovas Konkurencijos taryba apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 32-38) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą dėl Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 1S-59 panaikinimo kaip nepagrįstą. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 42-48) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą kaip nepagrįstą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą dėl Konkurencijos tarybos 2011 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 1S-59 panaikinimo.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi (t. II, b. l. 109-132) atsakovo Konkurencijos tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. A. individualios įmonės, A. P. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymus, panaikino ir grąžino Konkurencijos tarybai klausimą dėl tyrimo dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams pradėjimo pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. A. individualios įmonės, A. P. individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Dešimtas maršrutas“, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos pranešimus spręsti iš naujo. Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą. Taigi atsižvelgus į nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties motyvus darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas patenkino pareiškėjų interesus iš esmės, t. y. panaikino skundžiamą aktą ir grąžino atsakovui klausimą dėl tyrimo spręsti iš naujo. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos iš apeliacinį procesą iniciavusių asmenų, t. y. iš atsakovo ir iš trečiojo suinteresuoto asmens. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, kad pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas tik iš Konkurencijos tarybos, kadangi šiuo atveju pareiškėjas reiškia bendrą reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidas, nenurodydamas konkrečiai iš kokių subjektų jos turi būti priteistinos (t. II, b. l. 139-140).

21ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Pažymėtina, jog pareiškėjo teisė pasirinkti advokatą nėra ribojama ir jis savo teisinių reikalų tvarkymui gali samdytis tokį advokatą, kokio nori. Tačiau iš kitos bylos šalies gali būti reikalaujama atlyginti tik tas advokato samdymo išlaidas, kurios yra būtinos ir racionalios. Visų kitų išlaidų, kurios nelaikytinos būtinomis, našta turi tekti pačiam advokatą samdžiusiam asmeniui. Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Vyriausybė 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtino minimaliąją mėnesinę algą – 800 litų. Rekomendacijų 11 punkte nurodyta, jog teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvieną kartą vertinant pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo turi būti atsižvelgiama į pateiktą bylinėjimosi išlaidų pagrindimą, apskaičiavimą (ABTĮ 45 str.) ir į Rekomendacijose nurodytus dydžius, kriterijus, kuriais vadovaujantis bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos.

22Grįsdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjas pateikė 2011 m. spalio 19 d. atstovavimo sutartį, sudarytą su advokatu S. T. (t. II, b. l. 63), 2012 m. vasario 23 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. S 11-2012 (t. II, b. l. 143), 2011 m. lapkričio 2 d. pinigų priėmimo kvitą (serija LAT Nr. 609888) (t. II, b. l. 144). Pareiškėjas detalizuodamas bylinėjimosi išlaidas nurodė, jog dėl atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimo patyrė 1 500 litų išlaidų, dėl atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą parengimo patyrė 1 500 litų išlaidų (į išlaidas yra įskaičiuota kelionė į teismo posėdį – 200 litų, atstovavimas jame – 100 litų).

23Teisėjų kolegija dėl pareiškėjo nurodomų 200 litų išlaidų, patirtų pareiškėjo advokatui S. T. (t. II, b. l. 107-132) vykstant į teismo posėdį (t. II, b. l. 107-132) iš Klaipėdos į Vilnių, nurodo, kad pagal Rekomendacijų 3 punktą advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, Rekomendacijų 3 punkte yra numatyta racionali taisyklė, leidžianti teisingai apibrėžti būtinų išlaidų dydį. Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo posėdis vyko Vilniuje, kitame mieste nei yra įregistruota advokato darbo vieta, tačiau pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų dėl patirtų kelionės išlaidų (ABTĮ 45 str.) ir bylinėjimosi išlaidos negali būti priteistos remiantis vien tik abstrakčiu pareiškėjo nurodymu dėl patirtų išlaidų dydžio, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pareiškėjui 200 litų kelionės išlaidų nėra priteistina.

24Pareiškėjo advokatas S. T. dalyvavo 2012 m. balandžio 10 d. apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kai buvo nagrinėjama administracinė byla Nr. A858-1274/2012, ir teismo posėdis nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teisme truko nuo 9.30 val. iki 10.55 val. (t. II, b. l. 107-108). Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą 1 valanda atstovavimo teisme yra 120 litų (koeficientas 0,15, padaugintas iš 800 litų). Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojama ir jei teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ją apvalinant iki 30 minučių atmetama. Teismo posėdis apeliacinės instancijos teisme, kuriame pareiškėją atstovavo advokatas S. T., truko 1 val. 25 min., tačiau atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas nurodo, jog už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme patyrė 100 litų išlaidų (t. II, b. l. 138-140), pareiškėjui priteistina 100 litų suma (po 50 litų iš atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens) už atstovavimą teismo posėdžio metu apeliacinės instancijos teisme.

25Pažymėtina, kad pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1 200 litų (koeficientas 1,5, padaugintas iš minimalios mėnesinės algos, kuri yra 800 litų). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Rekomendacijų 2 punktu bei atsižvelgdama į tai, kad advokatas S. T. atstovavo pareiškėją pirmosios instancijos teisme (t. I, b. l. 78-79), į atsiliepimų į apeliacinius skundus apimtį (t. II, b. l. 58-62, 73-77), juose pateiktus argumentus, į tai, jog iš esmės atsiliepimuose į apeliacinius skundus yra vertinami tiek atsakovo, tiek trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniuose skunduose pateikti argumentai ir dėl jų atskirai pasisakoma, nurodo, kad pareiškėjui už atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą priteistina 1 200 litų iš Konkurencijos tarybos, už atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą pareiškėjui priteistina 1 200 litų iš trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjui iš atsakovo priteistina 1 250 litų (1 200 litų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir 50 litų už pareiškėjo atstovavimą apeliacinės instancijos teisme), pareiškėjui iš trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos priteistina 1 250 litų (1 200 litų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir 50 litų už pareiškėjo atstovavimą apeliacinės instancijos teisme) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1274/2012.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1274/2012, tenkinti iš dalies.

29Priteisti pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos naudai iš atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 1 250 (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt) litų, o iš trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareiškėjo naudai priteisti 1 250 (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt) litų bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-1274/2012 apeliacinės instancijos teisme.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija (toliau – ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu (t.... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba apeliaciniu skundu (t. II,... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 20 d.... 9. II.... 10. Pareiškėjas Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija prašymu dėl... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į prašymą... 12. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjas neįgyvendino savo pareigos pagrįsti... 13. Atkreipia dėmesį, jog dalį nurodytų išlaidų (atstovavimo teisme ir... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų... 18. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 19. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 20 d.... 21. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 22. Grįsdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjas... 23. Teisėjų kolegija dėl pareiškėjo nurodomų 200 litų išlaidų, patirtų... 24. Pareiškėjo advokatas S. T. dalyvavo 2012 m. balandžio 10 d. apeliacinės... 25. Pažymėtina, kad pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali priteistina suma... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjui iš... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 28. pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymą dėl... 29. Priteisti pareiškėjo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos naudai... 30. Nutartis neskundžiama....