Byla 2-8340-394/2012
Dėl akcininkų sutarties nuginčijimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, susipažinusi su ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškiniu atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“ dėl akcininkų sutarties nuginčijimo,

Nustatė

2Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ pateikė ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia 2011-05-30 UAB „Putokšnis“ akcininkų sutartį, sudarytą tarp UAB „3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“ bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant vykdyti 2011-05-30 akcininkų sutartį iki tol, kol nagrinėjamoje byloje bus priimtas galutinis įsiteisėjęs sprendimas.

3Ieškinį priimti atsisakytina. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą perduoti ginčą spręsti arbitražui (LR Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 6 p.). Ginčijamos 2011-05-30 akcininkų sutarties 11.1.2 punktas numato, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą, taigi tarp sutarties šalių yra sudarytas arbitražinis susitarimas, įformintas kaip arbitražinė išlyga, įrašyta sutartyje (LR Komercinio arbitražo įstatymo 10 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra pabrėžęs, kad galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas (LR CK 6.189 str. 1 d.) ir jo būtina laikytis; arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik sutarties šalims, bet ir teismui. Kai yra arbitražinis susitarimas, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos ir turi nukreipti šalį kilus ginčui kreiptis į arbitražą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2002-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681/2002, LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007). LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 str. 1 d. taip pat numatyta, kad teismas, gavęs ieškinį dėl klausimo, dėl kurio šalys yra sudariusios nustatytos formos arbitražinį susitarimą, atsisako jį priimti (2012-06-21 įstatymo Nr. XI-2089 redakcija). Nors ieškovai nurodo, kad jie ginčija visą Akcininkų sutartį, įskaitant ir arbitražinę išlygą, todėl ji yra negaliojanti LR CK 1.91 pagrindu, kaip ir visa akcininkų sutartis, todėl ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas gali nepripažinti arbitražinio susitarimo tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007). Ieškovai nurodo, kad arbitražinė išlyga negalioja LR CK 1.91 str. pagrindu, nes 2011-05-30 akcininkų sutartis sudaryta dėl susidėjusių sunkių aplinkybių ir dėl ekonominio spaudimo, tačiau teismas, neištyręs byloje surinktų įrodymų, negali padaryti išvados, kad akcininkų sutarties 11.1.2 punktas dėl arbitražinio susitarimo prieštarauja imperatyviai įstatymo normai.

4Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad teismo galimybė atsisakyti jurisdikcijos yra ribojama dviem išlygomis: pirma, teismas atsisako jurisdikcijos, jeigu viena iš šalių reikalauja, kad ginčą spręstų arbitražas, antra, teismas gali nagrinėti šalių ginčą, jeigu nustato, kad arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis ar jo negalima įvykdyti. Tačiau šiuo atveju teismas, neišnagrinėjęs bylos, negali spręsti dėl arbitražinio susitarimo negaliojimo, o ieškinio priėmimo stadijoje neturi galimybės išsiaiškinti ir atsakovų pozicijos dėl šio konkretaus ginčo teismingumo, tačiau teismas remiasi tuo, kad šalių pasirašyta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja šalis atlikti kas joje numatyta, todėl atsakovų valia dėl jurisdikcijos, teismo nuomone, yra išreikšta 2011-05-30 akcininkų sutarties 11.1.2 p., tačiau tam, kad teismas galutinai įsitikintų dėl atsakovų pozicijos dėl teismingumo, jiems išsiųstina šios nutarties kopija ir jiems išaiškintina teisė raštu išreikšti savo nuomonę.

5Vadovaudamasi išdėstytu ir LR CPK 137 str. 2 d. 6 p., 3 d., 5 d.,

Nutarė

6Ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“ dėl 2011-05-30 akcininkų sutarties pripažinimo negaliojančia atsisakyti priimti.

7Šios nutarties kopiją išsiųsti ieškovų atstovui advokatui Gintarui Balčiūnui, atsakovams KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai