Byla e2A-607-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Granex“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2210-653/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Granex“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Sanitex“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Granex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2015 m. spalio 21 d., 2015 m. spalio 29 d. bei 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimus; pripažinti jos (ieškovės) pasiūlymą atitinkančiu viešojo pirkimo dalyje dėl sausų pusryčių įsigijimo ir tiekimo sąlygas; pripažinti trečiojo asmens UAB „Sanitex“ pasiūlymą, pateiktą paminėtoje pirkimo dalyje, neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų; įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus ginčo pirkimo daliai.

4Atsakovė vykdė atvirą konkursą labiausiai skurstantiems asmenims skirtiems maisto produktams pirkti ir tiekti (toliau – pirkimas, konkursas), kuris buvo suskirstytas į 16 pirkimo objektų (dalių). Ieškovė teigė pateikusi pasiūlymą sausiems pusryčiams pirkti ir tiekti, tačiau šis pasiūlymas buvo 2015 m. spalio 21 d. atsakovo sprendimu atmestas tuo pagrindu, kad ji (ieškovė) pateikė alternatyvų pasiūlymą, o tai draudžia pagal pirkimo sąlygų 2.2 punktas; kad pasiūlymuose nurodyti produktai neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų detalių kokybės reikalavimų, t. y. nepateikta duomenų apie kumarino kiekį bei metalo priemaišas.

5Ieškovė teigė 2015 m. lapkričio 9 d. pašto paslaugas teikiančiai bendrovei įteikusi pretenziją, kurią atsakovė 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimu nepagrįstai atsisakė nagrinėti, motyvuodama Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 straipsnyje nustatyto termino praleidimu.

6Ieškovės teigimu, jos pasiūlymas nepagrįstai įvertintas kaip alternatyvus. Pagal pirkimo sąlygas turėjo būti tiekiami dviejų rūšių sausi pusryčiai – sausų pusryčių mišinys ir sausi pusryčiai su įdaru, todėl ji (ieškovė) bendrą pasiūlymo kainą bei objekto kiekį išskaidė į atskiras dalis, t. y. dėl kiekvienos pasiūlymo dalies nurodė atskiras kainas (atitinkamai 1 940 Eur/t ir 2 700 Eur/t) bei kiekius (po 450 t, iš viso 900 t). Jos pasiūlytas produktų kiekis neviršijo pirkimo sąlygų 2 dalies 2.1 punkte nustatyto preliminariai ketinamo įsigyti sausų pusryčių kiekio. Su pasiūlymu pateikti pirkimo objekto tyrimo protokolai, ieškovės įsitikinimu, įrodo, kad sausuose pusryčiuose nebuvo nustatytas kumarino ir metalo priemaišų kiekis. Paminėtuose protokoluose paprastai nurodomos tik tos medžiagos ir jų kiekiai, randami tiriamajame objekte.

7Pasiūlymas, ieškovės įsitikinimu, nepagrįstai atmestas ir dėl to, kad jame (pasiūlyme) nurodyta pirkimo objektą apibūdinanti sąvoka „kakavinės kriauklelės“ nesutapo su 2015 m. balandžio 27 d. tyrimo protokole nurodytu ištirtu objektu „kakavinės geldelės“, nors paminėti žodžiai pagal lietuvių kalbos žodyną yra sinonimai. Ieškovė akcentavo, kad iš tiekėjo UAB „Sanitex“ pateikto pasiūlymo grafos „Sausi pusryčiai“ matyti, jog UAB „Sanitex“ nurodytas kiekis vienetais yra 900 000 vnt., o kiekis tonomis – 900 t. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalėjo pripažinti taip pat ir tiekėjo UAB „Sanitex“ pateiktą pasiūlymą ginčo pirkimo dalyje neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „Sanitex“ 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Dėl pretenzijos

11Teismas nustatė, kad paskutinė diena pretenzijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pareikšti buvo 2015 m. lapkričio 10 d. Ieškovės pretenziją perkančioji organizacija gavo 2015 m. lapkričio 16 d. Teismas sprendė, kad ieškovės pateiktas siuntų perdavimo – priėmimo lydraštis Nr. 88 apie siuntos priėmimo faktą 9.30 val., nenurodant siuntos priėmimo datos, neįrodo, kad pretenzija, kaip teigia ieškovė, kurjeriui UAB „Bijusta“ buvo įteikta 2015 m. lapkričio 9 d.

12Teismas kritiškai vertino ieškovės į bylą pateiktą UAB „Bijusta“ 2015 m. gruodžio 18 d. rašytinį patvirtinimą apie tai, kad užsakymą dėl siuntos įteikimo ieškovė bendrovei pateikė 2015 m. lapkričio 9 d. Teismas, remdamasis CK 1.122 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pažymėjo, kad užsakymo pateikimas kurjeriui neturi teisinės reikšmės įstatyme nustatytiems terminams skaičiuoti. Teismas pažymėjo, kad atsakovės ir trečiojo asmens argumentai dėl ieškovės pretenzijos įteikimo kurjeriui 2015 m. lapkričio 11 d., t. y. praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatytą terminą, yra logiški, nuoseklūs ir atitinka jų pateiktus įrodymus – registruotos siuntos įteikimo pranešimą, kuriame aiškiai įskaitomai nurodyta siuntos kurjeriui įteikimo data – 2015 m. lapkričio 11 d., taip pat atitinka ant siuntos voko esančio antspaudo datą, kuri, kaip vienareikšmiai patvirtino UAB „Bijusta“ atsakovei 2015 m. gruodžio 3 d. elektroniniame laiške, rodo siuntos priėmimo iš siuntėjo datą. Įvertinęs nurodytus duomenis, teismas konstatavo, kad ieškovė pretenziją perkančiajai organizacijai pateikė praleidusi VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą pretenzijos pateikimo terminą. Ji (ieškovė) nenurodė bei neįrodė aplinkybių, pateisinančių termino praleidimo priežastis. Toks faktas, teismo įsitikinimu, sudaro pagrindą nutraukti bylą, tačiau įvertinęs bylos pobūdį, nežymią praleisto termino trukmę, teismas nusprendė pasisakyti dėl ieškinio pagrįstumo.

13Dėl pasiūlymo

14Dėl ieškovės pasiūlymo ginčo pirkimo daliai, jo alternatyvos, teismas sprendė analizuodamas pirkimo sąlygų 2.2, 5.2, 5.6 punktus, kurie, teismo įsitikinimu, aiškiai nustatė, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai konkurso daliai, kad pateiktas alternatyvus pasiūlymas bus atmestas. Ieškovė su šiomis sąlygomis sutiko, jų neginčijo, tačiau pateikė du pasiūlymus: pasiūlymą Nr. 1, kuriame pasiūlė atsakovei įsigyti sausų pusryčių mišinį bei nurodė maksimalų preliminariai numatomą įsigyti maisto produkto kiekį – 900 000 vnt.; pasiūlymą Nr. 2, kuriame pasiūlė įsigyti sausus pusryčius su įdaru, nurodydama maksimalų preliminariai numatomą įsigyti maisto produkto kiekį – 900 000 vnt. Teismas sprendė, kad ieškovės pasiūlymų numeracija bei siūlomų įsigyti produktų kiekis aiškiai įrodo, kad pateikti du atskiri pasiūlymai įsigyti vieną iš perkamų sausų pusryčių elementų (arba sausų pusryčių mišinį, arba sausus pusryčius su įdaru). Teismas atmetė ieškovės teiginį, kad pasiūlymą sudaro dvi dalys. Duomenų apie tai, kad du skirtingi pasiūlymai sudaro vieną bendrą pasiūlymą, ieškovė perkančiajai organizacijai pateiktuose dokumentuose nenurodė. Priešingai, ir pasiūlymuose nurodytas parduodamų prekių kiekis įrodo, kad buvo pateikti du atskiri pasiūlymai.

15Teismo vertinimu, pateikti du pasiūlymai dėl vienos pirkimo dalies buvo pakankamai aiškūs, todėl atsakovė neturėjo pagrindo kreiptis į ieškovę dėl jų paaiškinimo. Teismas pažymėjo, kad net ir leidus ieškovei papildomai paaiškinti pasiūlymus, paaiškinimai neišvengiamai būtų susiję ne tik su jų formos, bet ir pagrindinių sąlygų (kainos, kiekiu) pakeitimu, o tai draudžia VPĮ 39 straipsnio 1 dalis.

16Teismas sprendė, kad ieškovės pasiūlymai neatitiko ir kitų pirkimo sąlygų reikalavimų. Pagal pirkimo sąlygų 2 lentelės 4 punktą maisto produktai turėjo atitikti konkurso sąlygų 2-ame priede nustatytus kokybės reikalavimus. Atitikimą šiam reikalavimui tiekėjai turėjo pagrįsti atsakingos institucijos/nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotais laboratorinių tyrimų protokolais arba kitais dokumentais su išvadomis, patvirtinančiomis, kad tiekėjo siūlomų maisto produktų kokybė atitinka konkurso objektui keliamus reikalavimus. Visi maisto produktų kokybės rodikliai turėjo būti ištirti ir nurodyti tyrimų protokoluose ar kituose dokumentuose. Tikslindama siūlomų produktų atitikimą paminėtiems reikalavimams, ieškovė pateikė tyrimo protokolus, kuriuose nėra duomenų apie produktuose nustatytus (nenustatytus) kumarino ir metalo priemaišų kiekius.

17Nustatęs esminius ieškovės pasiūlymų neatitikimus pirkimo sąlygų reikalavimams, teismas sprendė, kad kitos aplinkybės (dėl siūlomų prekių kiekio, prekių pavadinimo nesutapimo) yra perteklinės ir jų nustatymas yra teisiškai nereikšmingas, nes nekeičia išvados, kuria atmestas ieškovės pasiūlymas, pagrįstumo.

18Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose teigė, kad reikalavimą dėl UAB „Sanitex“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams pareiškė dėl to, kad perkančioji organizacija atmetė jos (ieškovės) pasiūlymą dėl siūlomų prekių kiekio. Teismas sprendė, kad aplinkybės dėl UAB „Sanitex“ pasiūlymo vertinimo prekių kiekio nėra susijusios su ieškovės teisių pažeidimu – pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama tam tikro maksimalaus prekių kiekio tonomis, o kiekis vienetais buvo aiškiai nurodytas prekių lentelėse ir atitiko UAB „Sanitex“ pasiūlyme nurodytą kiekį.

19Nenustatęs VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų ir kitų šio įstatymo nuostatų pažeidimų, teismas ieškinį atmetė.

20Dėl patikslinto ieškinio

21Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį. Teismas sprendė, kad patikslintame ieškinyje pareikšti nauji reikalavimai – panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį, yra išvestiniai, tiesiogiai susiję su pareikštais ir šioje byloje išnagrinėtais reikalavimais. Patikslinto ieškinio priėmimas nepagrįstai užvilkintų bylos nagrinėjimą. Priimti patikslintą ieškinį teismas atsisakė.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

23Ieškovė – UAB „Granex“, pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti arba, nustačius esminius proceso teisės normų pažeidimus, grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

24Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Išvadą dėl praleisto termino pretenzijai pateikti teismas padarė nepagrįstai paneigdamas jos (ieškovės) pateiktus įrodymus, kurie nagrinėjamos bylos kontekste įrodė, kad pretenzija pateikta laiku. Įrodinėdama, kad minėtą pretenziją pateikė įstatyme nustatytu terminu, ji (ieškovė) pateikė 2015 m. lapkričio 9 d. siuntų perdavimo – priėmimo lydraštį, UAB „Bijusta“ 2015 m. gruodžio 18 d. atsakymą į paklausimą, kurie aiškiai ir nedviprasmiškai įrodo, kad užsakymas paimti siuntą buvo pateiktas 2015 m. lapkričio 9 d., o siunta bendrovei perduota 2015 m. lapkričio 10 d., t. y. nepraleidus VPĮ nustatyto termino pretenzijai pareikšti. Be to, ji (ieškovė) 2015 m. lapkričio 10 d. CVP IS priemonėmis informavo atsakovę apie išsiųstą pretenziją. UAB „Bijusta“ registruotos siuntos įteikimo pranešimas patvirtina siuntos gavimo bendrovės Vilniaus poskyryje datą.
 2. Teismas nevertino jos (ieškovės) paaiškinimų, kad vadovaujantis techninės specifikacijos nuostatomis turėjo būti tiekiami dviejų rūšių sausi pusryčiai, todėl bendra pasiūlymo kaina ir pirkimo objekto kiekis buvo išskaidyti į atskiras dalis. Tai, kad ginčo pasiūlymas nebuvo alternatyvus, įrodo pačios atsakovės veiksmai, kurių pirmosios instancijos teismas neįvertino. Perkančioji organizacija nesiūlė jai (ieškovei) paaiškinti savo pasiūlymo pateikimo formos, nors pirkimo sąlygų 9.1, 9.3 punktų nuostatos aiškiai įtvirtino atsakovės pareigą prašyti patikslinti netikslius ir neišsamius tiekėjo pateiktus duomenis.
 3. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad 2015 m. rugsėjo 14 d. tyrimo protokole nebuvo nurodytas kumarino ir metalo priemaišų kiekis, nes tyrimo metu bandomajame objekte „Sausi pusryčiai. Pagalvėlės su šokolado skonio įdaru“ nebuvo rasta šių medžiagų.
 4. Teismas, konstatuodamas, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė jos (ieškovės) pasiūlymą, neanalizavo pirkimo sąlygų 9.1, 9.3 punkto nuostatų turinio, neidentifikuodamas perkančiosios organizacijos pareigų vykdant viešojo pirkimo procedūras ir tuo iš esmės pažeisdamas materialiosios teisės normas. Nurodytos pirkimo sąlygos įrodo, kad atsakovė turėjo pareigą, kilus neaiškumams dėl pirkimo objekto atitikimo nustatytiems reikalavimams pagal 2015 m. rugsėjo 14 d. tyrimo protokolą, parašyti patikslinti (paaiškinti) kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis.
 5. Teismas nepasisakė dėl ginčo pasiūlymo atmetimo formalaus pagrindo – jos (ieškovės) pasiūlyme ir 2015 m. balandžio 27 d. tyrimų protokole nurodytų pirkimo objektų sąvokų nesutapimo. Nepasisakydamas dėl šio pagrindo teismas, galbūt, siekė pateisinti savo vidinį įsitikinimą atmesti ieškinį. Ši ir ankščiau nurodytos aplinkybės įrodo, kad teismas nesigilino į bylos esmę, ginčą nagrinėjo paviršutiniškai, nepagrįstai netirdamas visų reikšmingų bylos aplinkybių.
 6. Priešingai nei sprendė teismas, aplinkybės dėl siūlomų prekių kiekio buvo esminės bei lėmė tai, kad jos (ieškovės) pasiūlymas buvo atmestas.
 7. Pagal pirkimo sąlygas siūlomų prekių kiekio nurodymas tonomis buvo reikšminga aplinkybė. Teismas privalėjo vertinti argumentus, susijusius ne tik su jos (ieškovės), bet ir su tiekėjo UAB „Sanitex“ pasiūlymo įvertinimo dėl prekių kiekio (tonų). UAB „Sanitex“ pateiktame pasiūlyme nurodytas maisto prekių kiekis taip pat viršija pirkimo sąlygų 2 dalies 2.1 punkto lentelėje nurodytą preliminarų numatomą įsigyti maisto produktų kiekį.
 8. Teismas neatsižvelgė, kad ginčo pirkimo paskirtis – padėti socialiai pažeidžiamai grupei – labiausiai skurstantiems asmenims, todėl nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad jos (ieškovės) pasiūlymo kaina nuo pirkimą laimėjusios UAB „Sanitex“ pasiūlymo kainos skiriasi 1 332 Eur. Aplinkybę, kad perkančiosios organizacijos veiksmai vykdant ginčo pirkimo procedūras, galbūt, pažeidžia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, įrodo ir viešojoje erdvėje per visuomenės informavimo priemones aukščiausių valstybės institucijų įgaliotų asmenų (premjero A. B.) reiškiami vieši įtarimai dėl nesąžiningo perkančiosios organizacijos veikimo kartu su UAB „Sanitex“.
 9. Skundžiamu sprendimu teismas iš esmės atliko tris procesinius veiksmus: atmetė ieškinį, nepriėmė patikslinto ieškinio bei atmetė jos (ieškovės) prašymą dėl papildomų įrodymų išreikalavimo. Tokie teismo veiksmai iš esmės pažeidė CPK nustatytas proceso teisės normas. Jau ieškinyje teismas buvo informuotas apie tai, kad ieškinį ketinama tikslinti, dėl to buvo prašoma išreikalauti iš perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties sudarymo, taip pat sprendimą dėl UAB „Sanitex“ pateikto pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus. Teismas nepriėmė jokio procesinio sprendimo dėl minėto prašymo. Pakartotinis prašymas išreikalauti paminėtus dokumentus buvo pareikštas dublike, tačiau teismas iš šį jos (ieškovės) prašymą ignoravo. Sužinojusi, kad teismas paskyrė bylos nagrinėjimą teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, ji (ieškovė) buvo priversta nedelsiant pateikti patikslintą ieškinį su naujais reikalavimais, dar kartą prašant išreikalauti paminėtus dokumentu, tačiau teismas, užuot išsprendęs patikslinto ieškinio priėmimo klausimą atskira nutartimi, skundžiamu sprendimu deklaratyviai nusprendė, kad patikslinto ieškinio priėmimas nepagrįstai užvilkintų bylos nagrinėjimą. Ieškovės įsitikinimu, tokie teismo procesiniai veiksmai reiškia bendradarbiavimo principo pažeidimą ir lėmė pavėluotą patikslinto ieškinio pateikimą.
 10. Perkančioji organizacija tik triplike nurodė, kad 2015 m. spalio 23 d. posėdyje nustatė ginčo pirkimo pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoju pripažino UAB „Sanitex“. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ji (ieškovė) turėjo galimybę domėtis ir sužinoti apie pirkimo eigą iš atsakovės bei viešai teikiamų pirkimo ataskaitų.
 11. Priešingai nei nurodė teismas, patikslinto ieškinio reikalavimai nėra išvestiniai. Patikslintas ieškinys – savarankiškas ieškovės civilinių teisių gynimo būdas, kurį patenkinus šalys būtų grąžinamos į pasiūlymų nagrinėjimo stadiją ir atsakovė, jei būtų poreikis, paskelbtų naują pirkimą, kuriame tiek ji (ieškovė), tiek ir kiti tiekėjai turėtų teisę dalyvauti pirkime ir varžytis, siūlydami kuo geresnias bei viešąjį interesą atitinkančias kainas.

25Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė – VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“ prašo ieškovės skundą atmesti.

26Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pretenzijos įteikimą pašto kurjeriui 2015 m. lapkričio 9 d. ieškovė įrodinėja 2015 m. lapkričio 9 d. siuntos priėmimo – perdavimo lydraščiu, kuriame UAB „Bijusta“ patvirtinto siuntos priėmimo faktą ir laiką 9.30 val., tačiau nenurodė siuntos priėmimo datos. Atsakingas UAB „Bijusta“ darbuotojas, priimdamas siuntą, turėjo nurodyti ne tik savo vardą, pavardę, laiką, bet ir datą, tačiau to nepadarė. Tokios aplinkybės leidžia teigti, kad bendrovės darbuotojas buvo neapdairus.
 2. Pirkimu buvo siekiama įsigyti 900 000 vnt. sausų pusryčių, maksimalus vieneto svoris turėjo būti 0,5 kg. Bendra suma – 450 t, tačiau ieškovė pateikė pasiūlymą dviems objekto dalims po 900 000 vnt., t. y. kiekvienai objekto daliai pasiūlė po 450 t, ir skirtingas kainas. Toks ieškovės pasiūlymas pagrįstai buvo įvertintas kaip alternatyvus. Ieškovė aiškiai ir nedviprasmiškai pateikė du pasiūlymus, įvardinusi juos pasiūlymu Nr. 1 ir pasiūlymu Nr. 2, todėl perkančiajai organizacijai nekilo jokių neaiškumų, kad pasiūlymo forma neatitikimo pirkimo sąlygų.
 3. Ieškovės pateikti pirkimo objekto – sausų pusryčių, tyrimų protokolai neatitiko techninės specifikacijos 8 dalies reikalavimų. Tyrimo protokoluose nebuvo ištirti detalūs kokybės reikalavimai – kumarino kiekis ir metalo priemaišos, nebuvo išvadų, kaip numatyta pirkimo sąlygų 2 lentelės 4 punkte. 2015 m. balandžio 27 d. tyrimų protokolo data įrodo, kad tyrimas buvo atliktas iki buvo paskelbtas ginčo pirkimas. Dėl to kyla abejonių, kad sausuose pusryčiuose buvo ištirtas metalo priemaišų kiekis. Tyrimus atliekantys centrai, nenustatę prašomos ištirti medžiagos, visada nurodo, kad atitinama medžiaga nenustatyta.

27Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Sanitex“ palaiko atsakovo poziciją ir prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

28Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

291. Ieškovės į bylą pateiktas 2015 m. lapkričio 9 d. siuntų perdavimo – priėmimo lydraštis savaime neįrodo, kad siunta buvo perduota paminėtai kurjerių tarnybai, nes šį dokumentą pildo pats siuntėjas, o ne pašto paslaugas atliekančios bendrovės. Be to, skirtingai nei siuntų perdavimo – priėmimo lydraštis, siunčiama pašto siunta buvo pažymėta kurjerių bendrovės „Bijusta“ spaudu, kuriame nurodyta, kad siuntos priėmimo siųsti data – 2015 m. lapkričio 11 d., bei voko kopija, ant kurios esančiame antspaude taip pat nurodyta paminėta data – 2015 m. lapkričio 11 d.

302. Pirmosios instancijos teismas, neišsamiai ir nenuosekliai vertindamas VPĮ normas, padarė neteisingą išvadą, kad pretenzijos pateikimo termino praleidimas, net jeigu jis yra praleistas tik vieną dieną, gali būti laikytinas nežymiu. Pažymėtina, kad pasibaigus VPĮ nustatytam terminui pretenzijai pateikti, perkančiajai organizacijai negavus pretenzijos, pastaroji jau kitą dieną sudaro viešojo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju, t. y. atsiranda teisinės pasekmės; pirkimo sutartis pradedama vykdyti, o pavėluotai pateiktos pretenzijos perkančiosios organizacijos nėra nagrinėjamos.

313. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė ginčo pirkime pateikė du alternatyvius pasiūlymus dėl sausų pusryčių pirkimo ir tiekimo. Tokią išvadą patvirtina tiek ieškovės pasiūlymų numeracija, tiek siūlomų įsigyti produktų kiekis.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.). Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.

35Dėl pasiūlymo vertinimo

36Atsakovė – VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“ vykdė atvirą konkursą: pirko labiausiai skurstantiems asmenims skirtus maisto produktus, suskaidžiusi pirkimą į 16 pirkimo objektų (dalių). Venas pirkimo objektas (ginčo) – sausi pusryčiai.

37Pagal pirkimo sąlygų 2.2 punktą, tiekėjas galėjo pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms arba visoms dalims. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi.

38Pirkimo sąlygų 2.1 punkto lentelėje perkančioji organizacija nustatė preliminarius siekiamų įsigyti maisto produktų, taip pat ir sausų pusryčių, kiekius, neviršijant 900 000 vnt.

39Pagal Techninės specifikacijos 8 dalį tiekėjas turėjo tiekti dviejų rūšių sausus pusryčius – sausų pusryčių mišinį bei sausus pusryčius su įdaru. Visi jie privalėjo atitikti detalius kokybės reikalavimus dėl drėgnio, cukraus, riebalų ir kitų medžiagų kiekių. Sausų pusryčių atitikimą nustatytiems kokybės reikalavimams tiekėjas turėjo pagrįsti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Lietuvoje arba kitos Europos Sąjungos šalies narės atsakingos institucijos/nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotu laboratorinių tyrimų protokolu arba kitais kokybės dokumentais, su išvadomis, patvirtinančiomis, kad tiekėjo siūlomų maistų produktų kokybės atitinka atitinkamam pirkimo objektui keliamus reikalavimus (pirkimo sąlygų 2 lentelės 4 punktas).

40Apeliantė – ieškovė UAB „Granex“, 2015 m. rugsėjo 9 d. pateikė du atskirus pasiūlymus dėl ginčo pirkimo dalies, pasiūliusi parduoti ir patiekti 900 000 vnt. sausų pusryčių mišinio „Kakavinės pagalvėlės su šokolado skonio įdaru (50 procentų) ir kakavinės kriauklelės (50 procentų)“, nurodydama šio pasiūlymo kaina – 1 940 Eur/t, bei 900 000 vnt. kakavinių pagalvėlių su šokolado skonio įdaru už 2 700 Eur/t kainą.

41Apeliantė nesutinka su perkančiosios organizacijos ir teismo pozicija, kad jos pasiūlymas ginčo pirkimo daliai laikytinas alternatyviu. Vienas iš nesutikimo argumentų – teismas neįvertino techninės specifikacijos nuostatų, pagal kurias turėjo būti tiekiami dviejų rūšių sausi pusryčiai, todėl bendras jos (apeliantės) siūlomas produktų kiekis ir kaina buvo išskaidyti. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia UAB „Granex“ pozicija.

42Priešingai, nei teigia apeliantė, teismas visapusiškai įvertino tiek pirkimo sąlygas, tiek ir kitus pirkimo dokumentus. Pirkimo sąlygų 2.2, 5.2, 5.6 punktai aiškiai nustatė, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai pirkimo objekto daliai. Priešingu atveju, pateiktas alternatyvus pasiūlymas turi būti atmestas. Tai, kad pagal techninės specifikacijos 8 dalį tiekėjas turėjo tiekti dviejų rūšių sausus pusryčius – sausų pusryčių mišinį bei sausus pusryčius su įdaru, nepaneigia paminėtų pirkimo sąlygų nuostatų dėl vieno bendro pasiūlymo ginčo pirkimo daliai pateikimo. Nei kartu su pasiūlymais, nei tikslindama savo kvalifikacijos duomenis, apeliantė nenurodė, kad jos pateikti du atskiri pasiūlymai turėtų būti vertinami kaip vienas pasiūlymas, o juose nurodyti kiekiai ir kainos sudedami ir padalinami taip, kad būtų gaunama viena 900 000 vnt. pakuočių sausų pusryčių (sausų pusryčių mišinio ir sausų pusryčių su įdaru) kaina. Priešingai, tiek atskiri pasiūlymai, tiek juose nurodyti atskiros rūšies sausų pusryčių pakuočių kiekiai – po 900 000 vnt., buvo pagrindas perkančiajai organizacijai spręsti dėl pirkimo sąlygų draudžiamo alternatyvaus pasiūlymo pateikimo (pirkimo sąlygų 2.2, 5.2, 5.6 p.).

43Apeliantės akcentuojamos aplinkybės, kad perkančioji organizacija 2015 m. rugsėjo 28 d. bei 2015 m. spalio 12 d. paklausimais dėl kvalifikacijos duomenų tikslinimo nesiūlė jai (apeliantei) paaiškinti pasiūlymų pateikimo formos, kad paminėtuose raštuose nurodė išnagrinėjusi pasiūlymą, o ne pasiūlymus, neįrodo, kad perkančioji organizacija jos (apeliantės) pasiūlymo tiekėjų pasiūlymų vertinimo pradžioje nelaikė alternatyviu. Momentas, nuo kurio perkančioji organizacija suvokė, kad apeliantė pateikė du atskirus pasiūlymus ginčo pirkimo daliai nėra teisiškai reikšmingas. Pažymėtina, kad iki sprendimo atmesti apeliantės pasiūlymus priėmimo perkančioji organizacija nebuvo pripažinusi jų (pasiūlymų) atitinkančiais pirkimo sąlygų reikalavimus, o tai, kad šiuo atveju buvo visapusiškai vertinama ne tik pasiūlymų forma, bet ir kitų apeliantės pateiktų duomenų atitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams, nesudaro pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus laikyti nesąžiningais, neskaidriais ir neatitinkančiais kitų VPĮ reikalavimų. Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumo vertinimas taip pat negali būti paremtas atskirų jos (perkančiosios organizacijos) žodžių, sakinių suabsoliutinimu.

44Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantė pirkimo sąlygų neginčijo, jų paaiškinti neprašė, dėl to jos (pirkimo sąlygos) apeliantei buvo aiškios ir suprantamos.

45Apeliantė teigia, kad perkančioji organizacija turėjo pareigą paprašyti paaiškinti pasiūlymuose nurodytus duomenis. Su tuo sutikti nėra pagrindo. Tokia perkančiosios organizacijos pareiga (teisė) nėra a absoliuti. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia perkančiajai organizacijai prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Nagrinėjamu atveju apeliantės pasiūlymų paaiškinimas (patikslinimas) būtų susijęs su jų esmės (kainos, kiekio) pakeitimu taip, kad pirkimo dokumentų neatitinantis pasiūlymas taptų atitinančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacijos prašymas paaiškinti pasiūlymą neturi būti formalus veiksmas. Tai turi būti pagrįsta tikėtinu teigiamu rezultatu, dėl kurio paaiškintas pasiūlymas iš esmės nepasikeis, netaps atitinkančiu konkurso sąlygas. Kadangi bendras sausų pusryčių kiekis apeliantės pasiūlymuose – 1 800 000 vnt., nors pagal pirkimo sąlygų 2.1 punktą preliminarus siekiamų įsigyti sausų pusryčių kiekis neturėjo viršyti 900 000 vnt., UAB „Granex“ pasiūlymų paaiškinimas (patikslinimas) pagal konkurso sąlygas, sumažinus tiektinų prekių kiekį, iš esmės pakeistų pasiūlymą, o tai VPĮ draudžia. Esant tokioms ginčo aplinkybėms, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad perkančioji organizacija neturėjo pagrindo leisti apeliantei atlikti neteisėto pasiūlymų pakeitimo (VPĮ 29 str. 4 d., 39 str. 1 d.).

46Apeliantė nesutinka su teismo išvadą, kad jos pasiūlymas neatitikimo kitų pirkimo dokumentų reikalavimų.

47Apeliantė teigia, kad teismas neatsižvelgė į jos paaiškinimus apie produkto tyrimų protokoluose nenurodytus kumarino ir metalo priemaišų kiekius, nes tyrimų metu šios medžiagos produktuose nebuvo rastos, o tyrimų protokoluose paprastai nurodomos tik tyrimų objekte rastos medžiagos ir jų kiekiai. Sutikti su tokiai teiginiais teisėjų kolegija neturi pagrindo.

48Paminėta, kad pagal pirkimų sąlygų 2-os lentelės 4-as punktą sausų pusryčių atitikimą nustatytiems kokybės reikalavimams tiekėjas turėjo pagrįsti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Lietuvoje arba kitos Europos Sąjungos šalies narės atsakingos institucijos/nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotu laboratorinių tyrimų protokolu arba kitais kokybės dokumentai, su išvadomis, patvirtinančiomis, kad tiekėjo siūlomų maistų produktų kokybė atitinka atitinkamam pirkimo objektui keliamus reikalavimus. Visi maisto produktų kokybės rodikliai turėjo būti ištirti ir nurodyti protokoluose ar kituose kokybės dokumentuose. Techninės specifikacijos 8 dalyje nustatyti išsamūs sausų pusryčių mišinio ir sausų pusryčių su įdaru kokybės reikalavimai. Sausų pusryčių mišiniui nustatyti leistini drėgnio, cukraus, riebalų kiekiai, neleidžiant metalų priemaišų. Sausų pusryčių su įdaru kokybės reikalavimuose nurodyti atitinkami drėgnio, cukraus, riebalų, kumarino kiekiai, draudžiant metalo priemaišas.

49Iš apeliantės perkančiajai organizacijai pateiktų Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Maisto tyrimų centro 2015 m. balandžio 27 d., 2015 m. rugsėjo 14 d. tyrimų protokolų matyti, kad sausų pusryčių su šokolado skonio įdaru tyrimo protokole nėra jokių duomenų apie kumarino bei metalo priemaišų kiekius, o kakavinių geldelių tyrimo protokole – apie metalo priemaišų kiekį. Apeliantės argumentus, kad atitinkamos medžiagos nebuvo nustatytos, kad tyrimų protokoluose paprastai nurodomos tik tos medžiagos ir jų kiekiai, kurios randamos tiriamajame objekte, paneigia pačios apeliantės pateikti tyrimų protokolai, iš kurių matyti, kad ištyrus objektą ir nenustačius atitinkamos medžiagos (pavyzdžiui salmonelės), nurodyta, kad medžiaga neaptikta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės pateiktuose tyrimo protokoluose nesant nuorodos apie konkrečių elementų tyrimą, jų aptikimą ar neaptikimą, buvo pagrindas teigti, kad tyrimas nevisapusiškas, jo duomenys neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų dėl produktų kokybės.

50Nustatyta, kad 2015 m. balandžio 27 d. tyrimų protokolo data yra ankstesnė nei ginčo pirkimo paskelbimo data (2015 m. liepos 29 d.), todėl pagrįstas atsakovės teiginys, šis tyrimas nenusijęs su ginčo pirkimu. Apeliantas šių aplinkybių nepaneigė (CPK 177, 178, 185 str.). Teisėjų kolegija pripažįsta reikšminga aplinkybe, kad apeliantė su pasiūlymu nebuvo pateikusi perkančiajai organizacijai paminėtų tyrimų protokolų. Juos pateikė tik atsakovui paprašius patikslinti pasiūlymo duomenis 2015 m. spalio 12 d. raštu (VPĮ 32 str. 5 d.).

51Nustatęs, kad apeliantės pasiūlymai neatitiko aptartų pirkimo dokumentų reikalavimų (dėl vieno pasiūlymo ginčo pirkimo daliai pateikimo (pirkimo sąlygų 2.2, 5.6, 9.6.8 p.), dėl detalių produktų kokybės reikalavimų (pirkimo sąlygų 2-os lentelės 4-as p., techninės specifikacijos 8 d.), pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad kitų ginčo faktinių aplinkybių (dėl prekių pavadinimų pasiūlyme ir tyrimų protokole nesutapimo, dėl prekių kiekio nurodymo tonomis) vertinimas teisiškai nereikšmingas. Jei pripažinti, kad byloje ginčijamo sprendimo atmesti apeliantės pasiūlymus perkančioji organizacija negalėjo motyvuoti aplinkybe, kad UAB „Granex“ pateiktas maisto produkto pavyzdys su užrašu „Sausų pusryčių mišinio pagalvėlės su šokolado skonio įdaru ir kakavinės kriauklelės“ neatitinka 2015 m. balandžio 27 d. tyrimų protokole ištirto objekto pavadinimo „Kakavinės geldelės“, ši aplinkybė, pirma, priešingai nei teigia apeliantė, nėra pagrindinė jos pasiūlymų atmetimo priežastis; antra, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl apeliantės pasiūlymo neatitinimo pirkimo dokumentų reikalavimams teismo nustatytais ir aptartais kitais pagrindais.

52Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti jos argumentus dėl pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB „Sanitex“ pasiūlymo, kuriame nurodytas preliminarus prekių kiekis taip pat viršijo pirkimo sąlygų 2 dalies 2.1 punkto lentelėje nustatytą preliminarų numatomą įsigyti sausų pusryčių kiekį. Apeliacinės instancijos teismas, viena vertus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Sanitex“ pasiūlymo vertinimas dėl prekių kiekio (tonomis) nėra susijęs su apeliantės teisių pažeidimu, tuo labiau, kad pastaroji procesiniuose dokumentuose nurodė UAB „Sanitex“ pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams kvestionuojanti tik dėl to, kad perkančioji organizacija atmetė jos (apeliantės) pasiūlymą dėl siūlomų prekių kiekio. Kita vertus, teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, sprendžia, kad apeliantės argumentai dėl UAB „Sanitex“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams, iš viso yra nepagrįsti. Nors apeliantė teigia, kad pagal pirkimo sąlygų 5.8 punktą tiekėjas privalo nurodyti prekių svorį tonomis, šis pirkimo sąlygų punktas nustato, kad maisto produktų kiekis nurodomas tonomis taip, kad atitiktų siūlomo maisto produkto kiekio sveiką vienetų skaičių. Paminėta, kad pirkimo sąlygų 2.1 lentelė, 2.3 punktas įpareigojo tiekėjus pasiūlyme nurodyti 900 000 vnt., neviršijantį prekių kiekį. Apeliantė neginčija, kad UAB „Sanitex“ pasiūlyme nurodytas bendras produktų vienetų skaičius atitiko nustatytus pirkimo sąlygų reikalavimus, o objektyvių duomenų, kad ginčo pirkimo dalį laimėjusio tiekėjo pasiūlytas prekių svoris buvo 900 t, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo spręsti dėl UAB „Sanitex“ pasiūlymo dėl prekių kiekio neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams.

53Išvados dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti apeliantės pasiūlymus teisėtumo ir pagrįstumo nepaneigia ir skundo argumentai, kad ginčo ir kitomis pirkimo dalimis siekiama padėti socialiai pažeidžiamai visuomenės grupei – skurstantiems asmenims, kad apeliantės ir ginčo pirkimo dalį laimėjusio tiekėjo – UAB „Sanitex“, pasiūlymų kaina skiriasi 1 332 Eur bei kad viešojoje erdvėje per visuomenės informavimo priemonės perkančiajai organizacijai atsakingi valstybės pareigūnai reiškia įtarimus dėl nesąžiningo jos (perkančiosios organizacijos) veiksmų pobūdžio.

54Ekonominė nauda (mažiausia kaina), kurią perkančioji organizacija gautų laimėtoju išrinkusi atitinkamą tiekėją, per se nėra svarbesnė už skaidrų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą ir tiekėjų sąžiningo varžymosi užtikrinimą. Ši ir kitos apeliantės akcentuojamos aplinkybės savaime negali būti objektyvus perkančiosios organizacijos veiksmų, sprendimų teisėtumo vertinimo pagrindas. Žiniasklaidoje pareikštos įvairių asmenų, taip pat ir valstybės vadovų nuomonės, prielaidos apie tikėtinus viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, nėra įrodymai byloje (CPK 177 str.) ir teismui neprivalomi. Apeliantė nepateikė įrodymų, kad atsakovas, vykdęs ginčo pirkimą, pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus: skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir kt. (VPĮ 3 str.).

55Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos laikymosi

562015 m. lapkričio 18 d. sprendimu perkančioji organizacija dėl praleisto termino pretenzijai pateikti atsisakė nagrinėti ieškovės pretenziją dėl minėtų jos (perkančiosios organizacijos) sprendimų panaikinimo.

57Skundžiamame teismo sprendime teismas padarė išvadą, kad apeliantas praleido terminą paduoti pretenziją dėl atsakovės sprendimų, ir atsakovė turėjo pagrindą pretenziją atsisakyti nagrinėti.

58Apeliantė nesutinka, kad praleido terminą pretenzijai paduoti ir kelią įrodymų vertinimo problemą (CPK 185 str., VPĮ 94 str.). – pretenzija įteikta 2015 m. lapkričio 10 d.

59Pagal CPK 185 straipsnį, bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, taip vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225-611/2016).

60Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantas neįrodė, kad pretenziją pateikė pašto paslaugas teikiančiai bendrovei jos nurodytą dieną, ir pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą padaryti išvadą, kad pretenziją UAB „Bijusta“ įteikta ne 2015 m. lapkričio 9 d., o 2015 m. lapkričio 11 d. (CPK 177, 185 str.), praleidusi VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte pretenzijos pateikimo terminą. Nors apeliantė teigia, kad ant siuntos voko esančio antspaudo data – 2015 m. lapkričio 11 d. žymi siuntos, išsiųstos iš Kauno, įteikimą UAB „Bijusta“ padalinyje Vilniuje, įrodymų, patvirtinančių tokį skundo argumentą nepateikė (CPK 178 str.).

61CPK 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta tiekėjo teisė, perkančiajai organizacijai įstatymų nustatyta tvarka atsisakius nagrinėti jo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, pareikšti ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Apeliantas šia teise pasinaudojo.

62Pirmosios instancijos teismas, įvertino atsakovės veiksmus dėl pateiktos pretenzijos, nepaneigė atsakovės teisės atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl praleisto termino ją paduoti, nesant prašymo atnaujinti terminą. Pripažino, kad terminas pretenzijai paduoti buvo praleistas, ir atsakovės atsisakymas dėl to pretenziją nagrinėti – teisėtais, tačiau teismas, spręsdamas ar nagrinėti ginčą iš esmės, ar bylą nutraukti, įvertino praleisto termino trukmę. Padarė išvadą, kad terminas praleistas nežymiai. Nors teismas nepasisakė, kad toks, nežymiai praleistas terminas pretenzijai paduoti, galėjo būti atnaujintas, tačiau iš teismo sprendimo turinio yra pagrindas spręsti, kad nežymiai praleistas terminas nėra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės. teisėjų kolegija neturi pagrindo tam prieštarauti, tuo labiau, kad bylos iš esmės išnagrinėjimas nepažeidė bylos ieškovo teisės kreiptis teisminės gynybos (CPK 5 str.).

63Teisėjų kolegija nesutinka su trečiojo asmens UAB „Sanitex“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad tokį teismo procesinį sprendimą lėmė neišsamus ir nenuoseklus VPĮ normų taikymas ir aiškinimas. CPK 423² straipsnio 3 dalis įpareigoja teismą išankstinę ginčų sprendimo ne teisme tvarką reglamentuojančias teisės normas taikyti ne mechaniškai, o kartu su pareiga vykdyti teisingumą. Konkrečioje byloje susiklosčiusių materialiųjų teisinių santykių faktinė sudėtis gali lemti tai, jog teisingumo vykdymas, inter alia viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą, gali nusverti interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2014). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas kiekvienu atveju turi siekti šių teisinių vertybių pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2009).

64Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į apeliantės nežymiai praleistą terminą pretenzijai pateikti, ir priėmė teisingą sprendimą įvertinti tikėtiną UAB „Granex“ teisių pažeidimą. Tokio sprendimo pagrįstumą pagrindžia viešojo intereso bei bendrųjų teisės principų įgyvendinimo užtikrinimas.

65Dėl proceso teisės normų pažeidimo

66Dar viena argumentų grupė, kuria apeliantė motyvuoja skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumą – proceso teisės normų pažeidimai. Apeliantė nurodo, teismas nepagrįstai atsisakė priimti patikslintą ieškinį, kurį pateikti buvo uždelsta dėl to, kad teismas laiku neišsprendė ieškinyje ir dublike pateiktų prašymų dėl įrodymų, reikalingų patikslintam ieškiniui parengti, išreikalavimo iš perkančiosios organizacijos. UAB „Granex“ teigimu, teismas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą turėjo išspręsti atskiru procesiniu sprendimu.

67Tokie skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

68Pirma, CPK 141 straipsnis reglamentuoja, kad iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką arba ieškinio pagrindą. Vėlesnis ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo. Ginčo atveju teismas elektroninės bylos paskyrimo nagrinėti teismo posėdyje klausimą išsprendė 2015 m. gruodžio 31 d. rezoliucija. Apie teismo posėdžio vietą bei laiką teismų informacinėje sistemoje LITEKO paskelbta 2016 m. sausio 5 d. Apeliantė patikslintą ieškinį pateikė 2016 m. sausio 11 d., t. y. nesilaikydama proceso normų reikalavimų. Esant tokioms aplinkybėms, teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad patikslinto ieškinio priėmimas būtų nepagrįstai užvilkinęs bylos nagrinėjimą. Be to, nurodytoje proceso stadijoje pareikšto patikslinto ieškinio priėmimo klausimas, kolegijos vertinimu, galėjo būti išspręstas teismo sprendimu, tuo labiau, kad nesutikimo su tokia teismo išvada ir procesiniu sprendimu argumentus apeliantė turėjo galimybę ir pateikė apeliaciniame skunde (CPK 334 str. 3 d.).

69Antra, civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad apeliantė neturėjo objektyvios galimybės gauti ieškinyje ir dublike teismo prašytų išreikalauti perkančiosios organizacijos sprendimo dėl UAB „Sanitex“ pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, ginčo pirkimo sutarties (CPK 199 str.). Darytina išvada, kad nesavalaikį patikslinto ieškinio pateikimą lėmė pačios apeliantės proceso normų ir principų neatitinkantys veiksmai.

70Trečia, patikslintame ieškinyje pareikšti nauji reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir ginčo pirkimo dalies laimėtojo nustatymo, pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiais, yra išvestiniai ir tiesiogiai susiję su byloje pagal apeliantės ieškinį išnagrinėtais reikalavimai, kurie pirmosios instancijos teismo teisėtai ir pagrįstai buvo atmesti.

71Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti – teisiškai nėra reikšmingi. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

72Dėl bylinėjimosi išlaidų

73Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė ir trečiasis asmuo įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.), tačiau įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas (CPK 177, 178 str.), nepateikė. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė UAB „Granex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. Atsakovė vykdė atvirą konkursą labiausiai skurstantiems asmenims skirtiems... 5. Ieškovė teigė 2015 m. lapkričio 9 d. pašto paslaugas teikiančiai... 6. Ieškovės teigimu, jos pasiūlymas nepagrįstai įvertintas kaip alternatyvus.... 7. Pasiūlymas, ieškovės įsitikinimu, nepagrįstai atmestas ir dėl to, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 10. Dėl pretenzijos ... 11. Teismas nustatė, kad paskutinė diena pretenzijai dėl perkančiosios... 12. Teismas kritiškai vertino ieškovės į bylą pateiktą UAB „Bijusta“ 2015... 13. Dėl pasiūlymo... 14. Dėl ieškovės pasiūlymo ginčo pirkimo daliai, jo alternatyvos, teismas... 15. Teismo vertinimu, pateikti du pasiūlymai dėl vienos pirkimo dalies buvo... 16. Teismas sprendė, kad ieškovės pasiūlymai neatitiko ir kitų pirkimo... 17. Nustatęs esminius ieškovės pasiūlymų neatitikimus pirkimo sąlygų... 18. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose teigė, kad reikalavimą dėl UAB... 19. Nenustatęs VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų ir kitų šio... 20. Dėl patikslinto ieškinio... 21. Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį. Teismas sprendė, kad... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. Ieškovė – UAB „Granex“, pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 24. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Išvadą... 25. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė – VĮ „Lietuvos žemės ūkio... 26. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Pretenzijos... 27. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Sanitex“ palaiko... 28. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 29. 1. Ieškovės į bylą pateiktas 2015 m. lapkričio 9 d. siuntų perdavimo –... 30. 2. Pirmosios instancijos teismas, neišsamiai ir nenuosekliai vertindamas VPĮ... 31. 3. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė ginčo pirkime pateikė... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Dėl pasiūlymo vertinimo... 36. Atsakovė – VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos... 37. Pagal pirkimo sąlygų 2.2 punktą, tiekėjas galėjo pateikti pasiūlymą... 38. Pirkimo sąlygų 2.1 punkto lentelėje perkančioji organizacija nustatė... 39. Pagal Techninės specifikacijos 8 dalį tiekėjas turėjo tiekti dviejų... 40. Apeliantė – ieškovė UAB „Granex“, 2015 m. rugsėjo 9 d. pateikė du... 41. Apeliantė nesutinka su perkančiosios organizacijos ir teismo pozicija, kad... 42. Priešingai, nei teigia apeliantė, teismas visapusiškai įvertino tiek... 43. Apeliantės akcentuojamos aplinkybės, kad perkančioji organizacija 2015 m.... 44. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantė... 45. Apeliantė teigia, kad perkančioji organizacija turėjo pareigą paprašyti... 46. Apeliantė nesutinka su teismo išvadą, kad jos pasiūlymas neatitikimo kitų... 47. Apeliantė teigia, kad teismas neatsižvelgė į jos paaiškinimus apie... 48. Paminėta, kad pagal pirkimų sąlygų 2-os lentelės 4-as punktą sausų... 49. Iš apeliantės perkančiajai organizacijai pateiktų Kauno technologijos... 50. Nustatyta, kad 2015 m. balandžio 27 d. tyrimų protokolo data yra ankstesnė... 51. Nustatęs, kad apeliantės pasiūlymai neatitiko aptartų pirkimo dokumentų... 52. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti jos... 53. Išvados dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti apeliantės... 54. Ekonominė nauda (mažiausia kaina), kurią perkančioji organizacija gautų... 55. Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos laikymosi... 56. 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimu perkančioji organizacija dėl praleisto... 57. Skundžiamame teismo sprendime teismas padarė išvadą, kad apeliantas... 58. Apeliantė nesutinka, kad praleido terminą pretenzijai paduoti ir kelią... 59. Pagal CPK 185 straipsnį, bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos... 60. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantas neįrodė, kad pretenziją... 61. CPK 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta tiekėjo teisė, perkančiajai... 62. Pirmosios instancijos teismas, įvertino atsakovės veiksmus dėl pateiktos... 63. Teisėjų kolegija nesutinka su trečiojo asmens UAB „Sanitex“ atsiliepimo... 64. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į apeliantės nežymiai... 65. Dėl proceso teisės normų pažeidimo... 66. Dar viena argumentų grupė, kuria apeliantė motyvuoja skundžiamo teismo... 67. Tokie skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.... 68. Pirma, CPK 141 straipsnis reglamentuoja, kad iki nutarties skirti bylą... 69. Antra, civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia... 70. Trečia, patikslintame ieškinyje pareikšti nauji reikalavimai dėl... 71. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti – teisiškai nėra... 72. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 73. Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė ir trečiasis asmuo įgijo... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 75. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą....