Byla e2-11637-984/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Eikas“ ieškinį atsakovei UAB „Kazand“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 700 Eur skolą, 77,60 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia su atsakove 2017 m. vasario 13 d. sudaryta Užsakymo sutartimi Nr. ( - ) dėl ekspedijavimo paslaugų suteikimo ir už suteiktas paslaugas išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis (2017 m. vasario 6 d. Nr. ( - ), 2017 m. vasario 20 d. Nr. ( - )). 2017 m. gegužės 31 d. ieškovė su atsakove sudarė skolų suderinimo aktą Nr. ( - ), po ko, praleidus mokėjimo terminus, atsakovė ieškovei dalį skolos grąžino (2017 m. liepos 20 d. – 300 Eur, 2017 m. rugpjūčio 1 d. – 300 Eur, 2017 m. rugpjūčio 14 d. – 250 Eur, 2017 m. spalio 9 d. – 300 Eur, 2017 m. gruodžio 22 d. – 250 Eur, 2018 m. vasario 23 d. – 100 Eur) ir liko skolinga ieškovei 800 Eur. Vėliau, pagal atsakovės sudarytą mokėjimo grafiką Nr. ( - ), atsakovė mokėjimo grafike nurodytų skolos dengimo terminų nesilaikė ir atliko ieškovei tik vieną pavedimą, 100 Eur sumai. Atsakovė į ieškovės raginimus nereaguoja ir visos skolos negrąžino, likdama skolinga ieškovei 700 Eur.

4Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė sutinka su sprendimo už akių priėmimu, įstatymo numatytais atvejais. Todėl, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas visiškai

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2017 m. vasario 13 d. sudarė Užsakymo sutartį Nr. ( - ) dėl ekspedijavimo paslaugų suteikimo, kurioje numatyta frachto kaina – 1150 Eur bei 60 dienų apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminas (el. b. l. 8). Už suteiktas paslaugas ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras (2017 m. vasario 6 d. Nr. ( - ), 1 150 Eur sumai; 2017 m. vasario 20 d. Nr. ( - ), 1 150 Eur sumai (el. b. l. 9-10). Atsakovei neatsiskaičius pagal minėtas sąskaitas faktūras, 2017 m. gegužės 31 d. ieškovė su atsakove sudarė skolų suderinimo aktą Nr. ( - ) (el. b. l. 11), po kurio sudarymo, atsakovė ieškovei dalį skolos grąžino (2017 m. liepos 20 d., pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) atliko pavedimą 300 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 1 d., pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 300 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 14 d., pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 250 Eur sumai, 2017 m. spalio 9 d., pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 300 Eur sumai, 2017 m. gruodžio 22 d., pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 250 Eur, 2018 m. vasario 23 d., pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 100 Eur) (el. b. l. 12-17). 2018 m. gegužės 28 d. garantiniu raštu ir jame išdėstytu mokėjimo grafiku atsakovė įsipareigojo nustatytais terminais iki 2019 m. sausio 31 d. grąžinti ieškovei likusią 800 Eur skolą, pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) (el. b. l. 18), tačiau pagal minėtą grafiką atsakovė mokėjimo terminų nesilaikė ir atliko ieškovei tik vieną pavedimą, 2018 m. birželio 6 d., 100 Eur sumai (el. b. l. 19), ir liko skolinga ieškovei 700 Eur skolos.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.

10Nagrinėjamu atveju, ieškovė savo prievolinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sąžiningai – sutartais terminais suteikė atsakovei transporto paslaugas. Atsakovė laiku neatsiskaitydama už jai suteiktas paslaugas savo įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovė neginčijo atliktų paslaugų kokybės, terminų, dalį skolos ieškovei sumokėjo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovės priteistina likusi neapmokėta 700 Eur skola.

11Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų ar sutarčių nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos jos paskaičiuotos 77,60 Eur palūkanos, paskaičiuotos iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. (6 proc. metinė palūkanų norma) (el. b. l. 20) bei 6 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 17 Eur žyminis mokestis (el. b. l. 7) bei 400 Eur už teisines paslaugas (el. b. l. 21-23), t. y. iš viso 417 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, nustatyta minimali 3 Eur suma, todėl valstybei jos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei UAB „Eikas“ (juridinio asmens kodas 300864649) iš atsakovės UAB „Kazand“ (juridinio asmens kodas 302323763) 700 Eur skolą, 77,60 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. rugsėjo 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 417 Eur bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai