Byla N2-1234-642/2015
Dėl tėvų valdžios apribojimo ir nuolatinės globos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Joanai Runelienei, ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Aldonai Venckaitienei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. R. ir R. J., trečiajajm asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų V. V., savivaldybės institucijai išvadai duoti - Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvų valdžios apribojimo ir nuolatinės globos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) neterminuotai apriboti atsakovei V. R. tėvų valdžią į jos dukrą E. J.; 2) neterminuotai apriboti atsakovui R. J. tėvų valdžią į jo dukrą E. J.; 3) nustatyti nepilnamečiui vaikui E. J. nuolatinę globą ir jos globėja paskirti trečiąjį asmenį nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų V. V.; 4) nepilnamečio vaiko E. J. nuolatinės globos vietą nustatyti jos globėjos gyvenamojoje vietoje; 5) priteisti iš atsakovų V. R. ir R. J. išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. J. nuo laikinosios globos nustatymo dienos 2014-03-13 iki vaiko pilnametystės periodinėmis išmokomis po 86, 88 Eur (300,00 Lt) per mėnesi, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą banke; 6) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas valstybei; 7) nepilnamečiui vaikui E. J. priteistų lėšų tvarkytoja paskirti nuolatinę globėją trečiąjį asmenį nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų V. V.. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovai visiškai nusišalino nuo vaiko priežiūros, nevykdo tėvų pareigų, o trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų V. V. laikina globėja tinkamai vykdo globėjos pareigas.

3Atsakovai ir trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų V. V. teismo posėdžio metu sutiko su ieškovo reikalavmais. Nurodė, kad jau kurį laiką galvojo apie vaiko globą. Su E. puikiai sutaria, bendrauja. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų V. V. yra įgijusi pedagogo kvalifikaciją.

5Liudytoja I. V. parodė, kad trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų V. V. stropiai lankė mokymus dėl pasirengimo globoti (rūpintis) vaiką, yra draugiška, drąsiai reiškia savo nuomonę, domisi vaiku. E. trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų V. V. šeimoje labai pasikeitė, t.y. išmoko bendrauti, išmoko elgesio taisyklių.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovai susituokė ( - ). Atsakovai susilaukė trijų vaikų: A. J., E. J. ir D. J.. Į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą atsakovai įrašyti ( - ) Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ). Į Klaipėdą atsakovai atvyko 2011 m. rugpjūčio mėnesį. ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) atsakovų šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. ( - ) atsakovai išsituokė. Po ištuokos A. J. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su jos tėvu – atsakovu, kuris gyveno Klaipėdoje, tačiau vėliau išvyko gyventi į Šilutės rajoną. Po ištuokos E. J. liko gyventi su motina - atsakove. Atsakovės elgesys po ištuokos itin pablogėjo, ji girtavo, neturėjo pastovaus darbo ir pastovios gyvenamosios vietos. ( - ) atsakovė pagimdė sūnų D. J., tačiau šio vaiko tėvu atsakovė įvardija savo sugyventinį R. Č.. Atsakovė, gyvendama su R. Č. Plungėje, nuolatos palikinėjo sūnų sugyventiniui ir išvykdavo į Klaipėdą, kur palikusi E. savo motinai, girtaudavo. Nuo 2012 m. pabaigos atsakovė periodiškai išvykdavo į ( - ), o E. ji palikdavo nežinomiems asmenims. 2014 m. vasario 4 d. ieškovas gavo informaciją, kad E. J. yra pas savo senelę I. R., gyvenančią ( - ). Pastaroji Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui yra seniai žinoma, nes Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu jai buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia į atsakovę ir jos seserį K. R.. E. buvo apgyvendinta Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro pagalbos vaikui padalinyje. Vaiko paėmimo metu atsakovės motina I. R. paaiškino, kad jos dukra yra išvykusi į užsienį, ji neprieštaravo vaiko paėmimui, savo anūkės globos įstaigoje visiškai nelanko. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) E. buvo nustatyta laikinoji globa, o globėju paskirtas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras. Atsakovė per pusę metų dukrą aplankė du kartus. Atsakovas 2014 m. kovo mėn. per Šilutės rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių buvo informuotas, kad E. J. paimta iš motinos. Jis Šilutės rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams paaiškino, kad nėra biologinis E. tėvas ir ketina ginčyti tėvystę teisme.

7Esminis dalykas ribojant tėvų valdžia yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko intersams tėvų valdžia ir įvertinti jų pobūdį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnio 1 dalis). Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnis) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2002-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią.

8Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovai vengia vykdyti savo pareigas auklėti vaiką, nesirūpina vaiku. Atsakovai negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi tik dėl atsakovų kaltės. Laikytina, kad atsakovai vengia vykdyti savo pareigas, motinos ir tėvo veiksmais įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia. Duomenų, kad atsakovai pradės rūpintis vaiku, nėra. Atsižvelgiant į vaiko interesus, ieškovo prašymas neterminuotai apriboti atsakovų V. R. ir R. J. valdžią į nepilnametį vaiką E. J., tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180, 3.182 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 400-407 straipsniai).

9Atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad vaiko interesai nebus pažeisti, jeigu E. J. rūpinsis trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų V. V.. Todėl tenkintini ieškovo reikalavimai paskirti nuolatine E. J. globėja bei uzufrukto teise jos lėšų tvarkytoja trečiąjį asmenį nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų V. V., nuolatinę E. J. gyvenamąją vietą nustatyti kartu su globėja trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų V. V., priteisti iš atsakovų V. R. ir R. J. išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. J. nuo laikinosios globos nustatymo dienos 2014-03-13 iki vaiko pilnametystės periodinėmis išmokomis po 86, 88 Eur (300,00 Lt) per mėnesi, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą banke (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180, 3.248, 3.249, 3.251, 3.256, 3.257, 3.264, 3.265, 3.271, 3.272, 3.273, 3.274, 3.275 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 497-503 straipsniai).

10Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl atsakovams išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192, 3.196 straipsniai).

11Bylinėjimosi išlaidos nuo kurių ieškovas buvo atleistas, priteistinas valstybės biudžetui iš atsakovų lygiomis dalimis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 93, 96 straipsniai).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 93, 96, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 270, 279, 400-407, 497-503 straipsniais, teismas,

Nutarė

13ieškinį visiškai tenkinti;

14Neterminuotai apriboti atsakovų V. R. ir R. J. tėvų valdžią į vaiką E. J..

15Paskirti vaikui E. J. nuolatinę globą.

16Paskirti nuolatine vaiko E. J. globėja bei uzufrukto teise vaiko lėšų tvarkytoja trečiajį asmenį nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų V. V..

17Nustatyti nuolatinę vaiko E. J. gyvenamąją vietą kartu su globėja trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų V. V..

18Priteisti iš atsakovo R. J. vaiko E. J. išlaikymą po 86, 88 Eur (300,00 Lt) kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, išlaikymą kaičiuojant nuo 2014 m. kovo 13 d. iki vaiko pilnametystės.

19Priteisti iš atsakovės V. R. vaiko E. J. išlaikymą po 86, 88 Eur (300,00 Lt) kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, išlaikymą kaičiuojant nuo 2014 m. kovo 13 d. iki vaiko pilnametystės.

20Priteisti iš atsakovo R. J. valstybei 31,27 Eur bylinėjimosi išlaidų, nuo kurių ieškovas buvo atleistas.

21Priteisti iš atsakovės V. R. valstybei 31,27 Eur bylinėjimosi išlaidų, nuo kurių ieškovas buvo atleistas.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai