Byla 2-2453/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Autodersva“ laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Autodersva“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Emodus“.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2011 m. liepos 26 d. pašalinti pareiškimo trūkumus, tai yra pateikti galiojančią siūlomo UAB „Emodus“ bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją bei įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašai yra pateikti atsakovui UAB „Autodersva“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui UAB „Autodersva“ dėl bankroto bylos iškėlimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pareiškimo trūkumus ieškovas pašalino tik iš dalies, pateikė galiojančią UAB „Emodus“ bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašai yra pateikti atsakovui. Ieškovas teismui pateikė pranešimą apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Autodersva“ su akcininko UAB „Automobilis“ atžyma apie dokumentų gavimą bei nurodė, kad įteikti ieškinį atsakovo darbuotojams nėra galimybės, nes 2011-05-02 buvo atleisti paskutiniai UAB „Autodersva“ darbuotojai. Tačiau teismas nurodė, kad iš LR juridinių asmenų registro duomenų bazės matyti, jog atsakovo vadovu šiuo metu yra A. A. T.. Ieškovas nepateikė teismui dokumentų, patvirtinančių, kad A. A. T. buvo atleistas iš darbo 2011-05-02. Pagal ieškovo pateiktą Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą 2011-06-30 duomenimis, apdraustųjų UAB „Autodersva“ ketvirčio pabaigoje skaičius yra 1 (vienas). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškimo įteikimas atsakovo akcininkui nėra prilyginimas įteikimui įmonei.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – iškelti bankroto bylą UAB „Autodersva“. Nurodė, kad apeliantas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, 2011-05-11 išsiuntė atsakovo registracijos adresu Mokslininkų g. 18, Vilnius, pranešimą apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo su pareiškimo ir jo priedų kopijomis, tačiau pranešimas grįžo neįteiktas. Pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, siunčiant pranešimą atsakovo buveinės adresu, protinga manyti, jog korespondencija įmonėje tvarkoma taip, kad laiško išsiuntimas registruotu paštu pasieks adresatą. Atsakovas 2011-05-18 pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui elektroninį pranešimą apie UAB „Autodersva“ apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu pabaigą, pagal kurį direktorius A. A. T. buvo atleistas iš darbo 2011-05-02, tačiau Juridinių asmenų registrui apie tai iki šiol nepranešta. Įteikti pareiškimą kitiems darbuotojams galimybės nebuvo, nes 2011-05-02 buvo atleisti visi atsakovo darbuotojai, išskyrus vieną darbuotoją, kuri yra vaiko priežiūros atostogose. Remiantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi tinkamu procesinių dokumentų juridiniam asmeniui įteikimu taip pat laikomas dokumentų įteikimas juridinių asmenų registre nurodytiems juridinio asmens valdymo organo nariams. Pagal atsakovo įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Kadangi atsakovas jokios veiklos nevykdo, įmonės vadovas ir visi darbuotojai atleisti, apeliantas pranešimą išsiuntė vieninteliam atsakovo akcininkui UAB „Automobilis“, kuris procesinius dokumentus priėmė pasirašytinai ir įsipareigojo teismui pateikti jo turimus atsakovo dokumentus. Apelianto nuomone, atsakovui procesiniai dokumentai dėl bankroto bylos jam iškėlimo buvo įteikti tinkamai.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Autodersva“ iškėlimo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, kad ieškovas (apeliantas) nepašalino visų Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartyje nustatytų pareiškimo trūkumų, tai yra nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškimo ir jo priedų nuorašai yra pateikti atsakovui, todėl laikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šia teismo išvada.

15Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

16Ieškiniui, kaip specialiam procesiniam dokumentui, keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai, kurie imperatyviai įtvirtinti CPK 111, 135 straipsniuose. Laikytis šių reikalavimų privalo kiekvienas asmuo, paduodantis teismui ieškinį. Procesiniam dokumentui, kuriuo asmuo siekia bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų reikalavimų yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos. ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu yra bent viena iš šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija. ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis numato, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei.

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus registruotu paštu išsiuntė UAB „Automobilis“. Pareiškimas teismui ir jo priedų nuorašai UAB „Automobilis“ direktoriui buvo įteikti 2011 m. birželio 27 d. (24 b.l.). UAB „Automobilis“ yra vieninteliu atsakovo UAB „Autodersva“ akcininku (35-38 b.l.). UAB „Automobilis“ direktorius 2011 m. liepos 25 d. pasirašytinai įsipareigojo pateikti teismui turimus atsakovo dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo (33 b.l.).

18Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar apeliantas tinkamai įvykdė teismo 2011 m. liepos 12 d. nutarties dėl pareiškimo trūkumų pašalinimo reikalavimus, sprendė, kad procesinių dokumentų įteikimas atsakovo akcininkui nėra prilyginamas įteikimu įmonei.

19Įstatymas, numatydamas kreditoriui pareigą pateikti įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus, nenustato imperatyvių šios pareigos įgyvendinimo būdų ir tvarkos reikalavimų. Procesinių dokumentų įteikimo tvarką reglamentuoja CPK, kurio 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui. Minėto straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu juridinių asmenų registre nurodytoje juridinio asmens buveinės vietoje procesinį dokumentą įteikti šiame skirsnyje nustatyta tvarka nėra galimybės, tinkamu procesinio dokumento įteikimu laikomas įteikimas juridinių asmenų registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams, kaip fiziniams asmenims, taip pat ir pilnamečiams jų šeimos nariams šio straipsnio 3 dalyje numatytu atveju.

20Byloje nustatyta, kad visi atsakovo darbuotojai, tarp jų ir direktorius A. A. T., išskyrus vieną darbuotoją, kuri šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, yra atleisti iš darbo 2011 m. gegužės 2 d. (66-65 b.l.). Atsakovo valdymo organais yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas, vieninteliu atsakovo akcininku yra UAB „Automobilis“ (35-38, 44-58 b.l.). Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo administracijos vadovui apeliantas procesinių dokumentų įteikti negalėjo dėl objektyvių priežasčių, nes vadovas, kaip ir kiti įmonės darbuotojai, yra atleisti iš darbo, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas turėjo teisę procesinius dokumentus išsiųsti kitam atsakovo valdymo organui – visuotiniam akcininkų susirinkimui. Kadangi atsakovas turi tik vieną akcininką, kuris neprieštaravo, kad procesiniai dokumentai dėl bankroto bylos UAB „Autodersva“ iškėlimo būtų įteikti jam bei įsipareigojo pateikti teismui visus turimus UAB „Autodersva“ dokumentus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad toks pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašų įteikimas atsakovui yra tinkamas. Kadangi atsakovas jokios veiklos nevykdo, darbuotojų neturi, įteikti jam procesinius dokumentus kitokiu, negu apelianto pasirinktu, būdu, galimybės nėra.

21Remdamasi aukščiau nurodytais duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas tinkamai įvykdė 2011 m. liepos 12 d. nutartyje dėl pareiškimo trūkumų šalinimo nustatytą įpareigojimą pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašai yra pateikti atsakovui UAB „Autodersva“. Kitoks apelianto veiksmų vertinimas pažeistų jo teisę į teisminę gynybą, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams.

22Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos nutartis naikintina ir apelianto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Autodersva“ priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi nustatė ieškovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, kad... 15. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles,... 16. Ieškiniui, kaip specialiam procesiniam dokumentui, keliami tam tikri turinio... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantas pareiškimo dėl bankroto... 18. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar apeliantas tinkamai įvykdė... 19. Įstatymas, numatydamas kreditoriui pareigą pateikti įmonei pareiškimo... 20. Byloje nustatyta, kad visi atsakovo darbuotojai, tarp jų ir direktorius A. A.... 21. Remdamasi aukščiau nurodytais duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį panaikinti ir...