Byla e1-367-1000/2020
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-02161-20 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

1Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė, išnagrinėjusi Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-02161-20 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

2G. D. , asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyv. vietą ( - ), vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB ( - ) pagalbiniu darbuotoju, teistas: Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teismo 2018-08-13 baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalį – 40 MGL (2 000 Eur) dydžio bauda, vadovaujantis BK 68 ir 72 str., skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas 1 (vienerius) metus 6 (šešis) mėnesius naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, bei konfiskuota transporto priemonė, baudos nesumokėjęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje;

3L. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Pasvalyje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje.

4Teismas

Nustatė

51. G. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kartu su L. S. 2020 m. sausio 14 d. apie 22.40 val., atvyko į ( - ), namo kiemą, būdami kieme, elgėsi įžūliai ir vartodami necenzūrinius žodžius demonstravo nepagarbą ten gyvenančiam D. K. bei abu kaltinamieji bendrais vandališkais veiksmais išdaužė keturis plastikinių langų stiklo paketus (kiekvienas 200 eurų vertės) bei vieną stiklą (100 eurų vertės), šiais savo veiksmais nukentėjusiajai J. V. padarė bendrą 900 eurų turtinę žalą, taip sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

62. Kaltinamasis G. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog 2020 m. sausio 14 d. jis buvo išgėręs, pas jį į namus atvažiavo L. su M.. Kai atvažiavo L., jis atsisėdo į priekinio keleivio vietą, jiems bevažiuojant girdėjo kaip L. su M. kažką aiškinasi dėl merginos, po to dar telefonu su kažkuo kalbėjosi ir garsiai aiškinosi dėl merginos, apie kokią merginą kalbėjo, jis nežino. Nuvažiavo pas D. K.. Kiek pamena, L. iš gatvės į namo kiemą įvažiavo mašinos priekiu, jie važiavo L. mašina. Pirmas išėjo L., po kokios akimirkos nuėjo ir M., kas vyko prie namo durų, jis nežino, mašinoje grojo muzika, tad jis negirdėjo jokio triukšmo, matė, kad jie ten skeryčiojasi rankomis, bet jam neatrodė, kad jie ten muštųsi. Jam pasidarė neaišku, kas ten vyksta, todėl jis iš priekinės keleivio sėdynės persivertė ant galinės, neišlipęs iš mašinos ir sėdėdamas ant galinės sėdynės per sėdynes į bagažinę įkišo ranką ir iš ten pasiėmė pirmą pasitaikiusį daiktą, tai buvo domkratas, tada jis išlipo iš mašinos ir ėjo artyn prie savo draugų ir į kieme buvusio D.. Norėjo pataikyti į lango palangę, kad jie baigtų aiškintis ir važiuotų toliau, norėjo savo trenkimu sukelti garsą, kad jie patys išsigąstų, tačiau nepataikė į palangę, o pataikė į langą, pats net negali paaiškinti, kodėl jis išmušė dar vieną langą, pats pamena, kad daužė tuos langus, kurie buvo priešais mašiną, ar jis daužė kitus langus, nepamena. Kai grįžo į mašiną, ten jau buvo M., ar jau buvo L., jis nepamena. Kur padėjo domkratą, tiksliai pasakyti negali, mano, kad turėjo padėti į bagažinę. Iš D. kiemo nuvažiavo iki jo namų, nes pas L. mašinoje baigėsi kuras, pasiėmė kitą mašiną. Bevažiuojant atgal į Valakėlius, sustabdė policija. Padarytą žalą sutinka atlyginti (150-152; 156-159; 164-166 b. l.).

73. Kaltinamasis L. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad pažįsta D. K. apie du metus laiko, yra bendradarbiai. Santykiai geri, kartais apsižodžiuoja. 2020 m. sausio 14 d. vakare jam pradėjo skambinėti D., kuris jam iš balso pasirodė neblaivus, nesuprato, ko jis iš jo nori. Jis iš Panevėžio nuvažiavo link savo namų ir susitiko su savo draugu M. V., jį sutiko Pasvalio r., Šimonių k., prie parduotuvės, tada dar nutarė nuvažiuoti iki kito jų draugo G. D.. Susėdę į jo mašiną pasibuvo, jo draugai šiek tiek gėrė, vėl sulaukė D. skambučio, jis išvadino M. draugę žiurke, po šių žodžių įjungė telefono garsiakalbį, tada D. pasakė: „gal nori sudaužyti dabar, tai atvažiuok, juk žinai kur gyvenu“. Taip pat D. užsiminė, kad atiduos jam skolingus 25 eurus. Pats po tokių žodžių kiek papyko, su draugais nuvažiavo iki D. Įvažiavo į D. namų kiemą, mašiną pastatė prie namo kampo, iš automobilio išlipo vienas ir nuėjo link durų. Kai priėjo prie durų, atėjo D.. Matėsi, kad jis neblaivus, jo paprašė patraukti kelmą, padėti jam išimti duris, kurios vos laikėsi. Jis patraukė kelmą ir padėjo išimti duris, kurias pastatė, atrėmęs į namo sieną. Kai atrėmė duris, jis D. paklausė, kada jis jam grąžins 25 eurus, jis jam atsakė, kad vis tiek kažkada atiduos skolą. Po to dar paklausė D., kodėl jis M. merginą vadina žiurke, jis nieko nebeatsakė, tik šypsojosi. Pasidarė pikta, jis ėjo artyn, norėdamas suduoti, tačiau D. jo smūgio išvengė ir bandė suduoti jam, tačiau jis jo taip pat išvengė. Iš mašinos atbėgo M., kuris jam liepė eiti sėsti į mašiną, jis kiek atsitraukęs matė, kad tiek D., tiek M. vienas kitam bandė suduoti po smūgį, tačiau nepataikė. Toks D. elgesys jį labai papiktino ir jis greit nubėgo iki mašinos ir pasakė G., kad yra problemų, pasičiupo domkratą iš bagažinės, išdaužė du ar tris langus. Jį sustabdė G., atėmė iš jo domkratą. Jis nubėgo prie M. ir jį atskyrė nuo D., kiek pastebėjo, M. nuėjo link mašinos, ką darė G., jis nežino, nepastebėjo. Kiek pastebėjo, M. po nepavykusio smūgio sudavimo ėjo link mašinos, o jis pats greitai prabėgo ir išdaužė langus, mano, kad niekas nespėjo pamatyti, ką jis padarė. Išdaužęs langus pribėgo prie mašinos ir į bagažinę įdėjo domkratą, atsistūmęs atbulomis išvažiavo iš D. namų į savo namus. Iš D. namų važiavo iki G. namų, ten pasikeitė į jo mašiną, nes jo mašinoje jau nebebuvo kuro. Iš Valakėlių k. važiavo iki Pasvalio miesto, kur juos sustabdė policija. Padarytą žalą pasižada atlyginti (90-92; 96-98; 104-105 b. l.).

84. Kaltinamųjų G. D. ir L. S. kaltė padarius jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje, įrodyta ne tik jų pačių prisipažinimu, bet ir nukentėjusiojo, liudytojų parodymais bei rašytiniais bylos įrodymais:

94.1. Nukentėjusioji J. V. parodė, kad jai priklausančiame name gyvena D. K.. Ji pati nuvažiuodavo apsilankyti ir pažiūrėti, kaip atrodo jos namai. Iki pat 2020 m. sausio 14 d. viskas buvo tvarkoje, kai jai naktį paskambino D. ir pasakė, kad jo pažįstami L., D. G. ir M. išdaužė namo langus, ją patikino, kad išdaužė visus keturis namo langus. Buvo išdaužti 4 plastikinių langų stiklo paketai, kurie yra panašių išmatavimų, kiekvieną langą vertina po 200 Eur, taip pat tuo pačiu meta jaunuoliai chuliganiškai besielgdami išdaužė ir verandos lango stiklą, tikslių šio lango išmatavimų nežino, šitą langą vertina 100 Eur. Su ja susisiekė asmenys, kurie išdaužė langus, jos atsiprašė, pakeitė į naujus visus išdaužtus langus. Jaunuoliai viską sudėjo ir sutvarkė, todėl ji jiems jokių pretenzijų neturi ir jokio civilinio ieškinio nereikš (36-38; 40-42 b. l.).

104.2. Liudytojas D. K. parodė, kad adresu ( - ) esančiame name šiuo metu gyvena vienas. 2019 m. sausio 14 d. vakare grįžo į namus būdamas neblaivus, apie 18.30, ir apsitvarkęs namuose nuėjo miegoti. Naktį apie 22.40 išgirdo beldimą į duris, pažiūrėjęs pro durų langą, pamatė, kad lauke stovi jo pažįstami L. ir M., jų pavardžių nežino. Tuomet atidarė lauko duris, kurios sunkiai laikėsi ant vyrių, nes buvo dalis jų nulūžusi ir jas prilaikė tik iš lauko prie durų uždėtas kelmas. Išėjęs į kiemą jų paklausė, ko jiems reikia. Jie abu jam pasirodė akivaizdžiai neblaivūs. Jie apie nieką nekalbėjo. Tada M. iškart pasakė, kad sumuš jį ir puolė prie jo užsimojęs su kumščiais, suprato, kad kėsinasi jį sumušti, todėl atsitraukė. Tada prie jo puolė L., užsimojęs kumščiais, kėsindamasis suduoti smūgį, bet jis atsitraukė ir ėmė taip pat mosuoti kumščiais, norėdamas apsiginti ir pamatęs, kad jie atsitraukia, įėjo į savo namų vidų. Eidamas į vidų pamatė, kad lauke ant žemės yra nugriuvę įėjimo durys ir išgirdo dūžtančių stiklų garsą. Įėjęs į namo vidų pamatė nuo namo šiaurės vakarų pusės kampo pro įėjimo nugriuvusias duris, link įvažiavimo į kiemą nubėgantį G. D., todėl mano, kad tai jis langus išdaužė. Matė, kad minėti asmenys susėdo į ,,VW Golf“ automobilį ir išvažiavo. Žino, kad tas automobilis priklauso L.. Apžiūrėjęs namą pamatė, kad yra išdaužti 4 plastikinių langų stiklai, visų langų stiklai yra dvigubi, vienas langas išdaužtas vakarinėje sienoje, 1,8 x 1,1 m dydžio, jo išdaužti abu stiklai, vienas langas šiaurinėje sienoje, arti namo šiaurės rytinio kampo 1,1 x 1,1 m dydžio, jo išdaužti abu stiklai. Du langai namo rytinėje sienoje 1,1 x 1,1 m dydžio, jų išdaužti tik išoriniai stiklai. Taip pat išdaužtas namo šiaurinėje sienoje esančio priestato (verandos) langas, kuris yra mediniais rėmais 1 x 0,50 m dydžio, jo išdaužtas tik išorinis langas. Apžiūrėjęs namo plastikines duris, kurių dydis 1,87 x 0,8 m, pamatė, kad išdaužti dvigubi jų stiklai. Vienas durų stiklas buvo išdaužtas iš anksčiau. Mano, kad durys galėjo atsidaryti ir nugriūti nuo vėjo ant žemės ir taip jų stiklai išdužo. Namo teisėtas savininkas yra A. V., gyvenantis užsienyje. Namą prižiūri jo mama J. V.. Kodėl minėti asmenys užsipuolė ir išdaužė jo gyvenamojo namo langus, jis neįtaria ir nežino, jiems jis nieko neskolingas, su L., M. ir G. D. jie yra bendradarbiai, kartu dirba Pasvalio r., ( - ) pagalbiniais darbuotojais. Įvykio metu jam smūgiai suduoti nebuvo (54-56 b. l.).

114.3. L. M. V. apklausos metu parodė, kad 2020 m. sausio 14 d. po darbo girtavo, kiek buvo išgėręs, nežino. Jam į mobilaus ryšio telefoną paskambino D. K., iš jo kalbos suprato, kad jis yra girtas. D. jam paskambinęs pasakė, kad nori susitikti ir pasikalbėti dėl mergų, t. y. jo mergina P. ir jo mergina S. susipyko ir jis jam norėjo kažką pasakyti. D. jam yra skambinęs ir anksčiau, tąkart irgi girtas, jo draugę P. išvadino žiurke ir kitaip visaip negražiai. Buvo išgėręs ir norėjo išsiaiškinti. Paprašė savo draugo L. S. pavežti iki D. K.. Kai jį L. paėmė, jis atsisėdo į L. mašinos galinę sėdynę. Pasiėmė G., kuris taip pat buvo neblaivus, jis atsisėdo priekyje. Važinėjosi ir kalbėjosi, kad D. girtas skambinėja ir aiškina apie merginas, ką tiksliai kalbėjo su L. ir su G., nepamena. Kiek pamena, L. įvažiavo į kiemą ir ten prie pat namo pastatė automobilį, L. pirmas išlipo iš mašinos, o jis iš paskos. Jiems baigiant prieiti prie namo durų ir įėjus į prieangį pro išdaužtas namo duris, kurios buvo paremtos kalade, galvą iškišo D., buvo pakankamai girtas. Jiems bekalbant, pradėjo ginčytis ir koliotis, D. iškoliojo ir jį, ir jo merginą, jie vienas kitam bandė suduoti smūgius, L. taip pat bandė ar tai išskirti, ar tai jam suduoti smūgius. Bijodamas, kad gali nukentėti, pasišalino, nuėjo į mašiną atsisėsti, o sėsdamas į automobilį išgirdo D. šaukiant, kad daužo langus, tuo metu automobilyje nebebuvo G. Kai jis jau sėdėjo automobilyje, grįžo ir L., ir G., kiek pats pamena, niekas neatidarinėjo bagažinės ir niekas į bagažinę nedėjo jokių daiktų. Išvažiavo, vėliau juos sustabdė policija, pareigūnai visiems nustatė neblaivumus, jam buvo nustatyta 0,74 promilių. Jis pats neišdaužė nei vieno lango. Pats ėjo atsiprašyti už savo elgesį, žino, kad šeimininkai jiems atleido, sakė, kad tai bus jiems pamoka, taip nebepasikartos, šiai dienai langai jau yra sudėti (60-61 b. l.).

124.4. Iš 2020-01-15 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta - ( - ). Apžiūros metu nustatyta, kad dešinėje važiuojamosios dalies pusėje, nutolęs nuo gatvės apie 15-20 m, stovi medinis, vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas. Namo dydis 7 x 7 m. Namo pirmojo aukšto langai yra plastikiniai. Įėjimas į gyvenamąjį namą yra iš pietinės pusės. Apžiūrint gyvenamojo namo išorę nustatyta, kad beveik visi gyvenamojo namo, pirmojo aukšto langų stiklai yra išdaužti. Namo įėjimo durų varčia guli prie namo pietvakarinio kampo. Durys plastikinės su jose buvusiu stiklu, kuris yra išdaužtas. Plastikinių durų dydis 1,87 x 0,8 m. Apžiūrint plastikinių durų staktą, rėmą, jų atskiras dalis nustatyta, kad durų varčia yra išlaužta iš aliuminių lankstų. Lankstų dalys guli prie įėjimo durų, šalia slenksčio, išorinėje pusėje. Namo vakarinėje sienoje yra du langai. Langas esantis arčiau pietvakarinio kampo, kurio dydis 1,8 x1,1 m yra išdaužtas, o langas esantis arčiau gyvenamojo namo šiaurės vakarinio kampo yra neišdaužtas. Namo šiaurinėje sienoje yra priestatas (veranda). Verandos langai neišdaužti. Namo šiaurinėje sienoje, arčiau namo šiaurės rytinio kampo, yra 1,1 x 1,1 m dydžio plastikinis langas, kurios stiklas taip pat išdaužtas. Namo rytinėje sienoje yra du, 1,1 x 1,1 m dydžio plastikiniai langai, kurių stiklai yra išdaužti. Prie rytinėje sienoje esančio lango, arčiau pietrytinio kampo ant žemės, 0,8 m nuo rytinės sienos ir 1,7 m nuo pietrytinio namo kampo, guli netaisyklingos formos betono gabalas. Betono gabalas yra paimamas ir supakuojamas į specialųjį polietileninį paketą Nr. 447514. Nuo lango stiklo, prie kurio buvo rastas betono gabalas, yra paimamas stiklo šukių pavyzdys. Apžiūrėjus gyvenamojo namo teritoriją, aplinką bei namo vidų, daugiau kokių nors išskirtinių požymių ar pėdsakų neaptikta. Iš įvykio vietos paimtas betono gabalas, stiklo šukių pavyzdys (12-14 b. l.).

134.5. Iš 2020-01-15 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta yra lengvasis automobilis „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) stovintis aikštelėje, adresu ( - ). Iš automobilio paimtas domkratas (25-27 b. l.).

145. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad G. D. ir L. S., viešoje vietoje – namo kieme, elgėsi įžūliai ir vartodami necenzūrinius žodžius demonstravo nepagarbą ten gyvenančiam D. K. bei bendrais vandališkais veiksmais išdaužė keturis plastikinių langų stiklo paketus (kiekvienas 200 eurų vertės) bei vieną stiklą (100 eurų vertės), tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, jų padaryta veika atitinka BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtį, veika kvalifikuota tinkamai.

156. Prokurorui kaltinamiesiems pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, išaiškinus pasekmes ir nurodžius siūlomą bausmės rūšį ir trukmę, jie sutiko su tokia proceso užbaigimo tvarka, nukentėjusioji dėl to taip pat neprieštaravo (170-171; 172-173 b. l.).

167. Kaltinamasis G. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant kaltinamojo asmenybę, pažymėtina, kad jis teistas, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs (122-126 b. l.), turi galiojančią administracinę nuobaudą (116-121 b. l.), dirbantis UAB ( - ) (113 b. l.). G. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). G. D. atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, jog nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusiskalstamos veikos padarymui, nusikalto būdamas recidyvistu (BK 60 straipsnio 1 dalies 9, 13 punktai).

178. Kaltinamasis L. S. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant kaltinamojo asmenybę, pažymėtina, kad jis neteistas (72-73 b. l.); turi galiojančių administracinių nuobaudų (70-71 b. l.); nedirbantis (66-67 b. l.). L. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). L. S. atskaomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

189. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamiesiems bausmės tikslai bus pasiekti už nusikalstamas veikas skiriant prokuroro pareiškime siūlomas laisvės apribojimo bausmes, skiriant įpareigojimus (BK 48 straipsnis). Byloje esant BK 641 straipsnyje numatytiems pagrindams, kaltinamiesiems paskirtos bausmės mažinamos 1/3. Į bausmės laiką įskaitomas laikas, kurį katinamieji buvo laikinai sulaikyti (BK 66 straipsnis).

1910. Kaltinamiesiems G. D. ir L. S. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinamos.

2011. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti, t. y. betono gabalas, stiklo šukių pavyzdžiai, domkratas, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – sunaikinami.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

22G. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir skirti jam 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu, visą bausmės atlikimo laiką dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje arba mokytis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, G. D. skirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu, visą bausmės atlikimo laiką dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje arba mokytis. Į bausmės laiką įskaityti laiką, kurį G. D. buvo laikinai sulaikytas (1 parą), prilyginant ją 2 (dviem) laisvės apribojimo dienoms.

23L. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir skirti jam 6 mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant jį per būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu, visą bausmės atlikimo laiką dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje arba mokytis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, L. S. skirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu, visą bausmės atlikimo laiką dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje arba mokytis. Į bausmės laiką įskaityti laiką, kurį L. S. buvo laikinai sulaikytas (1 parą), prilyginant ją 2 (dviem) laisvės apribojimo dienoms.

24Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, G. D. taikomą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

25Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, L. S. taikomą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

26Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – betono gabalą esantį dėžėje prie bylos, stiklo šukių pavyzdžius, esančius dėžėje prie bylos, automobilio domkratą, esantį dėžėje prie bylos, paketas Nr. 1 – sunaikinti.

27Kaltinamiesiems išaiškinti, kad:

281. nesutikdami su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jie turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmuose prašymą, pareikalaudami surengti bylos nagrinėjimą teisme;

292. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai, tačiau šią bylą nagrinėsiantis teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytu bausmės dydžiu, be to, galės paskirti ir bet kurią kitą sankcijoje numatytą bausmę;

303. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnyje nustatyta tvarka.

31Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė,... 2. G. D. , asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. L. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Pasvalyje, lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. 1. G. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kartu su L. S. 2020 m. sausio 14... 6. 2. Kaltinamasis G. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog 2020 m.... 7. 3. Kaltinamasis L. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad pažįsta D.... 8. 4. Kaltinamųjų G. D. ir L. S. kaltė padarius jiems inkriminuotą... 9. 4.1. Nukentėjusioji J. V. parodė, kad jai priklausančiame name gyvena D. K..... 10. 4.2. Liudytojas D. K. parodė, kad adresu ( - ) esančiame name šiuo metu... 11. 4.3. L. M. V. apklausos metu parodė, kad 2020 m. sausio 14 d. po darbo... 12. 4.4. Iš 2020-01-15 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio... 13. 4.5. Iš 2020-01-15 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad... 14. 5. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad G. D. ir L. S., viešoje vietoje –... 15. 6. Prokurorui kaltinamiesiems pranešus apie galimybę užbaigti procesą... 16. 7. Kaltinamasis G. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant... 17. 8. Kaltinamasis L. S. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant... 18. 9. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamiesiems... 19. 10. Kaltinamiesiems G. D. ir L. S. paskirtos kardomosios priemonės –... 20. 11. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti, t. y. betono... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 22. G. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 23. L. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 24. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, G. D. taikomą kardomąją... 25. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, L. S. taikomą kardomąją... 26. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės... 27. Kaltinamiesiems išaiškinti, kad:... 28. 1. nesutikdami su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jie turi... 29. 2. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas... 30. 3. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 31. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....