Byla N1-114-490/2018

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė , sekretoriaujant Loretai Bražinskienei, dalyvaujant prokurorei Auksei Lipkevičienei, gynėjams Georgijui Zavtrakovui, Daivai Jurevičienei ir Eugenijui Senovaičiui, nukentėjusiesiems V. J., R. M., jo atstovui advokatui Antanui Vitlipui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. D., a.k( - ) gim. ( - )., Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis UAB „( - ).,“, nevedęs, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ).,, Lietuva, neteistas (2015-11-23 Kauno apylinkės teismo nutartimi patvirtintas prokuroro nutarimas, vadovaujantis LR BK 93 str. ir BPK 212 str. 1 d. 8 p., nutraukti ikiteisminį tyrimą D. D. atžvilgiu pagal LR BK 178 str. 2 d. bei skirti D. D. auklėjamojo poveikio priemonę), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 140 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 187 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį,

4L. A., a.k. ( - ) gim. ( - )., Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, ( - )., gimnazijos 3 klasės moksleivis, nevedęs, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - )., neteistas (2016-07-05 Kauno apylinkės teismo nutartimi patvirtintas 2016-07-04 Kauno apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą L. A. atžvilgiu pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 1 d., vadovaujantis LR BK 93 str., BPK 212 str. 1 d. 8 p., bei skiriant auklėjamojo poveikio priemones), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) , 187 straipsnio 1 dalį, 135 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį, ir

5M. G., a.k. ( - ) gim. ( - )., Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nesimokantis, bedarbis, registruotas teritorinėje darbo biržoje, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - )., teistas: 1) 2012-07-04 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 178 str. 2 d. 8 mėn. laisvės apribojimo; 2) 2015-09-07 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 178 str. 2 d. bauda (6 MGL) 225,96 Eur, kuri 2017-04-20 Kauno apylinkės teismas nutartimi pakeista į 3 parų areštą, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį.

6Teismas

Nustatė

7D. D. ir L. A., būdami nepilnamečiai, veikdami kartu, 2016m. vasario 14d. laikotarpiu nuo 01:00 val. iki 7.48 val., tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, ( - )., prie Neries upės kranto, apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, D. D. vieną kartą dešinės kojos pėda įspyrus nukentėjusiajam R. M. į viršutinės lūpos kairę pusę, L. A. vieną kartą kumščiu sudavus R. M. į kairį skruostą, sukėlė R. M. fizinį skausmą ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje.

8Be to D. D., būdamas nepilnametis, ir M. G., veikdami kartu, apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, 2016m. vasario 14d. laikotarpiu nuo 01:00 val. iki 7.48 val., tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, ( - )., bendrais veiksmais tyrimo metu nenustatytais daiktais suduodami du kartus per ant nukentėjusiosios V. J. galvos uždėto kibiro dugną, padarė V. J. muštinę žaizdą pakaušyje, kuo nežymiai sutrikdė jos sveikatą ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje.

9Be to D. D. ir L. A., būdami nepilnamečiai, ir M. G., veikdami kartu, apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tuo pačiu metu ir toje pat vietoje, tyčia bendrais veiksmais išdaužė nukentėjusiajai V. J. priklausančio namo virtuvės ir koridoriaus langų stiklo paketus 200 eurų bendros vertės, išlupo kambario lango varčią 100 eurų vertės, numetė ir taip sugadino virtuvėje ant kėdės stovėjusią magnetolą 246 eurų vertės, nuvertė ir taip sugadino koridoriuje stovėjusią spintą 50 eurų vertės su joje buvusiais indais 100 eurų bendros vertės, taip juos sudaužydami, tokiu būdu sugadino V. J. priklausantį turtą ir padarė V. J. 696 eurų turtinę žalą, tuo jie padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 straipsnio 1 dalyje.

10Be to L. A., būdamas nepilnamečiu, 2016m. vasario 14d. apie 7:00 val. ( - ).,, apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilus konfliktui su nukentėjusiuoju R. M., vieną kartą nenustatytu aštriu duriančiu – pjaunančiu plokščiu daiktu ar įrankiu dūrė nukentėjusiajam R. M. į pilvo kairę pusę apatinėje dalyje, taip jam padarydamas kiauryminės pilvo sienos sužalojimą su plonžarnės pažeidimu, tokiu būdu sunkiai sutrikdė R. M. sveikatą, tuo jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalyje.

11Be to D. D. ir L. A., būdami nepilnamečiai, veikdami kartu, apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, 2016m. vasario 14 d. apie 7:00 val. ( - )., prie namo Nr. 31, prie Neries upės kranto, bendrais veiksmais, atrišdami metalinę grandinę, kuria buvo pririšta nukentėjusiajam R. M. priklausanti žalios spalvos valtis, pagrobė svetimą - R. M. priklausantį turtą, valtį 144,81 eurų vertės, padarydami nukentėjusiajam 144,81 eurų turtinę žalą, tuo jie padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalyje.

12ĮRODYMŲ ANALIZĖ

13Apklaustas teisiamajame posėdyje D. D. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad vasario 13 d. vakare jis susitiko su L. A. ir vartojo alkoholį. Jiedu išgėrė apie 1 l degtinės. Po to jie paskambino A. M., kuris pakvietė atvažiuoti pas jį į ( - )., dar pabaliavoti. Jie kartu pasiėmė pažįstamą M. G., kuris irgi buvo neblaivus. Į vietą nuvažiavo taksi. Nuėję prie upės, paskambino A. M. ir laukė valties, kad perplukdytų per Nerį. Atplaukė nepažįstamas vyras su valtimi. Jie sušoko į valtį ir ji apvirto, o jie įkrito į vandenį. Dėl to jie labai susinervino ir sumušė R. M.. Jis nukentėjusiajam spyrė vieną kartą į veidą, o L. A. sudavė jam kumščiu. Nukentėjusysis nuo jų smūgių buvo pargriuvęs. Po to nukentėjusysis perplukdė juos per upę ir jie nuėjo pas A. M.. Namuose rado miegančius draugus Š, pavardės nepamena, ir A. M. bei iki tol nepažįstamą V. J., kuri buvo neblaivi. Kadangi jie buvo šlapi, nusirengė ir užkūrė pečių, kad išsidžiovintų rūbus. Tada toliau gėrė atsivežtą alkoholį. Negali paaiškinti kodėl, bet jie visi pradėjo daužyti nukentėjusiosios turtą : jis nuvertė spintą su indais, kurie sudužo, nuvertė stalą, ant kurio buvo magnetola, kuri taip pat sudužo. Po to jis nukentėjusiajai ant galvos uždėjo kibirą ir metė į jį didelį svogūną. Kiti irgi kažką metė. Nukentėjusioji jų prašė liautis. Virtuvės langas iškrito su viskuo, kai L. A. mėgino jį atidaryti. Kaip buvo sudaužyti kiti langai, negali pasakyti. Paryčiui nutarė važiuoti namo. Jiedu su L. A. susisuko į nukentėjusiosios užuolaidas, pasiėmė dar šlapias savo kelnes ir nuėjo pas R. M., kad šis perkeltų juos per upę. R. M. kategoriškai atsisakė juos kelti, tai jis su L. A. patys pasiėmė valtį, kuri buvo pririšta grandine, persikėlė per upę, o valtį paliko ant kranto. M. G. liko pas A. M.. Apie tai, kad R. M. buvo sužalotas, sužinojo tik vėliau. Pas L. A. peilio nematė. Gailisi dėl padarytų nusikaltimų. Ketina pabaigti vidurinę mokyklą, įgyti specialybę ir žada daugiau nenusikalsti. Civilinių ieškinių dalį atlygino, liko atlyginti V. J. 250 eurų, kuriuos su nukentėjusiąja sutarė sumokėti per pusę metų.

14L. A., apklaustas teisiamajame posėdyje, savo kaltę pripažino ir parodė analogiškai, kaip ir D. D.. Papildomai L. A. parodė, kad nukentėjusiajam R. M. už tai, kad jie iškrito iš valties, pirmas kumščiu į veidą smogė jis, o tada smūgį sudavė ir D. D., M. G. nukentėjusiojo nemušė. Namuose pas V. J. , kai D. D. jai uždėjo kibirą ant galvos ir kažką į ją metė, jis pats nukentėjusiajai jokių smūgių nesudavė. Virtuvės langą jis sugadino atidarydamas, kas sudaužė kitus langus, nematė, tik girdėjo juos dūžtant, kai išeidinėjo iš namo. Išeidami jis su D. D. apsisuko nukentėjusiosios užuolaidomis, o M. G. – jos chalatu. Jie trise nuėjo pas R. M., kad šis perkeltų juos per upę. Kai nukentėjusysis kategoriškai atsisakė tai padaryti, jis supyko ir, prieangyje ant staliuko pamatęs peilį, jį paėmė ir dūrė nukentėjusiajam į šoną. Po to, eidamas upės link, suprato, ką padarė ir išsigandęs peilį išmetė į upę. Jei būtų blaivas, taip pasielgęs nebūtų. Gailisi, padaręs nusikaltimus. Nukentėjusiajam R. M. žalą atlygino visiškai, V. J. – atlygino 50 eurų ir dar su ja sutarė, kad per 5 mėnesius sumokės 250 eurų. Su Ligonių kasų ieškiniu sutinka visiškai. Pasižada ateityje nenusikalsti, baigti gimnaziją ir toliau mokytis.

15Apklaustas teisiamajame posėdyje M. G. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad įvykio dieną jis buvo neblaivus. Vakare paskambino A. M., kurio gimtadienio išvakarės buvo, ir tas pasakė, kad pas jį atvažiuoja L. A. su D, jei jis irgi norįs atvažiuoti, tai gali su jais susiskambinti. Jis taip ir padarė. Į vietą važiavo taksi. Per Nerį juos perkelti valtimi atplaukė R. M.. Jie trise sušoko į valtį ir ją apvertė, visi sukrito į upę. R. M. jis smūgių nesudavė, kas ir kiek jį mušė, nematė. Pas V. J. namuose jie nusirengė šlapius rūbus, jis rado jos chalatą ir , atsiklausęs, apsivilko. A. M. miegojo, buvo atsikėlęs, su jais išgėrė ir vėl nuėjo miegoti. Po to V. J. kažką pasakė ir jie pradėjo viską daužyti jos namuose. Jis pats nuvertė šaldytuvą, po to virto spinta, stalas, langai. Po to V. J. ant galvos pamatė kibirą ir metė į ją medinę pliauską, kurią rado prie pečiaus. Palydėjo L. A. ir D. D. pas R. M., nes žinojo, kur šis gyvena, ir prašė jo gal 5 minutes perkelti per Nerį, bet šis nesutiko ir jis parėjo pas V. J.. Vėliau pas juos atėjo R. M. sesuo ir pasakė, kad brolį perdūrė. Nusikaltimus padarė dėl girtumo. Labai gailisi nusikaltęs. Atsiprašė nukentėjusiosios V. J. ir sutinka jai atlyginti 200 eurų.

16Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodoma šiais įrodymais:

17Nukentėjusioji V. J. parodė, kad 2016-02-13 pas ją atėjo A. M. su Š ir pasiprašė leisti švęsti gimtadienį, nes jis pats paliko savo sodybos raktus. Ji sutiko ir jie trise šventė. Po kurio laiko R. M., A. M. prašymu, valtimi atkėlė tris vaikinus, iš kurių ji pažinojo tik M. G.. Jie buvo šlapi. Vėliau vaikinai pradėjo šeimininkauti, vartyti ir daužyti baldus, uždėjo jai ant galvos kibirą ir kažkuo trenkė jai per jį, prakirto pakaušį, smarkiai bėgo kraujas. Ji pabėgo nuo jų į lauko virtuvę. Vaikinai išėjo. Dėl sugadinto turto ir patirto smurto bei išgąsčio ji patyrė turtinę ir neturtinę žalą : sudaužytų trijų langų vertė 300 Eur, sudaužytas magnetofonas – 246 Eur, sulaužyta spinta – 50 Eur, sudaužyti indai 100 Eur, viso 696 Eur. Neturtinę žalą buvo įvertinusi 2000 Eur. Kadangi D. D. jai atvežė magnetolą ir sumokėjo 190 Eur, o L. A. sumokėjo 50 Eur, ji mažina savo civilinį ieškinį ir iš D. D. ir L. A. prašo priteisti dar 500 eurų žalos atlyginimo bei sutinka, kad M. G. jai sumokėtų 200 eurų. Kaltinamiesiems atleidžia.

18Nukentėjusysis R. M. parodė, kad įvykio dieną jis kartu su A. M. ir Š. pas V. J. šventė A gimtadienį. Išgėrė degtinės ir jis parėjo namo. Vėliau jam paskambino A. M. ir paprašė perkelti per upę draugus. Jis sutiko. Nusikėlė valtimi į kitą upės pusę. Jie buvo trise neblaivūs ir dar turėjo butelį degtinės. Jie kaip šoko visi į valtį ir valtis apvirto. Visi įkrito į vandenį. Paskui jam kažkuris smogė vieną smūgį į veidą, po to – dar vieną smūgį ir prakirto lūpą. Kadangi buvo tamsu, nematė, kas mušė. Jis išsėmė iš valties vandenį ir perkėlė visus per upę. Jie nuėjo pas A. vienu keliu, jis greit nubėgo kitu takeliu ir pasiskundė A., kad jį už nieką sumušė, bet tas buvo girtas ir jis parėjo namo. Po kurio laiko išgirdo šunis lojant ir suprato, kad tie vėl ateina, kad jis juos per upę perkeltų. Pradaręs duris, pamatė M, kuris turėjo butelį. Už jo stovėjo L. A.. Jis pasakė, kad jų į vidų neleis. Jie pradėjo brautis ir L. A. per M. jam smeigė peiliu į kairį šoną. Jis uždarė duris ir sušuko seseriai, kad jį sužalojo ir kad ji kviestų policiją ir greitąją. Vaikinai išėjo , atsirišo jo valtį ir dviese nuplaukė. Jie valties nepritraukė prie kranto, tai ji ir nuplaukė. Valtis 144 Eur vertės. Kaltinamasis L. A. jam atlygino 1200 eurų, jis likusioj dalį civilinio ieškinio atsisako ir kaltinamiesiems atleidžia.

19Įvykio vietos apžiūros protokolais nustatoma, kad 2016-02-14 apžiūrėjus vietą prie Neries upės kranto ( - ).,., šalia ( - )., kaimo, iš kur plaukiama į ( - )., sniege rasti dviejų rūšių avalynės pėdsakai, apžiūrėjus namo, esančio ( - ).,, prieangį, pėdsakų, tinkamų identifikavimui, nerasta, o apžiūrėjus gyvenamąjį namą, esantį ( - ).,, rasti išdaužyti trijų langų stiklo paketai, viduje kambaryje nuversta spinta, ant grindų sudaužyti indai, išmėtyti rūbai, virtuvėje nuverstas šaldytuvas. Apžiūrų metu fotografuota, paimtas rožinis chalatas iš namo Nr.35, kuris buvo apžiūrėtas ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b.l. 28-47, 2 t., b.l. 102-106).

20Kauno apskr. VPK KTV specialisto specialisto išvada Nr. 20-IS1-1169 nustatoma, kad 5 pėdsakuose, užfiksuotuose 25 nuotraukose, matomos keletas bendrųjų avalynės požymių, todėl galima pateikti išvadą, kad šie pėdsakai yra tinkami avalynės grupinei priklausomybei nustatyti (2 t., b.l. 145-150 ).

21Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolais nustatoma, kad R. M. atpažino M. G., kaip asmenį, buvusį įvykio metu , ir L. A. , kaip asmenį, kuris jį sužalojo peiliu, o V. J. atpažino L. A. kaip asmenį, kuris 2016 m. kovo mėnesį buvo atvykęs į jos namus ir kartu su vyresnio amžiaus vyru matavo langus (1 t., b.l. 77-80, 89-92, 121-125).

22Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G651/2016(02) nustatoma, kad R. M. LSMUL VŠĮ KK diagnozuotas vienintelis sužalojimas - durtinė pjautinė žaizda pilvo kairėje pusėje apatinėje dalyje. Jos kanalas eina į pilvo ertmę, kur rasta pažeista plonoji žarna. Apie kitų kūno sričių traumas medicininiuose dokumentuose duomenų nėra. Durtinė - pjautinė pilvo žaizda padaryta neužilgo iki kreipimosi į medikus, aštriu duriančiu - pjaunančiu plokščiu daiktu ar įrankiu, vieno trauminio poveikio pasekoje, ašmenims į pilvo kairės pusės apatinę dalį payrant iš priekinio link nugaros. Kiauryminis pilvo sienos sužalojimas su plonžarnės pažeidimu atitinka sunkaus sveikatos sutrikdymo masto kriterijus (2 t., b.l. 136-137).

23Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G406/2016(02) nustatoma, kad V. J. muštinė žaizda pakaušyje padaryta kietu buku daiktu, turinčiu pailgą formą. Tikėtina, kad tai galėjo gautis suduodant per galvą pliauska. Muštinė žaizda V. J. galėjo būti padaryta užduotyje nurodomu laiku ir aplinkybėmis. V. J. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (2 t., b.l. 132 ).

24Asmens blaivumo testais nustatoma, kad 2016-02-14 14:55:12 val. V. J. nustatytas 1.78 promilių apsvaigimas nuo alkoholio, 2016-02-14 9:12:32 val. L. A. nustatytas 1.03 promilių apsvaigimas nuo alkoholio, 2016-02-14 9:15:30 val. D. D. nustatytas 0.50 promilių apsvaigimas nuo alkoholio, 2016-02-14 11:46:17 val. M. G. nustatytas 1.69 promilių apsvaigimas nuo alkoholio (1 t., b.l. 100, 3 t., b.l. 97, 4 t., b.l. 114).

25VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties raštu Nr. MK-55 (6.9) nustatoma, kad 2016-02-14 07 val. 42 min. VšĮ GMP stotyje buvo registruotas kvietimas, adresu ( - ).,, pacientui R. M. (2 t., b.l. 23 ).

26VŠĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties raštu Nr. S-21 nustatoma, kad 2016-02-14 7.53 val. brigada išvyko į ( - )., suteikti R. M. medicininę pagalbą. Kortelėje užfiksuota, kad R. M. sužeistas aštriu daiktu pilvo kairėje apatinis ketvirtis, žaizda apie 2 cm. (2 t.,b.l. 4-7).

27Apžiūros protokolu nustatoma, kad išklausius VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pateiktą kompaktinį diską su garso įrašu, padaryta pokalbių stenograma, kurioje užfiksuotas greitosios pagalbos iškvietimas R. M. nurodant, kad jam buvo sužalotas pilvas ir lūpa (2 t., b.l. 50-55).

28Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjų D. D. ir M. G. padarytos veikos buvo kvalifikuotos teisingai : D. D. pagal BK 140 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 187 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį, M. G. – pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį. L. A. padarytos veikos buvo kvalifikuotos pagal BK 140 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 187 straipsnio 1 dalį, 135 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį.

29Aukščiau ištirtais įrodymais byloje yra nustatyta, kad : 1) D. D. ir L. A. bendrais veiksmais, suduodami smūgius į veidą R. M., sukėlė jam fizinį skausmą, tai atitinka BK 140 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, 2) D. D., L. A. ir M. G. bendrais veiksmais sudaužydami, išvartydami, sulaužydami tyčia sugadino V. J. turtą 696 Eur vertės, tai atitinka BK 187 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, 3) D. D. ir M. G. bendrais veiksmais, suduodami du kartus per ant nukentėjusiosios V. J. galvos uždėto kibiro dugną tyrimo metu nenustatytais daiktais , padarė nukentėjusiajai muštinę žaizdą pakaušyje ir tuo sutrikdė jos sveikatą, tai atitinka BK 140 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, 4) L. A. aštriu duriančiu pjaunančiu įrankiu tyčia dūrė vieną kartą nukentėjusiajam R. M. į šoną ir jį sunkiai sužalojo, tai atitinka BK 135 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, 5) D. D. ir L. A. bendrais veiksmais tyčia pavogė nedidelės vertės R. M. turtą, tai atitinka BK 178 straipsnio 4 dalyje numatyto baudžiamojo nusižengimo sudėtį.

30Be to L. A. buvo kaltinamas tuo, kad bendrais veiksmais su D. D. ir M. G., suduodamas du kartus per ant nukentėjusiosios V. J. galvos uždėto kibiro dugną nenustatytu daiktu, padarė nukentėjusiajai muštinę žaizdą pakaušyje ir tuo nežymiai sutrikdė jos sveikatą, t.y. pagal BK 140 straipsnio 1 dalį. Tiek ikiteisminio tyrimo , tiek teisminio nagrinėjimo metu L. A. neigė, sudavęs smūgius per ant nukentėjusiosios galvos uždėtą kibirą. Nukentėjusioji V. J. negalėjo nurodyti, kas ją sužalojo, nes nematė. Kaltinamasis D. D. prisipažino metęs svogūno galvą į ant nukentėjusiosios V. J. galvos uždėtą kibirą, o kaltinamasis M. G. parodė, kad per ant nukentėjusiosios galvos uždėtą kibirą sudavė medine pliauska. Dėl paminėto, neįrodžius kaltinamojo L. A. kaltės, dalyvavus nusikaltimo padaryme, jis pagal BK 140 straipsnio 1 dalį dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo V. J. išteisintinas (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

31Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamieji padarė nusikalstamas veikas ir yra baustini.

32Skiriant bausmę kaltinamiesiems, atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamųjų asmenybes, jų vaidmenį nusikaltimo padarymuose.

33Kaltinamasis D. D. padarė tris tyčinius nesunkius nusikaltimus ir vieną baudžiamąjį nusižengimą ( BK 11 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnis ). Jis praeityje yra neteistas, tačiau jo atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas pagal BK 178 str. 2 d., skiriant jam auklėjamojo poveikio priemonę, jis yra baustas administracine tvarka (3 t., b.l. 158-160, 164-168). Kaltinamasis L. A. padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą, tris tyčinius nesunkius nusikaltimus ir vieną baudžiamąjį nusižengimą ( BK 11 straipsnio 3 ir 5 dalys, 12 straipsnis ). Jis praeityje yra neteistas, tačiau jo atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, skiriant jam auklėjamojo poveikio priemonę, jis yra baustas administracine tvarka , iš mokymosi įstaigos charakterizuojamas patenkinamai (3 t., b.l. 33-38, 42-53, 61-66). Kaltinamasis M. G. padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus ( BK 11 straipsnio 3 dalis ). Jis praeityje yra teistas du kartus, baustas administracine tvarka, nusikalto, neatlikęs paskirtos bausmės (4 t., b.l. 17-25, 28-38. 43-54, 64-67, 73-85). Visų kaltinamųjų atsakomybę lengvina ta aplinkybė, kad jie pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų, o D. D. ir L. A. atsakomybę dar lengvina aplinkybė, kad jie V. J. dalinai atlygino žalą, o L. A. R. M. žalą atlygino visiškai ( BK 59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai). Sunkina visų kaltinamųjų atsakomybę, kad jie nusikalto apsvaigę nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui bei kad nusikalto bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktai). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kaltinamajam D. D. skirtina laisvės apribojimo bausmė, L. A. ir M. G. - laisvės atėmimo bausmė (BK 61 straipsnis). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, kaltinamiesiems D. D. ir M. G. skirtinos bausmės yra bendrintinos dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių : D. D., atsižvelgiant, kad jis nusikalto, būdamas nepilnametis, prie 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmės pridedama po 1 mėnesį laisvės apribojimo bausmės už kitas veikas, paskiriant subendrintą 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmę; M. G., atsižvelgiant į jo vaidmenį nusikaltimuose , prie 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridedama 1 mėnuo laisvės atėmimo, paskiriant subendrintą 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Atsižvelgiant į kaltinamojo L. A. jauną amžių (nusikaltimą padarė, būdamas nepilnametis), jam bausmės vykdymas atidėtinas, nes, tikėtina, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo (BK 92 straipsnio 1 dalis). Jam skirtina auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas (BK 82, 87 straipsniai).

34Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam M. G. kardomosios priemonės įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti panaikintinos, nes jos prarado savo reikalingumą, kadangi jis yra suimtas kitame ikiteisminiame tyrime, kaltinamiesiems D. D. ir L. A. kardomosios priemonės įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktinos galioti, pradėjus bausmę vykdyti – baigtinos taikyti (BPK 139 str. 3d.).

35Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinys 515,27 Eur dėl R. M. gydymo yra įrodytas pažymomis (1 t., b.l. 130), jį pripažįsta kaltinamasis L. A., todėl yra tenkintinas visiškai (LR CK 6. 283 str. 1d.).

36Nukentėjusioji V. J. ikiteisminio tyrimo metu pateikė civilinį ieškinį dėl 696 Eur turtinės ir 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, kurį grindė tik savo parodymais. Teisminio nagrinėjimo metu jai kaltinamasis L. A. atlygino 50 Eur , D. D. atlygino 190 eurų ir jos nuosavybėn perdavė naują magnetofoną (ieškinyje magnetofonas buvo įvertintas 246 Eur), todėl nukentėjusioji V. J. savo civilinį ieškinį sumažino : ji su kaltinamaisiais D. D. ir L. A. susitarė, kad jie per 5 mėnesius jai atlygins po 250 Eur, viso 500 Eur (5 t., b.l. 159-160), o kaltinamasis M. G. sutiko jai atlyginti 200 Eur. Dėl paminėto iš kaltinamųjų solidariai V. J. priteistina 700 Eur žalos atlyginimo (LR CK 6. 283 str. 1, 2 d., 6.250 str. 2d.).

37Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktiniai įrodymai : chalatas grąžintinas V. J., asmens kratos metu paimtos L. A. 2 geltonos spalvos metalo grandinėlės ir 0.80 euro, saugomi Kauno apskr. VPK Finansų skyriuje, grąžintini L. A., asmens kratos metu iš M. G. paimti pinigai 11.71 euro, saugomi Kauno apskr. VPK Finansų skyriuje, grąžintini M. G., M. G. daktiloskopinė kortelė paliktina saugoti prie bylos, vokai su L. A., D. D. ir M. G. bei nukentėjusiojo R. M. lyginamaisiais seilių, rankų nuoplovų pavyzdžiais, sunaikintini (BPK 94 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302-307 str.str. ,

Nutarė

39D. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo R. M., pagal BK 140 straipsnio 1 dalį dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo V. J., pagal BK 187 straipsnio 1 dalį ir pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir nubausti pagal BK 140 straipsnio 1dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo R. M. laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, pagal BK 140 straipsnio 1 dalį dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo V. J. - laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, pagal BK 187 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimu 4 (keturiems) mėnesiams, pagal BK 178 straipsnio 4 dalį – laisvės apribojimu 3(trims) mėnesiams.

40Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių ir subendrintą bausmę D. D. paskirti laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

41Įpareigoti D. D. per bausmės atlikimo laiką tęsti mokslą arba darbą ir per 5(penkis) mėnesius atlyginti nukentėjusiajai V. J. 250 (du šimtus penkiasdešimt) eurų žalą. Išaiškinti D. D. , kad jis per bausmės atlikimo laiką privalo :

421)be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

432)vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus;

443)nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo teismo įpareigojimus.

45L. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo R. M., pagal BK 135 straipsnio 1 dalį , pagal BK 187 straipsnio 1 dalį ir pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir nubausti pagal BK 140 straipsnio 1dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo R. M. laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, pagal BK 135 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams, pagal BK 187 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimu 4 (keturiems) mėnesiams, pagal BK 178 straipsnio 4 dalį – laisvės apribojimu 3(trims) mėnesiams.

46Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, šias bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežčiausia bausme apimant švelnesnes bausmes, subendrintą bausmę L. A. paskirti laisvės atėmimą 3(trejiems) metams.

47Vadovaujantis BK 92, 82, 87 straipsniais, L. A. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir paskirti jam auklėjamojo poveikio priemones :

48- turtinės žalos atlyginimą - per 5(penkis) mėnesius atlyginti 250 (du šimtus penkiasdešimt) eurų turtinę žalą nukentėjusiajai V. J.;

49- elgesio apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį būti gyvenamojoje vietoje nuo 21 val. iki 6 val. bei mokytis arba dirbti. Uždrausti L. A. be elgesio apribojimo vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą.

50L. A. pagal BK 140 straipsnio 1 dalį dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo V. J. išteisinti, neįrodžius jo dalyvavimo nusikaltimo padaryme (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

51M. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1dalį ir 187 straipsnio 1 dalį ir nubausti pagal BK 140 straipsnio 1dalį laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams, pagal BK 187 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 3 (trims) mėnesiams.

52Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir subendrintą bausmę M. G. paskirti laisvės atėmimą 5(penkiems) mėnesiams.

53Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunkčiu, šią bausmę subendrinti visiško sudėjimo būdu su 2015-09-07 Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir 2017-04-20 Kauno apylinkės teismas nutartimi pakeista bausme 3 (trim) parom arešto, galutinę subendrintą bausmę M. G. paskirti laisvės atėmimą 5(penkiems) mėnesiams ir 3(trims) dienoms.

54Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

55Bausmės pradžia – jos pradėjimo vykdyti diena.

56Iki bausmės vykdymo pradžios M. G. kardomąsias priemones įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti, D. D. ir L. A. kardomąsias priemones įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti, pradėjus bausmę vykdyti – jas baigti taikyti.

57Priteisti solidariai iš D. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ).,, L. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ).,, ir M. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ).,, civilinei ieškovei V. J., gim. ( - ).,, gyv. ( - ).,, 700 (septynis šimtus) eurų žalai atlyginti.

58Priteisti iš L. A., a.k. ( - ) gyv. ( - )., Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 03505, buveinė Europos a. 1, Vilnius, a/s LT 2173000100002484333, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, 515,27 Eur (penkis šimtus penkiolika eurų 27 centus) už R. M. gydymą.

59Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus : chalatą grąžinti V. J., asmens kratos metu paimtas L. A. 2 geltonos spalvos metalo grandinėles ir 0.80 euro, saugomus Kauno apskr. VPK Finansų skyriuje, grąžinti L. A., asmens kratos metu iš M. G. paimtus pinigus 11.71 euro, saugomus Kauno apskr. VPK Finansų skyriuje, grąžinti M. G.,M. G. daktiloskopinę kortelę palikti saugoti prie bylos,vokus su L. A., D. D. ir M. G. bei nukentėjusiojo R. M. lyginamaisiais seilių, rankų nuoplovų pavyzdžiais, sunaikinti (BPK 94 straipsnis).

60Nuosprendis per 20 dienų nuo jo nuorašo įteikimo dienos kaltinamajam M. G., kitiems – nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. D. D., a.k( - ) gim. ( - )., Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. L. A., a.k. ( - ) gim. ( - )., Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. M. G., a.k. ( - ) gim. ( - )., Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. Teismas... 7. D. D. ir L. A., būdami nepilnamečiai, veikdami kartu, 2016m. vasario 14d.... 8. Be to D. D., būdamas nepilnametis, ir M. G., veikdami kartu, apsvaigę nuo... 9. Be to D. D. ir L. A., būdami nepilnamečiai, ir M. G., veikdami kartu,... 10. Be to L. A., būdamas nepilnamečiu, 2016m. vasario 14d. apie 7:00 val. ( -... 11. Be to D. D. ir L. A., būdami nepilnamečiai, veikdami kartu, apsvaigę nuo... 12. ĮRODYMŲ ANALIZĖ... 13. Apklaustas teisiamajame posėdyje D. D. savo kaltę pripažino visiškai ir... 14. L. A., apklaustas teisiamajame posėdyje, savo kaltę pripažino ir parodė... 15. Apklaustas teisiamajame posėdyje M. G. savo kaltę pripažino visiškai ir... 16. Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodoma šiais įrodymais:... 17. Nukentėjusioji V. J. parodė, kad 2016-02-13 pas ją atėjo A. M. su Š ir... 18. Nukentėjusysis R. M. parodė, kad įvykio dieną jis kartu su A. M. ir Š. pas... 19. Įvykio vietos apžiūros protokolais nustatoma, kad 2016-02-14 apžiūrėjus... 20. Kauno apskr. VPK KTV specialisto specialisto išvada Nr. 20-IS1-1169 nustatoma,... 21. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolais nustatoma, kad R. M.... 22. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr.... 23. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr.... 24. Asmens blaivumo testais nustatoma, kad 2016-02-14 14:55:12 val. V. J.... 25. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties raštu Nr. MK-55 (6.9)... 26. VŠĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties raštu Nr. S-21 nustatoma,... 27. Apžiūros protokolu nustatoma, kad išklausius VŠĮ Kauno miesto greitosios... 28. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjų D. D. ir M. G. padarytos veikos buvo... 29. Aukščiau ištirtais įrodymais byloje yra nustatyta, kad : 1) D. D. ir L. A.... 30. Be to L. A. buvo kaltinamas tuo, kad bendrais veiksmais su D. D. ir M. G.,... 31. Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamieji padarė nusikalstamas veikas ir... 32. Skiriant bausmę kaltinamiesiems, atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų... 33. Kaltinamasis D. D. padarė tris tyčinius nesunkius nusikaltimus ir vieną... 34. Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam M. G. kardomosios priemonės... 35. Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinys 515,27 Eur dėl R. M. gydymo yra... 36. Nukentėjusioji V. J. ikiteisminio tyrimo metu pateikė civilinį ieškinį... 37. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktiniai įrodymai : chalatas grąžintinas V.... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302-307 str.str. ,... 39. D. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1dalį... 40. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinti dalinio... 41. Įpareigoti D. D. per bausmės atlikimo laiką tęsti mokslą arba darbą ir... 42. 1)be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 43. 2)vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus;... 44. 3)nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo teismo įpareigojimus.... 45. L. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1dalį... 46. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, šias bausmes... 47. Vadovaujantis BK 92, 82, 87 straipsniais, L. A. laisvės atėmimo bausmės... 48. - turtinės žalos atlyginimą - per 5(penkis) mėnesius atlyginti 250 (du... 49. - elgesio apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį būti... 50. L. A. pagal BK 140 straipsnio 1 dalį dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo V. J.... 51. M. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1dalį ir... 52. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinti dalinio... 53. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto... 54. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 55. Bausmės pradžia – jos pradėjimo vykdyti diena.... 56. Iki bausmės vykdymo pradžios M. G. kardomąsias priemones įpareigojimą... 57. Priteisti solidariai iš D. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ).,, L. A., a.k. ( - ) gyv.... 58. Priteisti iš L. A., a.k. ( - ) gyv. ( - )., Valstybinei ligonių kasai prie... 59. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus : chalatą grąžinti V. J.,... 60. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo nuorašo įteikimo dienos kaltinamajam M. G.,...