Byla 2-14121-151/2014
Dėl klausimas dėl išieškotojo pakeitimo nagrinėjamas Kauno apylinkės teisme

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese, suinteresuoti asmenys D. K., M. K., antstolė Audronė Adomaitienė, Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių,

Nustatė

2Pareiškėjas Nordea Bank AB, Švedijoje registruotos ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašo vykdymo procese vykdomosiose byloje Nr. 0036/10/03874 ir 0036/10/03875, kuriose antstolė A. Adomaitienė pagal 2010-08-25 vykdomuosius dokumentus Nr. 2-12161-151/2010 vykdo išieškojimą iš skolininkų D. K., M. K., pakeisti pradinį išieškotoją - Nordea Bank Finland Plc, veikiantį per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, jo teisių perėmėju - Nordea Bank AB, Švedijoje registruotos ribotos atsakomybės bendrove, veikiančia per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių.

3Pareiškėjas nurodo, kad pradinis išieškotojas Nordea Bank Finland Plc, Suomijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos kodas ( - ), veikianti per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, j. a. k. ( - ), 2014-04-01 sudarė verslo perleidimo sutartį su pareiškėju Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove, registracijos kodas ( - ), veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, j. a. k. ( - ) Šia verslo perleidimo sutartimi išieškotojas, vadovaudamasis CK 6.402 straipsniu, perleido, o pareiškėjas nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš ieškovo verslą (įmonę kaip turtinį kompleksą), valdytą per Nordea Bank Finland filialą. Sutartimi inter alia Nordea Bank AB filialas įgijo visą su ieškovo verslu susijusį Nordea Bank Finland filialo turtą, reikalavimo teises ir įsipareigojimus. Įgydamas išieškotojo verslą sutarties pagrindu, t.y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, pareiškėjas kartu perėmė ir reikalavimo teises į skolininkus D. K., M. K.. Sutartimi išieškotojo verslą perėmė patronuojantis bankas, t.y. po verslo perėmimo nėra keičiami Nordea Bank Finland filialo atidaryti banko sąskaitų numeriai, o į Nordea Bank AB filialą yra perkelti Nordea Bank Finland filialo darbuotojai. Tiek iki verslo perleidimo, tiek po to bankinė veikla vykdoma tos pačios Nordea grupės įmonės, ekonominiu atžvilgiu - to paties ekonominio subjekto. Šiuo požiūriu materialinių subjektinių teisių perleidimas neturi įtakos skolininkų subjektinėms teisėms ir pareigoms. Pareiškėjui įgijus išieškotojo verslą, įvyko universalus materialinių subjektinių išieškotojo teisių ir pareigų perleidimas pareiškėjui, kuris nereikalauja skolininkų sutikimo.

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 596 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia

6išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais, tokį prašymą teismas nagrinėja tik tada, kai byla jau yra galutinai išspręsta ir teisių perėmimas vyksta vykdymo proceso metu. Vykdymas atliekamas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo (civilinė byla Nr. 2-12161-151/2010) pagrindu, todėl klausimas dėl išieškotojo pakeitimo nagrinėjamas Kauno apylinkės teisme.

7Iš pateiktų 2014-04-01 verslo perleidimo sutarties ir jos priedo Nr. 1.1.7(c) išrašų nustatyta, kad pradinis išieškotojas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, perleido reikalavimo teises į D. K. ir M. K. skolą naujam išieškotojui Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Verslo perleidimo sutarties pagrindu įvyko universalus materialių ir procesinių teisių perėmimas, todėl pradinis išieškotojas keistinas nauju išieškotoju (CPK 48 straipsnis, 596 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjui išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, 596 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

9Prašymą tenkinti.

10Pakeisti pradinį išieškotoją Suomijoje registruotą ribotos atsakomybės bendrovę Nordea Bank Finland Plc, registracijos kodas ( - ), veikiančią per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas ( - ), nauju išieškotoju - Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove Nordea Bank AB, registracijos kodas ( - ), veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas ( - ), vykdomosiose bylose Nr. 0036/10/03874 ir 0036/10/03875, kuriose antstolė Audronė Adomaitienė vyko išieškojimą iš skolininkų D. K. ir M. K. pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. vykdomuosius raštus Nr. 2-12161-151/2010.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai