Byla 2-2899-160/2015
Dėl uždraudimo naudoti prekių ženklą ir nuostolių priteisimo. Išnagrinėjusi bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Gretai Nakutytei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. pad. T. K., atsakovo atstovui V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal SP Brand Holding EEIG ieškinį atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ dėl uždraudimo naudoti prekių ženklą ir nuostolių priteisimo. Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

2SP Brand Holding EEIG, registruota Belgijoje, ieškiniu atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ prašė uždrausti atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti prekybą padangomis (t. y. jas siūlyti, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti), pažymėtomis Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotais prekių ženklais „Dunlop“ (reg. Nr. 12602) arba „D“ (vaizd., reg. Nr. 12604), kurios į Europos Sąjungos ir (ar) Europos Ekonominės erdvės rinką yra išleistos ne ieškovo SP Brand Holding EEIG arba neturint ieškovo sutikimo ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1852,62 Lt nuostolius, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų (b. l. 1-5). Vėlesniu pareiškimu padidino reikalavimą dėl nuostolių priteisimo ir prašė priteisti 8993,93 Eur nuostolių (b. l. 142-144). Ieškinio reikalavimų nauja redakcija prašo uždrausti atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti prekybą padangomis (t. y. jas siūlyti, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti), pažymėtomis Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotais prekių ženklais „Dunlop“ (reg. Nr. 12602) arba „D“ (vaizd., reg. Nr. 12604), kurios į Europos Sąjungos ir (ar) Europos Ekonominės erdvės rinką yra išleistos ne ieškovo SP Brand Holding EEIG arba neturint ieškovo sutikimo ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1825,30 Eur nuostolius dėl neteisėtų atsakovo veiksmų (b. l. 208-210). Paaiškino, kad ieškovas yra Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotų prekių ženklų „DUNLOP" (reg. Nr. 12602) ir „D“ (vaizd.) (reg. Nr. 12604), registruotų 12-tos klasės prekėms „kaučiuko padangos arba padangos kaučiuko pagrindu“ bei „padangos“ žymėti savininkas bei turi išimtines teises į šiuos prekių ženklus, kuriais pažymėtos padangos prekėms Lietuvos Respublikoje Dunlop Grandtrek SJ6XL 255/50R19 107Q ir Dunlop SJ6XL 255/55R18 109Q. Tokių pavadinimų, modelių ir matmenų padangų ieškovas nėra išleidęs į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės rinkas, taip pat niekada nėra davęs sutikimo tai daryti tretiesiems asmenims. Ieškovas, saugodamas savo, kaip prekių ženklo savininko, teises ir teisėtus interesus bei siekdamas įsitikinti ar atsakovas teisėtai siūlo ir tiekia į Lietuvos Respublikos rinką prekių ženklais pažymėtas padangas, atrankiniu būdu iš atsakovo įsigijo šias prekių ženklais pažymėtas padangas, kurių pavadinimai, modelio pavadinimai ir matmenys yra Dunlop Grandtrek SJ6XL 255/50R19 107Q ir Dunlop SJ6XL 255/55R18 109Q. Atsakovas pardavinėja šias padangas be ieškovo sutikimo. Atsakovo siūlomos padangos nėra ir niekada nebuvo skirtos Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkoms. Todėl bet koks atsakovo disponavimas, įskaitant prekybą šiomis padangomis bei tokia atsakovo veikla apskritai pažeidžia ieškovo, kaip prekių ženklų teisių savininko teises, įtvirtintas Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje, ir yra neteisėtas. Ieškovas, siekdamas taikiu keliu išspręsti jo teisių pažeidimą ir pašalinti neteisėtus veiksmus, kreipėsi į atsakovą su pretenzija, reikalaudamas nutraukti bet kokį neteisėtą prekių (padangų), pažymėtų šiais prekių ženklais, disponavimą. Nepaisant susirašinėjimo tarp ieškovo ir atsakovo atstovų, susitarimo šalims pasiekti nepavyko. Iš pateikto susirašinėjimo matyti, jog atsakovas nepripažįsta vykdantis ieškovo teises pažeidžiančią prekybą prekėmis (padangomis) bei neketina tenkinti ieškovo reikalavimų. Atsakovas turi pareigą įrodyti, kad turi teisę šiomis padangomis prekiauti nepažeisdamas ieškovo teisių, bet tokių įrodymų nepateikė. Atsakovo veiksmai, pasireiškiantys prekyba padangomis, pažymėtomis prekių ženklais, kurios į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas yra išleistos ne ieškovo ir be ieškovo sutikimo, pažeidžia ne tik ieškovo intelektinės nuosavybės teises, bet ir daro žalą ieškovo turtiniams interesams. Todėl ieškovas siekia ne tik uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, kuriais būtų pažeistos ieškovo teisės ar būtų padaryta žala ateityje bet prašo ir nuostolių atlyginimo už žalą, kurią ieškovas patyrė dėl atsakovo neteisėtų veiksmų praeityje. Žalos dydis turi atspindėti atsakovo gautą naudą (atskaičius išlaidas), o gautą grynąją naudą turi įrodyti atsakovas. Atsakovo argumentai, kad ieškovas ginčą kelia tik todėl, kad siekia priversti atsakovą atsisakyti pirkti padangas iš kitų tiekėjų, o pirkti tik pagal sutartis su ieškovu ir labai nepalankiomis atsakovui sąlygomis, yra nepagrįsti ir neturi reikšmės, nes atsakovas padangomis prekiauja be prekių ženklų savininko sutikimo. Patikslindamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo ieškovas paaiškino, kad remiantis dalimi atsakovo pateiktų įrodymų apie prekybos padangomis apimtį matyti, kad atsakovo pajamos sudarė 8993,93 Eur, todėl prašė priteisti tokio dydžio žalos atlyginimą. Galutinai patikslinus reikalavimą dėl žalos atlyginimo prašo priteisti 1825,30 Eur. Paaiškino, kad atsakovas pateikė į bylą naujus įrodymus, iš kurių matyti, kad gaudamas pajamų iš neteisėtai parduodamų padangų, atsakovas patyrė ir išlaidų. Todėl atsakovo grynoji nauda, pagal 2015-05-19 pateiktą paskaičiavimą, atskaičius išlaidas, sudaro 1825,30 Eur.

3Bylos nagrinėjimo metu atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais argumentais.

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas siekė imituoti jam daromą žalą. Paaiškino, kad ieškovas nurodė, kad atrankiniu būdu iš Lipeikio įmonės „Egzotika“ įsigijo Dunlop padangas Grandtrek SJ6 XL 255/50 R19 107Q ir Grandtrek SJ6 XL 255/55 R18 109Q. Šie ieškovo teiginiai neįtikinami, nes buvo įsigytos tik vieno modelio padangos. Ieškovas specialiai įsigijo būtent šias Dunlop padangas, kurių kaip nurodo savo 2014-03-28 patvirtinime nėra išleidęs į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės teritoriją. Kartu su ieškiniu yra pateiktas ieškovo 2014-03-28 patvirtinimas, kad padangų Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/50 R19 107Q ir Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/55 R18 109Q neišleido ir jokiai trečiajai šaliai nedavė sutikimo išleisti į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės teritoriją. Šis patvirtinimas kelia abejones, nes interneto svetainėje www.dunlop.eu yra pateikiama padangų Dunlop Grandtrek SJ6 kartu su Grandtrek SJ5 („GRANDTREK SJ6/SJ5“) reklama. Be to, ieškinyje nurodytos padangos yra paženklintos ženklais „E“ (apskritime) ir „e“ (stačiakampyje). Tai reiškia, kad minėtos padangos yra sertifikuotos pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (vadinamą Ženevos sutartimi) taisyklę Nr.30 ir 1992-03-31 Tarybos direktyvą 92/23/EEB kaip atitinkančios Europos Ekonominės Bendrijos reikalavimus. Prie raidžių „E“ (apskritime) ir „e“ (stačiakampyje) esantis skaičius „11“ nurodo, kad padangos buvo sertitikuotos Jungtinėje Karalystėje, o šalia esantys skaičiai yra sertifikavimo (Europos Ekonominės Bendrijos ženklo) numeris. Abejones sustiprina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3723-656/1012 ieškovas kartu su 2012-01-26 prašymu taikyti įrodymų užtikrinimo priemones pateikė ieškovo 2011-07-06 patvirtinimą apie padangas 235/55 R17 99Y Dunlop SP Sport Maxx TT nurodydamas, kad ieškovas jų nebuvo išleidęs į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės teritoriją. Tai buvo netikslus tvirtinimas, nes tokiomis padangomis ieškovas ar jo įgaliotas atstovas prekiavo Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Apie jų pardavimą buvo skelbiama interneto svetainėje www.goodyear.eu/lt_lt/tyres/. Todėl toks ieškovo patvirtinimas neturėtų būti laikomas tinkamu įrodymu. Ieškovas nurodė, kad būtent jis įsigijo Dunlop padangas pagal prie ieškinio pridėtas dvi PVM sąskaitas faktūras (ieškinio priedai Nr.1.3 ir Nr.1.4). Pačios PVM sąskaitos faktūros to nepatvirtina. Jose nurodyta, kad Dunlop padangas įgijo fizinis asmuo, o ne ieškovas. Lipeikio įmonė „Egzotika“ ne kartą savo raštuose ieškovo atstovui buvo prašiusi nurodyti Dunlop padangų modelius, kurių ieškovas nėra išleidęs į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės teritoriją. Dėl nesuprantamų priežasčių konkretaus atsakymo Lipeikio įmonė „Egzotika“ niekada negaudavo. Tik 2014-04-30 SP Brand Holding EEIG atstovo rašte buvo nurodyta padanga Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255 50 R19 107Q, gavus tokį patvirtinimą, atsakovas prekybą šia padanga nutraukė. Reikalavimas uždrausti Lipeikio įmonei „Egzotika“ Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti prekybą padangomis, pažymėtomis prekių ženklais „DUNLOP" arba „D", kurios į Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės rinką yra išleistos ne ieškovo SP Brand Holding EEIG arba neturint ieškovo SP Brand Holding EEIG sutikimo negali būti tenkinamas. Reikalavimas nėra konkretus. Lipeikio įmonei „Egzotika“ nei teismui nėra žinoma, kurių Dunlop padangų ieškovas nėra išleidęs ar nėra davęs sutikimo išleisti į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės rinką. Toks draudimas ne vien tik Lipeikio įmonės „Egzotika“ atžvilgiu yra įtvirtintas įstatymuose ir atskirai dėl to joks teismo sprendimas nereikalingas. Ieškovas turėtų pateikti visą sąrašą padangų, pažymėtų prekių ženklais „Dunlop“ arba „D“, kurių į Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės rinką ieškovas SP Brand Holding EEIG nėra išleidęs arba nėra davęs sutikimo išleisti.

5Tikint ieškovo tvirtinimu, kad būtent jis įsigijo nurodytas Dunlop padangas, jam žala iš viso nėra padaryta arba žala padaryta išimtinai tik dėl ieškovo veiksmų. Prekių ženklų įstatymo 51 str. 5 d. numatyta, kad gautą grynąją naudą (nauda, atskaičius išlaidas), turi įrodyti ją gavęs asmuo. Todėl, Lipeikio įmonė „Egzotika“ pateikia gautos grynosios naudos paskaičiavimą. Vienos padangos Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/50 R19 107Q savikaina yra 478,71 Lt, o padangos Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/55 R18 109Q savikaina yra 416,50 Lt. Tokiu būdu Lipeikio įmonės „Egzotika“ gauta grynoji nauda už vieną padangą Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/55 R18 109Q sudaro 128,13 Lt, o už vieną padangą Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/50 R19 107Q sudaro 161,79 Lt. Ieškinio pagrindą sudaro prekyba tik vieno modelio Dunlop Grandtrek SJ6 padangomis. Tuo tarpu ieškovas nesąžiningai pateikė prašymą išreikalauti rašytinius įrodymus apie visas padangas, pažymėtas prekių ženklais „Dunlop“ arba „D“. Ieškovas reikalauja dokumentų net apie tas padangas, pažymėtas prekių ženklais „Dunlop“ ar „D“, kuriomis Lipeikio įmonė „Egzotika“ turi teisę prekiauti ir prekyba tokiomis padangomis nepažeidžia ieškovo teisių. Šis ieškovo prašymas vertinamas tik kaip bandymas nesąžiningais būdais išgauti Lipeikio įmonės „Egzotika“ komercines paslaptis. Lipeikio įmonės „Egzotika“ nuomone šio ieškinio esmė yra bandymas bet kokiomis priemonėmis priversti Lipeikio įmonę „Egzotika“ pirkti Dunlop padangas tik iš ieškovo ar jo įgaliotų asmenų. Anksčiau Lipeikio įmonė „Egzotika“ taip ir darė, bet šalių bendradarbiavimas nutrūko tik dėl ieškovo ar jų atstovų kaltės. Lipeikio įmonė „Egzotika“ niekada neatsisako bendradarbiauti, jei ieškovas nepažeidinėtų konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų bei taikytų vienodas sąlygas Lipeikio įmonei „Egzotika“ ir jos konkurentams. Ieškovas kaltinimas Lipeikio įmonę „Egzotika“ nebendradarbiavimu ir ieškovo teisių ignoravimu, nepagrįstas. Lipeikio įmonė „Egzotika“ pastoviai prašė sukonkretinti, t. y. nurodyti konkrečius faktus ar padangas, kurių ieškovas nėra išleidęs ar davęs sutikimą išleisti į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės rinkas. Tai padaryti ieškovas iš esmės atsisakė. 2014-04-30 rašte ieškovas nurodė tik vieną konkrečią padangą. Gavusi šią informaciją Lipeikio įmonė „Egzotika“ prekybą tokiomis padangomis Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės teritorijoje nutraukė. Ieškovas, kaip prekių ženklų „Dunlop“ ir „D“ savininkas, nėra uždraudęs Lipeikio įmonei „Egzotika“ išleisti į rinką padangų Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/55 R18 109Q ir Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/50 R19 107Q, nes yra uždraudęs išleisti į rinką tik padangas Dunlop Graspic DS3 215/50 R17 91Q.

6Bylos nagrinėjimo metu atstovas ieškinį prašė atmesti procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad ieškovas neįrodė, jog nėra išleidęs į rinką padangų prekių ženklais „Duplon“ ir „D“. Žalos dydis gali būti paskaičiuotas tik dėl grynojo pelno, atskaičius visas patirtas išlaidas, tuo tarpu naudos iš prekybos šiomis padangomis, dėl ieškovo pareikšto ieškinio, atsakovas negavo.

7Ieškinys tenkinamas

8Išrašai dėl prekių ženklų registracijos tvirtina, kad ieškovas Lietuvos Respublikos patentų biure yra įregistravęs prekių ženklus „DUNLOP‘ (ženklo vaizdas) kaučiuko padangoms arba padangoms kaučiuko pagrindu nuo 1994-10-20 ir „D“ (ženklo vaizdas) padangoms nuo 1994-10-20 (b. l. 6-7). Ieškovas patvirtino, kad šiais prekių ženklais pažymėtų padangų 255 50 R19 107Q Dunlop Grandtrek SJ6 XL ir 255 50 R18 109Q Dunlop Grandtrek SJ6 XL, nėra išleidęs į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas ir nedavė sutikimo tokiam išleidimui (b. l. 10-11). Ieškovas pateikė sąskaitas-faktūras, kurios tvirtina, kad 2014-02-18 Lipeikio įmonė „egzotika“ pardavė fiziniam asmeniui 2 vnt. padangų 255 50 R19 107Q Dunlop Grandtrek SJ6 XL ir 1 vnt. padangų 255 50 R18 109Q Dunlop Grandtrek SJ6 XL (b. l. 8-9). 2014-04-04, taip pat ankstesniais ir vėlesniais raštais ieškovo atstovas reikalavo nutraukti padangų prekių ženklais „Dunlop“ ir „D“, kurios neišleistos į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas, prekybą (b. l. 12, 16, 17-18), tačiau atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimais, paaiškindamas, kad ieškovas pats siekia sudaryti su atsakovu sutartis labai nepalankiomis atsakovui sąlygomis (b. l. 14).

9Europos Sąjungos Tarybos 1993-12-20 reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, taip pat Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymas įtvirtino, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtines teises į prekių ženklą. Pagal Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d. 1 p. įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms. Prekių ženklo savininkas, vadovaudamasis šia išimtine teise ir Prekių ženklų įstatymo 38 str. 2 d. gali uždrausti: 1) tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę; 2) siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas; 3) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes; 4) naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje; 5) gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus. Taigi ieškovas turi teisę uždrausti atsakovui naudoti prekių ženklus, jei atsakovas juos naudoja be ieškovo leidimo ar sutikimo. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad yra gavęs prekių ženklo savininko sutikimą pardavinėti prekių ženklais „Dunlop“ ir „D“ pažymėtas padangas.

10Pagal Prekių ženklų įstatymo 50 str. 1 d. 3 p. prekių ženklų savininkas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala. Todėl atsakovo atstovo paaiškinimas, kad ieškovas atsakovui turėjo uždrausti naudoti prekių ženklus kitokiu būdu ir dėl to jis neteko teisės į gynybą teisme, nėra pagrįstas.

11Pagal Prekių ženklų įstatymo 40 str. 1 d. ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitam asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Europos Bendrijos rinką. Atsakovas teigia, kad jis yra nutraukęs prekybą padangomis, kurių ieškovas nurodė neišleidęs į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių rinkas. Tačiau ieškovas piktybiškai nepraneša, kokių padangų nėra išleidęs į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas, todėl negali reikalauti atsakovui uždrausti prekiauti visomis padangomis su prekių ženklais „Dunlop“ ir „D“. Tačiau pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pareiga įrodyti, kad prekių ženklo savininkas išleido prekes, pažymėtas prekių ženklu į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas ir tokiu būdu prekių ženklo savininko teisės pasibaigė, tenka atsakovui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-292-248/2015). Asmuo, kuris remiasi teisių pasibaigimo principu, privalo įrodyti teisių išnaudojimo faktą ir jo turinį. Atsakovui teko pareiga įrodyti, kad ginčo padangos, pažymėtos ieškovo prekių ženklais, buvo išleistos į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas paties ieškovo ar su jo sutikimu, t. y. kad išimtinės ieškovo teisės į ginčo padangas yra pasibaigusios ir kad atsakovas vykdo teisėtą paralelinę prekybą. Kadangi ieškovas neigia, jog būtų išleidęs arba trečiajai šaliai davęs sutikimą išleisti ginčo padangas į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas teritoriją, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad padangos Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/55 R18 109Q ir Dunlop Grandtrek SJ6 XL 255/50 R19 107Q teisėtai ieškovo ar kito asmens buvo išleistos į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas, bei neatskleidė šaltinio, iš kurio įsigijo pardavimui padangas (paaiškindamas įrodymų nepateikimą komercine paslaptimi), kurie patvirtintų, kad ieškovas yra išleidęs padangas, pažymėtas prekių ženklais „Dunlop“ ir „D“ į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių rinkas. Todėl tenkinti ieškinį pagrindas yra. Atsakovas neįrodė, kad ir kitų parametrų padangomis, pažymėtomis prekių ženklais „Dunlop“ ir „D“ prekiauja nepažeisdamas prekių ženklų savininko teisių, todėl ieškinys tenkinamas uždraudžiant atsakovui vykdyti prekybą padangomis, pažymėtomis ieškovui nuosavybės teise priklausančiais prekių ženklais.

12Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1825,30 Eur nuostolių atlyginimo, kurie susidarė atsakovui prekiaujant prekių ženklais „Dunlop“ ir „D“ pažymėtomis padangomis 255 50 R19 107Q Dunlop Grandtrek SJ6 XL ir 255 50 R18 109Q. Paaiškino, kad 2015-05-14 ir 2015-05-19 atsakovo pateikti į bylą duomenis įrodo, kad prekiaujant padangomis atsakovas turėjo ir išlaidų. Jas atskaičius grynoji atsakovo nauda buvo 1825,30 Eur, kuriuos prašo priteisti ieškovo naudai. Atsakovas paaiškino, kad kilus ginčui teisme, atsakovas dalį įsigytų padangų pardavė nuostolingai, todėl galutiniame rezultate naudos neturėjo jokios. Pateikė prekių savikainos paskaičiavimą, pagal kurį padangų 255 50 R19 107Q Dunlop Grandtrek SJ6 XL ir 255 50 R18 109Q savikaina buvo 22327,18 Eur (b. l. 178-182). Taip pat prekių pardavimo suvestinę, pagal kurią padangos parduotos su 12108,54 Eur nuostoliu (b. l. 183). Pateiktos sąskaitos-faktūros rodo, kad atsakovas vengė nurodyti asmenis, kurie 113 padangų įsigijo už kainą, be PVM nesiekiančią 1 Lt. Todėl patikrinti šių įrodymų patikimumo galimybės nėra ir į periodą nuo pardavimų prasidedant 2014-06-26 (po to, kai 2014-06-20 buvo įteikta ieškinio kopija atsakovui) neatsižvelgiama (b. l. 35). Ieškovo ieškinys atsakovo prekybos periodu nuo 2012-11-29 iki 2014-06-18 dėl bendros grynosios naudos gavimo yra pagrįstas paties atsakovo paskaičiavimais, todėl tenkinamas kaip įrodytas priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 1825,30 Eur.

13Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas už bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme sumokėjo viso 310,84 Eur žyminio mokesčio (b. l. 29, 30, 146). Iš atsakovo priteisiamas nuostolių atlyginimas 1825,30 Eur sumai, todėl atlygintina žyminio mokesčio dalis būtų 54,76 Eur patenkinamų reikalavimų apimtyje ir 28,96 Eur už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Viso 83,72 Eur.

14Ieškovas ieškinio reikalavimo apimtį keitė ir buvo padidinęs remiantis atsakovo pateiktais įrodymais apie parduotų padangų kiekį, kuriuose nebuvo paskaičiuota gauta grynoji nauda (b. l. 109-133) ir nuo padidinto reikalavimo ieškovas sumokėjo žyminį mokestį. Atsakovui patikslinus prekybos apimtis ir nurodžius gautą grynąją naudą, reikalavimą ieškovas sumažino. Taigi žyminio mokesčio dydis bylos nagrinėjimo metu priklausė nuo atsakovo pateikiamų dokumentų. Sumažinus pareikšto reikalavimo apimtį dėl nuostolių atlyginimo, kita dalis reikalavimo nebuvo nagrinėta ir sprendimas dėl tos dalies nebuvo priimtas. Todėl permokėtas 226,28 Eur žyminis mokestis grąžinamas ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

15Ieškovo atstovas pateikė advokato pagalbos ir vykdymo išlaidų apimtį patvirtinančius dokumentus, kurie patvirtina, kad ieškovas advokato ir antstolio pagalbai (dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) turėjo 15461,65 Eur išlaidų (b. l. 195-196).

16Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą. Priteistina atlyginimo suma negali būti didesnė už teisingumo ministro bei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatytąją. Pagrindinės išlaidos advokato pagalbai susidarė už advokato veiksmus, kurie buvo atlikti 2014 metais. Remiantis „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, patvirtintų 2004-04-02 teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85 (galiojusių iki 2015-03-20) už ieškinį maksimaliai atlygintina suma nuo 2015-01-01 galėjo būti 900 Eur (Rekomendacijų 8.2 p.). Atsižvelgiant į tai, kad tikslindamas ieškinį ieškovas tikslino tik prašomų priteisti nuostolių dydį, ieškinys nėra sudėtingas, atsižvelgiant į nustatytų nuostolių dydį, laikytina, kad už ieškinį ir ieškinio tikslinimus atlygintina suma gali būti 450 Eur. Už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo maksimaliai atlygintina suma gali būti 150 Eur. Atskirasis skundas buvo tenkintas, tačiau jo argumentai kartojo ieškinyje išdėstytus argumentus, todėl nebuvo sudėtingas, už pagalbą dėl atskirojo skundo surašymo pakankamai atlygintina suma yra 100 Eur. Advokato pagalba už prašymo surašymą skirti baudą atsakovui ir atsisakyti tenkinti atsakovo prašymą perkelti įrodinėjimo naštą, kuris buvo tenkintas iš dalies, maksimaliai gali būti atlyginta 36 Eur (Rekomendacijų 8.17 p.). Atsižvelgiant į tai, kad prašymas buvo tenkinamas ½ dalimi, priteistinas atlyginimas yra 18 Eur. Teismo posėdžiuose, kurie truko viso 2 val. 08 min (b. l. 88-89, 103-105, 153-160), dalyvavo advokato padėjėjas. Už vieną val. advokato padėjėjo dalyvavimą teismo posėdžiuose atlygintina suma yra 36 Eur. Todėl viso už advokato padėjėjo dalyvavimą teismo posėdžiuose atlygintina suma yra 76,80 Eur. Taigi viso atlygintina suma už advokato pagalbą yra 644,80 Eur, kuri, atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą yra visiškai pakankama.

17Pagal CPK 88 str. 1 d. 8 p. prie bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priskiriamos išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Todėl atsakovas ieškovui turi atlyginti 144,81 Eur už antstolio pagalbą taikant laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 144,81).

18Viso bylinėjimosi išlaidų atlygintina suma yra 873,33 Eur.

19Vadovaudamasi CPK 259 str., 268 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Uždrausti atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ (j. a. k. 168409136) Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti prekybą padangomis (t. y. jas siūlyti, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti), pažymėtomis Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotais prekių ženklais „Dunlop“ (reg. Nr. 12602) arba „D“ (vaizd., reg. Nr. 12604), kurios į Europos Sąjungos ir (ar) Europos Ekonominės erdvės rinką yra išleistos ne ieškovo SP Brand Holding EEIG arba neturint ieškovo sutikimo.

22Priteisti iš Lipeikio įmonės „Egzotika“ (j. a. k. 168409136) SP Brand Holding EEIG (j. a. k. 0451201339) naudai 1825,30 Eur (tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt penkis Eur 30 ct) nuostolių atlyginimo.

23Priteisti iš Lipeikio įmonės „Egzotika“ (j. a. k. 168409136) SP Brand Holding EEIG (j. a. k. 0451201339) naudai 873,33 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt septynis Eur 33 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

24Grąžinti SP Brand Holding EEIG (j. a. k. 0451201339) 226,28 Eur (du šimtus dvidešimt šešis Eur 28 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-03-10 vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 40522 (R. V. ( - ) žyminis mokestis už SP Brand Holding EEIG pareiškimą civ. B. Nr. 2-2899-160/2015).

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė,... 2. SP Brand Holding EEIG, registruota Belgijoje, ieškiniu atsakovui Lipeikio... 3. Bylos nagrinėjimo metu atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas siekė imituoti... 5. Tikint ieškovo tvirtinimu, kad būtent jis įsigijo nurodytas Dunlop padangas,... 6. Bylos nagrinėjimo metu atstovas ieškinį prašė atmesti procesiniuose... 7. Ieškinys tenkinamas... 8. Išrašai dėl prekių ženklų registracijos tvirtina, kad ieškovas Lietuvos... 9. Europos Sąjungos Tarybos 1993-12-20 reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos... 10. Pagal Prekių ženklų įstatymo 50 str. 1 d. 3 p. prekių ženklų savininkas... 11. Pagal Prekių ženklų įstatymo 40 str. 1 d. ženklo registracija nesuteikia... 12. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1825,30 Eur nuostolių atlyginimo,... 13. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 14. Ieškovas ieškinio reikalavimo apimtį keitė ir buvo padidinęs remiantis... 15. Ieškovo atstovas pateikė advokato pagalbos ir vykdymo išlaidų apimtį... 16. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 17. Pagal CPK 88 str. 1 d. 8 p. prie bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 18. Viso bylinėjimosi išlaidų atlygintina suma yra 873,33 Eur.... 19. Vadovaudamasi CPK 259 str., 268 str.,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Uždrausti atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ (j. a. k. 168409136)... 22. Priteisti iš Lipeikio įmonės „Egzotika“ (j. a. k. 168409136) SP Brand... 23. Priteisti iš Lipeikio įmonės „Egzotika“ (j. a. k. 168409136) SP Brand... 24. Grąžinti SP Brand Holding EEIG (j. a. k. 0451201339) 226,28 Eur (du šimtus... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...