Byla 2-509-223/2018
Dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės pagal ieškovės Uždaros akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovui A. L., trečiajam asmeniui Uždarai akcinei bendrovei „Renginių pasaulis“, duodančiai išvadą institucijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė Mėlinauskienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Kliukienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei G. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės pagal ieškovės Uždaros akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovui A. L., trečiajam asmeniui Uždarai akcinei bendrovei „Renginių pasaulis“, duodančiai išvadą institucijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Nustatė

5Ieškovės atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais ir argumentais. Papildomai nurodė, kad ieškovė, gavusi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą dėl A. L., su nutarimu nesutiko ir kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama ginčą išnagrinėti iš esmės. Susiklostę teisiniai santykiai yra būtent tokie, kaip jie reglamentuojami UAB „Tiketa“ taisyklėse ir sutartyje su UAB „Renginių centras“. Ieškovė yra atsiskleidęs tarpininkas, kuris platino bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuojamą renginį, kuris neįvyko dėl organizatoriaus kaltės. UAB „Renginių organizatorius“ viešai pranešė apie tai, kad renginys neįvyks ir ketino atsakyti prieš bilietus įsigijusius asmenis. Ieškovė nesutinka su jau minėtu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimu, nes yra įsitikinusi, kad neprivalo atsakyti už kito juridinio asmens veiksmus. Vien ta aplinkybė, kad ant bilietų nebuvo nurodytas renginio organizatorius nekeičia teisinių santykių esmės ir nesukelia atsakomybės ieškovei. Renginio organizatorius yra atsakingas prieš vartotoją, todėl ginčas turėtų būti išspręstas tokiu būdu, kad už neįvykusį renginį atsakytų renginio organizatorius, t. y. UAB „Renginių centras“, o ne bilietų platintoja- ieškovė.

6Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Tiketa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, prašo išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui A. L. pinigų už bilietą į neįvykusį renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“. UAB „Tiketa“ gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-03-02 nutarimą Nr. 10-293 kuriuo UAB „Tiketa“ įpareigota grąžinti vartotojui A. L. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus, t. y. 147,93 Eur už bilietus į atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“. Ieškovės teigimu, pagal UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 sudarytą Bilietų platinimo sutartį Nr. RC-20080909 UAB „Tiketa“ teikė bilietų platinimo paslaugas į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio mėn. 12–15 dienomis Klaipėdos rajone, Karklės kaime. 2016-08-09 UAB „Tiketa“ darbuotojai gavo renginio organizatoriaus pranešimą, kad renginys „Karklė Live Music Beach – 2016“ atšaukiamas/ perkeliamas į 2017 m. vasarą, ir sustabdė bilietų į šį renginį pardavimą. Pranešime renginio organizatorius nurodė, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės renginio organizatorius – UAB „Renginių centras“, ir informaciją apie galimą bilietų grąžinimą paskelbs artimiausiu metu. Ieškinyje taip pat pažymėta, kad bilietų grąžinimo atšaukto renginio organizatorius taip ir nepradėjo, tačiau jo atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus bilietų pirkėjams, nurodydami, kad UAB „Renginių centras“, kaip renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorius, yra atsakingas bilietų pirkėjams už pinigų įsigyjant bilietus grąžinimą. Ieškinyje nurodyta, kad iš viso į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ buvo parduoti 8456 bilietai, už juos surinkta 182 647,04 Eur (neįvertinus techninių grąžinimų, atliktų dėl įvairių klaidų, atsiradusių bilietų pardavimo metu (pvz., neatsispausdinusio fiskalinio kvito ir pan.). Nurodyta suma yra pinigų už parduotus bilietus į renginį apyvartos suma, į kurią įeina renginio organizatoriui priklausanti dalis bei UAB „Tiketa“ priklausantis komisinis mokestis, mokamas renginio organizatoriaus už teikiamą bilietų platinimo paslaugą. Sutartimi UAB „Tiketa“ buvo įsipareigojusi renginio organizatoriui pinigus už išplatintus bilietus pervesti kas savaitę (Sutarties 1.5 punktas). Paskutinis mokėjimas pagal Sutartį renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“ buvo atliktas 2016-07-31, o 2016 rugpjūčio mėn. gautas antstolio A. S. patvarkymas, kuriuo areštuotos pas UAB „Tiketa“ esančios UAB „Renginių centras“ priklausančios lėšos, ir UAB „Tiketa“ visą likusią už parduotus bilietus surinktą sumą pervedė antstoliui. 2016 m. gruodžio mėn. UAB „Tiketa“ gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016-12-16 raštą dėl vartotojo A. L. prašymo, kuriame vartotojas, prašydamas grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį, paslaugos teikėju nurodė ne UAB „Tiketa“, bet būtent renginio organizatorių – UAB „Renginių centras“. Ieškovės teigimu, šis faktas neabejotinai patvirtina, kad vartotojui nekilo jokių abejonių dėl to, kas yra renginio organizatorius, ir kas yra atsakingas už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą. UAB „Tiketa“ pateikė Tarnybai rašytinius paaiškinimus bei juos patvirtinančius įrodymus, tačiau Tarnyba 2017-03-02 priėmė nutarimą Nr.10-293, kuriuo, visiškai paneigdama renginio organizatoriaus atsakomybę prieš vartotoją, įpareigojo UAB „Tiketa“ grąžinti A. L. pinigus už bilietus į neįvykusį renginį. Ieškinyje teigiama, kad toks Tarnybos nutarimas yra absoliučiai nepagrįstas ir teisiškai ydingas. Pasak ieškovės, atsakovas, įsigydamas bilietus į renginį, sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui UAB „Tiketa“, kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos) – bilietų platinimo paslaugai – teikti. Ieškovės teigimu, informacija apie tai, kad renginio organizatorius yra ne UAB ‚Tiketa“, o UAB „Renginių centras“, atsakovui buvo pateikta tiek prie renginio aprašymo UAB „Tiketa“ interneto tinklapyje, tiek Tiketos paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo (uždedant „varnelę“), prieš sudarant jam galimybę įsigyti bilietus internetu. Ieškinyje pabrėžta, kad visa viešai prieinama ikisutartinė informacija skelbė, kad renginio organizatorius yra UAB „Renginių centras“, o UAB „Tiketa“ veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas bilietų platinimo paslaugai teikti. Ieškinyje teigiama, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nurodyta aplinkybė, jog renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilieto į ginčo renginį, jokiais būdais nepaneigia fakto, kad UAB „Tiketa“ neteikia renginio organizavimo paslaugų, taip pat fakto, jog vartotojas, prieš įsigydamas bilietą, buvo apie tai informuotas. Bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos renginio aprašyme bei UAB „Tiketa“ bilietų platinimo paslaugų taisyklėse, kuriose aiškiai nurodyta, kad UAB „Tiketa“ nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovė prašo teismo išspręsti ginčą iš esmės, pripažįstant, kad UAB „Tiketa“ nėra atsakinga už pinigų už bilietą į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui A. L..

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą informuotas laiku ir tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsiliepime į ieškinį ( b. l. 78-79) atsakovas nurodė, kad iš esmės nesutinka su ieškiniu, pažymėjo, kad bilietų pirkimo sutartis yra sudaryta tarp jo ir UAB „Tiketa“, pinigai pervesti į ieškovės sąskaitą, todėl turėtų būti grąžinamai per UAB „Tiketa“ internetinę svetainę. Kadangi jis yra nukentėjęs asmuo, dėl nesuteiktų paslaugų kreipėsi dėl pinigų grąžinimo, todėl prašo tenkinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą, kuriuo UAB „Tiketa“ buvo įpareigota grąžinti pinigus už neįvykusį renginį.

8Trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį, apie kurį jam buvo pranešta tinkamai ( CPK 123 straipsnio 4 dalis), neatvyko.

9Duodanti išvadą institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-04-21 išvadoje ( b. l. 72-73) nurodė, kad palaiko 2017-03-02 nutarime Nr. 10-293 „Dėl A. L. prašymo“ išdėstytą poziciją, jog pinigus, vartotojo sumokėtus įsigyjant bilietą į atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turi grąžinti UAB „Tiketa“.

10Ieškinys tenkintinas pilnai.

11Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Klaipėdos rajone, Karklės kaime, turėjo įvykti festivalis „Karklė Live Music Beach – 2016“, kurio organizatorius buvo trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“.Bilietus į nurodytą renginį platino ieškovė UAB „Tiketa“.Atsakovas A. L. į Karklė 2016 Music Beach festivalį įsigijo elektroninius bilietus ( b.l. 42-43). Bilietų įsigijimo faktą patvirtina 2016-07-26 mokėjimo nurodymas Nr.14, 147,93 Eur sumai ( b.l. 60). Renginio organizatorius UAB „Renginių centras“ 2016-08-09 pranešė, kad festivalis „Karklė Live Music Beach – 2016“ atšaukiamas, renginys nukeliamas į kitus metus ( b.l. 38-49). Ieškovė nagrinėjamoje byloje pateikė viešojoje erdvėje buvusius pranešimus apie renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ atšaukimą/nukėlimą į 2017 m. Šiuose pranešimuose, be kita ko, nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija „Renginių centras“. Informaciją apie galimą bilietų grąžinimą renginio organizatoriai žadėjo paskelbti artimiausiu metu. A. L. 2016-08-22 el. laišku kreipėsi į UAB „Renginių centras“ dėl už bilietus į atšauktą renginį sumokėtų pinigų grąžinimo, tačiau atsakymo į šį prašymą negavo( b.l. 61), todėl 2016-10-12 pateikė prašymą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nurodydamas, kad negrąžinami pinigai už nesuteiktą paslaugą – neįvykusį renginį ( b. l. 58-59). Prašyme paslaugų teikėju nurodytas UAB „Renginių centras“, taip pat įrašyta, jog vartotojas kreipėsi į paslaugos teikėją raštu 2016-08-22, tačiau atsakymo negavo. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2017 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 10-293 įpareigojo UAB „Tiketa“ grąžinti vartotojui (atsakovui) A. L. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus, t. y. 147,93 Eur už bilietą į atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ (b. l. 64-69). UAB „Tiketa“, nesutikdama su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-03-02 nutarime Nr. 10-293 nurodytu įpareigojimu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, kreipėsi į teismą, prašydama išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui A. L. pinigų už bilietą į neįvykusį renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“. Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-20 nutartimi UAB „Renginių centras“ iškelta bankroto byla.

12Taigi, iš ieškinyje nurodytų argumentų ir motyvų, ieškovės atstovės, atsakovo paaiškinimų, kitos rašytinės bylos medžiagos, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, kas turi pareigą grąžinti A. L. pinigus, jo sumokėtus įsigyjant bilietą į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, kuris neįvyko.

13Sprendžiant, iš kokių teisinių santykių kilo ginčas, šiuo konkrečiu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovo, nusprendusio įsigyti bilietus į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, tikslas buvo dalyvauti šiame renginyje. Siekdamas įgyvendinti šį tikslą, atsakovas turėjo sudaryti sutartį su renginio organizatoriumi. Byloje nekvestionuojama, kad renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorius buvo UAB „Renginių centras“. Akivaizdu, kad apie tai, kas organizuoja konkretų renginį, sužinoma iki įsigyjant bilietą – kiekvienas asmuo, rinkdamasis renginį, kuriame norėtų dalyvauti, susipažįsta su konkretų renginį anonsuojančia informacija, kurioje visais atvejais pateikiami duomenys ne tik apie renginio pobūdį, programą, bet ir apie konkretaus renginio organizatorius.

14Nagrinėjamu atveju pripažintini pagrįstais ieškovės UAB „Tiketa“ argumentai, kad informaciją apie renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorių atsakovas galėjo ir turėjo sužinoti iš viešai skelbtos visiems prieinamos informacijos apie šį renginį, prieš įsigydamas bilietus.

15Iš byloje pateiktos UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 sudarytos Bilietų platinimo sutarties Nr. RC-20080909 ( b.l. 8-26) matyti, kad UAB „Tiketa“ teikė bilietų platinimo paslaugas į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius, tarp jų – ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio mėn. 12–15 dienomis Klaipėdos rajone, Karklės kaime.

16Pažymėtina, kad, prieš įsigydamas bilietą internetu, Tiketos interneto tinklapyje atsakovas turėjo susipažinti su Tiketos paslaugų teikimo taisyklėmis, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo, prašant susipažinus su Taisyklėmis uždėti „varnelę“. 2009-12-15 Tiketa paslaugų teikimo taisyklių 2.1 punkte nurodyta, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl Bendrovė nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Pagal Taisyklių 5.4 punktą, tuo atveju, jeigu paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir (ar) nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir (ar) pinigų grąžinimą.

17Bylos medžiagos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas, prieš įsigydamas bilietus į ginčo renginį, buvo tinkamai informuotas, jog UAB „Tiketa“ yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis subjektas ir neatsako už renginio organizatoriaus nesuteiktas ar netinkamai suteiktas paslaugas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

18Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad atsakovas, nusprendęs dalyvauti renginyje „Karklė Live Music Beach – 2016“, įsigydamas bilietus į šį renginį iš esmės sudarė sutartį su renginio organizatoriumi, t. y. UAB „Renginių centras“, bet ne bilietus į šį renginį platinusiu subjektu, t. y. UAB „Tiketa“ (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Aplinkybė, kad ant atsakovo įsigytų bilietų nebuvo įrašytas renginio organizatorius, o nurodyta tik bilietą pardavusi UAB „Tiketa“, šiuo konkrečiu atveju nepakeičia teisinių santykių esmės, pobūdžio ir šalių.

19Tokiu būdu, konstatuotina, kad renginio, į kurį atsakovas nusprendė įsigyti bilietą, organizatorius, turėjo būti jam žinomas dar prieš įsigyjant bilietus, nes bilietai įsigyjami po to, kai asmuo apsisprendžia dėl norimos gauti paslaugos. Nutraukus renginio organizavimo paslaugų sutartį, renginio organizatorius turi pareigą grąžinti už nesuteiktą paslaugą iš kliento gautus pinigus (CK 6.222 straipsnio 1 dalis). Taigi šiuo atveju akivaizdu, kad pareiga grąžinti pinigus, atsakovo sumokėtus už bilietą į renginį, kuris neįvyko, tenka šio renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“, nes būtent jo sprendimu renginys buvo atšauktas (CK 6.222 straipsnio 1 dalis).

20Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina ir tai, kad atsakovo apsisprendimą pirkti bilietus į ginčo renginį lėmė jo noras vykti į renginį, o ne tai, kas renginį organizavo. Šiuo konkrečiu atveju darytina išvada, kad renginio organizatoriaus nenurodymas biliete neturėjo įtakos atsakovo apsisprendimui sudaryti sutartį su renginio organizatoriumi dėl dalyvavimo festivalyje „Karklė Live Music Beach – 2016“ (CK 6.719 straipsnio 1 dalis). Akivaizdu, kad tarp UAB „Tiketa“ veiksmų, nenurodant ant atsakovui parduotų bilietų renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“, ir atsakovui patirtų nuostolių, sumokėjus pinigus už renginį, kuris neįvyko, nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis). Šiuo atveju tas faktas, kad ant atsakovo įsigytų bilietų UAB „Tiketa“, kaip bilietų platintojas, nenurodė renginio organizatoriaus, niekaip nesusijusi su tuo, jog buvo atšauktas renginys, į kurį įsigytas bilietas. Nesant bent vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, atsakomybė UAB „Tiketa“ negali būti taikoma.

21Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo renginio organizatoriaus nenurodymas ant atsakovui parduotų bilietų šiuo konkrečiu atveju nepažeidė jo teisių, nes, atšaukus renginį, atsakovui buvo suteikta reikalinga informacija, kas yra atsakingas už pinigų, sumokėtų įsigyjant bilietą į atšauktą renginį, grąžinimą. Gavęs būtiną informaciją, atsakovas 2016-08-22 el. laišku kreipėsi į UAB „Renginių centras“ dėl už bilietus į atšauktą renginį sumokėtų pinigų grąžinimo. Renginio organizatoriui pinigų negrąžinus, atsakovas , kaip vartotojas, 2016-10-12 pateikė prašymą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nurodydamas paslaugos nesuteikusį asmenį – UAB „Renginių centras“.

22Nagrinėjamu atveju Vartotojų teisių apsaugos tarnybos pozicija dėl asmens, atsakingo už pinigų, sumokėtų atsakovo už bilietą į renginį, kuris neįvyko, grąžinimą pripažintina nepagrįsta.

23Apibendrinant išdėstytus argumentus, yra pagrindas patenkinti ieškovės UAB „Tiketa“ ieškinį ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui A. L. pinigų, sumokėtų įsigyjant bilietus į renginio organizatoriaus atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“. Be to, atsakovui A. L. paaiškintina, kad pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimo jis turi teisę reikalauti iš renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“. Atsižvelgiant į tai, kad šiai Bendrovei iškelta bankroto byla, atsakovas finansinį reikalavimą turi teisę pateikti BUAB „Renginių centras“ bankroto administratoriui UAB „Vadybos apskaita“.

24Patenkinus ieškinį, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles atsakovas turėtų atlyginti ieškovei šio teismo proceso metu patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovė, kreipdamasi į teismą, turėjo 20,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Taip pat iš atsakovo turėtų būti priteistos išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 96 straipsnis).

25Kartu pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, įvertinus šalių procesinių elgesį ir priežastis, dėl kurių atsirado bylinėjimosi išlaidos, o taip pat CPK 96 straipsnio 5 dalyje taip pat numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1,2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

26Šiuo konkrečiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo, teismo vertinimu, neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, kuriais privalo vadovautis teismas, taikydamas civilinio proceso teisės normas (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

27Visų pirma, pažymėtina tai, kad šio teismo proceso inicijavimą lėmė ne atsakovo veiksmai, reiškiant reikalavimą dėl pinigų už bilietų į neįvykusį renginį grąžinimo netinkamam subjektui, bet vartotojų teisėms ginti valstybės įgaliotos institucijos – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos –priimtas nutarimas, įpareigojęs vykdyti pinigų grąžinimo prievolę savo sąskaita ne prievolės šalį. Kita vertus, atsižvelgtina ir į tai, kad nagrinėjamą ginčą tam tikra dalimi lėmė ir paties ieškovės veiksmai, kai jo darbuotojų techninės klaidos pasėkoje , biliete į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ nebuvo nurodytas šio renginio organizatorius.

28Išdėstytų motyvų pagrindu šiuo konkrečiu atveju iš atsakovo nepriteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir nepriteistinos valstybės naudai išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 straipsnio 4 dalis, 96 straipsnio 5 dalis).

29Vadovaudamasis CPK 259-260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti pilnai.

31Pripažinti UAB „Tiketa“ , juridinio asmens kodas 300037717, teisę negrąžinti atsakovui A. L., asmens kodas ( - ) 147,93 Eur sumos, sumokėtos įsigyjant bilietus į neįvykusį renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė... 2. sekretoriaujant Vitalijai Kliukienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei G. K.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovės atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti ieškinyje... 6. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Tiketa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą informuotas... 8. Trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“ atsiliepimo į ieškinį... 9. Duodanti išvadą institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 10. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 11. Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Klaipėdos rajone,... 12. Taigi, iš ieškinyje nurodytų argumentų ir motyvų, ieškovės atstovės,... 13. Sprendžiant, iš kokių teisinių santykių kilo ginčas, šiuo konkrečiu... 14. Nagrinėjamu atveju pripažintini pagrįstais ieškovės UAB „Tiketa“... 15. Iš byloje pateiktos UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09... 16. Pažymėtina, kad, prieš įsigydamas bilietą internetu, Tiketos interneto... 17. Bylos medžiagos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas,... 18. Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad atsakovas, nusprendęs... 19. Tokiu būdu, konstatuotina, kad renginio, į kurį atsakovas nusprendė... 20. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina ir tai, kad atsakovo apsisprendimą... 21. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo renginio organizatoriaus... 22. Nagrinėjamu atveju Vartotojų teisių apsaugos tarnybos pozicija dėl asmens,... 23. Apibendrinant išdėstytus argumentus, yra pagrindas patenkinti ieškovės UAB... 24. Patenkinus ieškinį, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 25. Kartu pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė... 26. Šiuo konkrečiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo,... 27. Visų pirma, pažymėtina tai, kad šio teismo proceso inicijavimą lėmė ne... 28. Išdėstytų motyvų pagrindu šiuo konkrečiu atveju iš atsakovo... 29. Vadovaudamasis CPK 259-260, 270 straipsniais, teismas... 30. Ieškinį tenkinti pilnai.... 31. Pripažinti UAB „Tiketa“ , juridinio asmens kodas 300037717, teisę... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...