Byla I-3892-662/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Audrius Bakaveckas, susipažinęs su UAB „Timbex“ skundu,

Nustatė

2teisme gautas pareiškėjos skundas dėl sprendimų panaikinimo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 3 d. nustato, kad skundas teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos.

5Pareiškėjos skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008-04-11 sprendimo Nr. 69-52 išankstine neteismine tvarka 2008-06-11 sprendimu Nr. S-113(7-84/2008) išnagrinėjo Mokestinių ginču komisija prie LR Vyriausybės. Nesutikdama su priimtu sprendimu, pareiškėja per 20 dienų nuo Mokestinių ginčų komisijos sprendimo gavimo dienos pareiškėja galėjo kreiptis teisminės gynybos, tačiau skundžiamą aktą gavusi 2008-06-18, skundą teisme pateikė tik 2008-06-09, tai yra praleidusi apskundimo terminą.

6Kartu su skundu pareiškėja pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, aiškindama, kad terminą praleido, nes dėl ilgų šventinių – poilsio dienų nespėjo laikų paruošti ir pristatyti teismui visos reikalingos medžiagos.

7Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti atmestinas.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. nustato, kad jei skundas paduodamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pareiškėjos nurodytos priežastys negali būti laikomos pakankamai svarbiomis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, todėl prašymas dėl termino atnaujinimo atmestinas.

9Atmetus prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundą atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

11atmesti UAB „Timbex“ prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyti priimti skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą 2008-07-08 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai