Byla B2-1457-264/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, susipažinusi su ieškovės UAB „Irec LT" ieškiniu atsakovei UAB „Seca LT" dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė prašo iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „ Seca LT".

3Ieškinyje nurodyta, kad 2009-05-28 Kauno miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą dėl 2801, 18 Lt skolos, 57, 70 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos bei 85, 77 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Seca LT“ išieškotojui UAB „Dextera“. Bendra atsakovės skola 2801, 18 Lt. Kreditorius UAB „Dextera“ 2009-11-18 perleido reikalavimą ieškovei bendrai 2801, 18 Lt sumai. Atsakovė tapo ieškovės kreditore. 2009-11-20 ieškovė pranešimu (raginimu) įvykdyti prievolę reikalavo per 31 dieną nuo raginimo gavimo dienos apmokėti 2801, 18 Lt skolą, priešingu atveju kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.

4Prie pranešimo pateikė registruotos siuntos įteikimo pranešimo kopiją, iš kurio matyti, jog raginimas atsakovei neįteiktas, grąžintas ieškovei. Prie ieškinio pateiktas kvitas apie registruoto laiško išsiuntimą atsakovei 2010-01-13. Ieškinys atsisakytinas priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

5Kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalis).

6Prie ieškinio pateiktas 2009-11-20. raginimas, kuriuo prašoma per 31 dieną sumokėti skolą neįteiktas skolininkui, duomenų apie įteikimą skolininkui nėra, pranešime nurodyti du atsakovės adresai: atsakovės buveinės adresas ir adresas korespondencijai, duomenų, kad raginimas buvo išsiųstas atsakovės buveinės adresu, kuris taip pat nurodytas vykdomajame rašte, nėra pateikta, nėra duomenų, kad atsakovės buveinės adresas pasikeitęs, todėl laikytina, kad neįteikus raginimo atsakovei įvykdyti įsipareigojimus per 30 dienų, paduodant ieškinį ieškovė nesilaikė įstatymų nustatytos bankroto bylai ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos. Be to ieškinys teismui pateiktas 2010-01-13, pridėtas kvitas apie registruoto laiško atsakovei išsiuntimą 2010-01-13, tačiau duomenų apie raginimo atsakovei įvykdyti įsipareigojimus, ieškinio, jo priedų įteikimą atsakovei nėra pateikta.

7Ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka šiuo atveju suprantama kaip įstatyme numatytas tiesioginis kreditoriaus kreipimasis į skolininką reikalaujant įvykdyti prievolę. Kadangi įstatymas - Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalis - nustato išankstinę ginčų sprendimo ne teisme tvarką (CPK 22 str. 1 d.), todėl visų pirma turi būti pasinaudota ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

8Pašalinus aplinkybes, kliudančias priimti ieškinį, ieškovei neužkertamas kelias vėl kreiptis su ieškiniu į teismą.

9Vadovaudamasi CPK 290, 291, 335 str. , teisėja

Nutarė

10atsisakyti priimti ieškinį.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai