Byla 2-9462-1032/2016
Dėl užmokesčio už rangos darbus priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė,

2sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei laikinai einančiai direktoriaus pareigas S. G.,

4atsakovės atstovui direktoriui R. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB ,,( - )“ dėl užmokesčio už rangos darbus priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi su patikslintu ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2475,90 Eur skolos, 360,85 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminį mokestį. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. gruodžio 23 d. tarp ieškovės UAB „( - )“ ir atsakovės UAB „( - )“ buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. 151223-01 (toliau - Sutartis), pagal kurią Atsakovas įsipareigojo atlikti elektrotechnikos darbus daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ), Klaipėda. Darbų apimtis ir sutarties kaina numatyta Sutarties priede Nr. l (atliekamų darbų ir medžiagų sąmata). Atsakovė už atliktus ir perduotus elektrotechnikos darbus bei medžiagas įsipareigojo sumokėti 10865,18 Eur sutarties priedas Nr. l (atliekamų darbų ir medžiagų sąmata)) apmokant iki kito mėnesio 25 dienos, tai yra per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (Sutarties 3.1 p.). Sutartyje nurodyti darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovui baigiamuoju „Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktu“, kuriuo šalys patvirtino, kad visi statybos darbai, kuriuos ieškovas įsipareigojo atlikti pagal 2015 m. gruodžio 23 d. statybos rangos sutartį Nr. 151223-01 yra atlikti pilnai ir tinkamai. Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, po to kai 20160225-12 atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų priėmimo - perdavimo aktu atsakovas priėmė tinkamai atliktus darbus, 2016 m. vasario 25 d. ieškovas išrašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą NRD Nr. 1585, 4191,60 eur sumai, kurią atsakovas pagal sutarties sąlygas privalėjo apmokėti 2016 m. kovo 25 d., t.y. per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Taip pat, 2016 m. kovo 25 d. ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1590, 205,70 Eur sumai už papildomai atliktus darbus. Atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų priėmimo - perdavimo aktą Nr. 20160325-02 bei nurodytą PVM sąskaitą faktūrą priėmė ir pasirašė pats atsakovės vadovas R. M.. 2016 m. gegužės 25 d. ieškovė raštu Nr. 160525-01 „Dėl užmokesčio už suteiktas paslaugas ir prekes“ kreipėsi į atsakovę, prašydamas kuo skubiau (iki 2016 m. gegužės 31 d.), apmokėti 3634,13 Eur pradelstą įsiskolinimą. Prašoma apmokėti suma be PVM, kadangi šiems darbams taikomas atvirkštinis apmokestinimas pagal 96 straipsnį, tačiau atsakovas net ir iki pratęsto termino, savo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų, neįvykdė, tuo pažeisdamas sutartinę prievolę. Minėtame rašte ieškovė taip pat nurodė, jog tuo atveju, jei atsakovė nepadengs įsiskolinimo per papildomai nustatytą terminą (iki 2016 m. gegužės 31 d.), reikalavimas bus perduotas išieškojimui teisminiu keliu ir jam teks padengti skolos ir išieškojimo išlaidas. Prašoma apmokėti suma be PVM, kadangi šiems darbams taikomas atvirkštinis apmokestinimas pagal 96 straipsnį, todėl sutikslinus visus atsakovės mokėjimus, ieškovės patikslino ieškinio sumą, kuri šiai dienai yra 2475,90 Eur skola ir 360,85 Eur paskaičiuoti delspinigiai, atskaičius PVM. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslintą ieškinį palaikė, prašė tenkinti visiškai ir grąžinti permokėtą žyminio mokesčio sumą.

8Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškovės pradinį ieškinį, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškinio suma. Pažymėjo, kad pagal sutartį ir išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovė turėjo sumokėti viso 8979,49 Eur (be PVM) ir 170,00 Eur be PVM už papildomus darbus. Viso abi sumos su PVM sudarė 11070,89 Eur. Pagal pateiktas PVM sąskaitas –faktūras yra apmokėta 8594,99 Eur, likusi nesumokėta skola sudaro 2475,90 Eur. Tai patvirtina tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas 2016 m. birželio 30 d. pasirašytas abiejų įmonių finansininkų. 2475,90 Eur skolą atsakovė pripažįsta, nurodo, kad nustatytu terminu pagal sutartį negalėjo sumokėti, kadangi užsakovas UAB „( - )“ iki šios dienos nėra atsiskaitę su ieškove pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ieškinį pripažino, nurodė, kad šiuo metu neturi galimybės atsiskaityti su ieškove, nes kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš įmonės skolininkų.

9Byloje nustatytos aplinkybės

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 23 d. ieškovė UAB „( - )“ - rangovė ir atsakovė UAB ,, ( - )“ – užsakovas, pasirašė statybos rangos sutartį Nr. 151223-01 pagal kurią rangovas įsipareigojo pagal užsakovo rangovui pateiktą projekto elektrotechninę ir kitą informaciją savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis atlikti elektros darbus, objekte adresu ( - ), Klaipėda, o užsakovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir sumokėti rangovui sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 1.1 punktas). Sutarties 3.1 punkte buvo numatyta, kad už atliktus darbus užsakovas apmoka rangovui iki kito mėnesio 25 dienos, t.y. per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos (b.l. 7-10). Baigiamųjų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu šalys parašais patvirtino, kad visi statybos darbai, kuriuos rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2015 m. gruodžio 23 d. statybos rangos sutartį Nr. 151223-01 bei papildomus susitarimus, yra atlikti pilnai ir tinkamai (b.l. 13). Ieškovė 2016 m. vasario 25 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą NRD Nr. 1585 4191,60 Eur sumai ir 2016 m. kovo 25 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą NRD Nr. 1590 205,70 Eur sumai, kurias pasirašytinai pateikė atsakovei UAB „( - )“ kartu su pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 160225-3, atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 20160225-12 ir atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 20160325-02 (b.l. 14-20). 2016 m. gegužės 25 d. ieškovė elektroniniu paštu išsiuntė atsakovei priminimą dėl PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo (b.l. 21-24). 2016 m. birželio 30 d. ieškovė su atsakove pasirašė tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, kuriuo patvirtino, kad galutinė atsakovės skola ieškovei yra 2475,90 Eur (b.l. 45).

11Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 2475,90 Eur skolos

12Ištyrus byloje esančius įrodymus, išklausius šalių paaiškinimų darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.681, 6.687, 6.694, 6.720 straipsniai). Pagal 2015 m. gruodžio 23 d. ieškovės ir atsakovė sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 151223-01, kurios pagrindu ieškovė atsakovei įsipareigojo pagal atsakovės (užsakovo) ieškovei (rangovui) pateiktą projekto elektrotechninę ir kitą informaciją savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis atlikti elektros darbus, objekte adresu ( - ), Klaipėda, o atsakovė (užsakovas) įsipareigojo atliktą darbą priimti ir sumokėti ieškovei (rangovui) sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

13Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, šalys privalo bendradarbiauti bei kooperuotis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Civilinio kodekso 6.38, 6.59 straipsniai). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38, 6.59 straipsniai, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Teismo posėdžio metu ir atsiliepime į ieškinį atsakovės atstovas nurodė, kad negali įvykdyti prievolės ieškovei, nes su atsakove neatsiskaito jų skolininkai (UAB „( - )“), atsakovė yra pateikusi ieškinį teismui ir šiuo metu ginčas yra nagrinėjamas teisme. Pažymėtina, kad nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių skolininko kontrahentai neįvykdo savo prievolių skolininkui, šis atsako už savo prievolių neįvykdymą kreditoriui (Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 4 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė savo atsiskaitymo su ieškove prievolę įvykdė visiškai, atsakovė neginčija skolos dydžio ir fakto, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 2475,90 Eur skola (Civilinio kodekso 6.655, 6.687 straipsniai).

14Dėl 360,85 Eur delspinigių priteisimo

15Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.71 straipsnyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (Civilinio kodekso 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas.

16Nagrinėjamu atveju, šalys Rangos sutarties 7.1 punkte numatė, kad užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka rangovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovė pateikė delspinigių paskaičiavimus pagal rangos sutartį (b.l. 66) ir prašo iš atsakovės priteisti 360,85 Eur delspinigių sumą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo taip pat tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina minėta delspinigių suma (Civilinio kodekso 6.71 straipsnis).

17Dėl procesinių palūkanų

18Kadangi atsakovė pareigos atsiskaityti pagal statybos rangos sutartį ieškovei neįvykdė laiku, todėl terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovės priteistinos 6 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 2836,75 Eur nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016 m. birželio 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 85,00 Eur žyminio mokesčio ir išspręsti klausimą dėl permokėto žyminio mokesčio grąžinimo ieškovei. Šioje byloje mokėtinas 85,00 Eur žyminis mokestis (2836,75 Eur × 3 procentai = 85,00 Eur suapvalinus, Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškovė teikdama teismui ieškinį sumokėjo 125,03 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas ieškovės ieškinį tenkino visiškai ieškovei iš atsakovės ieškovei priteistina 85,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovei grąžintina 40,03 Eur permokėto žyminio mokesčio dalis (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

22Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, 2016 m. birželio 9 d. teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 93, 98, 150, 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškovės UAB „( - )“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB ,, ( - )“ dėl užmokesčio už rangos darbus priteisimo tenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovės UAB ,, ( - )“ 2475,90 Eur skolos, 360,85 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2836,75 Eur sumą nuo bylos iškėlimo 2016 m. birželio 9 d. teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 85,00 Eur žyminio mokesčio, ieškovei UAB „( - )“.

26Sugrąžinti ieškovei UAB „( - )“ 40,03 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2016 m. birželio 2 d., mokėjimo užduoties kodas Nr. ZD83931.

27Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

282016 m. birželio 9 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė,... 2. sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei laikinai einančiai direktoriaus pareigas S.... 4. atsakovės atstovui direktoriui R. M.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi su patikslintu ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės... 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškovės pradinį ieškinį, kuriame... 9. Byloje nustatytos aplinkybės... 10. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 23... 11. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 2475,90 Eur skolos... 12. Ištyrus byloje esančius įrodymus, išklausius šalių paaiškinimų darytina... 13. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 14. Dėl 360,85 Eur delspinigių priteisimo... 15. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar... 16. Nagrinėjamu atveju, šalys Rangos sutarties 7.1 punkte numatė, kad užsakovas... 17. Dėl procesinių palūkanų... 18. Kadangi atsakovė pareigos atsiskaityti pagal statybos rangos sutartį... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 93, 98, 150,... 24. ieškovės UAB „( - )“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB ,, ( - )“... 25. Priteisti iš atsakovės UAB ,, ( - )“ 2475,90 Eur skolos, 360,85 Eur... 26. Sugrąžinti ieškovei UAB „( - )“ 40,03 Eur žyminį mokestį, sumokėtą... 27. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie... 28. 2016 m. birželio 9 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...