Byla e2-1066-717/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja O. V.

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ ieškinį atsakovei mažajai bendrijai (toliau – MB) „Dainva“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 293,83 Eur skolą, 7,49 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų pateikimo įteikti 2018 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka – išsiuntus procesinius dokumentus atsakovės registruotos buveinės adresu ir laikomi įteiktais praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo (e. b. kopijos b. l. 13-14). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkinamas.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Vilpra“ pardavė atsakovei MB „Dainva“ prekių, už parduotas prekes išrašė bei apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą faktūrą 2018 m. gegužės 18 d. Serija VKM Nr. 1800569 – 293,83 Eur sumai, kurią atsakovė pasirašė, tačiau pagal pateiktą sąskaitą faktūrą neatsiskaitė ir liko nesumokėjęs 293,83 Eur. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: sąskaita faktūra ir kiti dokumentai (ieškinio dok. reg. CBP-24483 priedai).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis). Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita (CK 6.344 straipsnio 1 ir 2 dalys).

10Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškovės reikalavimą tenkinti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkinamas, ieškovei iš atsakovės priteisiama 293,83 Eur skola už parduotas prekes bei 7,49 Eur palūkanos (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1 ir 2 dalys).

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

12Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis, 139,15 Eur už advokato paslaugas, iš viso 154,15 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteisiamos 3,29 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilpra“, juridinio asmens kodas 110463186, iš atsakovės mažosios bendrijos „Dainva“, juridinio asmens kodas 304763836, 293,83 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt trijų eurų 83 ct) skolą, 7,49 Eur (septynių eurų 49 ct) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (301,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 154,15 Eur (vieno šimto penkiasdešimt keturių eurų 15 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „Dainva“, juridinio asmens kodas 304763836, valstybei 3,29 Eur (trijų eurų 29 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams) per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai