Byla ATP-638-114/2013
Dėl Alytaus rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties A. P. administracinio teises pažeidimo byloje, ir n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Algimantas Smolskas teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo A. P. apeliacini skunda del Alytaus rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties A. P. administracinio teises pažeidimo byloje, ir n u s t a t e :

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – ir Institucija) 2013-02-05 nutarimu A. P. už pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administraciniu teises pažeidimu kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio 2, 4, 5 dalyse, skirta administracine nuobauda vadovaujantis ATPK 85 straipsnio 4 dalimi, ir atimta teise medžioti dvejiems metams su pažeidimo padarymo irankiu ir priemoniu: graižtvinio šautuvo Nr. ( - ), optinio taikiklio ZOS, 137 22 kalibro šoviniu, naktinio matymo taikiklio NVRS-F (Gun-1), prietaiso nušautam žveriui pakabinti, lauko žiuronu „Berkut“, prožektoriaus be pavadinimo, prožektoriaus „HAUPA“, peilio „FISKAR“, kuprines, detuves ginklui konfiskavimu. Nutarime nurodyta, jog nuobauda A. P. skirta už tai, kad jis 2012-02-29 20.00 val. medžiojo medžiokles plotu vienete „G.“, t. y., 2012 m. vasario 29 d. 20.00 val. A. P. sulaikytas medžiotoju burelio „G." medžiokles plotuose (( - ) r.) su medžioti skirtais irankiais ir priemonemis be medžiokles metu privalomo tureti dokumento - medžiokles lapo, bei leidimo naudoti medžiojamuju gyvunu išteklius tame medžiokles vienete. Su savimi turejo i dekla neideta medžioklini šautuva ( - ). Ant šautuvo buvo uždetas optinis taikiklis ZOS. Šautuvas buvo užtaisytas 22 kalibro šoviniais. Du šoviniai buvo detuveje, vienas šovinys šautuvo lizde. Su savim turejo kuprine, kurioje buvo rasta medžioklinis peilis, sulankstoma kedute, žiuronai BERKUT, šautuvo detuve, naktinio matymo taikiklis NVRS-F (Gun-I), 134 vnt. 22 kalibro šoviniu, prietaisas pakabinti žveri lupimui, prožektorius be pavadinimo, prožektorius HAUPA, detuve ginklui. Tokiais savo veiksmais A. P. pažeide Medžiokles Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykliu 16.2., 58.2., 58.3. punktu reikalavimus.

3Alytaus rajono apylinkes teismas, išnagrinejes A. P. skunda, 2013-04-30 nutartimi, ji tenkino iš dalies: pakeite Institucijos 2013-02-05 nutarima del A. P. nubaudimo ir už pažeidima, numatyta ATPK 85 straipsnio 2 dalyje, skyre 500 (penkiu šimtu) litu bauda be pažeidimo padarymo irankiu bei priemoniu konfiskavimo, už pažeidima, numatyta ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, skyre teises medžioti atemima 1 (vieneriems) metams su pažeidimo padarymo irankiu bei priemoniu konfiskavimu, pagal ATPK 85 straipsnio 5 dali skyre ispejima be pažeidimo padarymo irankiu bei priemoniu konfiskavimo. Remiantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, šios nuobaudos subendrintos ir skirta galutine subendrinta nuobauda - teises medžioti atemimas 1 (vieneriems) metams su pažeidimo padarymo irankiu bei priemoniu: graižtvinio šautuvo ( - ), optinio taikiklio ZOS, 22 kalibro 137 šoviniu, naktinio matymo taikiklio NVRS – F (Gun-1), prietaiso nušautam žveriui pakabinti, lauko žiuronu „Berkut“, prožektoriaus be pavadinimo, prožektoriaus “HAUPA“, peilio „Fiskar“, kuprines, detuves ginklui, konfiskavimu. Teismas konstatavo, kad ištirtu irodymu visuma patvirtina, kad skundžiamas nutarimas yra teisetas ir pagristas, byla išnagrinejo ir nuobauda paskyre pareigunas, turintis teise spresti šios kategorijos bylas, taciau pareigunas, skirdamas nuobauda už pažeidimus, numatytus ATPK 85 str. 2, 4, 5 dalyse, pažeide ATPK 33 straipsnyje nurodytas administraciniu nuobaudu skyrimo aplinkybes.

4A. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti 2013-02-05 nutarima ir Alytaus rajono apylinkes teismo 2013-04-30 nutarti, administracine byla nutraukti, o jei teismas nuspres, kad yra pagrindas skirti administracine nuobauda pagal ATPK 85 straipsnio 5 dali, paskirti administracine nuobauda sankcijos ribose be medžiokles irankiu ir priemoniu konfiskavimo.

5Apeliantas nurodo, kad jo veikoje nera ATPK 85 straipsnio 2 ir 4 daliu pažeidimo sudeties, nuobauda paskirta pažeidžiant ATPK nuostatas, pažeidžiant jo teises, numatytas ATPK 272 straipsnyje, nutarimas nemotyvuotas, inspektorius A. V. buvo šališkas, neobjektyvus ir neteisingas. Administracine nuobauda galejo buti skirta tik pagal ATPK 85 straipsnio 5 dali. Administracinio teises pažeidimo byla išnagrineta neatsižvelgiant i teismo posedžio metu liudytoju duotus parodymus, kurie patvirtino, kad ta vakara jis buvo pakviestas medžioti i kita bureli, nemotyvuotai atsisakyta prijungti prie bylos jo paaiškinima. 2013-02-05 nutarimas priimtas vadovaujantis neteisetai surašytu administracinio teises pažeidimo protokolu.

6Administracinis teises pažeidimas buvo padarytas Lazdiju rajone, tad administracinio teises pažeidimo byla turejo buti nagrinejama Lazdijuose, o ne Alytuje. LR AM Alytaus RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos inspektorius A. V. neturejo teises nagrineti administracinio teises pažeidimo bylos ir privalejo ja perduoti Lazdiju aplinkos apsaugos agenturai. Be to, byla išnagrinejo nesilaikydamas ATPK 284 straipsnio reikalavimu.

7Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas 2012-10-19 nutartimi panaikino Institucijos 2012-06-29 nutarima, o administracinio teises pažeidimo byla gražino administracinio teises pažeidimo trukumams pašalinti. Tai reiškia, kad teismas panaikino tik 2012-06-29 nutarima, kuriuo buvo skirta administracine nuobauda pagal 2012-02-29 administracinio teises pažeidimo protokola AM Nr. 068883, bet paties 2012-02-29 administracinio teises pažeidimo protokolo AM Nr. 068883 teismas nepanaikino ir jis šiuo metu yra galiojantis. Taciau 2013-01-22 jam buvo surašytas dar vienas administracinio teises pažeidimo protokolas AM Nr. 069479 už ta pati administracini teises pažeidima. Taigi, šiuo metu galioja du administracinio teises pažeidimo protokolai. ATPK nenumato tokios proceduros, kaip naujo administracinio teises pažeidimo protokolo surašymo, surašyto administracinio teises pažeidimo protokolo panaikinimo, ar surašyto administracinio teises pažeidimo protokolo trukumu šalinimo. Todel pirmosios instancijos teismas viršijo savo kompetencijos ribas 2012-10-19 nutartimi gražindamas Institucijai administracinio teises pažeidimo byla trukumams pašalinti. Todel teismas privalejo išspresti byla iš esmes, panaikinti nutarima ir paskirti administracine nuobauda remiantis teises aktu, nustatanciu atsakomybe už padaryta teises pažeidima, tai yra teismas privalejo panaikinti 2012-06-29 administracinio teises pažeidimo nutarima ir skirti administracine nuobauda pagal ATPK 85 straipsnio 5 dali - už šovinio laikyma šautuvo lizde.

8ATPK 35 straipsnio 1 dalis nustato 6 menesiu termina administracinei nuobaudai skirti, o tai reiškia, kad ir administracinio teises pažeidimo protokolas gali buti surašytas per 6 menesius nuo administracinio teises pažeidimo padarymo. J. J. antra karta administracinio teises pažeidimo protokola suraše 2013-01-22, tai yra praejus daugiau kaip šešiems menesiams nuo administracinio teises pažeidimo padarymo dienos, tad nagrinejant šia byla, turi buti vadovaujamasi administracinio teises pažeidimo protokolu, surašytu 2012-02-29. Atsižvelgiant i tai, kad ši administracine byla turetu buti nagrinejama pagal 2012-02-29 surašyta administracinio teises pažeidimo protokola, o ne pagal J. J. 2013-01-22 surašyta dar viena administracinio teises pažeidimo protokola, 2013-01-22 surašytas administracinio teises pažeidimo protokolas yra neteisetas, tai ir 2013-02-05 nutarimas administracinio teises pažeidimo byloje Nr. GI-07 AM 079309 yra neteisetas. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisake pakartotinio administracinio tesies pažeidimo protokolo surašymo klausimu praejus beveik metams nuo administracinio teises pažeidimo padarymo dienos.

9Teismas, skirdamas administracine nuobauda nubaude ji antra karta už ta pati pažeidima, nes jis jau metus neturejo teises medžioti, nes tokia teise man ateme aplinkos apsaugos pareigunai, o Alytaus rajono apylinkes teismas dar karta ir dar vieneriems metams taip pat ateme teise medžioti. Be to, administracine nuobauda gali buti skiriama ne veliau kaip per 6 (šešis) menesius nuo pažeidimo nustatymo dienos ir jei nera praeje daugiau nei vieneri metai. Pagal ATPK 35 str. 3 d. teismo nutarties del termino pratesimo nera. Todel šioje byloje yra pagrindas nutraukti teisena ne tik pagal ATPK 250 str. 1 d. 1 p., bet ir pagal ATPK 250 str. 1 d. 7 p. suejus senaties terminui.

10Institucija atsiliepime i apeliacini skunda prašo A. P. apeliacini skunda atmesti kaip nepagrista ir palikti nepakeista Alytaus rajono apylinkes teismo 2012-04-30 nutarti.

11Atsiliepime nurodoma, kad nors, A. P. teigimu, 2012-02-29 apie 20 val. jis nemedžiojo, o tik ejo pasitikti draugo, taciau šie teiginiai prieštarauja kitiems byloje surinktiems irodymams bei paties pareiškejo paaiškinimui, irašytam administracinio teises pažeidimo protokole. Liudytojai patvirtino, jog mate ir stebejo A. P. apie 15 min. Pareiškeja mate sedinti savadarbiame bokštelyje (medyje) su šaunamuoju ginklu, sulaike išlipus iš savadarbio bokštelio su medžiokliniu šautuvu, kuris buvo užtaisytas. Iš pateiktu fotonuotrauku, darytu 2011 m. rugsejo men. ir pateiktos filmuotos medžiagos, kuriose fiksuotas savadarbis bokštelis (medis), konstatuotina, kad medis buvo pritaikytas medžioklei, t. y. irengtas užlipimas, padarytas atsisedimas, prakirstos šakos.

12Alytaus rajono apylinkes teismas priimdamas nutarti tinkamai vadovavosi ATPK 35 straipsnio nuostatomis bei atsižvelge i suformuota teismu praktika, del termino skyrimo (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkricio 12 d. nutarimas administracine byla Nr. ATP-1226-533/2012).

13A. P. apeliacinis skundas tenkintinas.

14Pagal ATPK 35 straipsnio 1 dali administracine nuobauda gali buti skiriama ne veliau kaip per šešis menesius nuo teises pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamajam teises pažeidimui, – per šešis menesius nuo jo paaiškejimo dienos. Administracine nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 413, 85, 1852, 1932, 20710, 20712, 209, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 210, 21411 straipsniuose numatytus pažeidimus gali buti skiriama ne veliau kaip per šešis menesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nera praeje daugiau kaip vieneri metai.

15To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos istatymuose nustatyta ekonomine sankcija ukio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teises pažeidimas užtraukia asmeniui administracine atsakomybe, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedura panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaiciuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacines instancijos sprendimo isiteisejimo dienos.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad A. P. 2012 m. vasario 29 d. 20.00 val. buvo sulaikytas medžiotoju burelio „G." medžiokles plotuose (Lazdiju r.) su medžioti skirtais irankiais ir priemonemis be medžiokles metu privalomo tureti dokumento - medžiokles lapo bei leidimo naudoti medžiojamuju gyvunu išteklius tame medžiokles vienete. Su savimi turejo i dekla neideta medžioklini šautuva ( - ). Ant šautuvo buvo uždetas optinis taikiklis ZOS. Šautuvas buvo užtaisytas 22 kalibro šoviniais. Du šoviniai buvo detuveje, vienas šovinys šautuvo lizde. Su savim turejo kuprine, kurioje buvo rasta medžioklinis peilis, sulankstoma kedute, žiuronai BERKUT, šautuvo detuve, naktinio matymo taikiklis NVRS-F (Gun-I), 134 vnt. 22 kalibro šoviniu, prietaisas pakabinti žveri lupimui, prožektorius be pavadinimo, prožektorius HAUPA, detuve ginklui.

17Ta pacia diena jam buvo surašytas administracinio teises pažeidimo protokolas pagal ATPK 85 straipsnio 4 dali. A. P. pagal ATPK 85 straipsnio 4 dali 2012 m. kovo 1 d. Institucijos nutarimu paskirta administracine nuobauda. Administracine nuobauda paskirta nepraejus ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui, taciau Alytaus rajono apylinkes teismas 2012-05-25 nutartimi, vadovaujantis ATPK 302 straipsnio 1 dalies 4 puntu, Institucijos 2012-03-01 nutarima panaikino ir gražino administracinio teises pažeidimo byla iš naujo tirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos inspekcijai.

18Institucija 2012-06-29 prieme nauja nutarima, kuriuo A. P. buvo nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 2, 4, 5 dalis. Administracine nuobauda šiuo nutarimu taip pat paskirta nepraejus ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui. Nutarimas buvo apskustas apylinkes teismui. Alytaus rajono apylinkes teismas 2012-10-19 nutartimi, vadovaudamasis ATPK 302 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Institucijos 2012-06-29 nutarima panaikino, o administracinio teises pažeidimo byla gražino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai administracinio teises pažeidimo protokolo trukumams pašalinti. A. P. del šios nutarties pateike apeliacini skunda Kauno apygardos teismui, taciau Kauno apygardos teismo 2012-12-12 nutartimi atsisakyta priimti A. P. skunda ir skundas paliktas nenagrinetas.

192013-01-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas del A. P. 2012-02-29 padarytu administraciniu teises pažeidimu suraše nauja administracinio teises pažeidimo protokola. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2013-02-05 nutarimu A. P. už pažeidimus, numatytus ATPK 85 straipsnio 2, 4, 5 dalyse, skirta administracine nuobauda vadovaujantis ATPK 85 straipsnio 4 dalimi, ir atimta teise medžioti dvejiems metams su pažeidimo padarymo irankiu ir priemoniu: graižtvinio šautuvo Nr. ( - ), optinio taikiklio ZOS, 137 22 kalibro šoviniu, naktinio matymo taikiklio NVRS-F (Gun-1), prietaiso nušautam žveriui pakabinti, lauko žiuronu „Berkut“, prožektoriaus be pavadinimo, prožektoriaus „HAUPA“, peilio „FISKAR“, kuprines, detuves ginklui konfiskavimu.

20Šio nutarimo ir Alytaus rajono apylinkes teismo 2013-04-30 nutarties, kuria pakeistas Institucijos nutarimas, teisetumas gincijamas ne tik del to, kad, apelianto nuomone, jis nepadare jam inkriminuojamu administraciniu teises pažeidimu, bet ir del to, kad administracine nuobauda jam paskirta pasibaigus nustatytiems terminams. Šis apelianto argumentas yra pagristas.

21ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas administracines nuobaudos skyrimo šešiu menesiu senaties terminas, šio straipsnio 3 dalyje itvirtinta galimybe ši termina pratesti, 5 dalyje nurodyta, kad kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos istatymuose nustatyta ekonomine sankcija ukio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teises pažeidimas užtraukia asmeniui administracine atsakomybe, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedura panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaiciuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacines instancijos teismo sprendimo isiteisejimo dienos. Iš šio straipsnio 5 dalies konstrukcijos matyti, kad joje yra išdestytos dvi situacijos, kada administracines nuobaudos skyrimo terminas pradedamas skaiciuoti iš naujo: pirma – kai teismo tvarka panaikinamas sprendimas skirti ekonomine sankcija ukio subjektui ar nutraukti sankcijos skyrimo procedura; antra – kai išnagrinejus bet kokia administracinio teises pažeidimo byla, pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka (pvz., LAT nutartis Nr. 2AT-7-10-2013).

22Šioje byloje administracine nuobauda paskyre ne teismas, o pareigunas, kurio nutarimas gali buti skundžiamas apylinkes teismui. Organu (pareigunu) priimtu nutarimu apskundimo pirmosios instancijos teismui tvarka, ju nagrinejima ir priimamu sprendimu rušis reglamentuoja ATPK dvidešimt treciasis skirsnis; tai nera apeliacinis procesas ir jo metu priimami sprendimai panaikinti organu (pareigunu) nutarimus, priešingai negu nurodo apylinkes teismas skundžiamoje nutartyje ir Institucija atsiliepime i apeliacini skunda, neatnaujina administraciniu nuobaudu skyrimo terminu. Tokia išvada išplaukia ir iš ATPK 302 straipsnio 1 dalies, nustatancios apylinkes teismo sprendimu bylose del skundu administraciniu teises pažeidimu bylose rušis. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuojantis teismu praktika administraciniu teises pažeidimu bylose (LAT nutartis Nr. 2AT-9-2013). Iš bylos medžiagos matyti, kad administracines nuobaudos skyrimo terminas nebuvo pratestas. Pažymetina, kad Alytaus rajono apylinkes teismui 2012-10-19 nutartimi gražinus byla Institucijai, jau buvo pasibaiges ATPK 35 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas.

23Pagal ATPK 250 straipsnio 7 punkta ši aplinkybe daro administracinio teises pažeidimo teisena negalima. Šiuo pagrindu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2013 m. vasario 5 d. nutarimas ir Alytaus rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartis, deja, turi buti panaikinti ir byla nutraukta.

24Konstatavus, kad egzistuoja aplinkybe, daranti administracinio teises pažeidimo bylos teisena negalima, apeliacinio skundo argumentai ir reikalavimai nera teisiškai reikšmingi ir apeliacines instancijos teismas del ju nepasisako.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26A. P. apeliacini skunda tenkinti.

27Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2013 m. vasario 5 d. nutarima ir Alytaus rajono apylinkes teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarti panaikinti ir administracinio teises pažeidimo byla A. P. atžvilgiu nutraukti, pasibaigus administracines nuobaudos A. P. skyrimo terminui.

28A. P. gražinti graižtvini šautuva Nr. ( - ), optini taikikli ZOS, 137 22 kalibro šovinius, naktinio matymo taikikli NVRS-F (Gun-1), prietaisa nušautam žveriui pakabinti, lauko žiuronus „Berkut“, prožektoriu be pavadinimo, prožektoriu „HAUPA“, peili „FISKAR“, kuprine, detuve ginklui.

29Nutarimas isiteiseja jo paskelbimo diena ir yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Algimantas Smolskas... 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 3. Alytaus rajono apylinkes teismas, išnagrinejes A. P.... 4. A. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti 2013-02-05... 5. Apeliantas nurodo, kad jo veikoje nera ATPK 85 straipsnio 2 ir 4 daliu... 6. Administracinis teises pažeidimas buvo padarytas Lazdiju rajone, tad... 7. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas 2012-10-19 nutartimi... 8. ATPK 35 straipsnio 1 dalis nustato 6 menesiu termina administracinei... 9. Teismas, skirdamas administracine nuobauda nubaude ji antra karta už ta pati... 10. Institucija atsiliepime i apeliacini skunda prašo A. P.... 11. Atsiliepime nurodoma, kad nors, A. P. teigimu, 2012-02-29... 12. Alytaus rajono apylinkes teismas priimdamas nutarti tinkamai vadovavosi ATPK 35... 13. A. P. apeliacinis skundas tenkintinas. ... 14. Pagal ATPK 35 straipsnio 1 dali administracine nuobauda gali buti skiriama ne... 15. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai sprendimas skirti... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. P. 2012 m. vasario 29... 17. Ta pacia diena jam buvo surašytas administracinio teises pažeidimo protokolas... 18. Institucija 2012-06-29 prieme nauja nutarima, kuriuo A. P.... 19. 2013-01-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos... 20. Šio nutarimo ir Alytaus rajono apylinkes teismo 2013-04-30 nutarties, kuria... 21. ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas administracines nuobaudos skyrimo... 22. Šioje byloje administracine nuobauda paskyre ne teismas, o pareigunas, kurio... 23. Pagal ATPK 250 straipsnio 7 punkta ši aplinkybe daro administracinio teises... 24. Konstatavus, kad egzistuoja aplinkybe, daranti administracinio teises... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 2... 26. A. P. apeliacini skunda tenkinti.... 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 28. A. P. gražinti graižtvini šautuva Nr. ( - ), optini... 29. Nutarimas isiteiseja jo paskelbimo diena ir yra neskundžiamas....