Byla 2-90/2013
Dėl įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutarties, kuria išspręstas ieškinio priėmimo klausimas, civilinėje byloje Nr. 2-5159-431/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“ atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ignika“ dėl įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BUAB „Sapnų sala“ atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ prašydamas priteisti iš atsakovo 11 712,80 Lt skolos bei 578,57 Lt delspinigių, įpareigojant atsakovo bankroto administratorių sumokėti nurodytas sumas iš administravimo išlaidų.

6Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi UAB „Sapnų sala“ iškėlė bankroto bylą. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „Ignika“. Remiantis 2011 m. gruodžio 22 d. tarp ieškovo ir BUAB „Sapnų sala“, bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ sudaryta Šilumos pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2-0832, ieškovas teikė šilumos energiją atsakovui nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, o atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti su šilumos tiekėju. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė tinkamai, apskaičiuodavo mokėjimus už per mėnesį suteiktas paslaugas ir pateikdavo atsakovui sąskaitas apmokėjimui, tačiau atsakovas laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. nemokėjo už suteiktą šilumos energiją, todėl susidarė 11 712,80 Lt dydžio įsiskolinimas. Kadangi įsiskolinimas yra susidaręs už laikotarpį kuomet atsakovui jau buvo iškelta bankroto byla, ieškovas mano, kad įsiskolinimas už sutiektą šilumos energiją turi būti dengiamas iš administravimo išlaidų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos, vykdomos įmonei iškėlus bankroto bylą, atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų įstatymuose numatytų apmokestinamųjų objektų, reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų yra tenkinami Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 35 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog iškėlus įmonei bankroto bylą ir įsiteisėjus teismo nutarčiai, ieškovas turėjo kreiptis į įmonės administratorių su prašymu įtraukti jį į įmonės kreditorių sąrašą. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad prieš kreipdamasis į teismą, būtų kreipęsi į BUAB „Sapnų sala“ administratorių UAB „Ignika“, t. y. nesilaikė įstatymo nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, todėl ieškinį, kaip paduotą nesilaikius išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, buvo atsisakyta priimti.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir ieškinį priimti.

11Ieškovas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė ĮBĮ nuostatas ir nepagrįstai sprendė, kad ieškovo reikalavimams būtina išankstinė neteisminė nagrinėjimo tvarka. Ieškovas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi UAB „Sapnų sala“ iškėlus bankroto bylą, ieškovas BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriui UAB „Ignika“ pateikė reikalavimus dėl įsiskolinimo už ieškovo patalpoms teiktą šilumos energiją iki atsakovui iškeliant bankroto bylą. 2012 m. birželio 26 d. pateiktu ieškiniu, kurį buvo atsisakyta priimti skundžiama 2012 m. birželio 28 d. nutartimi, ieškovas reiškė reikalavimą dėl skolos už šilumos energiją, teiktą jau po bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Ieškovo vertinimu, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos netaikytinos prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo, ieškovo reikalavimas yra visiškai kitokio pobūdžio, ir jo nagrinėjimui, ieškovo nuomone, įstatymuose nėra nustatyta išankstinė bylos sprendimo ne teisme tvarka, o išlaidos Šilumos energijos tiekimo sutarties vykdymui turėtų būti pripažįstamos administravimo išlaidomis. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad atsakovo kreditoriai, pirmojo kreditorių susirinkimo metu tvirtindami administravimo išlaidų sąmatą, išlaidas šildymui įtraukė į sąmatą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje sprendžiamas klausimas, ar ieškovo reikalavimui, pareiškiamam bankrutuojančiai įmonei ir, kaip nurodo ieškovas, atsiradusiam po bankroto bylos iškėlimo, įstatymai nustato išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo ieškinį bankrutuojančiai įmonei dėl skolos, susidariusios bankroto proceso metu, nurodęs, kad ieškovas dėl ieškinio reikalavimą sudarančios sumos priteisimo privalo kreiptis į bankroto administratorių su prašymu įtraukti jį į kreditorių sąrašą. Ieškovas su tokia teismo pozicija nesutinka ir teigia, kad jo, kaip bankrutuojančios įmonės kreditoriaus, statusas yra skirtingas nuo kitų kreditorių, kadangi jo reikalavimas kyla iš sandorio su bankrutuojančia įmone, sudaryto po bankroto bylos įmonei iškėlimo.

15Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, jog visi bankrutuojančios įmonės kreditoriai pagal kreditorių reikalavimų atsiradimo momentą gali būti skirstomi į dvi grupes: 1) kreditoriai, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo ir kurių proporcingam tenkinimui užtikrinti skirtas įmonės bankroto procesas (senieji kreditoriai) ir 2) kreditoriai, kurių reikalavimai atsiranda po bankroto bylos iškėlimo dėl jų santykių su bankrutuojančia įmone, atstovaujama bankroto administratoriaus (naujieji kreditoriai). Kaip nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-548/2012, bankrutuojanti įmonė gali vystyti dviejų rūšių veiklą: administravimo veiklą, skirtą įmonės turto likvidavimui ir įmonės užbaigimui bei ūkinę komercinę veiklą, skirtą įmonės turto gausinimui. Įmonės administravimo veikla finansuojama iš įmonės administravimo išlaidų. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Taigi įstatyme aiškiai įtvirtintas administravimo išlaidų tenkinimo prioritetas, kitaip tariant – naujųjų kreditorių, kurių reikalavimai susiję su administravimo veikla, reikalavimų prioritetas prieš senųjų kreditorių reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548/2012).

16Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje, kai reikalavimas pareiškiamas bankrutuojančiai įmonei, nėra sprendžiama, iš kurių lėšų ir kokiu eiliškumu bus tenkinamas pareikštas reikalavimas, jei teisme jis bus pripažintas pagrįstu. Iškeliant civilinę bylą, kaip ir visais kitais atvejais, tikrinama, ar ieškovas turi teisę kreiptis į teismą ir ar šią savo teisę tinkamai realizuoja (CPK 137 str. 2 d.). Todėl šioje nutartyje teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, kad jo reikalavimas turėtų būti tenkinamas iš administravimo išlaidų arba iš ūkinės – komercinės veiklos pajamų, o tik nagrinėja, ar apelianto reikalavimui įstatymai nustato išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką.

17Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė teisės normos, kuri apelianto reikalavimui nustato išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Ši norma aiškinama sistemiškai su ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktu, pagal kurį priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Taigi įstatyme nustatytas reikalavimų pareiškimo terminas ir tvarka, pareiškiant reikalavimą bankroto administratoriui, taikomi tik reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Reikalavimams, atsiradusiems po bankroto bylos iškėlimo, speciali ikiteisminė reikalavimo pareiškimo tvarka nėra taikoma.

18Siekdamas išvengti bylinėjimosi kreditorius, kurio reikalavimas atsirado po bankroto bylos iškėlimo, turėtų kreiptis į bankroto administratorių ir pasiūlyti jam geranoriškai įvykdyti prievolę, tačiau tai išreikštų tik apdairaus, rūpestingo ir sąžiningai savo procesinėmis teisėmis besinaudojančio ieškovo elgesį, o ne pareigą laikytis ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, kurios šiuo atveju teisės aktai nenustato.

19Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovo BUAB „Sapnų sala“ skola ieškovui UAB „Vilniaus energija“ už šilumos energiją, kuri buvo tiekiama atsakovui nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, susidarė po bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Bylos medžiaga ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys patvirtina, kad bankroto byla atsakovui iškelta 2011 m. lapkričio 30 d., o Šilumos pirkimo – pardavimo sutartis su atsakovo bankroto administratoriumi sudaryta 2011 m. gruodžio 22 d. Pažymėtina, kad šiuo atveju kaip vienas iš ieškinio priedų yra nurodoma pretenzija dėl skolos apmokėjimo. Taigi ieškovas jau buvo kreipęsis į bankroto administratorių, tačiau jo reikalavimas nebuvo patenkintas, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Reikalavimas ieškovui dar sykį kreiptis į administratorių, nesant tam aiškaus įstatyminio pagrindo, reikštų teisės į teisminę gynybą suvaržymą. Teisės aktai nenustato, ar bankrutuojančiai įmonei pareikštą ieškinį dėl reikalavimų, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, turi nagrinėti tas pats teisėjas, kuris nagrinėja atsakovo bankroto bylą, tačiau dėl racionalaus proceso organizavimo paprastai tikslinga, kad tokį ieškinį nagrinėtų tas pats teisėjas.

20Kadangi ieškovo reikalavimui išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka nėra nustatyta, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Teismas, nagrinėdamas tokį ieškinį iš esmės, turėtų nustatyti, iš kokių santykių yra kilęs ieškovo reikalavimas, ir jei jis tenkintinas – kokia tvarka ir iš kokių lėšų.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Patenkinti atskirąjį skundą.

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinio atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“ priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi ieškinį... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo Vilniaus... 11. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Byloje sprendžiamas klausimas, ar ieškovo reikalavimui, pareiškiamam... 14. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo... 15. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, jog visi bankrutuojančios įmonės... 16. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad civilinės bylos... 17. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė teisės normos,... 18. Siekdamas išvengti bylinėjimosi kreditorius, kurio reikalavimas atsirado po... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovo BUAB... 20. Kadangi ieškovo reikalavimui išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Patenkinti atskirąjį skundą.... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir...