Byla 2S-1506-656/2017
Dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „NT Valdos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolio (apelianto) A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Puntukas“ skundus dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „NT Valdos“.

3Teismas

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja 2017-03-02 skundu prašė: 1) panaikinti antstolio A. N. 2017 m. kovo 2 d. patvarkymą Nr. B-107133 dėl atsisakymo tenkinti skolininkės prašymus; 2) patenkinti skolininkės 2017 m. vasario 28 d. prašymą bei atšaukti mokėjimo nurodymus, kad įmonė galėtų disponuoti lėšomis sąskaitoje Nr. ( - ) kaip nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartyje, t. y. iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą arba atsisakyti ją kelti priėmimo dienos.
 2. Pareiškėja 2017-03-07 skundu prašė: 1) panaikinti antstolio 2017 m. vasario 28 d. patvarkymą dėl turto arešto bei areštuojamo turto įkainojimo Nr. B-106955 su visais 2017 m. vasario 28 d. priedais (turto arešto aktu, patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą, patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, patvarkymu areštuoti lėšas/turtines teises, patvarkymą dėl akcijų arešto, patvarkymu dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimu, lėšų arešto aktu); 2) vykdomąją bylą Nr. 0157/17/00446 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-29929-235/2016 sustabdyti iki teismo sprendimo dėl AB „Puntukas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo arba atsisakymo ją iškelti.
 3. Antstolis A. N. 2017 m. kovo 10 d. priėmė patvarkymą, kuriuo pareiškėjos skundų netenkino ir, vadovaujantis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjos skundus persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi nutarė skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti antstolio A. N. 2017 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą. Likusias skundų dalis atmesti.
 2. Teismas atmetė pareiškėjos 2017-03-02 skundo bei 2017-03-07 skundo argumentus. Teismas nurodė, kad nors iš esmės 2017-03-07 skundo dalykas yra antstolio 2017-02-28 priimti procesiniai dokumentai, tačiau teismas, atsižvelgdamas į CPK 443 ir į CPK 594 straipsnių nuostatas bei siekdamas užkirsti kelią galimiems tolimesniems ginčams, atsižvelgdamas į ĮRĮ ir ĮBĮ nuostatas, kasacinio teismo praktiką, sprendė, kad teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo (bankroto) bylos iškėlimo ir antstoliui po 2017-02-20 skolininkės pranešimo žinant apie 2016-11-30 priimtą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, antstolis nepagrįstai atliko išieškojimo veiksmą, t. y. priėmė 2016 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriuo paskirstė išieškotą 399,97 Eur sumą papildomoms vykdymo išlaidoms dengti. Esant šioms aplinkybėms, minėtas antstolio patvarkymas naikintinas ir išieškotos lėšos toliau turi būti saugomos antstolio depozitinėje sąskaitoje jų nepaskirsčius. Teismas sprendė, kad antstolio 2017 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo panaikinimas nelaikytinas skundo ribų peržengimu CPK 265 straipsnio 2 dalies prasme, nes teismas tokio pobūdžio bylose turi būti aktyvus, nagrinėdamas pareiškėjos skundą (-us) ir vykdydamas CPK 594 straipsnio reikalavimus, privalo patikrinti antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007), juolab, atsižvelgiant į tai, kad šis antstolio atliktas veiksmas iš esmės yra susijęs su pareiškėjos skundo argumentais dėl išieškojimo negalimumo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

 1. Antstolis atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį dalyje, kuria panaikintas antstolio 2017 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Teismas netinkamai identifikavo į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėtas 399,97 Eur sumai lėšas, nenustatinėjo jų kilmės, o nemotyvuotai nusprendė, neva tai skolininko išieškotos ir paskirstytos lėšos. Ši suma yra pagal Sprendimų vykdymo instrukciją išieškotojo įmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos. Ši suma buvo įmokėta į antstolio depozitinę sąskaitą, o šias lėšas paskirsčius, pervesta į antstolio atsiskaitomąją sąskaitą. Šių lėšų kilmę patvirtina išrašas iš buhalterinės programos. Todėl nepagrįstu laikytinas teismo argumentas, kad priimdamas minėtą patvarkymą antstolis atliko išieškojimo veiksmą.
 2. Suinteresuotas asmuo UAB „NT Valdos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Sutinka su antstolio išdėstytais argumentais.
 3. Pareiškėjas AB „Puntukas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo argumentai:
  1. Kadangi nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalis), reiškia, kad antstolis nuo tokios teismo nutarties priėmimo negali atlikti jokių turto realizavimo ar išieškojimo veiksmų. Todėl antstolio 2017 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas panaikintas pagrįstai, nes juo pažeidžiama suinteresuoto asmens kreditorių teisės ir interesai.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

10Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. Bylos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl antstolio 2017 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo teisėtumo. Teismas šį patvarkymą panaikino tuo pagrindu, kad antstolis pažeidė ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies reikalavimą dėl turto realizavimo ir išieškojimo sustabdymo, kai teisme priimtas skolininko pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 3. Vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų - vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.
 4. ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta imperatyvi taisyklė, kad jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas.
 5. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 3 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-29929-235/2016 dėl 39 089,53 Eur skolos, 451,25 Eur delspinigių, 8,05 procento dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (39 540,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 309 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės AB „Puntukas“ išieškotojos UAB „NT Valdos“ naudai (t.1, v.b.l. 6). 2017-02-20 antstolio kontoroje gautas skolininkės AB „Puntukas“ pranešimas, kuriame nurodyta, kad skolininkė Vilniaus apygardos teismui yra pateikusi ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuris teismo 2016-11-30 buvo priimtas (t.1, v.b.l. 105-106). Antstolis 2017 m. kovo 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstė išieškotą 399,97 Eur sumą papildomoms vykdymo išlaidoms dengti.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio 2017 m. kovo 6 d. patvarkymas buvo priimtas po skolininkės pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo, antstolis apie šią aplinkybę žinojo, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies norma, antstolis negalėjo atlikti vykdymo veiksmų, susijusių su turto realizavimu ir išieškojimu, tame tarpe ir išieškotų lėšų paskirstymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje laikosi nuomonės, jog lėšų paskirstymas ir pervedimas yra išieškojimo vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2009). Dėl nurodyto teismas antstolio 2017 m. kovo 6 d. patvarkymą pagrįstai pripažino neteisėtu ir naikintinu. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
 7. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo padaryti priešingos išvados negu padarė pirmosios instancijos teismas. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Atskirąjį skundą atmesti.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai