Byla 2S-1685-485/2010

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Egidijaus Tamašausko teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3359-364/2010 pagal ieškovų J. K. ir A. Š. ieškinį S. S., trečiajam asmeniui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dėl žalos atlyginimo.

4Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

6atsakovas S. S. pateikė teismui prašymą (t. 2, b. l. 78) bylą pagal ieškovų J. K. ir A. Š. ieškinį S. S., trečiajam asmeniui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dėl žalos atlyginimo perduoti nagrinėti pagal teismingumą Druskininkų miesto apylinkės teismui.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi (t. 2, b. l. 107-109) atsakovo prašymą atmetė. Teismas nurodė, jog ieškinys yra pareikštas atsakovui CK 4 knygos normų pagrindu, ginčo dalykas priklauso bendrosios kompetencijos teismui, išimtinio teismingumo pagrindų nėra. Teismas atmetė atsakovo prašymą, kadangi šalių ir trečiojo asmens gyvenamoji ir buveinės vieta yra Kauno mieste.

8Atsakovas atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 114-115) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – perduoti bylą nagrinėti pagal teismingumą Druskininkų miesto apylinkės teismui.

9Atsakovas nurodo, kad CPK 34 straipsnio 3 dalyje konstatuota, kad dėl teismo nutarties bylą perduoti kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktuose nurodytus atvejus, gali būti paduotas atskirasis skundas. Teismui atsakovas pateikė prašymą bylą perduoti nagrinėti kitam teismui CPK 34 str. 2 d. 4 punkto pagrindu, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad priimta nutartis neskundžiama. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 27 d. nutartimi 2009-10-06 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartį nukreipė vykdyti bendrovės direktoriaus pareigas vykdžiusiam V. L. bei įpareigojo V. L. per 5 dienas perduoti laikinajam administratoriui įmonės materialųjį turtą, dokumentus. Laikinuoju UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratoriumi atsakovą paskyrė Druskininkų miesto apylinkės teismas, kurio žinioje yra civilinė byla, kurioje taikyta laikinoji apsaugos priemonė - UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administravimas, šis teismas savo nutartimis nustatė ir laikinojo bendrovės turto administratoriaus veiklos ribas. Svarbus argumentas atsakovo prašymui patenkinti yra ir tai, kad Druskininkų miesto apylinkės teisme esančioje byloje yra visi rašytiniai įrodymai, kuriais remiantis šioje byloje gali būti išvados dėl atsakovo veiklos kompetencijos ir pagrįstumo, taip pat UAB „Druskininkų autobusų parkas“ finansinės atskaitomybės dokumentai, kurie turi lemiamą reikšmę šioje byloje. Šio teismo veiklos teritorijoje yra trečiojo asmens - UAB „Druskininkų autobusų parkas“ - paties autobusų parko, jo administracijos ir faktinės veiklos vieta. Akivaizdu, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje yra dauguma įrodymų ir yra galimybė detaliai išaiškinti esmines bylos aplinkybes Tokiu būdu, galima konstatuoti ir apie kitą savarankišką pagrindą perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, numatytą CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punkte, tačiau teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, dėl to net nepasisakė.

10Ieškovai atsileipimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 120-122) prašo apeliacinį procesą nutraukti.

11Ieškovai nurodo, jog atsakovas nepagrįstai teigia, jog ši Kauno miesto apylinkės teismo nutartis skundžiama. CPK 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dėl teismo nutarties bylą perduoti kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktuose nurodytus atvejus, gali būti paduodamas atskirasis skundas. Pažymėtina, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi nutarė neperduoti bylos Druskininkų miesto apylinkės teismui. Taigi, CPK nenumatyta tokios nutarties apskundimo galimybė ir ši nutartis neužkerta kelio tolesnei proceso eigai, todėl ši teismo nutartis negali būti skundžiama atskiruoju skundu. Kritiškai vertintinas atsakovo argumentas, kad yra pagrindas bylą perduoti kitam teismui CPK 34 str. 2 d. 1 p. pagrindu. Atsakovas 2010 m. gegužės 25 d. prašyme Kauno miesto apylinkės teismui tokio reikalavimo nekėlė. Todėl apeliacinio nagrinėjimo ribos negali būti platesnės už bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas. Atsakovo cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2008 (toliau - LAT Nutartis) yra analizuojama situacija, kai galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms yra keliamas klausimas dėl jų pakeitimo, apribojant turto laikinojo administratoriaus įgaliojimus. Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamo ginčo atveju ieškovai reiškia reikalavimą ne dėl galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, o dėl žalos, padarytos atsakovo veiksmais, šiam einant trečiojo asmens turto laikinojo administratoriaus pareigas, atlyginimo, kai laikinųjų apsaugos priemonių - trečiojo asmens turto laikinojo administravimo - galiojimas pasibaigęs (laikinosios apsaugos priemonės panaikintos 2010 m. sausio 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi). Be to, reikalavimas atlyginti žalą reiškiamas žalą padariusiam administratoriui, o ne prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam asmeniui. Civilinių bylų teismingumas reglamentuotas CPK IV skyriuje. Turto administratoriaus atsakomybės, tame tarpe ir ieškinių dėl tokios atsakomybės taikymo teismingumo, klausimus reglamentuoja ne CPK įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių institutas, o CK ketvirtosios knygos XIV skyriuje apibrėžtas kito asmens turto administravimo institutas. Nesant specifinių teismingumo taisyklių, reglamentuojančių kito asmens turto administravimo klausimus, pripažinta, kad šiems klausimams taikytinos bendrosios CPK 29, 30 straipsniuose įtvirtintos teismingumo taisyklės, kuriomis ieškovas, pareikšdamas ieškinį, ir vadovavosi. Keldamas reikalavimą pakeisti Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos bylos teismingumą atsakovas nesivadovauja CPK IV skyriuje nustatytomis teismingumo taisyklėmis - atsakovas nenurodo CPK normos, kurią būtų pažeidęs pirmos instancijos teismas priimdamas ieškinį arba atmesdamas atsakovo prašymą perduoti bylą Druskininkų miesto apylinkės teismui.

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13

14CPK 334 str. 1 d. numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui CPK numatytais atvejais ar kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė atsakovo prašymą bylą pagal ieškovų J. K. ir A. Š. ieškinį S. S., trečiajam asmeniui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dėl žalos atlyginimo perduoti nagrinėti pagal teismingumą Druskininkų miesto apylinkės teismui, motyvuodamas tuo, kad ieškinys yra pareikštas atsakovui CK 4 knygos normų pagrindu, ginčo dalykas priklauso bendrosios kompetencijos teismui, išimtinio teismingumo pagrindų nėra. CPK 334 str. 1 d. 1 p. įtvirtinama bendroji pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimo atskiruoju skundu galimybė, kai šią galimybę numato CPK. CPK formuluotė „šio kodekso nustatytais atvejais“ reiškia, jog teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį paprastai nurodoma tiek pačiame CPK straipsnyje, kuris reglamentuoja teismo atliekamus procesinius veiksmus, tiek atitinkamą procesinį institutą reglamentuojančiame CPK skirsnyje. Taigi, nagrinėjamu atveju, CPK 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dėl teismo nutarties bylą perduoti kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktuose nurodytus atvejus, gali būti paduodamas atskirasis skundas. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi nutarė neperduoti bylos Druskininkų miesto apylinkės teismui. Tai reiškia, jog CPK 34 straipsnio 3 dalis nenumato tokios nutarties apskundimo galimybės, o ši nutartis neužkerta kelio tolesnei proceso eigai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tokia teismo nutartis negali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

15Kolegija, vadovaudamasi CPK 290-292 str. str., 321 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

16apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai