Byla 2S-2024-345/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties dėl termino atnaujinimo prašymui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo paduoti civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimo, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl profesinės sąjungos valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, jį patikslinę, prašė pripažinti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Koordinacinės tarybos 2012-01-05 posėdį bei jame priimtus sprendimus neteisėtais.

5Atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjunga su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, įpareigoti ieškovus pašalinti ieškinio trūkumus; palikti ieškovų ieškinį nenagrinėtu, nes ieškovai neturi teisės reikšti reikalavimų CK 2.82 straipsnio 4 dalies pagrindu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-05-11 parengiamojo posėdžio metu įpareigojo ieškovą pateikti papildomus įrodymus.

7Atsakovas kreipėsi su prašymu išduoti liudijimą atsakovui ir atsakovo atstovui gauti iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų informaciją apie ieškovų laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-01-05 valdytas sąskaitas, taip pat šių sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-01-05, juos pateikiant teismui bei svarstyti galimybę ieškovams skirti baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl baudos ieškovams skyrimo ir liudijimo išdavimo atmetė, įpareigojo ieškovus per 10 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui visų Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų pilnus jų sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-01-05. Taip pat išaiškino ieškovams, jog neįvykdžius teismo įpareigojimo, atsakovui be atskiro prašymo bus išduotas prašomas liudijimas. Ieškovams išaiškinta, kad per teismo nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo pateikti įrodymus, gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda.

9Ieškovai 2012-06-29 pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė pratęsti terminą informacijai iš kitų Lietuvoje veikiančių bankų gauti ir juos pateikti teismui iki 2012-07-09. Teisėjo rezoliucija 2012-07-02 prašymas tenkintas.

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi ieškovams skyrė 1000 Lt baudą. Teismas konstatavo, jog ieškovai per teismo nustatytą terminą teismo įpareigojimo – pateikti ieškovų sąskaitų išrašus nuo 2011-01-01 iki 2012-01-05 – neįvykdė, dėl ko yra pagrindas skirti baudą.

11Ieškovai 2012-09-03 padavė teismui prašymą, kuriuo prašė panaikinti baudą arba ją sumažinti iki protingo dydžio. Nurodė, kad ieškovai terminą praleido dėl to, jog nespėjo gauti išrašų iš visų bankų.

12II. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl termino atnaujinimo prašymui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo paduoti atmetė. Atsižvelgęs į tai, kad šalims buvo žinoma apie ieškovams skiriamą baudą, taip pat didelės advokatų kontoros administracija du kartus nepagrįstai atsisakė priimti teismo siunčiamą korespondenciją, adresuotą joje dirbančiam advokato padėjėjui, teismas padarė išvadą, jog prašymas atnaujinti praleistą terminą atmestinas. Taip pat teismas ieškovų atstovo motyvus, jog praleistas procesinis terminas turi būti atnaujintas dėl to, kad teismo nutartis išsiųsta praėjus daugiau nei vienam mėnesiui nuo nutarties priėmimo dienos, laikė nepagrįstais.

14III. Atskirųjų skundų argumentai

15Atskiruoju skundu ieškovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimas prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą prašymui dėl baudos sumažinimo pateikti. Nurodo, kad vien informavimas apie baudos paskyrimą rašytinio proceso tvarka, o ne protokolinės sutarties paskelbimas nėra tapatus pačios nutarties paskelbimui ar priėmimui, kadangi prieštarauja universaliems procesinės teisės kooperacijos ir viešumo principams. Jei įstatymas numato šalies teisę teikti prašymą teismui dėl baudos sumažinimo, tai teismas turi ex officio imtis priemonių, kad šalis šią teisę galėtų realiai įgyvendinti. Nurodo, jog buvo pažeista ieškovo ir jo atstovo teise susipažinti su nutartimi ir jos motyvais. Pažymi, kad Vilniaus 2-ojoje advokatų kontoroje advokatai dirba savarankiškai, neįregistravę partnerytės ar juridinio asmens bei samdomų darbuotojų neturi. Tai, kad atstovas išvyko atostogų, nėra pažeidimas ar nusižengimas proceso taisyklėms. Net tuo atveju, jeigu pašto siuntą su nutartimi būtų paėmęs kitas advokatas, ieškovai nebūtų galėję realizuoti savo procesinės teisės per 14 dienų terminą. CPK nereglamentuoja atvejų, kaip turi būti įteikti teismo procesiniai dokumentai iš darbo dietos laikinai išvykusiam atstovui, todėl teismas, spręsdamas termino prašymui paduoti pratęsimo klausimą turėjo vadovautis protingumo principu.

16Atskiruoju skundu ieškovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimas prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą prašymui dėl baudos sumažinimo pateikti. Savo atskirąjį skundą grindžia identiškais motyvais kaip ir ieškovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimas

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirieji skundai tenkintini.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

20Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovų atstovų prašymą dėl termino atnaujinimo prašymui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo paduoti, konstatavęs, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovų prašymo, nes šalys buvo informuotos apie nutarties dėl baudos skyrimą priėmimą, taip pat ieškovų atstovo nurodytu adresu nutartį atsisakyta priimti. Apeliantai nesutikdami su tokia teismo išvada atskiruosius skundus grindžia tuo, kad, jei įstatymas numato šalies teisę teikti prašymą teismui dėl baudos sumažinimo, tai teismas turi ex officio imtis priemonių, kad šalis šią teisę galėtų realiai įgyvendinti.

21CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Įstatymo nustatytas procesinis terminas – tai įstatymo nustatytas laikotarpis, per kurį byloje dalyvaujantys asmenys turi atlikti tam tikrus veiksmus. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo numatytą terminą, teisė paduoti pareiškimą dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo išnyksta, tačiau pagal CPK 78 straipsnio pirmąją dalį asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Jeigu terminas yra praleistas nedaug, tai sprendžiant, ar asmuo prarado teisę atlikti procesinį veiksmą dėl įstatyme nustatytos procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti patį pažeidimo pobūdį šį pažeidimą lėmusių aplinkybių prasme, t.y., ar procesinio termino praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. T.y. nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Kadangi įstatymo sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, teismas turi šį klausimą spręsti, atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę procesinio dokumento pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d.).

22Bylos duomenys tvirtina, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi ieškovams skirta vieno tūkstančio litų bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą (b.l. 114). Ieškovai 2012-09-03 padavė teismui prašymą dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo (b.l. 119,120). Kaip svarbią priežastį pareiškimo dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo ar panaikinimo termino atnaujinimui apeliantai nurodo aplinkybę, iki teismo nustatyto termino prašomų pateikti duomenų negalėjo dėl trečiųjų asmenų – bankų kaltės. Nurodo, kad Vilniaus 2-ojoje advokatų kontoroje advokatai dirba savarankiškai, neįregistravę partnerytės ar juridinio asmens bei samdomų darbuotojų neturi, o tai, kad atstovas išvyko atostogų, nėra pažeidimas ar nusižengimas proceso taisyklėms. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovams nustačius terminą pateikti Lietuvos Respublikoje bankuose turimų sąskaitų nuoseklius išrašus už laikotarpį nuo 2011-01-1 iki 2012-01-05 (b.l. 98,99). Ieškovai, vykdydami teismo įpareigojimą pateikė atskirų banko sąskaitų išrašus, t.y. teismo įpareigojimą įvykdė nepilnai, ką pripažino ir pats pirmosios instancijos teismas savo 2012-06-15 nutartyje (b.l. 98). Teismui nustačius papildomą terminą minėtiems sąskaitų išrašams už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-01-05 pateikti, ieškovai vėl kreipėsi į teismą su prašymu pratęsti terminą šiems įrodymams pateikti, kuris teisėjo 2012-07-02 rezoliucija buvo tenkintas (b.l. 102). Ieškovai šiame prašyme nurodė priežastis dėl kurių minėtų banko sąskaitų negali pateikti iki teismo nustatyto termino bei pateikė šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, o būtent: ieškovų atstovo 2012-06-26 raštą Nr. 8TB-0626-2 dėl informacijos patvirtinimo įvairiems Lietuvos Respublikoje esantiems bankams, kuriame nurodyta atsakymus pateikti skubos tvarka; taip pat bankų nurodymus sumokėti mokestį už norimos informacijos pateikimą; AB banko „Finasta“ raštą dėl informacijos pateikimo (b.l. 103-108). Taigi kaip matyti, ieškovai ėmėsi aktyvių veiksmų teismo įpareigojimui įvykdyti – pateikė užklausas Lietuvos kredito įstaigoms, gavo atsakymus, vykdė nurodymus sumokėti mokestį už norimą gauti informaciją. Ieškovai aplinkybes dėl kurių negalėjo pateikti teismo prašomų banko išrašų už konkretų prašomą laikotarpį nurodė ir pirmosios instancijos teismo 2012-07-09 parengiamajame posėdyje, o būtent patikslino, kad ne visi bankai tokią informaciją suteikė, o tik AB bankas DNB patvirtino, kad ieškovai turi sąskaitą, tačiau nepateikė išrašų, taip pat patikslino, jog patys ieškovai minėtų išrašų pateikti negali, nes yra išvykę, dėl ko ieškovų atstovas kreipėsi pats į bankus (b.l. 109-111). Tačiau pirmosios instancijos teismas neatsižvelgęs į ieškovų nurodomas priežastis, nurodė, jog jiems bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą bus paskirta rašytinio proceso tvarka.

23Atsižvelgdama į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog terminą ieškovai praleido dėl to, jog nurodytų įrodymų pateikti negalėjo, kadangi tokių duomenų nepateikė Lietuvos Respublikoje veikiantys bankai. Be to terminas buvo praleistas ir dėl, kad ieškovų atstovas atostogavo, o tai lėmė, jog pirmosios instancijos nutartis dėl baudos ieškovams paskyrimo nebuvo įteikta ar perduota ieškovų atstovui. Tai reiškia, jog terminas buvo praleistas dėl objektyvių priežasčių.

24Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1172/2000; 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovai siekė sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis visą bylos nagrinėjimo laikotarpį, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai nors ir nepilnai, tačiau ėmėsi veiksmų teismo įpareigojimams vykdyti, o to nepavykus atlikti nustatytu laiku, ieškovams paskyrus vieno tūkstančių litų baudą, sužinojęs apie pirmosios instancijos teismo 2012-07-10 nutartį, pateikė teismui prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir paskirtos baudos panaikinimo.

25Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinis teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovai terminą pareiškimui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo ar panaikinimo paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė jį atnaujinti.

26Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti terminą pareiškimui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo ar panaikinimo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, neteisingai taikė proceso teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (Civilinio proceso kodekso329 str. 1 d., 338 str.) ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą pareiškimui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo ar panaikinimo pateikti (Civilinio proceso kodekso 337 str. 2 p.)

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

28Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atnaujinti ieškovams Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimui ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimui terminą pareiškimui dėl teismo paskirtos baudos sumažinimo ar panaikinimo pateikti.

29Bylą perduoti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui CPK 107 straipsnio 1 dalyje nurodytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, jį patikslinę, prašė... 5. Atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjunga su ieškiniu... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-05-11 parengiamojo posėdžio metu... 7. Atsakovas kreipėsi su prašymu išduoti liudijimą atsakovui ir atsakovo... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovo... 9. Ieškovai 2012-06-29 pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė pratęsti... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi ieškovams... 11. Ieškovai 2012-09-03 padavė teismui prašymą, kuriuo prašė panaikinti... 12. II. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi ieškovų... 14. III. Atskirųjų skundų argumentai... 15. Atskiruoju skundu ieškovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės... 16. Atskiruoju skundu ieškovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirieji skundai tenkintini.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovų atstovų prašymą dėl termino... 21. CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14... 22. Bylos duomenys tvirtina, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-07-10... 23. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 24. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos... 25. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinis teismas sutinka... 26. Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 28. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti... 29. Bylą perduoti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui CPK 107 straipsnio 1 dalyje...