Byla 2A-54-567/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų V. A., T. M., I. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4259-465/2010 pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovams V. A., T. M., I. A. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ 2009-10-14 kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iš skolininkų V. A., T. M. ir I. A. priteisti proporcingai turimai daliai 707,11 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-16 išdavė teismo įsakymą išieškoti iš skolininkų V. A., T. M., I. A., kreditoriaus UAB “Viršuliškių būstas” naudai lygiomis dalimis 707,11 Lt t.y. po 235,70 Lt skolos už administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-07-31, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-16 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 24,70 Lt, t.y. po 8,23 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Skolininkai V. A., T. M., I. A. pateikė prieštaravimus, prašydami ginčą nagrinėti ieškinio teisenos tvarka. 2009-11-09 nutartimi buvo panaikintas 2009-10-16 teismo įsakymas.

7Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ pateikė ieškinį, prašydamas iš atsakovų priteisti 708,11 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 53,10 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Viršuliškių būstas“ 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-35 „Dėl UAB „Viršuliškių būstas skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ir 2008-12-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2632 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-35 „Dėl UAB „Viršuliškių būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratore“ keitimo pagrindu teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Ieškovai yra buto, esančio ( - ), savininkai, todėl privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Kiekvieną mėnesį atsakovams į buto pašto dėžutę yra pateikiami mokėjimo pranešimai su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Mokėjimo pranešimuose nurodytos sumos turi būti sumokėtos iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo priskaičiuoti mokesčiai paskutinės dienos. Atsakovų įsiskolinimas, tenkantis butui adresu ( - ), per laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-07-31 priskaičiuotus mokesčius už ( - ) namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą, remontą ir komunalines paslaugas yra 707,11 Lt. Atsakovams ne kartą buvo pateikiami pranešimai įvykdyti prievolę, atsiskaityti su ieškovu už namo, esančio ( - ), priežiūrą ir komunalines paslaugas, tačiau atsakovai iki ieškinio pateikimo dienos savo prievolės nevykdė. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovų pareiga mokėti mokesčius namo, esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimą yra besąlygiška ir imperatyvi (LR CK 1.138 str., 4.82 str.-4.84 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str. 1 d.).

8Atsakovai V. A., I. A., T. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydami, jog atsakovai nesutinka su pareikštu ieškiniu. Atsakovai neginčija jiems taikomų prievolių pagal LR CK 4.82 str., 4.84 str. UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinyje nenurodo, kad 707,11 Lt skola susidarė už konkrečius ieškovo atliktas paslaugas ( - ), namo tarppanelinių siūlių remontą. Su minėtų rangos darbų kokybe bei jų apimtimis atsakovai nesutinka. Apie tai ne kartą ieškovą informavo per įgaliotinį. Ieškovui nereaguojant į jam pareikštas pretenzijas, buvo kreiptasi į įvairias institucijas. Reaguodamas į skundus, Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Energetikos ir statinių skyrius užsakė atliktų rangos darbų ekspertizę. Minėtus rangos darbus atliko UAB „Rearcus“, nors nėra atestuota šiems darbams. Namo atstovai nedalyvavo nei sprendžiant minėtų darbų poreikį, nei vykdant, nei priimat juos. Nors minėtiems darbams turėjo būti suteikta 5 m. garantija, jau dabar hidroizoliacija atitrūkusi. Atsakovai, kaip ir dauguma ( - ), namo gyventojų, atsisakė mokėti už šias paslaugas ir pavedė namo įgaliotiniams kartu su ieškovu spręsti ginčą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-05 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, nusprendė priteisti iš atsakovų V. A., T. M., I. A. 707 Lt lygiomis dalimis, t.y. iš kiekvieno po 235,66 Lt. Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 707,11 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-10-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš kiekvieno po 24,36 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB “Viršuliškių būstas” naudai, likusią ieškinio dalį atmesti, priteisti iš atsakovų V. A., T. M. ir I. A. po 17,14 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas. Teismas nustatė, kad ieškovo prašomi priteisti mokesčiai nurodyti išraše iš buto sąskaitos apie priskaičiuotus mokesčius (b.l. 8-11). Iš esmės ginčas tarp šalių kyla dėl skolos už remonto darbus. 2008-04-08 ( - ) namo 1-os laiptinės gyventojai kreipėsi į jų namą administruojančią įmonę, prašydami suremontuoti tarppanelines siūles (b.l. 67). Namo remonto būtinumą patvirtina Gyvenamojo namo apžiūros aktas (b.l. 70). Teismas konstatavo, jog pagrindo teigti, kad administratorius viršijo savo įgaliojimus, administruojant turtą, nėra. Darbai buvo atlikti ir tai patvirtinama byloje esančiais dokumentais (b.l. 78-83). Darbams yra suteikta 7 metų garantija. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad jie šių darbų atlikimo neprašė. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir saugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. (CK 4.82 str. 3 d.). Butų ir kitų patalpų savininkams dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendroji inžinierinė įranga (CK 4.82 str. 1 d.). Tokiu būdu buto savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo. Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050, imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Teismas padarė išvadą, kad atsakovai už teikiamas komunalines ir eksploatacines paslaugas ieškovui nemokėjo numatytu terminu, tai laikoma savo prievolės nevykdymu. Reikalavimą dalyje dėl 53,10 Lt delspinigių priteisimo teismas atmetė, kaip visiškai nepagrįstą. Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybas gali nustatyti įstatymas, sutartis ar teismo sprendimas. Pagal CK 6.72 str. susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Ieškovas delspinigių reikalavimą grindžia 1995-01-25 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 124 (LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 redakcija), kuris nustato įstatymo Nr. I-775 “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” įgyvendinimo tvarką. Tuo atveju, jei reikalavimas priteisti delspinigius yra grindžiamas minėto įstatymo nuostatomis, ieškovas turėtų pateikti įrodymus, kad jis yra valstybės ar savivaldybės įmonė, arba valstybė ar savivaldybė yra pagrindinis jo akcininkas. Minėto įstatymo 1 str. apibrėžia ratą asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi reikalavimo teisę skaičiuoti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Pagal šį įstatymą gali būti skaičiuojami LR Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio delspinigiai, valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigiai (LR CK. 4.82 str. 3 d., 6.71 str. 1 d., 6.210 str.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovai V. A., I. A., T. M. pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-05 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčas kilo dėl atsakovų manymu netinkamo gyvenamojo namo administratoriaus, kuriuo ginčo kilimo laikotarpiu buvo atsakovas UAB „Viršuliškių būstas“, pareigų atlikimo. Teismas nevertino nei atsakovų pateiktų argumentų, nei atsakovų pateiktų rašytinių įrodymų, kuriais atsakovai grindė savo nesutikimą su ieškiniu. Atsakovai mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmė šališkai, pažeisdamas esminius civilinio proceso šalių lygiateisiškumo ir asmenų lygybės prieš įstatymą principus bei įrodymų vertinimo taisykles, kurias nustato LR CPK 176 str., 186 str. 2 d. Nevertindamas atsakovų argumentų ir rašytinių įrodymų, teismas tuo pačiu nepagrįstai susiaurino tarp šalių susiklosčiusių santykių teisinį reglamentavimą. Ieškovo, kaip gyvenamojo daugiabučio namo administratoriaus, veiklą apibrėžia savarankiškas civilinės teisės institutas - svetimo turto administravimas. UAB „Viršuliškių būstas“ savo reikalavimus kildina iš sutarties su rangovu UAB „Rearcus“, pagal kurią rangovas turėjo atlikti minėto namo tarppanelinių siūlių remonto darbus. Ieškovo pareiga šios sutarties rėmuose buvo veikti rūpestingai ir atidžiai namo gyventojų, t.y. įgaliotojų interesais. Tokio veikimo turinį sudaro ir rangovo kontrolė. Atsakovų pateiktas UAB „Eika“ atliktas vertinimas įrodo, kad siūlų remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai, o būtent-remontuotinos siūlės nebuvo tinkamai paruoštos, neišvalytas sienų skiedinys, daug kur paliktos senos hermetizuojančios medžiagos-pakulos, nenaudotos hermetizuojančios tarpinės, t.y. darbai buvo atlikti, nesilaikant technologinių reikalavimų. Minėtas aplinkybes vertintojas UAB „Eika“ nustatė ir konstatavo vertinimo akte. Ieškovas, veikdamas tinkamai ir apdairiai, privalėjo pareikalauti iš rangovo ištaisyti darbų vykdymo trūkumus arba rangos sutartį nutraukti. Tiek ieškovas, tiek rangovas pažeidė LR CK 6.200 str. nuostatas. Šalys privalo vykdyti sutartis tinamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis. Ieškovas, priimdamas rangovo darbus, nesudarė galimybės nei atsakovams, nei jų žiniomis, kitiems administruojamo namo bendraturčiams, įvertinti atliktų darbų kokybės ir darbų kokybės visiškai nekontroliavo pats. Kadangi byloje kilo ginčas dėl rangovo atliktų darbų kokybės, atsakovai mano, kad UAB „Rearcus“ turėjo būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu. Atsakovai atkreipia dėmesį į tai, kad jie informavo pirmosios instancijos teismą, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo žinioje yra civilinė byla Nr. 2-12137-141/2010 pagal grupės ( - ) gyvenamojo namo bendraturčių ieškinį atsakovui UAB „Viršuliškių būstas“ dėl nuostolių atlyginimo, kurioje namo bendraturčiai savo reikalavimus kildina iš to paties ginčo objekto, t.y. nekokybiškai atliktų siūlų remonto darbų (LR CK 6.200 str., 6.217 str. 2 d. 1 p., 4 p., 6.756 str.).

13Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, atmetant ieškinį (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

16Vilniaus apygardos teismo 2011-11-03 nutartimi buvo sustabdyta nagrinėjama civilinė byla iki įsiteisės sprendimas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-771-141/2011 (apeliacinės bylos Nr. 2A-2222-565/2011), nes tai gali turėti prejudicinę reikšmę šios civilinės bylos išsprendimui, atsižvelgiant į tai, kad kitoje byloje, nagrinėjamoje civiline tvarka, ginčijama UAB „Viršuliškių būstas“ teisė už nekokybiškai atliktus darbus gauti apmokėjimą. 2012-03-29 nutartimi buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas.

17Pagal Lietuvos informacinės sistemos LITEKO duomenis civilinė byla Nr. 2A-704-656/2012 (buvęs Nr. 2A-2222-565/2011) pagal atsakovo UAB „Viršuliškių būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimo išnagrinėta 2012-03-21, priėmus nutartį palikti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimą nepakeistą.

18Išnagrinėjusi UAB „Viršuliškių būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų A. B., Z. B., P. Č., V. E. K., V. K., N. K., J. R., V. S., T. K. S., L. V., A. V. ir M. Ž. ieškinį atsakovei UAB „Viršuliškių būstas“, trečias asmuo UAB „Rearcus“ dėl 5916,04 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012-03-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-704-656/2012 konstatavo, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ) išorinių sienų siūlių remonto kokybės, technologijos ir kainos įvertinimo akte, surašytame UAB „Eika“ 2009 m. gruodžio 18 d., nurodyta, kad buvo tiriamos siūlės blokų sankirtoje tarp cokolinio ir 1 aukšto, 9 aukšte keturių blokų sankirtoj, 1 aukšto vertikali siūlė, keturių blokų sankirtos tarp 2 ir 3 aukštų siūlės ir šio akto 7 skyriuje (remonto bendras vertinimas) konstatuota, kad kontaktinis siūlės paviršius mastikos padengimui neparuoštas - mastika tepamas siūlės zonos paviršius nevalytas, negruntuotas, vietomis mastika užtepama ant anksčiau užtepto ir jau pasenėjusio mastikos paviršiaus, mastikos sluoksnio atplyšimas nuo kontaktinio paviršiaus ne kohezinis – atplyšta per kontaktinę zoną, remontuotų siūlių hermetinio įdėklo, išskyrus O13-11 vietą, nerasta, namo originaliosios siūlės neremontuotos, siūlių drenažiniai vamzdeliai neįrengti. Išvadose konstatuota, kad UAB „Reacus“ atlikti darbai neatitinka šių įmonių deklaruotoms technologijoms, t.y. neatlikti deklaruojami kompleksinių siūlių remonto darbai (valymas, paviršių paruošimas, izoliavimas, hermetizavimas). Ant esamų siūlės paviršių, be paruošimo užtepta hermetizuojanti mastika. UAB „Rearcus“ atlikti darbai netenkina technologinių reikalavimų, kuriuos nurodo hermetikų gamintojai/tiekėjai, neskirtas dėmesys namų fasadų estetiniam vaizdui – siūlės hermetiku užteptos nevienodai, netolygiai. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad visas darbų rezultatas netinkamas tolimesniam naudojimui. Nors 2009 m. gruodžio 18 d. UAB „Eika“ surašytas aktas nėra civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos ekspertizės aktas, tačiau akte išsamiai aprašomi atlikti tyrimai, konkrečiai nurodytos tiriamos siūlių vietos, jų pagrindu padarytos faktinių aplinkybių analize pagrįstos išvados. Tyrimą atliko ir aktą surašė UAB „Eika“, kuriai LR Aplinkos ministerija suteikė sertifikatą atlikti gyvenamųjų pasatų statybos darbų ekspertizę specialistai. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad akto išvados teismui neprivalomos ir turi būti vertinama kartu su kitais įrodymais, konstatuodama, kad UAB „Asvis“ 2011-02-02 buto ( - ) apžiūros akte nurodytos tik buto apžiūros metu nustatyti duomenys, kad nekokybiškai hermetizuotų sieninių plokščių siūlių vietose kondensuojasi drėgmė ir genda apdaila bei susidaro sąlygos veistis pelėsiams ir grybeliams. Teisėjų kolegija sprendė, kad ir šis rašytinis įrodymas tiesiogiai įrodo netinkamą UAB „Rearcus“ atliktų darbų kokybę. Visų butų apžiūra iš esmės negali pakeisti teismo išvados. Duomenų, kad plokščių siūlių kokybė ties kitų butų išorinėmis sienomis būtų geresnė, nėra. UAB „Rearcus“ yra profesionalus verslininkas pastatų apdailos darbų srityje. UAB „Viršuliškių būstas“ yra profesionalus atestuotas verslininkas daugiabučių namų bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūros ir eksploatavimo srityje. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal civilinio proceso rungtyniškumo principą (CPK 178 str.) UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Rearcus“ turėjo galimybę teikti rašytinius įrodymus, kurie paneigtų akto išvadas (prašyti teismo skirti statybos darbų technologinę ekspertizę), bet apsiribojo konkrečiais įrodymais neparemtais atsikirtimais.

19Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-704-656/2012 turi prejudicinę reikšmę šios civilinės bylos išsprendimui, atsižvelgiant į tai, kad kitoje byloje, nagrinėjamoje civiline tvarka, buvo nuginčyta UAB „Viršuliškių būstas“ teisė už nekokybiškai atliktus darbus gauti apmokėjimą pagal to paties namo ( - ) kitų gyventojų ieškinį, kaip prejudicinis faktas - teismo procesinis sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (CPK 182 str. 2 p).

20Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str.). LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. Nr. 603 nutarimu patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 5.5. punktas nustato, kad bendrosios nuosavybės administratorius organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą, su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad taikant CK 4.81, 4.84, 4.85, 6.756, 6.760 straipsnių normas, šalių santykiai kvalifikuotini kaip atlygintino pavedimo santykiai, kilę administruojant bendrojo naudojimo objektus. Pagal CK 4.242 str. 2 d. ir 6.760 str. 1 d. nustatytus principus turto administratorius ir/ar įgaliotinis privalo vykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus.

21Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-03-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-704-656/2012 nustatytą prejudicinį faktą, kad UAB „Viršuliškių būstas“ netinkamai kontroliavo rangos sutarties su UAB „Reactus“ vykdymą ir tuo pažeidė pareigą vykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, neužtikrino, kad UAB „Reactus“ laikytųsi gamintojo nustatytos technologijos reikalavimų ir įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovai V. A., T. M., I. A. neturi pareigos sumokėti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“ lygiomis dalimis 707,11 Lt t.y. po 235,70 Lt skolos už administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-07-31, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-16 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 53,10 Lt delspinigių bei lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas. Tai, kad UAB „Viršuliškių būstas“ pažeidė teisės norminiuose aktuose numatytą pareigą rūpestingai ir atidžiai kontroliuoti, kaip vykdoma rangos sutartis, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad atsakovai V. A., T. M., I. A. neturi pareigos sumokėti atsakovui už siūlių hermetizavimo - šiltinimo darbus ieškinyje nurodytas pinigų sumas, nes UAB „Viršuliškių būstas“, kaip verslininkas, pats atsako už patirtas išlaidas dėl siūlių hermetizavimo - šiltinimo darbų civilinės atsakomybės pagrindu, nes neįrodė, kad prievolės kontroliuoti, kaip vykdoma rangos sutartis, neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.256 str. 4 d., 6.247 str., 6.249 str.).

22Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu UAB „Rearcus“, nes tai tik užvilkintų proceso operatyvumą ir ekonomiškumą, atsižvelgiant į tai, kad nėra sprendžiama šioje byloje dėl šio asmens materialiųjų teisių ir pareigų, o Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-03-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-704-656/2012 nustatytas prejudicinis faktas dėl nekokybiškai hermetizuotų sieninių plokščių siūlių sukelia teisines pasekmes atsakovams V. A., T. M., I. A. ir UAB „Viršuliškių būstas“.

23A. V. A., T. M., I. A. yra vartotojai, o UAB „Viršuliškių būstas“ - verslininkas, kuriam, kaip kvalifikuotam teisinių santykių dalyviui, keliami didesni rūpestingumo, atidumo ir sąžiningumo reikalavimai, organizuojant namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą, su atrinktais paslaugų teikėjais sudarant sutartis ir kontroliuojant, kaip jos vykdomos. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.6 str. 4 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 185 str.).

24Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkinamas, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys atmetamas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme. Tai, kad nauju sprendimu ieškinys atmetamas, sudaro teisinį pagrindą priteisti iš ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“: 66,50 Lt žyminio mokesčio (b.l. 112) už apeliacinį skundą - atsakovo V. A. naudai; 51,44 Lt (b.l. 1a) pirmosios instancijos teisme ir 15,65 Lt apeliacinės instancijos teisme, viso 67,09 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai (LR CPK 3 str. 1 d., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teismas

Nutarė

26Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ 66,50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą atsakovo V. A. naudai.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ 51,44 Lt pirmosios instancijos teisme ir 15,65 Lt apeliacinės instancijos teisme, viso 67,09 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ 2009-10-14 kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-10-16 išdavė teismo įsakymą... 6. Skolininkai V. A., T. M., I. A. pateikė prieštaravimus, prašydami ginčą... 7. Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ pateikė ieškinį, prašydamas iš... 8. Atsakovai V. A., I. A., T. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydami,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-05 sprendimu ieškinį patenkino... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovai V. A., I. A., T. M. pateikė apeliacinį skundą, prašydami... 13. Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Vilniaus apygardos teismo 2011-11-03 nutartimi buvo sustabdyta nagrinėjama... 17. Pagal Lietuvos informacinės sistemos LITEKO duomenis civilinė byla Nr.... 18. Išnagrinėjusi UAB „Viršuliškių būstas“ apeliacinį skundą dėl... 19. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos... 20. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir... 21. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 22. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo įtraukti į bylą trečiuoju... 23. A. V. A., T. M., I. A. yra vartotojai, o UAB „Viršuliškių būstas“ -... 24. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkinamas, priimant naują... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 26. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ 66,50 Lt žyminio... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ 51,44 Lt pirmosios...