Byla eB2-1870-264/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „VILEX“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas vykdydamas Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko 2016-06-14 potvarkį Nr.CBR4-61, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „VILEX“, ir

Nustatė

2Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo iškelti bankroto bylą UAB „VILEX“. Pareiškime nurodo, kad atsakovės skola valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams pagal mokesčių mokėtojo 2016-04-12 dienos balansą sudaro 213 663,96 Eur. Mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2013-06-25. Antstolė D. K. 2016-03-31 grąžino VMI prie FM vieną iš priimtų Sprendimų t.y. 2014-09-15 Sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-70834 dėl 4871,74 Eur išieškojimo. Šis Sprendimas buvo grąžintas kartu su 2016-03-25 patvarkymu „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumentų grąžinimo“. Vykdomasis dokumentas buvo grąžintas kartu su 2016-03-24 išieškojimo negalimumo aktu Nr. 0164/14/010909, kuriame antstolė nurodė, kad atsakovės vardu atidarytose sąskaitose piniginių lėšų Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose nėra, be to nerasta jokio skolininkės vardu registruoto turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovės paskutiniai metinės finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti tik už 2013 metus. Bendrovė turto iš viso deklaravo už 1634107,68 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1647467,85 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad įmonė 2013 m. patyrė 55784,29 Eur nuostolį. Taip pat kaip liudija išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinio tinklalapio www.draudejai.sodra.lt, pas atsakovę nedirba nei vienas darbuotojas, apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu.

3Atsakovė UAB „VILEX“, jos vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos teismo 2016-04-22 nutartyje nurodytų dokumentų nepateikė.

4Atsakovei UAB „VILEX“ keltina bankroto byla.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

7Atsakovė, jos vadovas nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

8Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri nurodė, kad UAB „VILEX“ biudžetui skolinga 213 663,96 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „VILEX“ tik už 2013 metus pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus. Iš įmonės balanso už 2013-01-01 – 2013-12-31 laikotarpį matyti, kad įmonė turto iš viso turėjo už 1 634 107,68 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 647 467,85 Eur. Iš pelno nuostolių ataskaitos už tą patį laikotarpį matyti, kad įmonė patyrė 55 784,29 Eur dydžio nuostolius. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovė jau 2013 metais buvo nemoki. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, kuris jai priklausytų nuosavybės teise. VĮ Regitra duomenimis įmonės vardu nėra registruotų transporto priemonių. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis įmonėje nėra apdraustų asmenų, o skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 32,28 Eur. Taip pat į bylą yra pateiktas antstolės D. K. 2016-03-25 išieškojimo negalimumo aktas, kuris patvirtina, kad atsakovė neturi turto, ar pajamų iš kurių gali būti išieškoma.

9Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kad įmonėje nėra dirbančių asmenų, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą teikti tik už 2013 metus ir iš kurių matyti, kad bendrovė jau 2013 metais buvo nemoki, darytina išvada, kad tokia UAB „VILEX“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10Dėl administratoriaus kandidatūros.

11Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Elmeda“, sąrašo eilės Nr. B-JA065, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją ir ilgalaikį sutikimą administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „VILEX“ bankroto administratore skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „Elmeda“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA065, Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7-213, tel. (8 37) 312366, 8 698 77504, 650 16265, el. p. elmeda@zebra.lt, elmeda@takas.lt), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

12Iškėlus UAB „VILEX“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti UAB „VILEX“ (juridinio asmens kodas 302721678, buveinės adresas: Naujoji g.15-525, Alytus) bankroto bylą.

15Paskirti UAB „VILEX“ bankroto administratore UAB „Elmeda“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA065, Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7-213, tel. (8 37) 312366, 8 698 77504, 650 16265, el. p. elmeda@zebra.lt, elmeda@takas.lt).

16Uždėti UAB „VILEX“ (juridinio asmens kodas 302721678) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

18Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas vykdydamas Kauno apygardos... 2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Atsakovė UAB „VILEX“, jos vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos teismo... 4. Atsakovei UAB „VILEX“ keltina bankroto byla.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 7. Atsakovė, jos vadovas nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9... 8. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi Valstybinė mokesčių... 9. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 11. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 12. Iškėlus UAB „VILEX“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti UAB „VILEX“ (juridinio asmens kodas 302721678, buveinės adresas:... 15. Paskirti UAB „VILEX“ bankroto administratore UAB „Elmeda“ (paslaugas... 16. Uždėti UAB „VILEX“ (juridinio asmens kodas 302721678) nekilnojamajam ir... 17. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...