Byla 2-21176-734/2013
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo If P&C Insurance AS, Lietuvoje vykdančio veiklą per filialą - If P&C Insurance AS filialą ieškinį atsakovui S. R. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad ( - ) su UAB „Swedbank lizingas“ sudarė transporto priemonių casko draudimo sutartį. Šia draudimo sutartimi buvo apdrausta transporto priemonė ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ). ( - )įvyko autoavarija, kurios kaltininku pripažintas atsakovas, vairavęs transporto priemonę YAMAHA ( - ) valst. Nr. ( - ). Įvykio metu buvo apgadintas N. G. vairuojamas automobilis ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ). Kadangi automobilis ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ), buvo draustas casko draudimu draudimo bendrovėje „If P&C Insurance AS" filiale, todėl ši bendrovė atlygino šio autoįvykio metu padarytą 3553,72 Lt dydžio žalą už sugadintą automobilį ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ). Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas eismo įvykio metu vairavo neapdraustą privalomuoju draudimu transporto priemonę YAMAHA ( - ) valst. Nr. ( - ) bei smarkiai viršijo gyvenvietėje nustatytą greičio limitą, todėl vadovaujantis LR CK 6.263 str. atsakovas privalo atlyginti žalą ieškovui. Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo S. R. 3553,72 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui S. R. procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį teismui nepateikė, atsiliepimų pateikimo terminas suėjo, todėl ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ( - )ieškovas ir UAB „Swedbank lizingas“ sudarė transporto priemonių casko draudimo sutartį (b.l. 9). Šia draudimo sutartimi buvo apdrausta transporto priemonė ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ). ( - )įvyko autoavarija, kurios kaltininku pripažintas atsakovas, vairavęs transporto priemonę YAMAHA ( - ) valst. Nr. ( - ) (b.l. 10-11). Įvykio metu buvo apgadintas N. G. vairuojamas automobilis ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ). Kadangi automobilis ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ), buvo draustas casko draudimu draudimo bendrovėje „If P&C Insurance AS" filiale, todėl ši bendrovė atlygino šio autoįvykio metu padarytą 3553,72 Lt dydžio žalą už sugadintą automobilį ŠKODA OCTAVIA, valst. Nr. ( - ) (b.l. 27, 28-29). Ieškovas prašė gera valia atsakovui sumokėti išmokėtą draudimo išmoką už 2011-04-17 įvykį (b.l. 30). Atsakovas gera valia ieškovo teisėtų reikalavimų nepatenkino.

6LR CK 6.1015 str. 1 d.. jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. LR CK 6.1015 str. 2 d. numato, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Byloje nustatyta, kad atsakovas eismo įvykio metu, 2011-04-17, vairavo neapdraustą privalomuoju draudimu transporto priemonę YAMAHA ( - ) valst. Nr. ( - ) bei smarkiai viršijo gyvenvietėje nustatytą greičio limitą, todėl vadovaujantis LR CK 6.263 str. atsakovas privalo atlyginti žalą ieškovui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3553,72 Lt draudimo išmokos, yra pagrįstas ir tenkintinas.

7CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 107 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.,), kurias kurias sudaro – 107 Lt žyminis mokestis (b.l. 6).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 3553,72 Lt žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (3553,72 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2013-04-29) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 107 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui If P&C Insurance AS, Lietuvoje vykdančiam veiklą per filialą - If P&C Insurance AS filialą, į.k. ( - ).

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

13Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai