Byla 2-479-351/2012
Dėl įstatymu nustatytu termino atnaujinimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, sekretoriaujant Gintei Vingytei, dalyvaujant pareiškėjai V. K., suinteresuoto asmens atstovams A. L. ir R. J., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatui (toliau – Šilutės rajono PK) dėl įstatymu nustatytu termino atnaujinimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji, gimusi 1951-04-04 Lietuvos Respublikoje Klaipėdos mieste nuo gimimo iki šiol gyvena Lietuvos Respublikoje bei atnaujinti terminą paduoti prašymui dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjai yra reikalingas tam, kad gautų ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, t. y. įteisinti savo buvimą Lietuvos Respublikoje.

3Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono PK su pareiškėjos V. K. prašymais dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo sutinka. Šilutės rajono PK atstovė R. J. papildomai paaiškino, kad jeigu teismas patenkins pareiškėjos pareiškimą, jai išduos leidimą gyventi Lietuvoje ir kitus reikalingus dokumentus.

4Pareiškimas tenkintas visiškai.

5Iš byloje medžiagos, pareiškėjos ir suinteresuoto asmens atstovų paaiškinimų nustatyta, kad pareiškėjos V. K. (mergautinė M. M.) gimimo liudijime nurodyti jos gimimo data – 1951 m. balandžio 4 d. ir gimimo vieta – Lietuva, Klaipėda (b. l. 4). Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 1974-01-12 Santuokos sudarymo įrašo Nr. 6 matyti, kad pareiškėja sudarė santuoką su I. K. (b. l. 5).

6Pareiškėja V. K. savo pareiškime teismui nurodo, kad ji gimė ( - ) Lietuvoje, Klaipėdos m. Ji 2010-01-20 kreipėsi į Šilutės rajono PK Migracijos poskyrį dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ir ši institucija ją 2010-01-25 raštu informavo, kad ji turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog ji gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993-07-01 ir šiuo metu gyvena, nustatymo, t. p. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatyme numatyto (iki 2004-12-31) pareiškėjos praleisto termino prašymui dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo pateikimo atnaujinimo. Pareiškėja neturi asmens tapatybės kortelės ar Lietuvos Respublikos paso bei dokumentų, įrodančių Lietuvos Respublikos pilietybę. ( - ) Klaipėdos m. Pasų poskyryje jai buvo išduotas buvusios TSRS piliečio pasas XIV-ok, Nr. ( - ), kurį ji prarado.

7Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 str. 1 d. numatyta, kad užsieniečiams, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993-07-01 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išsaugoma teisė įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje iki 2004-12-31, jeigu duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu duomenys apie tokių užsieniečių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje nėra įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, jie privalo teismo tvarka nustatyti juridinį faktą apie gyvenimą Lietuvos Respublikoje iki nurodyto laikotarpio ir kad šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisme užsienietis privalo įrodyti, kad jis: 1) turi teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikoje ir 2) moka pajamų ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius ar įmokas, ir 3) turi gyvenamąją patalpą Lietuvos Respublikoje.

8Pareiškėja praleido įstatyme nustatytą terminą ir iki 2004-12-31 neįgijo leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 576-578 str.). Pareiškėja paaiškino, kad kreipėsi dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, tačiau iki galo dokumentų susitvarkyti negalėjo. Teismui nėra pagrindo netikėti pareiškėjos paaiškinimais. Jos paaiškinimai patvirtina, kad pareiškėja nuo gimimo 1951-04-04 visą laiką gyveno Lietuvos Respublikoje. Duomenų, paneigiančių šią aplinkybę bylos nagrinėjimo metu nenustatyta. Konstatuotina, kad pareiškėja galėjo būti nesusipažinusi su priimtu minėtu įstatymu, nežinoti apie jame nustatytą terminą teisei įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, todėl pareiškėjos prašymas dėl įstatyme nustatyto termino atnaujinimo tenkintinas, praleistas terminas kreiptis į Šilutės rajono PK Migracijos poskyrį dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pareiškėjai atnaujintinas.

9Pati pareiškėja paaiškino, kad ji nuo gimimo gyveno Lietuvoje, išvykusi niekada nebuvo. Nuo 1959 m. ji lankė Klaipėdos m. 2-ą vidurinę mokyklą, kur baigė 4 klases, po to mokėsi 6-oje vidurinėje mokykloje, kur baigė 8 klases. 1969 m. rugpjūčio mėn. dirbo Klaipėdos m. „Progreso“ gamykloje 1 cecho darbininke. Ten dirbo ir jos tėvai: tėvas - M. M., motina - M. M. bei brolis A. M.. Ji ištekėjo ir pagimdė tris vaikus: ( - ) sūnų A. K., ( - ) dukrą N. K. ir ( - ) sūnų O. K., o 1979 m. išsituokė. Nuo 1981 iki 1982 m. už nusikaltimą atliko bausmę Panevėžio moterų kolonijoje. 1982 m. įsidarbino Klaipėdos m. žuvies pramonės šprotų ceche. Nuo 1983 iki 1985 m. vėl atliko bausmę Panevėžio moterų pataisos namuose. 1987 m. dar kartą buvo nuteista ir iki 1989 m. atliko bausmę. Po to įsidarbino Klaipėdos m. žuvies pramonės šalto rūkymo ceche. 1990-1993 vėl atliko bausmę Panevėžio moterų kolonijoje. 1993 m. gegužės mėn. susipažino su vyru S. B. ir jie išvažiavo į vyro gimtinę Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen. 1994 m. rugsėjo mėn. pradėjo dirbti pas R. A. jo ūkyje Šilutės r. sav., Ž. Naumiesčio sen., Sugintų k. Vasarą uogauja, grybauja ir iš to pragyvena. Teismui nėra pagrindo abejoti pareiškėjos nurodytų aplinkybių tikrumu. Įvertinus byloje esančią medžiagą, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, nenustačius duomenų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, darytina išvada, jog pareiškimas yra pagrįstas, įrodytas, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja V. K. iki 1993-07-01 gyveno ir šiuo metu nepertraukiamai gyvena Lietuvos Respublikoje.

10Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tam, kad pareiškėjas galėtų kreiptis į Šilutės rajono PK Migracijos poskyrį dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 444 str. 1 d., 2 d. 9 p., 448 str., 577 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Atnaujinti pareiškėjai V. K., gim. ( - ), terminą kreiptis į Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Migracijos poskyrį dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja V. K., gim. ( - ), iki 1993-07-01 gyveno ir šiuo metu gyvena Lietuvoje.

15Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas pareiškėjai V. K. tikslu gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai