Byla eB2-980-459/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Reikalavimas LT“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bendraieškių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir UAB „Horvita“ pareiškimą atsakovei UAB „Nėja plius“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Reikalavimas LT“,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2017-01-03 gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Nėja plius“. Pareiškėja nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog UAB „Nėja plius“ yra nemoki, nes jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-12-21 sudarė 4826,64 Eur, iš jų 4774,54 Eur VSD įmokų ir 52,10 Eur delspinigių. Nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-12-21 duomenimis, UAB „Nėja plius“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis VĮ „Regitra“ 2016-12-21 duomenimis, UAB „Nėja plius“ vardu registruotos 2 transporto priemonės.

32017-01-11 gautas UAB „Horvita“ prašymas įstoti į bylą bendraieškiu ir iškelti atsakovei UAB „Nėja plius“ bankroto bylą bei areštuoti atsakovės turtą 1560,13 Eur sumai. 2017-01-20 gautas UAB „Reikalavimas LT“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. 2017-01-30 nutartimi UAB „Horvita“ ir UAB „Reikalavimas LT“ prašymai patenkinti.

4Atsakovė UAB „Nėja plius“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimus nepateikė. Procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, CPK 123 str. 4 d. numatyta tvarka.

5Pareiškimai iškelti bankroto bylą tenkintini (LR CPK 177, 185 str.).

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė savo mokumo neįrodinėja. Iš į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, jog UAB „Nėja plius“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-12-21 sudarė 4826,64 Eur, iš jų 4774,54 Eur VSD įmokų ir 52,10 Eur delspinigių. Remiantis VĮ Registrų centrui pateikto 2015 m. balanso duomenimis už 2015-01-01 2015-12-31 laikotarpį UAB „Nėja plius“ turėjo turto už 22 717,00 Eur, iš jų: ilgalaikis turtas – 1 740,00 Eur, trumpalaikis turtas – 20 977,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 13 892,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 7 085,00 Eur). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 17 528,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 17 528,00 Eur. Remiantis UAB „Nėja plius“ pateiktu suminių skolų žiniaraščiu 2016-12-14, skolos kreditoriams sudaro 29 503,87 Eur. Akivaizdu, kad įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Duomenų, kad atsakovė turi kito privalomo registruoti kilnojamo ir nekilnojamo turto į bylą negauta. Remiantis VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-12-21 duomenimis, UAB „Nėja plius“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis VĮ „Regitra“ 2016-12-21 duomenimis, UAB „Nėja plius“ vardu registruotos 2 transporto priemonės.

8Nuo 2016-08-23 per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti, o pats atsakovas paskutinį kartą 2015-12-15 sumokėjo 112,00 Eur. Atsakovas nėra sumokėjęs VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2016 m. lapkričio mėn. UAB „Nėja plius“ yra 10 apdraustųjų. UAB „Nėja plius“ direktoriaus pareigas laikinai einantis G. M. 2016-12-14 paaiškinime Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui nurodė, kad skola susidarė, todėl, jog nuo 2016 m. rugsėjo mėn. nebuvo klientų. Tačiau iki šiol į bylą nepateikė duomenų, kad vėliau būtų atlikti mokėjimai likviduojant įsiskolinimą.

9Ieškovė UAB „Horvita“ taip pat prašo iškelti atsakovei UAB „Nėja plius“ bankroto bylą, nurodo, kad atsakovė pagal 2016-04-15 bendradarbiavimo sutartį nuo 2016 metų liepos mėnesio yra skolinga 1560,13 Eur sumą, vengia kontaktų, neatsiliepia į skambučius ir skolos nesumoka. Ieškovės nurodytas aplinkybes patvirtina 2016-04-15 bendradarbiavimo sutartis ir pateiktos PVM sąskaitos faktūros.

10Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Reikalavimas LT“ direktorius pareiškime nurodė, kad 2016-12-19 yra kreipęsis į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl 702,51 Eur sumos priteisimo iš UAB „Nėja plius“.

11Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pateikė įrodymus, kad 2016-11-14 išsiuntė įspėjimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Nėja plius“ bankroto bylos iškėlimo jeigu per 30 dienų UAB „Nėja plius“ nesumokės ieškovui 3063,47 Eur skolos, tačiau skola iki šiol nesimokėta. Duomenų, kad skola būtų sumokėta bendraieškei UAB „Horvita“ taip pat nėra.

12Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog duomenų apie tai, kad atsakovė dar vykdo realią veiklą, nėra, nes skolų kreditoriams, tame tarpe ir pareiškėjams, nemoka, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog įmonė pajamų negauna, neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

13Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi MB „Bankroto paslaugos“, todėl ji skirtina bankrutuojančios UAB „Nėja plius“ administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

151. Iškelti UAB „Nėja plius“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), bankroto bylą.

162. Paskirti bankrutuojančios UAB „Nėja plius“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto paslaugos“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA322).

173. Įpareigoti UAB „Nėja plius“ direktorių per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

184. Nustatyti, kad UAB „Nėja plius“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

195. Įpareigoti UAB „Nėja plius“ administratorių MB „Bankroto paslaugos“ atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

206. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

217. Areštuoti UAB „Nėja plius“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Nėja plius“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

22Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

23 Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2017-01-03 gautas ieškovės Valstybinio socialinio... 3. 2017-01-11 gautas UAB „Horvita“ prašymas įstoti į bylą bendraieškiu ir... 4. Atsakovė UAB „Nėja plius“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į... 5. Pareiškimai iškelti bankroto bylą tenkintini (LR CPK 177, 185 str.).... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad... 7. Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės... 8. Nuo 2016-08-23 per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą pateikti... 9. Ieškovė UAB „Horvita“ taip pat prašo iškelti atsakovei UAB „Nėja... 10. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 11. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 12. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog duomenų apie tai,... 13. Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi MB „Bankroto... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 15. 1. Iškelti UAB „Nėja plius“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės... 16. 2. Paskirti bankrutuojančios UAB „Nėja plius“ bankroto administratoriumi... 17. 3. Įpareigoti UAB „Nėja plius“ direktorių per 15 dienų nuo nutarties... 18. 4. Nustatyti, kad UAB „Nėja plius“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 19. 5. Įpareigoti UAB „Nėja plius“ administratorių MB „Bankroto... 20. 6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos... 21. 7. Areštuoti UAB „Nėja plius“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės... 22. Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio... 23. Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...