Byla 2-107-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant V. Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjui B. K., atstovui adv. D. Bogdanovui, suinteresuoto asmens VSDFV atstovei J. Uptienei, vertėjai L. Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Vilniaus miesto skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškime prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1988 m. gruodžio mėn. iki 1991 m. birželio mėn. dirbo kooperatyve „Šroma‘‘ (Tbilisi, Gruzija) pirmininku, bei baldžiumi ir kad jo atlyginimas buvo: 1988 m. gruodį-200 rublių; 1989 sausį - 250 rublių, vasarį - 350 rublių, kovą - 500 rublių, balandį -700 rublių, gegužį - gruodį - 1000 rublių (į mėnesį); 1990 sausį - 1200 rublių, vasarį 1200 rublių, kovą- 1500 rublių, balandį- 1400 rublių, gegužį- 1400 rublių, birželį ~ 1300 rublių, liepą- 1400 rublių, rugpjūtį - 1900 rublių, rugsėjį - 1700 rublių, spalį 1200 rublių, lapkritį - 1400 rublių, gruodį- 1400 rublių; 1991 sausį - 1000 rublių, vasarį - 1400 rublių, kovą - 1700 rublių balandį -1700 rublių, gegužį - 1600 rublių, birželį - 1600 rublių. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas apskaičiuojant pareiškėjo netekto darbingumo pensijos dydį. Pareiškėjas jau kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, bei pateikė kooperatyvo „Šroma‘‘ pažymą Nr. 30 apie savo darbo užmokestį, tačiau 2010-03-05 rašte Nr. (15.6.2)15-5-2821 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius pažymėjo, kad pareiškėjo „pateikta 1995-12-30 pažyma Nr. 30 apie pajamas išduota nepagrįstai: nenurodytas pažymos išdavimo pagrindas". Todėl pareiškėjas ir kreipiasi į teismą, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas apie jo pajamas už nurodytą laikotarpį, kad būtų perskaičiuota netekto darbingumo pensija. Apie pareiškėjo darbo užmokesčio dydį už minėtą laikotarpį nėra išlikę duomenų Gruzijos valstybės institucijose dėl Gruzijoje vykusio (pilietinio) karo, neramumų. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius reikiamos informacijos irgi neturi.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, paaiškino, kad kai dirbo kooperatyve, buvo vadovas ir nuo jo viskas priklausė. Darė naujus baldus, dirbo antikvariate. Kai į Lietuvą atvažiavo, pirko garažą, irgi darė antikvarinio stiliaus baldus. Atlyginimas buvo nuo 80 kapeikų iki 5 rublių per valandą. Tbilisije, namo rūsyje buvo kooperatyvas, tame pačiame name jis ir gyveno, uždirbdavo maždaug 50 rublių per dieną, o dirbo apie 10 valandų per dieną. Buvo pildomi tabeliai, bet jų niekas netikrino. Vėliau mokėdavo 50 procentų nuo sumos, kurią sumokėdavo klientas. Tabelių nebebuvo. Mokesčių klausimais užsiimdavo pareiškėjo mama, ji tvarkė dokumentus, pas ją liko dokumentai, mama mirė, o pareiškėjo sesuo vėliau sudegino dokumentus, kurie jai atrodė nereikalingi. Pareiškėjas gamino krėslus, prasidėjus karui, atvažiavo į Lietuvą. Pirko garažą ir jame dirbo, o 1995 metais atvyko į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui. Kai išvažiavo iš Gruzijos, kooperatyvą likvidavo. Karui prasidėjus, po pusės metų, darbą kooperatyve buvo atnaujinęs. Žmona nedirbo, nes dekretinėse buvo, 1992 metais pagimdė sūnų.

4Suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus miesto skyriaus atstovė su pareiškimu sutiko iš dalies. Nurodė, kad pareiškėjo žmonos pažymoje nurodyti duomenys skiriasi nuo pareiškėjo pažymoje nurodytų duomenų. 1991 m. kooperatyvo veikla nutraukta ir kooperatyvas buvo likviduotas. Dėl pareiškėjo darbo Gruzijoje, kooperatyve nekyla abejonių, bet mano, kad reiktų remtis prieš teismo posėdį teismui pateikta pažyma, kurioje įrašytas 5 rublių atlyginimas už valandą. Mano, kad pareiškėjo atlyginimas negalėjo būti didesnis, nei 1200 rublių.

5Liudytojas S. C. parodė, kad 2002 metais susipažino su pareiškėju, pareiškėjas antikvarinio stiliaus baldų gamyba užsiėminėjo Lietuvoje, žino, kad tokio stiliaus baldų gamyba pareiškėjas užsiėmė ir Gruzijoje, kur gyveno iki atvykimo į Lietuvą.

6Liudytojas V. D. parodė, kad 1993-1994 metais buvo baldų parduotuvės „Kampas“ direktoriaus pavaduotojas. Pareiškėjas tais metais užėjo į parduotuvę ir pasiūlė rankų darbo baldus. Baldus jis gamino garažuose, esančiuose N. Vilnioje. Jis gamino baldus pagal užsakymus. Tokius dirbinius darant, reikia turėti įgudusias rankas. Visos pareiškėjo pagamintos komodos, kiti baldai buvo rankų darbo. Tai buvo paklausu ir domino pirkėjus. Baldų komplektas (minkšta dalis ir foteliai) kainuodavo 14 000 ar 13 000 dolerių, panašiai kainavo ir kiti pareiškėjo gaminami baldai.

7Liudytojas A. E. parodė, kad 1993-1994 metais susipažino su pareiškėju per gimines. Buvo bedarbis. Pareiškėjas prie jo priėjo ir paklausė, ar nori užsidirbti. Reikėjo pareiškėjo gaminamus baldus vežioti pas užsakovus.

8Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

9Byloje esantys dokumentai liudija, kad pareiškėjas B. K. nuo 1988-12-02 iki 1995-12-05 dirbo baldų remonto, restauravimo ir gamybos kooperatyve ,,Šroma“ pirmininku (b.l. 3-5), nuo 1988-12-02 iki 1995-12-05 uždirbo 123 200 rublių (b.l. 6-7), 1988-02-29 kooperatyvo ,,Šroma‘‘ visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 3, liudija, kad kviestiniams darbuotojams nutarta nustatyti valandinį darbo užmokestį, už vieną atidirbtą valandą nuo 80 kapeikų iki penkių rublių (b.l. 62-64). Teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, bei aplinkybę, kad Gruzijos Respublikoje pareiškėjo nurodomu metu vyko pilietinis karas, iš Gruzijos Respublikos kompetentingų institucijų gautą informaciją, liudytojų parodymus, kad pareiškėjas buvo aukštos kvalifikacijos antikvarinio stiliaus baldų gamybos meistras, suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus miesto skyriaus poziciją, kuria neabejojama pareiškėjo darbu kooperatyve ,,Šroma“ Tbilisio mieste, Gruzijoje, bei siūloma remtis pažyma, kurioje nurodomas ne didesnius nei 5 rublių atlyginimas už valandą, mano, kad yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjo atlyginimas negalėjo būti didesnis, nei 1200 rublių mėnesį, o atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, mano, kad pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas iš dalies, todėl tenkintinas iš dalies, nustatant, kad pareiškėjas B. K., a.k. ( - ) nuo 1988 m. gruodžio mėn. iki 1991 m. birželio mėn. dirbo kooperatyve „Šroma‘‘ (Tbilisi, Gruzija) pirmininku, bei baldžiumi ir kad jo atlyginimas buvo: 1988 m. gruodį - 200 rublių; 1989 sausį - 250 rublių, vasarį - 350 rublių, kovą - 500 rublių, balandį - 700 rublių, gegužę - gruodį - 1000 rublių (į mėnesį); 1990 m. sausį - 1200 rublių, vasarį - 1200 rublių, kovą - 1200 rublių, balandį - 1200 rublių, gegužę - 1200 rublių, birželį - 1200 rublių, liepą - 1200 rublių, rugpjūtį - 1200 rublių, rugsėjį - 1200 rublių, spalį - 1200 rublių, lapkritį - 1200 rublių, gruodį - 1200 rublių; 1991 m. sausį - 1000 rublių, vasarį - 1200 rublių, kovą - 1200 rublių balandį - 1200 rublių, gegužę - 1200 rublių, birželį - 1200 rublių (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

10Vadovaudamasis LR CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444, 448 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti iš dalies.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas B. K., a.k. ( - ) nuo 1988 m. gruodžio mėn. iki 1991 m. birželio mėn. dirbo kooperatyve „Šroma‘‘ (Tbilisi, Gruzija) pirmininku, bei baldžiumi ir kad jo atlyginimas buvo: 1988 m. gruodį - 200 rublių; 1989 m. sausį - 250 rublių, vasarį - 350 rublių, kovą - 500 rublių, balandį - 700 rublių, gegužę - gruodį - 1000 rublių į mėnesį; 1990 m. sausį - 1200 rublių, vasarį - 1200 rublių, kovą - 1200 rublių, balandį - 1200 rublių, gegužę - 1200 rublių, birželį - 1200 rublių, liepą - 1200 rublių, rugpjūtį - 1200 rublių, rugsėjį - 1200 rublių, spalį - 1200 rublių, lapkritį - 1200 rublių, gruodį - 1200 rublių; 1991 m. sausį - 1000 rublių, vasarį - 1200 rublių, kovą - 1200 rublių, balandį - 1200 rublių, gegužę - 1200 rublių, birželį - 1200 rublių.

13Juridinis faktas nustatytas apskaičiuojant pareiškėjo netekto darbingumo pensijos dydį tikslu.

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai