Byla 1-90-284/2015

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2sekretoriaujant Ritai Grigalienei,

3dalyvaujant prokurorei Vitalijai Lukšienei,

4nukentėjusiajam G. K.,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6F. Š., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Pakruojo r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), Pakruojo r., nedirbantis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, neteistas , kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 2dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Kaltinamasis F. Š. 2014 m. lapkričio 9 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą valandą, iš Pakruojo r., ( - ), iš gyvenamajame name buvusio G. K. pagrobė automobilio raktelius ir jais pasinaudodamas iš to paties gyvenamojo namo kiemo pagrobė G. K. priklausantį automobilį „( - ) D“ valstybinis numeris ( - ), 26 400 Lt (7645,97 eurų) vertės, taip padarė nukentėjusiajam G. K. 26 400 Lt (7645,97 eurų) turtinę žalą,

9Kaltinamasis F. Š. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014m. lapkričio 9d. jo namuose ( - ) gėrė jis, I. K., R. B., G. K., P. B. .G. K. buvo atvažiavęs su automobiliu, jam iš kišenės iškrito automobilio rakteliai. Jis automobilio raktelius pasiėmė , kartu su R. B. sėdo į automobilį ir išvažiavo. Tai buvo apie pietus, tiksliai laiko nežino. Jis buvo išgėręs. Išvažiuojant pro vartelius, automobilio sparnu kliudė vartelius, buvo sugadintas dešinės pusės buferis, priekinės pusės sparnas, gali būti, kad buvo padaryti tokie automobilio apgadinimai, kuriuos nurodė nukentėjusysis. I. K. ir P. B. sutiko mieste, jie taip pat sėdo į automobilį. Nuvažiavo į R., po to į Š. Grįždami su automobiliu, užklimpo laukuose ir automobilį paliko .Jis sužinojo, kad G. K. ieško automobilio, yra iškviesta policija. Su nukentėjusiojo civiliniu ieškiniu sutinka, pažada jį atlyginti, nes žada įsidarbinti. Blaivus automobilio nebūtų vogęs. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi, nukentėjusiojo atsiprašė, jis jam atleido, jie susitarė dėl žalos atlyginimo.

10Kaltinamojo F. Š. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta ne tik jo parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, tačiau ir kitais byloje esančiais, ikiteisminio tyrimo metu surinktais, įrodymais:

11Nukentėjusiojo G. K. parodymais, kad 2014 m. lapkričio mėn. (tikslios datos nepamena) buvo šeštadienis, atvažiavo pas savo draugą E., kurio pavardės nežino. Jis mokosi Klaipėdoje, todėl jį pažįsta, nes gyvena Klaipėdoje. E. pasakė, kad pas jį vietos permiegoti nėra, todėl nutarė, kad permiegos pas kaimynus Š. Ten girtavo. Keliese girtavo nurodyti negali, bet buvo ir Š., ir jų mama. Buvo atvažiavęs automobiliu BMW, valstybinis numeris ( - ) kurį pastatė Š. kieme, uždarė vartelius, todėl ramiai nuėjo „baliavoti“. Automobilio rakteliai buvo treninginių kelnių kišenėje. Buvo gerokai išgėręs, todėl nuėjo miegoti, nuėjo į kitą kambarį. Prieš tai buvo išėjęs parūkyti, bet kuriuo momentu- nepamena. Tos pačios dienos vakare, tiksliai laiko nepamena, bet jau buvo tamsu, pastebėjo, kad kelnių kišenėje nebėra raktelių, taip pat nerado ir mobiliojo ryšio telefono Nokia. Išėjo į kiemą, ir pamatė, kad kieme nebėra automobilio M. B. iškviesti pareigūnai, kuriems pranešė apie automobilio vagystę. Sekmadienio ryte, atėjo F. Š. ir pasakė savo broliui R. Š., kur yra automobilis. F. Š. tikrai savo automobilio raktelių nedavė, nors ir buvo išgėręs, tačiau tai gerai pamena, nes neturi tokios „mados“, kad duotų kažkam savo automobiliu važiuoti. Nuvyko prie automobilio. Tuoj už L., rado automobilį, ant vieškelio, iš karto apėjo automobilį ir pamatė, kad jis sudaužytas. Automobilio rakteliai buvo spynelėje, bet automobilis nebuvo užvestas, po automobilio sėdyne rado ir savo mobiliojo ryšio telefoną. Automobiliui buvo sugadintas priekinis sparnas, kairės pusės durelės įlenktos, dešinės pusės galinis buferis, priekinės grotelės. Sugadinus automobilį buvo padaryta 5641,97 Lt. Automobilio sugadinimus įvertino.(b.l.54;63)

12Liudytojos L. Ž. parodymais, kad ji 2014 m. lapkričio 8 d. pas jos brolį R. Š. atvažiavo pažįstamas, vardu G. Jis buvo atvažiavęs automobiliu M. J. girtavo. Apie 15.30 val. buvo išėjusi iš namų, ir L. mieste matė automobilį BMW, kuriuo buvo atvažiavęs G. Vėliau sužinojo, kad automobiliu savavališkai važinėjosi R. B., F. Š., I. K..(b.l.66-67)

13Liudytojo R. Š. parodymais, kad ji 2014 m. lapkričio 10 d. jo brolis F. Š. pasakė, kad mašina ( - ) yra palikta Pakruojo r., ( - ). Iš kur jis žinojo apie automobilį, F. Š. nesakė.(b.l.68)

14Liudytojo P. B. parodymais, kad ji 2014 m. lapkričio 9 d. apie 15.00 val. atėjo į L. miesto centrą. Buvo susiskambinęs su I. K., su kuriuo buvo taręsis susitikti. Taip ir susitiko- centre L. miesto. I. K. atėjo girtas. Prie jų automobiliu ( - ), valstybinio numerio nežino, sustojo R. B. (B.) ir F. Š. (S.). Už vairo buvo S. Jiems pasiūlius, su I. K. įsėdo į automobilį. Atsisėdo ant galinės sėdynės. Apsuko ratą po L. miestą, sustojo centre prie „K.“ parduotuvės, tuomet R. B. apsikeitė vietomis su F. Š., t.y. „B.“ sėdo prie vairo. Vėl apsuko ratus po L. Su I. K. paprašė, kad paleistų prie K. parduotuvės, L. mieste. O į kurią pusę nuvažiavo R. B. ir F. Š.- negali pasakyti. Apie tai- kieno automobilis- neklausinėjo, ir nebuvo įdomu. Daugiau nieko paaiškinti negali.(b.l.70)

15Liudytojos S. Š. parodymais, kad 2014 m. lapkričio mėn. pradžioje (tikslios datos nepameną), į jo namų kiemą, ( - ), Pakruojo r., automobiliu BMW (tikslios markės ir numerio nežino), pilkos spalvos, atvažiavo vyriškis, kurio nei vardo, nei pavardės nežino, nes jį matė pirmą kartą. Jis atvyko su jos sūnumi R. Š. Automobilį paliko kieme, uždarė vartus, o sūnus ir svečias nuėjo į kambarį, kur gėrė alkoholinius gėrimus. Nesikišo į jų kompaniją, buvo antrame namo aukšte. Kitą dieną (vyras dar buvo pas juo namuose), į namus atėjo kitas jos sūnus F. su kompanija. Visi toliau girtavo. Vyriškis, kuris buvo atvykęs automobiliu iš Klaipėdos, pasigėrė. Apie 20.00 val. ji parėjo namo ir pamatė, kad kieme nėra automobilio. Vyriškis pasakė, kad miegojo, tuo metu kažkas savavališkai ištraukė raktelius ir automobiliu išvažiavo. Vyriškis sakė, kad dar policijos nekviesti, gal parvažiuos. Vyriškis skambino iš jos telefono F. į mobiliojo ryšio telefoną. Tačiau kalbėjo ne F. ir sakė, kad tuoj grįš. Apie 21.30 val., nesulaukus grįžtant, automobilio savininkas nutarė, kad reikia paskambinti ir pranešti apie automobilio vagystę pagalbos telefonu 112. F. tą vakarą nebegrįžo į namus. Ryte sužinojo, kad automobilis atsirado, kažkur griovyje.(b.l.72)

162015 m. vasario 20 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 75-1-652-14 įtariamųjų R. b. ir I. K. atžvilgiu.(b.l.88-90)

172014 m. lapkričio 11 d. pranešimas apie įtarimą įteiktas I. K. pagal Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d.

18Įtariamojo I. K. parodymais kad jis 2014 m. lapkričio 9 d. apie 10-11 val. susitiko L. miesto centre R. B. ir F. Š.. Sutarė, kad reikia pagerti. Nuėjo visi trys į parduotuvę ir nusipirko alkoholio, iš kur ėjo pas F. Š. į namus. Alkoholį nusinešę pas F. Š. į namus, ten rado žmogų, kurį matė pirmą kartą, ir kuris buvo atvykęs pas F. Š. brolį R. Š. į svečius. Ateinant pas F. Š., matė kieme stovintį automobilį ( - ), pilkos spalvos, valstybinio numerio neįsidėmėjo. Pas F. Š. girtavo ilgai. Begirtaujant F. ir „B.“ (R. B.) atsistojo ir išėjo į lauką, kartu buvo išėjęs ir svečias G. Jis netrukus grįžo, paklausė- kur F. su „B.“, G. pasakė, kad jie „išvarė alaus“. G. nesakė- ar jie pėsti ar su automobiliu išvarė alaus. Toliau girtavo dviese su G. F. brolis, pas kurį buvo atvykęs svečias, miegojo kitame kambaryje. G. netrukus nuėjo gulti į kitą kambarį prie R. Š., o jis nutarė eiti namo. Kai išėjo į kiemą- automobilio, kurį matė ateinant- kieme jau nebebuvo, vartai buvo atviri. Ėjo link centro ir centre susitiko P. B. Prie jų su automobiliu ( - ), valstybinio numerio nežino, bet su tuo pačiu automobiliu, kurį matė pas Š. kieme, sustojo R. B. ir F. Š.. Už vairo buvo R. B.. Su P. B. įsėdo į automobilį. Atsisėdo ant galinės sėdynės. Apsuko ratą po L. miestą, sustojo centre prie „K.“ parduotuvės, tuomet R. B. apsikeitė vietomis su F. Š. Vėl apsuko ratus po L. Jis su P. B. paprašė, kad paleistų prie K.“ parduotuvės.( b.l.79)

192014 m. lapkričio 14 d. pranešimas apie įtarimą įteiktas R. B. pagal Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d.

20Įtariamojo R. B. parodymais, kad jis 2014 m. lapkričio 9 d. apie 10-11 val. susitiko L. miesto centre F. Š. ir I. K. Sutarė, kad reikia pagerti. Nuėjo visi trys į parduotuvę ir nusipirko alkoholio, iš kur ėjo pas F. Š. į namus. F. Š. namuose buvo svečias. Ateinant matė, kad F. Š. kieme stovėjo automobilis ( - ), valstybinio numerio neįsidėmėjo, ir kam jis priklausė- taip pat aš nežinojo ir nesidomėjo. Pas F. Š. girtavo. Begirtaujant jis su F. Š. atsistojo ir išėjo į lauką parūkyti, kartu buvo išėjęs ir svečias. I. K. buvo pasilikęs kambaryje. Berūkant sugalvojo, kad dar reikia alaus. F. Š. atėjo prie jo ir pasiūlė važiuoti alaus. Sėdo į kieme stovėjusį BMW automobilį. Už vairo buvo F. Š., nors buvo išgėręs alkoholio. Atsidarė jis kiemo vartus, išvažiuojant iš kiemo juto smūgį į automobilį, buvo išlipę pažiūrėti kas atsitiko- automobiliui buvo sulankstytas sparnas ir bamperis. Sėdo atgal į automobilį į ir automobiliu išvažiavo į miesto centrą. Centre susitiko einančius P. B. ir I. K. Jiems pasiūlė kartu važiuoti. Jie atsisėdo ant galinės sėdynės. Apsuko ratą po L. miestą, sustojo centre prie „K.“ parduotuvės, vėl apsuko ratus po L. I. K. su P. B. paprašė, kad juos paleistų prie “K.“ parduotuvės, L. mieste. O jie išvažiavo į R. miestelį, Pakruojo rajone. Automobiliu važinėjosi ilgai, kol R. Š. parašė sms žinutę. Pranešė, kad iškviesta policija, todėl nevažiavo į namus, o automobiliu važiavo link Š. k., Pakruojo r., ir nusuko į kairę, paliko ten automobilį, nes jis užklimpo.(b.l.87)

212015 m. vasario 20 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 75-1-652-14 įtariamųjų R. B. ir I. K. atžvilgiu.(b.l.88-90)

222015 m. vasario 2 d. akistatos protokolas, kuriame užfiksuota, kad F. Š. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką.(b.l.120)

232014 m. lapkričio 9 d. protokolas – pareiškimas, kuriuo G. K. pranešė apie jam priklausančio automobilio „( - )“, valstybinis numeris ( - ), vagystę.(b.l.3)

242014 m. lapkričio 9 d. įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota įvykio vietos - kiemo, esančio adresu ( - ), Pakruojo r., iš kur pagrobtas automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ), apžiūra.(b.l.5-7)

252014 m. lapkričio 10 d. vietos ir daikto apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota vietos ties ( - ) namu, Pakruojyje, kur stovėjo paliktas pagrobtas automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ), ir paties automobilio, apžiūra.(b.l.12-17)

262015 m. sausio 9 d. įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame papildomai užfiksuota įvykio vietos - kiemo, esančio adresu ( - ), Pakruojo r., iš kur pagrobtas automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ), apžiūra.(b.l.40-44)

27Po kaltinamojo apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, išvardijus byloje esančius rašytinius įrodymus bei su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutikus prokurorei , įrodymų tyrimas buvo nutrauktas Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

28Kaltinamojo F. Š. padaryta veika jo prisipažinimu ir kitais byloje esančiais įrodymais yra visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, kadangi jis pagrobė svetimą turtą –automobilį, t.y. iš gyvenamajame name buvusio G. K. pagrobė automobilio raktelius ir ,jais pasinaudodamas, iš to paties gyvenamojo namo kiemo pagrobė G. K. priklausantį automobilį „( - ) D“ valstybinis numeris ( - ) 7645,97 eurų vertės, taip padarė nukentėjusiajam G. K. 7645,97 eurų turtinę žalą,

29Kaltinamojo F. Š. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

30Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus LR BK 54 str., 55 str.

31Kaltinamasis F. Š. neteistas (b.l.96), administracine tvarka baustas (b.l.98-100), Pakruojo rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro psichiatro ir priklausomybės įskaitose neįrašytas (b.l.104), nedirba, tačiau registruotas darbo biržoje ( b.l. 100,101 ). F. Š. padarė vieną apysunkį nusikaltimą, tačiau jis anksčiau neteistas, kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, padaręs nusikalstamą veiką, yra jo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, nukentėjusiojo atsiprašė, su juo susitaikė, F. Š. pažadėjo ateityje nusikaltimų nebedaryti, jis susitarė su nukentėjusiuoju dėl turtinės žalos atlyginimo.

32Teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, turi pagrindo manyti, kad kaltinamasis F. Š. laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl, atsižvelgus ir į nukentėjusiojo G. K., kuris prašė kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, poziciją, kaltinamasis F. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistinas jam susitaikius su nukentėjusiuoju G. K. , o baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina (BK 38 str., BPK 303 str. 4 d).

33F. Š. išaiškintinos naujos nusikalstamos veikos padarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos BK 38 str. 3 d., 4 d.

34F. Š. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė-nemokami darbai ( LR BK 67str.1d.,2d.5p.,70str.).

352014 m. lapkričio 12 d. įtariamajam F. Š. buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l.118-119), kuri panaikintina.

36Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį.

37Nukentėjusioji G. K. 2015 m. vasario 2 d. pareiškė civilinį ieškinį 5641,97 litų (1634,03 eurų) sumai.(b.l.64). Kadangi kaltinamasis F. Š. ir nukentėjusysis G. K. susitarė dėl turtinės žalos atlyginimo, procesas dėl nukentėjusiojo G. K. civilinio ieškinio 1634,03 Eur turtinei žalai atlyginti nutraukiamas ( LR BPK 107str.).

38Laikinas nuosavybės teisių apribojimas: F. Š. 2015 m. vasario 23 d. prokuroro nutarimu 6 mėnesiams visiškai apribotos nuosavybės teisės uždraudžiant valdyti, naudoti ir disponuoti piniginėmis lėšomis 1634,03 eurų sumai, laikomomis AB „DnB“ banko ir AB „Swedbank“ banko sąskaitose. (b.l.108;109). Šis laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikintinas, kadangi yra nebereikalingas ( LR BPK 151str.8d.).

39Vadovaudamasis LR BPK 297-299,301-302, 303str.4d.,304-307,312-313str.str.teismas

Nutarė

40F. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį atleisti ir baudžiamąją bylą nutraukti (LR BK 38str.1d.).

41Patvirtinti kaltinamojo F. Š. ir nukentėjusiojo G. K. sudarytą susitarimą dėl turtinės žalos atlyginimo, pagal kurį F. Š. įsipareigojo nukentėjusiajam G. K. atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą 1634,03 Eur per 10 mėnesių nuo nuosprendžio išsiteisėjimo.

42Remiantis LR BK 67str.1d.,2d.5p.,70str., F. Š. skirti baudžiamojo poveikio priemonę-nemokamus darbus 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose. 30 valandų nemokami darbai turi būti atidirbti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

43Išaiškinti F. Š. kad jam per vienerius metus nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, o per šį terminą padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

44Kaltinamajam F. Š. skirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nedelsiant.

45Procesą dėl nukentėjusiojo G. K. 1634,03 Eur civilinio ieškinio turtinei žalai atlyginti nutraukti.

46Panaikinti kaltinamajam F. Š. 2015 m. vasario 23 d. prokuroro nutarimu taikytą laikiną nuosavybės teisių apribojimą- 6 mėnesiams visiškai apribotą nuosavybės teisę, uždraudžiant valdyti, naudoti ir disponuoti piniginėmis lėšomis 1634,03 eurų sumai, laikomomis AB „DnB“ banko ir AB „Swedbank“ banko sąskaitose .

47Daiktinį įrodymą- automobilį „( - ) D“ valstybinis numeris ( - ) grąžinti savininkui G. K. .

48Daiktinius įrodymus- kompaktinę plokštelę su garso įrašu (1 vnt.) ir kompaktinę plokštelę su telefoninių pokalbių išklotinėmis (1 vnt.) palikti prie baudžiamosios bylos Nr. 1-90-284/2015m.

49Daiktinius įrodymus: voką su medžiagine pirštine, voką su plastikiniu buteliu su užrašu „G.“, voką su 6 vnt. baltos spalvos plastikinių puodelių ,stiklainius su kvapo pėdsakais 3vnt.,vokus su mikrodalelių pavyzdžiais 4vnt. sunaikinti, nuosprendžiui įsiteisėjus. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,... 2. sekretoriaujant Ritai Grigalienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Vitalijai Lukšienei,... 4. nukentėjusiajam G. K.,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. F. Š., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Pakruojo r., lietuvis, Lietuvos... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Kaltinamasis F. Š. 2014 m. lapkričio 9 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu... 9. Kaltinamasis F. Š. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu... 10. Kaltinamojo F. Š. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką... 11. Nukentėjusiojo G. K. parodymais, kad 2014 m. lapkričio mėn. (tikslios datos... 12. Liudytojos L. Ž. parodymais, kad ji 2014 m. lapkričio 8 d. pas jos brolį R.... 13. Liudytojo R. Š. parodymais, kad ji 2014 m. lapkričio 10 d. jo brolis F. Š.... 14. Liudytojo P. B. parodymais, kad ji 2014 m. lapkričio 9 d. apie 15.00 val.... 15. Liudytojos S. Š. parodymais, kad 2014 m. lapkričio mėn. pradžioje (tikslios... 16. 2015 m. vasario 20 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 17. 2014 m. lapkričio 11 d. pranešimas apie įtarimą įteiktas I. K. pagal... 18. Įtariamojo I. K. parodymais kad jis 2014 m. lapkričio 9 d. apie 10-11 val.... 19. 2014 m. lapkričio 14 d. pranešimas apie įtarimą įteiktas R. B. pagal... 20. Įtariamojo R. B. parodymais, kad jis 2014 m. lapkričio 9 d. apie 10-11 val.... 21. 2015 m. vasario 20 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 22. 2015 m. vasario 2 d. akistatos protokolas, kuriame užfiksuota, kad F. Š.... 23. 2014 m. lapkričio 9 d. protokolas – pareiškimas, kuriuo G. K. pranešė... 24. 2014 m. lapkričio 9 d. įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame... 25. 2014 m. lapkričio 10 d. vietos ir daikto apžiūros protokolas, kuriame... 26. 2015 m. sausio 9 d. įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame papildomai... 27. Po kaltinamojo apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamos veikos... 28. Kaltinamojo F. Š. padaryta veika jo prisipažinimu ir kitais byloje esančiais... 29. Kaltinamojo F. Š. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 30. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių... 31. Kaltinamasis F. Š. neteistas (b.l.96), administracine tvarka baustas... 32. Teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, turi pagrindo manyti, kad... 33. F. Š. išaiškintinos naujos nusikalstamos veikos padarymo pasekmės,... 34. F. Š. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė-nemokami darbai ( LR BK... 35. 2014 m. lapkričio 12 d. įtariamajam F. Š. buvo skirta kardomoji priemonė... 36. Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl... 37. Nukentėjusioji G. K. 2015 m. vasario 2 d. pareiškė civilinį ieškinį... 38. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas: F. Š. 2015 m. vasario 23 d.... 39. Vadovaudamasis LR BPK 297-299,301-302,... 40. F. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo... 41. Patvirtinti kaltinamojo F. Š. ir nukentėjusiojo G. K. sudarytą susitarimą... 42. Remiantis LR BK 67str.1d.,2d.5p.,70str., F. Š. skirti baudžiamojo poveikio... 43. Išaiškinti F. Š. kad jam per vienerius metus nuo atleidimo nuo... 44. Kaltinamajam F. Š. skirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą... 45. Procesą dėl nukentėjusiojo G. K. 1634,03 Eur civilinio ieškinio turtinei... 46. Panaikinti kaltinamajam F. Š. 2015 m. vasario 23 d. prokuroro nutarimu... 47. Daiktinį įrodymą- automobilį „( - ) D“ valstybinis numeris ( - )... 48. Daiktinius įrodymus- kompaktinę plokštelę su garso įrašu (1 vnt.) ir... 49. Daiktinius įrodymus: voką su medžiagine pirštine, voką su plastikiniu...