Byla e2A-510-585/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Tamošiūnienės, Agnės Tikniūtės ir Vytauto Zeliankos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. P., A. K., D. J., V. K., R. Č., S. S., V. K., V. S., D. V., V. S., V. D., V. S., J. S., Z. M., G. M., V. J., R. B., J. S., A. L., V. L., G. L., uždarosios akcinės bendrovės „BHD“, uždarosios akcinės bendrovės „ELSTAVA“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Aideris“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-365-254/2018 pagal ieškovų J. J. (J. J.), D. J., T. S., J. S., G. L., V. K., D. V., V. L., A. L., uždarosios akcinės bendrovės „BHD“, R. B., G. G., uždarosios akcinės bendrovės „Aideris“, V. D., V. S., A. K., R. Č., A. P., A. T., V. K., uždarosios akcinės bendrovės „ELSTAVA“, V. S., V. S., S. G., G. M., S. S., J. S., V. J., V. A., Z. M. ieškinį atsakovėms bankrutavusiai akcinei bendrovei „Ūkio bankas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „DELOITTE LIETUVA“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, byloje – S. B. ir Nautilus Indemnity (Europe) Designated Activity Company, išvadą teikiančios institucijos – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos bankas, dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami konstatuoti, kad atsakovės BAB „Ūkio bankas“ (toliau ir – bankas) ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ savo veiksmais padarė žalą BAB „Ūkio bankas“ akcininkams, kurie nuosavybės teise turėjo BAB „Ūkio bankas“ akcijų 2013 m. vasario 12 d., bei priteisti ieškovams solidariai iš atsakovių atitinkamo dydžio žalos atlyginimą: D. J. – 1 334,74 Eur, T. S. – 37 197,58 Eur, J. S. – 2 417,54 Eur, V. K. – 4 324,50 Eur, V. L. – 9 774,21 Eur, A. L. – 939,30 Eur, UAB „BHD“ – 255,66 Eur, R. B. – 6 780,07 Eur, G. G. – 6 820,34 Eur, UAB „Aideris“ – 52 309,25 Eur, V. D. – 249,24 Eur, V. S. – 4 832 Eur, R. Č. – 5 952 Eur, A. P. – 203,76 Eur, V. K. – 7 712,12 Eur, V. S. – 2 601,12 Eur, S. S. – 3 486,66 Eur, J. S. – 999,66 Eur, V. J. – 830,12 Eur, V. A. – 2 056,14 Eur, Z. M. –1 578,95 Eur, G. M. – 1 424,02 Eur, D. V. – 646,35 Eur, A. K. – 2 418 Eur, A. T. – 7 693,80 Eur, S. G. – 4 650,00 Eur, V. S. – 1 860 Eur, UAB „Elstava“ – 1 395 Eur, G. L. – 467,88 Eur, J. J. – 3 487,87 Eur; priteisti ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad BAB „Ūkio bankas“ buvo Vilniaus reguliuojamos rinkos (biržos) AB NASDAQ OMX BALTIC vertybinių popierių emitentas, kuris buvo listinguojamas šios reguliuojamos rinkos Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše, o BAB „Ūkio bankas“ į viešąją prekybą išleistomis akcijomis buvo viešai prekiaujama šioje reguliuojamoje rinkoje. Vieša prekyba BAB „Ūkio bankas“ akcijomis AB NASDAQ OMX BALTIC reguliuojamoje rinkoje vyko iki 2013 m. vasario 12 d., kuomet Lietuvos bankas BAB „Ūkio bankas“ atžvilgiu pritaikė Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 76 straipsnyje numatytą poveikio priemonę – veiklos apribojimą (moratoriumą). 2013 m. balandžio 18 d. Lietuvos bankas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos BAB „Ūkio bankas“ iškėlimo; teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi iškėlė BAB „Ūkio bankas“ bankroto bylą. Laikotarpiu, kai BAB „Ūkio bankas“ akcijomis buvo viešai prekiaujama AB NASDAQ OMX BALTIC reguliuojamoje rinkoje (iki 2013 m. vasario 12 d.), ieškovai įsigijo BAB „Ūkio bankas“ akcijų ir jas tebeturi iki šios dienos. Po BAB „Ūkio bankas“ pritaikytos poveikio priemonės – veiklos moratoriumo, bei po bankroto bylos BAB „Ūkio bankas“ iškėlimo visų ieškovų valdomos šios bendrovės akcijos tapo bevertės. Remiantis BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus ataskaita, kuri buvo priimta 2014 m. kovo 17 d., BAB „Ūkio bankas“ akcininkams bankroto procese neliks jokio turto.

83.

9Visi ieškovai, priimdami investicinius sprendimus dėl BAB „Ūkio bankas“ akcijų, rėmėsi BAB „Ūkio bankas“ viešai paskelbta periodine ir einamąja informacija, remiantis kuria BAB „Ūkio bankas“ ekonominė finansinė būklė bei veiklos perspektyvos buvo akivaizdžiai geresnės, nei išaiškėjo po to, kai BAB „Ūkio bankas“ buvo pritaikyta poveikio priemonė – moratoriumas. BAB „Ūkio bankas“ viešai atskleista periodinė bei einamoji informacija, kurioje buvo pateikiami klaidingi duomenys apie BAB „Ūkio bankas“ finansinę ekonominę būklę bei veiklos perspektyvas, lėmė ieškovų nuostolius, kadangi ieškovai priėmė investicinius sprendimus remdamiesi būtent minėta, klaidinga, informacija.

104.

11BAB „Ūkio bankas“ metinę informaciją už finansinius metus, kurie pasibaigė 2011 m. gruodžio 31 d., auditavo audito įmonė UAB „DELOITTE LIETUVA“ ir jos auditorius S. B.. Minimos metinės informacijos nepriklausomo auditoriaus išvadoje buvo nurodyta, kad atskiros ir konsoliduotos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Kaip paaiškėjo vėliau, BAB „Ūkio bankas“ ekonominė ir finansinė būklė visiškai neatitiko tos finansinės būklės, kuri buvo nurodyta BAB „Ūkio bankas“ parengtoje ir viešai atskleistoje metinėje informacijoje, kurią auditavo UAB „DELOITTE LIETUVA“. Pažymėtina, kad Audito ir apskaitos tarnyba (toliau ir – AAT), atlikusi UAB „DELOITTE LIETUVA“ ir trečiojo asmens S. B. atlikto BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito tyrimą, nustatė esminius tiek UAB „DELOITTE LIETUVA“, tiek ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ auditoriaus – trečiojo asmens, audito trūkumus, ir priėmė 2014 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. VAA-18 „Dėl drausminių nuobaudų skyrimo“ (toliau ir – Įsakymas), kuriuo tiek UAB „DELOITTE LIETUVA“, tiek trečiajam asmeniui, už reikšmingus atlikto BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito trūkumus buvo paskirtos drausminės nuobaudos. AAT, atlikusi minėtą tyrimą, nustatė, kad auditorius, trečiasis asmuo byloje, neatliko jokių jam kaip užduoties partneriui privalomų, 220–ajame tarptautiniame audito standarte „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ reglamentuotų audito procedūrų (išskyrus auditoriaus išvados pasirašymą). Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad auditorius S. B. nesilaikė Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų sąžiningumo ir reikiamo atidumo principų, nes 2012 m. kovo 7 d. UAB „DELOITTE LIETUVA“ vardu pateikė auditoriaus išvadą apie BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. atskiras ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas, neatlikęs šių finansinių ataskaitų audito, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos audito įstatymas, profesiniai standartai ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-80-438/2018 (toliau ir – LVAT nutartis) S. B. ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo, kuriuo trečiojo asmens skundas dėl AAT Įsakymo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, buvo atmestas, atmetė. Ieškovų vertinimu, prejudiciniai faktai dėl UAB „DELOITTE LIETUVA“ ir trečiojo asmens S. B. neteisėtų veiksmų, lėmusių neteisingos audito išvados pateikimą, nustatyti minėtais įsiteisėjusiais sprendimais. UAB „DELOITTE LIETUVA“ tenka visa atsakomybė už jo auditoriaus padarytus neteisėtus veiksmus, atliekant BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinių ataskaitų auditą. Pažymėtina, kad BAB „Ūkio bankas“ savo procesiniu elgesiu pripažįsta finansinių ataskaitų ir audito išvados neteisingumą, nes Kauno apygardos teisme yra pareiškusi ieškinį UAB „DELOITTE LIETUVA“.

125.

13Ieškovų teigimu, BAB „Ūkio bankas“ finansinėse ataskaitose buvo nurodytas turtas, kurio realiai nebuvo, turtas buvo pervertinamas, prievolės nebuvo tinkamai užtikrintos, buvo kredituojami susiję asmenys. Lietuvos bankas BAB „Ūkio bankas“ buvo uždraudęs skolinti su pagrindiniais banko akcininkais susijusiems asmenims, teikti paramą, BAB „Ūkio bankas“ buvo nustatytas didesnis individualus kapitalo pakankamumo normatyvo dydis (10 proc.); įvertinus 2011 m. inspektavimo metu surinktus duomenis, pritaikytos papildomos priemonės. Siekiant sumažinti su pagrindiniais akcininkais susijusią riziką, BAB „Ūkio bankas“ buvo nurodyta užtikrinti, kad jos kontroliuojamos įmonės artimiausiais metais gerokai sumažintų paskolų (pozicijų), suteiktų su pagrindiniais banko akcininkais susijusioms įmonėms, sumą. BAB „Ūkio bankas“ taip pat buvo įpareigotas Lietuvos bankui nuolat teikti informaciją apie savo veiklą.

146.

152012 m. pabaigoje buvo pradėtas tikslinis BAB „Ūkio bankas“ inspektavimas, jis baigtas 2013 m. vasario mėnesį. Inspektavimo metu nustatyta, kad BAB „Ūkio bankas“ turimo turto vertė yra mažesnė, nei deklaruojama. Nustatyta, kad didžiausią dalį netinkamai BAB „Ūkio bankas“ finansinėse ataskaitose nurodomo turto sudaro su pagrindiniu banko akcininku susijusios paskolos. Galimą BAB „Ūkio bankas“ turto vertės sumažėjimą ir grėsmę, kad BAB „Ūkio bankas“ yra nemoki, patvirtino ir nepriklausoma audito įmonė UAB „KPMG Baltics“ (Lietuvos banko 2013 m. finansinio stabilumo apžvalga). Nors, BAB „Ūkio bankas“ vertinimu, jos turtas 2013 m. sausio 1 d. buvo vertas 3,9 mlrd. Lt, Lietuvos banko inspektavimo komisijos ir nepriklausomos audito kompanijos UAB „KPMG Baltics“ duomenimis, banko turto reali vertė buvo bent ketvirtadaliu mažesnė. Pagal duomenis apie BAB „Ūkio bankas“ 2013 m. gegužės 2 d. turėtą turtą ir įsipareigojimus (neaudituoto BAB „Ūkio bankas“ balanso pagrindu), BAB „Ūkio bankas“ turtas sudarė 310 482 000 Lt, įsipareigojimai – 157 5112 000 Lt, o sukauptas pelnas (nuostoliai) sudarė neigiamą – 171 963 600 Lt, sumą. Tuo tarpu pagal viešai skelbtas BAB „Ūkio bankas“ finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., visuomenei, o taip pat ir ieškovams, buvo pateikiami duomenys, kad BAB „Ūkio bankas“ finansinė padėtis yra stabili; taip pat buvo pateiktas 2012 m. kovo 7 d. rašytinis atsakingų asmenų patvirtinimas, kad pateiktos BAB „Ūkio bankas“ metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos atitinka tikrovę ir teisingai atspindi BAB „Ūkio bankas“ bei konsoliduotojų įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, o konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, banko ir konsoliduotųjų įmonių grupės būklė, kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

167.

17Taigi, BAB „Ūkio bankas“ parengė ir paskelbė apgaulingas ir netikslias finansines ataskaitas. Pagal BAB „Ūkio bankas“ NASDAQ OMX BALTIC reguliuojamai rinkai pateiktus duomenis, BAB „Ūkio bankas“ finansiniai rodikliai, apimantys pelną / nuostolius, turtą bei kitus rodiklius, neatitiko tikrosios banko finansinės padėties. Viešai skelbtos BAB „Ūkio bankas“ finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., buvo klaidingos ir netikslios, visiškai neatitiko BAB „Ūkio bankas“ finansinės būklės.

188.

19Ieškovai nurodė, kad reiškia reikalavimą atsakovams tik dėl tiesioginių patirtų nuostolių atlyginimo, kurie pasireiškė ieškovų turto netekimu. Ieškovai patirtų nuostolių dydį apskaičiavo pagal kiekvieno iš jų valdytų BAB „Ūkio bankas“ akcijų kiekį, padauginus iš BAB „Ūkio bankas“ akcijų kainos, buvusios paskutinę prekybos sesiją, kai BAB „Ūkio bankas“ akcijomis dar buvo prekiaujama AB NASDAQ OMX BALTIC reguliuojamoje rinkoje, t. y. 2013 m. vasario 12 d.. Būtent minėtą dieną priežiūros institucija (Lietuvos bankas) BAB „Ūkio bankas“ atžvilgiu pritaikė poveikio priemonę – moratoriumą, o minima diena buvo paskutinė, kai BAB „Ūkio bankas“ akcijomis dar buvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. Vienos BAB „Ūkio bankas“ akcijos kaina šią dieną reguliuojamoje rinkoje buvo 0,093 Eur. Aplinkybė, kad ieškovai 2008 m. yra gavę dividendus už 2007 m., yra normali grąža akcininkui, be to, šis faktas buvo dar iki atsakovų neteisėtų veiksmų atlikimo.

209.

21Ieškovai pažymėjo, kad jų nuostoliai pasireiškė tuo, jog dėl klaidingų ir / arba melagingų BAB „Ūkio bankas“ finansinių ataskaitų, o taip pat dėl netinkamai UAB „DELOITTE LIETUVA“ atlikto BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinių ataskaitų audito, ieškovams, kaip investuotojams į BAB „Ūkio bankas“ tuo metu viešai prekiautas akcijas, buvo suformuota nuomonė apie iš esmės kitokią BAB „Ūkio bankas“ finansinę būklę bei šios bendrovės veiklos perspektyvas. Ieškovai, remdamiesi klaidinga ir / arba melaginga informacija, priėmė klaidingus, nepagrįstus investicinius sprendimus, t. y. sprendimus įsigyti BAB „Ūkio bankas“ akcijų arba sprendimus jų neparduoti. Žinodami tikrąją BAB „Ūkio bankas“ finansinę būklę bei veiklos perspektyvas, ieškovai nebūtų priėmę, arba būtų priėmę priešingus investicinius sprendimus, ir būtų išvengę nuostolių.

2210.

23Atsakovių kaltė preziumuojama, todėl pareiga įrodyti, kad dėl BAB „Ūkio bankas“ ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ neteisėtų veiksmų ir kaip jų pasekmės atsiradusių ieškovų nuostolių nėra atsakovių kaltės, tenka pačioms atsakovėms. Ieškovų vertinimu, BAB „Ūkio bankas“ neteisėti veiksmai buvo akivaizdžiai padaryti tyčine kaltės forma – BAB „Ūkio bankas“ tyčia klastojo savo finansines ataskaitas, siekdama investuotojams, banko indėlininkams, taip pat visai visuomenei sudaryti geresnį įspūdį apie banko ekonominę finansinę būklę bei veiklos perspektyvas. UAB „DELOITTE LIETUVA“ neteisėti veiksmai taip pat pasireiškė tyčia, t. y. tyčia atliekant BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinių ataskaitų auditą taip ir tokiu būdu, kad nebūtų atskleisti BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinių ataskaitų trūkumai bei klaidinga ir / arba melaginga BAB „Ūkio bankas“ ekonominė ir finansinė padėtis; arba dėl didelio profesinio nerūpestingumo – atliekant BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinių ataskaitų auditą taip ir tokiu būdu, kad nebuvo pasiekti audito tikslai, nebuvo pastebėti šių finansinių ataskaitų trūkumai, dėl ko buvo priimta nepagrįsta ir neteisėta UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvada, kad BAB „Ūkio bankas“ finansinės ataskaitos yra parengtos tinkamai ir jos tinkamai atspindi BAB „Ūkio bankas“ ekonominę, finansinę būklę bei veiklos perspektyvas.

2411.

25Ieškovai nurodė, kad BAB „Ūkio bankas“ ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ solidarios atsakomybės pagrindas atsiranda dėl to, kad abi atsakoves sieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu, kadangi dėl BAB „Ūkio bankas“ ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ veiksmų ieškovai buvo suklaidinti dėl BAB „Ūkio bankas“ ekonominės finansinės būklės bei veiklos perspektyvų. BAB „Ūkio bankas“ ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ sieja bendri neteisėti veiksmai, pasireiškę tuo, kad tiek dėl BAB „Ūkio bankas“, tiek dėl UAB „DELOITTE LIETUVA“ neteisėtų veiksmų buvo viešai paskelbtos klaidingos ir / arba melagingos BAB „Ūkio bankas“ finansinės ataskaitos, kurios suklaidino ieškovus dėl BAB „Ūkio bankas“ finansinės padėties.

2612.

27Atsakovė BAB „Ūkio bankas“ ieškovų ieškinį prašė atmesti. Pažymėjo, kad ieškovai neįrodė banko finansinių atskaitomybės dokumentų už 2011 m. sukelto suklaidinimo fakto. Investuotojai turi pakankamai finansinių žinių ir patirties, kad įvertintų su emitento finansine veikla ir jo vertybiniais popieriais susijusias rizikas, būtent dėl to jų investuotos lėšos nėra draudimo objektas. Jiems keliami aukštesni reikalavimai, įrodinėjant priežastinį ryšį tarp emitento tariamai neteisėtų veiksmų ir neva suklydimo įtakoje priimtų investicinių sprendimų ir dėl to kilusios žalos. Ieškovai minėto priežastinio ryšio neįrodo. Ieškinyje nenurodyta, nei kada, nei ar apskritai ieškovai susipažino su banko finansinės atskaitomybės dokumentais; kokie investiciniai sprendimai dėl neteisėtų banko veiksmų buvo atlikti, nes akcijas investuotojai įsigijo skirtingu laiku. Ieškovai savo patirtos žalos niekaip nesieja su jų valios trūkumais, neva buvusiais priimant atitinkamus investicinius sprendimus. Įrodinėjant ieškovų suklydimo faktą esminis yra valios trūkumo, priimant investicinius sprendimus, konstatavimas, kurio ieškovai neįrodinėja.

2813.

29Atsakovės teigimu, jau nuo 2009 m. pradžios buvo viešai pateikiama informacija, leidusi abejoti BAB „Ūkio bankas“ veiklos perspektyvomis. Inspektavimo metu buvo nustatomi veiklos trūkumai, susiję su banko kapitalo baze, rizikingų aktyvų augimu, kapitalo ir specialiaisiais atidėjimais, banko atliekamais kreditavimo veiksmais, o nuo 2010 m. pabaigos buvo viešai nurodoma, kad bankas nevykdė Lietuvos banko nurodymų bei trūkumų nepašalino. Taigi, ieškovų pozicija, kad jų investicinius sprendimus nulėmė banko finansinės atskaitomybės dokumentai, neįtikima. Vis tik, konstatavus aplinkybę, kad BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės dokumentuose pateikiama informacija negalėjo nulemti ieškovų sprendimų, priežastinis ryšys galėtų būtų įrodinėjamas tik dėl UAB „DELOITTE LIETUVA“ neteisėtų veiksmų, atliekant banko auditą. UAB „DELOITTE LIETUVA“ auditoriai pažeidė savo profesines pareigas, o tai sąlygojo netinkamų pagal aplinkybes audito išvadų pateikimą.

3014.

31BAB „Ūkio bankas“ veiklos sustabdymas ir bankroto bylos iškėlimas yra teisėtas veiksmas, investuotojai turėjo būti susipažinę su banko veikla susijusiomis rizikomis. Ieškovai, kaip investuotojai į BAB „Ūkio bankas“ akcijas, prisiėmė riziką ir bankui negali reikšti su tuo susijusių reikalavimų. Ieškovai ieškinyje nenurodo, ar banko akcijos pirktos pirminėje, ar antrinėje rinkoje. Banko išleidžiamuose prospektuose buvo išskirtos su banko akcijų įsigijimu susijusios rizikos, su kuriomis ieškovai turėjo susipažinti.

3215.

33BAB „Ūkio bankas“ prašė taikyti ieškinio senatį. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovai ieškinyje nurodo, jog apie savo teisių pažeidimą sužinojo tuomet, kai bankui buvo paskelbtas moratoriumas (2013 m. vasario 12 d.), tuo tarpu ieškinys pareikštas 2016 m. balandžio 5 d., t. y. praėjus daugiau nei 3 metams.

3416.

35Atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ su ieškovų ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovai vengia savo faktinės ir teisinės pozicijos aiškumo, nenurodo, kada ir kur susipažino su 2012 m. kovo 7 d. audito išvada, kur ji buvo viešai paskelbta. Ieškovai, nurodydami banko neteisėtus veiksmus, nenurodo, ką dėl kiekvieno neteisėto banko veiksmo turėjo atlikti audito įmonė, kokias konkrečias pareigas ji pažeidė. Pažymėtina, kad įrodinėti nereikia tik šalių pripažintų faktų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 182 straipsnio 5 dalis) – nei viena šalis su ja susijusių faktų nepripažino ir jie nėra įrodyti. UAB „DELOITTE LIETUVA“ neturėjo galimybių susipažinti su Lietuvos banko inspektavimo ataskaitomis. Inspektavimo ataskaita gaunama atliekant finansų rinkos priežiūrą, kurią vykdo Lietuvos bankas. Informacija inspektavimo ataskaitose sudaro banko paslaptį. Atliekant auditą, rengiami du skirtingi dokumentai – auditoriaus išvada ir audito ataskaita. Minėtų dokumentų turinys ir paskelbimo tvarka yra skirtinga – viešai skelbiama tik audito išvada, o ataskaita pateikiama bankui ir Lietuvos bankui. Be to, dalis banko trūkumų nurodoma tik ataskaitoje, kuri yra neviešas dokumentas. Finansinės ataskaitos ir audito išvada nėra vieninteliai dokumentai, atspindintys banko būklę, o teisės aktai nustato visapusišką banko investuotojų informavimo sistemą. Ieškovai nenurodo, kokia būtent investuotojų informavimo grandis nesuveikė ir sutrukdė jiems visapusiškai įvertinti aplinkybes, turinčias reikšmės priimant galutinį sprendimą investuoti. Audito išvada negarantuoja, kad bankas nebankrutuos. Ji daroma gavus banko informaciją ir dokumentus. Todėl jos teisingumas yra tiesiogiai susijęs su paties audituojamo subjekto auditoriui suteikta informacija. Audito įmonė negali duoti privalomų nurodymų audituojamai įmonei, juos gali duoti tik Lietuvos bankas, kuris gali sudaryti sutartis su audito įmonėmis dėl banko patikrinimo, reikalauti pakeisti audito įmonę ir kt. Būtent ši institucija turi atitinkamas kontrolės funkcijas ir saugo visos rinkos interesus. Lietuvos bankas savo išvadose pažymėjo, jog BAB „Ūkio bankas“ kaip emitentas turėjo pareigą investuotojams atskleisti ne tik periodinę, bet ir einamąją, informaciją apie savo būklę (atsakinga emitento vadovybė). Pažymėtina, kad ieškovai net nekonkretizuoja, ką konkrečiai atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ turėjo pastebėti ir nustatyti.

3617.

37Ieškovai neįrodė ne tik žalos fakto, bet ir jos dydžio. Ieškovai nevertina, kokią vertę turėtų jų BAB „Ūkio bankas“ akcijos, jeigu gauta informacija būtų buvusi teisinga, kad banko būklė yra labai bloga. Ieškovai taip pat neįrodė ir priežastinio ryšio kiekvieno ieškovo atžvilgiu. UAB „DELOITTE LIETUVA“ nėra atsakinga už BAB „Ūkio bankas“ bankrotą; ieškovai nepateikė įrodymų, kad jų sprendimai priimti vadovaujantis būtent audito išvada už 2011 m. finansinius metus, todėl turi būti analizuojamas ieškovų elgesys tik nuo tada, kai jie sužinojo apie minėtą išvadą iki 2013 m. vasario 12 d. moratoriumo paskelbimo. Tačiau tik beveik pusė ieškovų investavo į akcijas dar iki 2012 m. kovo 7 d. Pažymėtina, kad dar iki moratoriumo viešojoje erdvėje buvo dvejonių dėl BAB „Ūkio bankas“ stabilumo, BAB „Ūkio bankas“ nevykdė Lietuvos banko privalomų nurodymų, vertybinių popierių biržoje BAB „Ūkio bankas“ vertinimas nuo 2007 m. vidurio iki 2011 m. pabaigos smuko 80 proc., o prekyba akcijomis net 22 kartus. Nėra aišku, kodėl minėti duomenys, kurie buvo vieši ir prieinami daugiau negu penkerius metus, ieškovams buvo nepakankami dėl BAB „Ūkio bankas“ veiklos rizikingumo ir finansinės ateities.

3818.

39UAB „DELOITTE LIETUVA“ vertinimu, pagrindas solidariai atsakomybei neegzistuoja – ieškovai neįrodė solidarios atsakomybės sąlygų, o solidarioji atsakomybė nėra preziumuojama.

4019.

41Atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ ieškovų reikalavimams taip pat prašė taikyti ieškinio senatį.

4220.

43Trečiasis asmuo S. B. su ieškovų ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad visi tariamai neteisėti jo veiksmai grindžiami vien tik AAT Įsakymu. Trečiojo asmens S. B. vertinimu, ieškovai nagrinėjamu atveju nepagrindė nei vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Byloje nėra pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys, kad BAB „Ūkio bankas“ finansinė būklė 2011 m. gruodžio 31 d. buvo neteisingai atspindėta BAB „Ūkio bankas“ finansinėse ataskaitose. Ieškovai, klaidindami teismą, lygina skirtingus laikotarpius – BAB „Ūkio bankas“ finansinę būklę 2011 m. gruodžio 31 d., ir BAB „Ūkio bankas“ finansinę būklę moratoriumo dieną (2013 m. vasario 12 d.). Toks lyginimas yra iš esmės ydingas, kadangi BAB „Ūkio bankas“ finansinė būklė lyginama skirtingais laikotarpiais. Byloje nėra pateikti įrodymai apie tai, kokia buvo tikroji BAB „Ūkio bankas“ finansinė būklė 2013 m. vasario 12 d. ir kiek ji skyrėsi nuo BAB „Ūkio bankas“ finansinės būklės 2011 m. gruodžio 31 d. Ieškovų teiginiai dėl S. B. pasirašytos išvados tariamo neteisingumo taip pat yra klaidingi ir nepagrįsti jokiais įrodymais – jokia institucija ar teismas nėra konstatavę jo išvados neteisingumo ar pripažinę ją negaliojančia. Nenustačius, kad S. B. išvada neteisinga, tolesnis trečiojo asmens S. B. tariamai neteisėtų veiksmų nagrinėjimas šioje byloje laikytinas beprasmiu. Ieškovai nenurodo, kokius konkrečius veiksmus S. B. turėjo atlikti, bet neatliko; kokią riziką turėjo įvertinti, bet to nepadarė; kurios BAB „Ūkio bankas“ pateiktos informacijos S. B. netikrino, į kokią audito metu aptiktą apgaulę S. B. nereagavo, ar kuriuos konkrečius klausimus svarstydamas nesilaikė profesinio skepticizmo. Įsakymas nėra tinkamas ir pakankamas įrodymas trečiojo asmens tariamai neteisėtiems veiksmams šioje byloje pagrįsti.

4421.

45Administracinėje byloje, kurioje sprendžiamas S. B. drausminės atsakomybės klausimas, nėra ginčo, kad auditas buvo atliktas kitų audito komandos narių. Administracinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas tik dėl S. B., kaip užduoties partnerio, įsitraukimo atliekant auditą ir tinkamo S. B. atliktų veiksmų dokumentavimo. Ieškovams neįrodžius neteisėtų trečiojo asmens S. B. veiksmų, ieškinys UAB „DELOITTE LIETUVA“ atžvilgiu turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

4622.

47Trečiasis asmuo nurodė, kad, net jei būtų konstatuotas trečiojo asmens S. B. atliktas deliktas, sukėlęs ieškovams žalos, ieškinys turėtų būti atmestas dėl praleisto ieškinio senaties termino.

48II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4923.

50Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 1 d. sprendimu ieškovų ieškinį atmetė; priteisė iš kiekvieno ieškovo atsakovei BAB „Ūkio bankas“ po 524,17 Eur bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei UAB „DELOITTE LIETUVA“ – po 430,60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5124.

52Teismas, visų pirma, pažymėjo, kad, nors ieškovai yra smulkieji akcininkai, įstatymai jiems silpnosios šalies statuso nesuteikia. Teismas nurodė, kad ieškovai, įsigydami investicijų vertybinius popierius – BAB „Ūkio bankas“ akcijas, turėjo žinoti ne tik su tuo susijusias teises ir pareigas, bet ir rizikas. Visi ieškovai turėjo žinoti ir suprasti, kad jų priimami investiciniai sprendimai, susiję su banko akcijomis, yra labai rizikingi. Su galimomis BAB „Ūkio bankas“ rizikomis ieškovai galėjo susipažinti perskaitę 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ akcijų prospektą, tačiau nei vienas bylos nagrinėjime dalyvavęs ieškovas nepaminėjo, kad šį prospektą būtų perskaitęs. Pagrindinės su BAB „Ūkio bankas“ veikla susijusios rizikos yra išskiriamos ir BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės dokumentuose, įskaitant ir finansinės atskaitomybės dokumentus už 2011 m., su kuriais, pagal ieškinį ir ieškovų atstovo paaiškinimus, yra susipažinę absoliučiai visi ieškovai. Teismas vertino, kad akcininkai, įsigiję BAB „Ūkio bankas“ akcijų, kartu prisiėmė ir BAB „Ūkio bankas“ rizikas, tarp jų ir nemokumo riziką.

5325.

54Teismas pažymėjo, kad kai kurie ieškovai akcijas pirko gerokai anksčiau, nei buvo viešai paskelbti ginčo dokumentai, ir daugiau investicinių sprendimų nepriėmė net kelerius metus (pvz., ieškovai S. S., T. S., S. G.). Kai kurie ieškovai akcijas įsigijo po ginčo dokumentų paskelbimo praėjus daug laiko, t. y. jau tada, kai viešoje erdvėje buvo pasirodžiusi informacija apie masinį BAB „Ūkio bankas“ akcijų išpardavimą, taip pat prieš pat BAB „Ūkio bankas“ paskelbiant jo veiklos apribojimą (moratoriumą).

5526.

56Spręsdamas dėl 22 ieškovų reikalavimų, kurie akcijas įsigijo iki ginčo audito išvados ir finansinių ataskaitų už 2011 m. paskelbimo, teismas pažymėjo, kad savo procesines teises byloje minėti ieškovai įgyvendino per atstovą, o ieškinyje nebuvo nurodytos aplinkybės, lėmusios kiekvieno jų individualaus investicinio sprendimo priėmimo aplinkybes. Ieškovai, kurie nedalyvavo bylą nagrinėjant teisme, ieškinyje nenurodė, kada, kokiu būdu jie priėmė investicinius sprendimus, kada susipažino su juos suklaidinusia informacija, o kai kurių ieškovų ieškinyje nurodyti investiciniai sprendimai net nebuvo priimti (pvz., ieškovas Z. M., paskutinį investicinį sprendimą priėmęs 2011 m. lapkričio 23 d., ieškinyje nurodė, kad atsakovių finansinės ataskaitos ir audito išvados suklaidintas priėmė sprendimą ne tik laikyti akcijas, bet ir jas pirkti, tačiau byloje nėra duomenų, kad jis pirko akcijas po minėtų dokumentų paskelbimo; analogiškas aplinkybes ieškinyje nurodė ir V. A., V. J., G. M., J. S., G. M., kurie akcijas įsigijo dar iki audito išvados paskelbimo). Ieškovas V. S. ieškinyje nenurodė, kada priėmė investicinį sprendimą įsigyti akcijas, o pagal byloje esančius duomenis nustačius, kad paskutinį kartą akcijas minėtas ieškovas įsigijo 2013 m. kovo 19 d., jo ieškinyje nurodomas dėl atsakovų neteisėtų veiksmų priimtas investicinis sprendimas – įsigyti akcijas, nebuvo priimtas, nes audito išvada viešai buvo paskelbta 2012 m. kovo 30 d.. Tokia pati išvada dėl investicinių sprendimų (įsigyti akcijų) priėmimo darytina ir vertinat ieškovų UAB „Elstava“, A. T., A. P. ieškinio faktinio pagrindo aplinkybes.

5727.

58Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2016 m. gegužės 9 d. pareiškime dėl pareikšto ieškinio tikslinimo ieškovų atstovas pažymėjo, jog kiekvienas į bylą atvykęs ieškovas, davęs priesaiką, nurodys, ar, priimdamas ieškinyje aprašytus investicinius sprendimus, vadovavosi BAB „Ūkio bankas“ parengta ir viešai paskelbta bei UAB „DELOITTE LIETUVA“ audituota finansine atskaitomybe. Minėtą pareiškimą ieškovų atstovas padarė vykdydamas Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį dėl ieškinio trūkumų šalinimo, kuria ieškovams buvo pasiūlyta ieškinyje nurodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su investicinių sprendimų priėmimo aplinkybėmis. Minėti 22 ieškovai pasirinko dalyvauti bylos nagrinėjime per atstovą bei tuo pačiu prisiėmė procesinę riziką, susijusią su pareiga įrodinėti ieškinį visomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y. ir šalių paaiškinimais.

5928.

60Teismas pažymėjo, kad pagal byloje surinktus įrodymus neturi pagrindo daryti labiau tikėtinos išvados, kad 22 ieškovai, kurie nedalyvavo bylą nagrinėjant teisme ir nepateikė paaiškinimų dėl savo individualių investicinių sprendimų, kuriuos jie įvardija kaip klaidingus, priėmimo aplinkybių, būtų susipažinę su BAB „Ūkio bankas“ finansinėmis ataskaitomis ir audito išvada už 2011 m. finansinius metus, vertinę jos duomenis ir būtent šių dokumentų pagrindu priėmę investicinius sprendimus. Teismas nurodė negalintis pritarti ieškovų atstovo argumentams, kad visi ieškovai, investuodami į akcijas, vertino visą emitento informaciją, tiek einamąją, tiek periodinę, ir nesvarbu, ar ją sužinojo perskaitę būtent audituotą finansinę atskaitomybę, dėl kurios yra ginčas.

6129.

62Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra kitų įrodymų, patvirtinančių faktą, jog 22 ieškovai, kurie nedalyvavo bylos nagrinėjime teisme, investicinius sprendimus priėmė būtent išnagrinėję ir įvertinę viešai paskelbtą informaciją apie BAB „Ūkio bankas“ finansinę būklę ir jos veiklos perspektyvas bei audito išvadą už 2011 m. finansinius metus, sprendė, kad ieškovų nurodomas suklydimas dėl investicinių sprendimų priėmimo negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės. Teismas darė labiau tikėtiną išvadą, kad minėti ieškovai investicinius sprendimus priėmė ne dėl atsakovių viešai paskelbtos informacijos, net jeigu būtų įrodyta, kad ji neteisinga, bet dėl didelio savo neatsargumo. Teismas sprendė, kad minėti 22 ieškovai (nedalyvavę bylos nagrinėjime teisme) neįrodė atsakovių neteisėto veikimo – jų suklaidinimo fakto ir tuo pačiu priežastinio ryšio, nes jų nuostoliai, jeigu tokie ir atsirado, atsirado ne dėl atsakovių neteisėtų veiksmų, o ieškovams patiems prisiėmus riziką.

6330.

64Teismas pažymėjo, kad 8 ieškovų pateikti paaiškinimai, yra iš esmės vienintelė įrodinėjimo priemonė, kuria byloje buvo įrodinėjamos ieškovų individualios aplinkybės dėl investicinių sprendimų priėmimo.

6531.

66Apibendrindamas faktinius duomenis dėl ieškovų, kurie savo investicinių sprendimų priėmimo motyvus paaiškino teisme, teismas darė labiau tikėtiną išvadą, kad šie, paaiškinimus pateikę, aštuoni BAB „Ūkio bankas“ akcininkai galėjo perskaityti viešai paskelbtą ginčo informaciją, tačiau nei vienas jų nenurodė, kad susipažino su visu paskelbtu 140 puslapių dokumentų rinkiniu apie BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinius metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d.. Teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta, jog ieškovai investicinius sprendimus priėmė ne iš karto, o gerokai po audito išvados paskelbimo. Ieškovai neturėjo specialių žinių, jų investavimo patirtis buvo nedidelė, tai patvirtina padarytų investicinių sprendimų skaičius. Teismo vertinimu, net ir sutikus su teiginiais, kad viešai paskelbta informacija buvo neteisinga, konstatuoti, kad būtent ji lėmė ieškovų investicinius sprendimus, duomenų nepakanka. Byloje nėra duomenų taip pat apie tai, kad BAB „Ūkio bankas“ viešai paskelbta informacija buvo kuo nors patrauklesnė už kitų emitentų, todėl jos pagrindu ieškovai priėmė savo investicinius sprendimus. Didžioji ieškovų dauguma pirko tik BAB „Ūkio bankas“ akcijas ir nenurodė, kad paskelbtus duomenis lygino su kitų emitentų paskelbta vieša informacija, todėl, teismo vertinimu, konstatuoti, kad ieškovai savo blogai vertinamus investicinius sprendimus priėmė tik dėl atsakovių parengtos ir paskelbtos informacijos, nėra pagrindo. Ieškovai, kurie BAB „Ūkio bankas“ akcijas pirko jau po ginčo informacijos paskelbimo, be kita ko, turėjo įvertinti ir aplinkybes, kurios nerodė BAB „Ūkio bankas“ veiklos gerėjimo – jų nevertindami, ieškovai akcijų pirkimu prisiėmė riziką dėl savo investicijų.

6732.

68Išnagrinėjęs bylos medžiagą, teismas, spręsdamas dėl audito išvados ir BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų neteisingumo (atsakovų neteisėto veikimo), darė išvadą, kad byloje nėra pakankamai duomenų padaryti teisingą ir objektyvią išvadą, jog bankas, rengdamas finansines ataskaitas, netiksliai ir nekvalifikuotai įvertino turtą, neatliko privalomų turto vertės patikslinimų ir nurašymų, nesudarė privalomų ir būtinų kapitalų, ar neteisingai atliko kitus savo veiklos veiksmus, kurių neteisingumo nepastebėjo auditoriai, todėl tiek BAB „Ūkio bankas“ ataskaitos, tiek ir audito išvada yra neteisingos. Ieškovai minėtų aplinkybių nagrinėjamoje byloje neįrodė ir savo argumentų tinkamai nepagrindė.

6933.

70Teismo vertinimu, ieškovai žalos dydį skaičiavo taip, tarsi jie visi 2013 m. vasario 12 d. būtų ketinę priimti investicinį sprendimą parduoti akcijas, bet dėl atsakovių neteisėtų veiksmų to padaryti negalėjo. Teismas pažymėjo, kad kai kurie ieškovai investicinių sprendimų parduoti akcijas nepriiminėjo keletą metų iki ginčo informacijos paskelbimo, kiti tokių sprendimų priėmimą siejo su šeiminėmis aplinkybėmis (parduodavo, kai reikėjo pinigų) ir kt. Kadangi ieškovai yra BAB „Ūkio bankas“ akcininkai, o BAB „Ūkio bankas“ bankroto procesas nėra pasibaigęs, ieškovai yra investicijų vertybinių popierių savininkai, atsakyti, ar jų akcijos bevertės, bus galima tik pasibaigus BAB „Ūkio bankas“ bankroto procedūroms. Teismo vertinimu, nesavalaikis ieškinio pareiškimas yra viena aplinkybių, galėjusių lemti išvadą dėl žalos dydžio neįrodymo.

7134.

72Teismas pažymėjo, kad, ieškovams neįrodžius nei suklaidinimo fakto, nei ataskaitų neteisingumo, nei žalos dydžio, nėra pagrindo konstatuoti priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, buvimo. Ieškovai patirtą žalą iš esmės sieja su BAB „Ūkio bankas“ bankrotu, banko valdymo organų sprendimais, tačiau minėtų aplinkybių susieti priežastiniu ryšiu su ginčo informacija už 2011 m. finansinius metus, teismo manymu, nėra pakankamo pagrindo. Ieškovams neįrodžius atsakovių neteisėtų veiksmų, teismas jų veiksmuose kaltės nekonstatavo.

7335.

74Spręsdamas dėl ieškinio senaties termino praleidimo, teismas pažymėjo, kad AAT 2014 m. liepos 31 d. Įsakyme nurodytos aplinkybės buvo pakankamos ieškovams spręsti apie jų teisių pažeidimą. Ieškovai ieškinį pareiškė 2016 m. balandžio 5 d., todėl ieškinio senaties termino nėra praleidę.

75III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7636.

77Ieškovai A. P., A. K., D. J., V. K., R. Č., S. S., V. K., V. S., D. V., V. S., V. D., V. S., J. S., Z. M., G. M., V. J., R. B., J. S., A. L., V. L., G. L., UAB „BHD“, UAB „ELSTAVA“ ir UAB „Aideris“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti; išspręsti klausimą iš esmės – ieškovų A. P., A. K., D. J., UAB „BHD“, V. K., R. Č., S. S., V. K., V. S., UAB „ELSTAVA“, D. V., V. S., V. D., V. S., J. S., Z. M., G. M., V. J., R. B., UAB „Aideris“, J. S., V. L., A. L. ir G. L. ieškinio reikalavimus tenkinti visa apimtimi; priteisti iš atsakovių paminėtų ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7836.1. Ieškovai byloje neįrodinėjo, kad jų teisės buvo pažeistos dėl to, kad, neva, jiems buvo neatskleista (netinkamai atskleista) rizika, susijusi su investicijomis į BAB „Ūkio bankas“ akcijas – visi ieškovai žinojo ir suprato, kad investicijos į BAB „Ūkio bankas“ akcijas yra rizikingos. Nėra suprantama, kodėl teismas, kaip vieną iš ieškinio atmetimo pagrindų, nurodė tai, kad ieškovai privalėjo suprasti, jog investicijos į BAB „Ūkio bankas“ akcijas yra labai rizikingos.

7936.2. Priešingai teismo išvadoms, finansinės ataskaitos yra pagrindinis ir iš esmės vienintelis dokumentas, kuriuo remiantis konkretus investuotojas gali įvertinti konkretaus emitento veiklos rezultatus, jo veiklos ir ekonominę būklę, veiklos perspektyvas. Visi kiti informacijos šaltiniai tokie, kaip emitento pranešimai apie esminius įvykius, rinkos dalyvių komentarai, emitento vadovų pasisakymai žiniasklaidoje ir kt., yra arba fragmentiški, arba išvestiniai iš finansinių ataskaitų. Ieškovai ne tik buvo susipažinę su ginčo finansine ataskaita, bet ir mokėjo ja naudotis – ginčo finansinę ataskaitą ieškovai buvo detaliai išanalizavę. Kai kurie ieškovai (pvz., ieškovas A. K.), apklausti teismo posėdžio metu, netgi nurodė, kokius matematinius skaičiavimus buvo atlikę su ginčo finansinės ataskaitos duomenimis. Ieškovai, teikdami paaiškinimus, sąžiningai nurodė visas esmines aplinkybes, nulėmusias jų investicinius sprendimus, tokias, kaip priežiūros tarnybos atstovų komentarai ir kt., tačiau esminė aplinkybė, nulėmusi ieškovų investicinius sprendimus, buvo būtent ginčo finansinė ataskaita ir joje pateikti duomenys. BAB „Ūkio bankas“ savo finansinėse ataskaitose nurodžius teisingus duomenis, patvirtinančius BAB „Ūkio bankas“ nemokumą, nei vienas ieškovas banko akcijų nebūtų pirkęs.

8036.3. Teismo konstatavimas, kad, net jei ginčo finansinė ataskaita buvo klaidinga (melaginga), tai negalėjo suklaidinti ieškovų, kadangi jie, priiminėdami investicinius sprendimus, rėmėsi ne, arba ne tik, ginčo finansine ataskaita, prieštarauja ESTT praktikai, kurioje nurodyta, kad, konstatavus bendrovės emitentės pareigos pateikti investuotojui tikslią ir teisingą informaciją pažeidimą, investuotojas įgyja teisę susigrąžinti už akcijas sumokėtą pinigų sumą.

8136.4. Ieškovų argumentas, kad BAB „Ūkio bankas“ byloje yra pripažinęs savo ginčo finansinės ataskaitos neteisingumą (klaidingumą), laikytinas pagrįstu – BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jau nuo 2008 m. visos BAB „Ūkio bankas“ rengtos finansinės ataskaitos buvo su reikšmingais trūkumais, dirbtinai gerinant BAB „Ūkio bankas“ turtinę būklę bei paskolų portfelio kokybę; triplike BAB „Ūkio bankas“ neneigė dublike išdėstytų argumentų apie atitinkamų faktų pripažinimą; teismo posėdžio metu, atsakydama į teisėjos klausimą, BAB „Ūkio bankas“ nurodė, kad yra žinoma, jog finansinės ataskaitos nebuvo teisingos; BAB „Ūkio bankas“ kitoje byloje pareiškė analogiškomis aplinkybėmis pagrįstą ieškinį UAB „DELOITTE LIETUVA“ ir kitoms įmonėms.

8236.5. Įrodymai byloje, gauti iš skirtingų šaltinių (du iš BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus, vienas – iš BAB „Ūkio bankas“ atstovo, ir vienas – iš priežiūros institucijos – Lietuvos banko), patvirtina aplinkybę, kad ginčo finansinėje ataskaitoje BAB „Ūkio bankas“ turtas buvo apskaitomas neteisingai, buvo reikšmingai iškraipyta ir dirbtinai pagerinta BAB „Ūkio bankas“ turtinė padėtis bei paskolų portfelio kokybė. Byloje nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad tikroji BAB „Ūkio bankas“ turtinė būklė būtų atitikusi būklę, nurodytą ginčo finansinėje ataskaitoje.

8336.6. Ieškinio pagrįstumui patvirtinti ieškovams šioje byloje pakanka įrodyti, kad BAB „Ūkio bankas“ reali turtinė padėtis buvo iš esmės blogesnė nei ta, kuri buvo atspindėta BAB „Ūkio bankas“ finansinėje atskaitomybėje, o ieškovai, žinodami tikrąją BAB „Ūkio bankas“ padėtį, atitinkamų investicinių sprendimų būtų nepriėmę. Teismas, nurodęs, kad ieškovai turėjo prašyti byloje skirti ekspertizę, kuri būtų nustačiusi tikrąją BAB „Ūkio bankas“ turtinę padėtį tuo metu, kai buvo rengiamos ginčo finansinės ataskaitos, kai net atsakovių atstovai bylos nagrinėjimo metu buvo nurodę, kad tokia ekspertizė brangiai kainuotų, bei, kai dalis duomenų jau nėra išlikę arba nėra galimybės jų gauti, ieškovams nustatė iš esmės neįmanomą įrodinėjimo pareigą.

8436.7. UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvados dėl ginčo finansinės ataskaitos nepagrįstumą patvirtina AAT Įsakymas, kuris yra oficialus įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią. Šis įrodymas patvirtina, kad tiek UAB „DELOITTE LIETUVA“, tiek ir jos įgaliotas auditorius – trečiasis asmuo S. B., iš esmės neatliko jokių audito veiksmų, todėl pateikė neteisingą auditoriaus išvadą dėl ginčo finansinės ataskaitos, bei LVAT nutartis, kurioje nustatyti prejudiciniai nagrinėjamai bylai faktai, kurių nereikia įrodinėti. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepagrįstai nusprendė, kad aplinkybės, jog BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinė ataskaita buvo neteisinga (melaginga), o UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvada dėl BAB „Ūkio bankas“ ginčo finansinės ataskaitos – nepagrįsta, yra neįrodytos.

8536.8. Nors teismas konstatavo, kad ieškovams ieškinio senaties terminas būtų suėjęs 2017 m. liepos 31 d., tuo pačiu nurodė, kad ieškovai su ieškiniu į teismą kreipėsi per anksti.

8636.9. Byloje egzistuoja pagrindas konstatuoti bent netiesioginį priežastinį ryšį.

8737.

88Atsakovė BAB „Ūkio bankas“ atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti; priteisti iš apeliantų atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

8937.1. Apeliantai neįrodė, kad, priimdami investicinius sprendimus, apskritai rėmėsi BAB „Ūkio bankas“ finansine ataskaita ir audito išvada už 2011 m. bei kad minėti dokumentai lėmė atitinkamus jų sprendimus – ši aplinkybė yra esminė, vertinant ieškinio pagrįstumą. Apeliaciniame skunde nurodoma ESTT praktika yra neaktuali nagrinėjamai bylai.

9037.2. Teismas pagrįstai konstatavo, jog 8 ieškovų atžvilgiu byloje nebuvo pakankamai duomenų pripažinimui, jog jų investiciniai sprendimai buvo pagrįsti būtent 2011 m. banko finansine atskaitomybe bei UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvada – investicinius sprendimus nulėmė kitos, ieškovų atžvilgiu egzistavusios, individualios aplinkybės.

9137.3. BAB „Ūkio bankas“ byloje neteigė, kad 2011 m. finansinė ataskaita buvo teisinga bei atitinkanti faktinę to meto BAB „Ūkio bankas“ situaciją. BAB „Ūkio bankas“, nebūdama ieškove, šioje byloje finansinės ataskaitos neteisingumo neįrodinėjo. Pažymėtina, kad, nenustačius, jog ieškovai savo investicinius sprendimus priėmė vadovaudamiesi būtent BAB „Ūkio bankas“ finansine ataskaita bei UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvada už 2011 m., aplinkybė, ar pastarieji dokumentai buvo klaidingi (melagingi, nepagristi), byloje neturi teisinės reikšmės. Ieškovams neanalizavus dokumentų ir jais nesirėmus, teismas neturėjo pareigos pasisakyti dėl tokių dokumentų turinio teisingumo, kadangi jie ieškovams nebuvo esminiai. Teismas nekonstatavo, kad BAB „Ūkio bankas“ finansinė ataskaita už 2011 m. yra teisinga, o tik nustatė, kad ieškovai neįrodė finansinės ataskaitos klaidingumo savo reiškiamų reikalavimų kontekste.

9238.

93Atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti; priteisti atsakovės UAB „DELOITTE LIETUVA“ naudai iš apeliantų jos turėtas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

9438.1. BAB „Ūkio bankas“ atstovas teismo posėdžio metu kategoriškai neigė, kad procesiniuose dokumentuose pripažino BAB „Ūkio bankas“ ar nurodė UAB „DELOITTE LIETUVA“ neteisėtus veiksmus, ar kad pripažino ieškinį, ar įrodinėjo audito išvados bei finansinės ataskaitos neteisingumą. Minėtą aplinkybę apeliaciniame skunde pripažįsta ir patys ieškovai. Be to, nepagrįsta ir neprotinga įstatymą aiškinti taip, kad aplinkybių pripažinimu CPK 187 straipsnio prasme galima laikyti procesiniuose dokumentuose šalies išdėstytos pozicijos interpretaciją, net ir tuo atveju, jei ta šalis vėliau aiškiai ir oficialiai paaiškina, kad nesiekė atitinkamų aplinkybių pripažinti. Aplinkybė, kad BAB „Ūkio bankas“ yra inicijavusi kitas bylas, kuriose siekia prisiteisti žalos atlyginimą iš kitų asmenų, įrodinėdama jų pareigų pažeidimus, negali būti laikoma finansinės ataskaitos neteisingumo pripažinimu ir tai patvirtinančiu įrodymu. BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus 2014 m. kovo 17 d. ataskaita taip pat nepatvirtina finansinės ataskaitos neteisingumo, nes minėtame dokumente nėra jokių su finansine ataskaita susijusių duomenų. BAB „Ūkio bankas“ byloje neatsisakė pateikti informacijos apie tai, kokia buvo tikroji jos finansinė padėtis, o tik nurodė, kad atsakymui apie tam tikrų banko turto kategorijų atspindėjimą finansinėje ataskaitoje pateikti reikėtų atlikti ekspertizę byloje.

9538.2. Be finansinės ataskaitos neteisingumo, ieškovai byloje turėjo įrodyti, kad audito bendrovė netinkamai atliko savo pareigas ir tai lėmė neteisingos audito išvados sudarymą. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad audito komandos darbas buvo nekokybiškas, kad auditą atlikusi komanda buvo nepakankamai kvalifikuota, ar kad audito išvada buvo melaginga. LVAT nutartyje, priešingai nei teigia ieškovai, nėra konstatuota, kad audito išvada buvo pateikta neatlikus audito, bet yra aiškiai atribota drausminė auditoriaus atsakomybė nuo visos audito išvados pagrįstumo ir / ar teisingumo vertinimo.

9638.3. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių ieškovų suklaidinimo faktą. Neįrodžius, kad ieškovai buvo suklaidinti ginčo finansinės ataskaitos ar audito išvados, negali būti jokio ryšio tarp UAB „DELOITTE LIETUVA“ atlikto audito ir ieškovų priimtų investicinių sprendimų. Teismas detaliai ir visapusiškai įvertino bylos duomenis apie kiekvieno iš ieškovų turimų akcijų kiekį, jų įsigijimo, pardavimo ar sprendimo neparduoti aplinkybes, analizavo kiekvieno iš ieškovų asmenines savybes ir kitus susijusius klausimus. Daugelis paaiškinimus byloje davusių ieškovų nurodė, kad žema kaina, siekis rizikuojant uždirbti, o ne ginčo dokumentai, buvo veiksnys, paskatinęs įsigyti akcijas. Nei vienas ieškovas įtikinamai nepagrindė, kad, net jei buvo matę ginčo dokumentus, juos suprato ir būtent šiuose dokumentuose esančios informacijos paskatinti priėmė investicinius sprendimus. Ieškovai skundu nepaneigė teismo išvados, kad priežastis, nulėmusi galimai jų patirtus nuostolius, buvo jų pačių prisiimta rizika, kurią jie turėjo tinkamai įvertinti prieš nuspręsdami investuoti į BAB „Ūkio bankas“ akcijas.

9738.4. Ieškovų apeliaciniame skunde cituojamose ESTT bylose nėra analizuojami su Lietuvos teise susiję klausimai ir nėra aiškinamas Europos Sąjungos teisinių instrumentų, kurie galėtų būti taikomi šioje byloje, turinys.

9838.5. Pagal ieškovų apeliaciniame skunde nurodomą kasacinio teismo praktiką netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai atsirasti, ar jai padidėti. Šiuo atveju UAB „DELOITTE LIETUVA“ apskritai neatliko jokių neteisėtų veiksmų, galėjusių sąlygoti žalos ieškovams atsiradimą.

9938.6. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovai tinkamai nepagrindė nei patirtos žalos fakto, nei jos dydžio apskaičiavimo. Ieškovai neįrodė, kad jie apskritai yra patyrę kokią nors žalą. Teismas pagrįstai sprendė, kad aplinkybės, ar ieškovai yra patyrę kokią nors žalą, apskritai galėtų paaiškėti tik pabaigus BAB „Ūkio bankas“ bankroto procedūras. Ieškinyje tariama žala buvo skaičiuojama vienodai, nepriklausomai nuo to, už kokią kainą konkretus ieškovas akcijas įsigijo (nenurodant, už kokią kainą akcijos buvo įsigytos); skaičiuojant tariamą žalą neišskirti ieškovai, įsigiję akcijas iki ir po audito išvados paskelbimo; atliekant skaičiavimus nebuvo atsižvelgta, kiek kurie ieškovai uždirbo iš įsigytų akcijų (kiek gavo dividendų, kiek akcijų pardavė iki moratoriumo ir kiek iš to uždirbo). Apeliaciniame skunde ieškovai dėl minėtų aplinkybių nepasisakė. Ieškovai taip pat niekaip nepaaiškino, kokią vertę būtų turėjusios jų įsigytos BAB „Ūkio bankas“ akcijos, jei UAB „DELOITTE LIETUVA“ ir / ar BAB „Ūkio bankas“ būtų paskelbę ieškovų nurodomą tariamą „teisingą“ informaciją. Ieškovai taip pat nepagrindė, kad kiti rinkos dalyviai po tokios informacijos apskritai būtų pirkę jų turimas akcijas.

10038.7. Kadangi UAB „DELOITTE LIETUVA“ veiksmuose nėra ne tik neteisėtumo, bet ir jokio bendrumo su kitų asmenų veiksmais, solidari atsakovės atsakomybė kartu su kitais asmenimis yra negalima.

10139.

102Trečiasis asmuo S. B. atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti; priteisti iš apeliantų trečiojo asmens naudai jo turėtas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

10339.1. Teismas pagrįstai nustatė, kad įrodinėjimo pareiga nagrinėjamoje byloje tenka ieškovams. Ieškovai nepateikė jokių reikšmingų argumentų, nenurodė jokių pirmosios instancijos teismo teisės aiškinimo ar taikymo, įrodymų vertinimo klaidų.

10439.2. Byloje nėra nei vieno įrodymo, pagrindžiančio 2011 m. finansinės ataskaitos klaidingumą, t. y. BAB „Ūkio bankas“ veiksmų neteisėtumą. BAB „Ūkio bankas“ pozicija byloje patvirtina, kad BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės ataskaitos klaidingumo nepripažįsta. Net jeigu BAB „Ūkio bankas“ pateiktų savo veiksmų ar teigtų pripažinimą, toks pripažinimas UAB „DELOITTE LIETUVA“ atžvilgiu negalėtų būti laikomas neįrodinėtina aplinkybe.

10539.3. Lietuvos bankas aiškiai nurodė, kad 2013 m. finansinio stabilumo apžvalgoje pateikiami duomenys ne apie 2011 m. buvusią BAB „Ūkio bankas“ finansinę situaciją, o būtent apie 2013 m. vasario 12 d. BAB „Ūkio bankas“ turtinę situaciją.

10639.4. Ieškovai nurodė tik abstraktų teiginį, kad, jų vertinimu, 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ finansinė atskaitomybė yra neteisinga, o UAB „DELOITTE LIETUVA“ auditas apskritai nebuvo atliktas. AAT Įsakyme nebuvo pasisakyta dėl banko finansinės ataskaitos ir audito išvados už 2011 metus (ne)teisingumo; tuo tarpu LVAT nutartyje teismas aiškiai išskyrė, kad audito išvados teisingumas ir pagrįstumas nebuvo bylos nagrinėjimo objektas.

10739.5. Neteisėtiems veiksmams įrodyti nepakanka vien aplinkybės, kad bendrovė, kurią auditavo auditorius, vėliau bankrutavo. Auditoriaus atsakomybei nustatyti turėtų būti konstatuoti konkretūs pažeidimai.

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10840.

109Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šioje byloje nenustatė pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas, taip pat absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl byla nagrinėjama pagal apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodytus teisinius bei faktinius argumentus.

11041.

111Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo teismas netenkino bankrutavusios bendrovės (BAB „Ūkio bankas“) akcininkų bendrovei bei jos finansinės atskaitomybės dokumentų auditą atlikusiai įmonei pareikšto ieškinio dėl žalos, patirtos suformavus klaidingą (melagingą) nuomonę apie bendrovės finansinę būklę, jos veiklos perspektyvas, dėl kurios jie priėmė nepagrįstus investicinius sprendimus – įsigyti BAB „Ūkio bankas“ akcijų arba jų (akcijų) neparduoti, atlyginimo. Byloje ieškovai (BAB „Ūkio bankas“ akcininkai) atsakovų neteisėtus veiksmus siejo ir savo prašomus priteisti nuostolius kildino iš audituoto 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2011 m. – jo klaidingumo (melagingumo), taip pat iš 2012 m. BAB „Ūkio bankas“ audito išvados už 2011 finansinius metus, parengtos UAB „DELOITTE LIETUVA“, nepagrįstumo. Bylai reikšmingos faktinės aplinkybės

11242.

1132012 m. BAB „Ūkio bankas“ viešai paskelbė 140 puslapių dokumentų rinkinį apie BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinius metus.

11443.

1152012 m. kovo 30 d. viešai paskelbta UAB „DELOITTE LIETUVA“ auditoriaus S. B. 2012 m. kovo 7 d. BAB „Ūkio bankas“ audito išvada už 2011 finansinius metus. Minėtoje išvadoje pažymėta, kad atskiros ir konsoliduotos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus.

11644.

117Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi iškėlė BAB „Ūkio bankas“ bankroto bylą.

11845.

119Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2014 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. VAA-18 „Dėl drausminių nuobaudų skyrimo“ nurodė, kad BAB „Ūkio bankas“ auditas atliktas netinkamai (nustatyti audito trūkumai).

12046.

121Ieškinį nagrinėjamoje byloje pareiškė trisdešimt BAB „Ūkio bankas“ akcininkų, kuriuos bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime suskirstė į dvi grupes: dvidešimt du akcininkus (ieškovus), atitinkamus investicinius sprendimus priėmusius iki 2012 m. kovo 30 d. – iki BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės ir audito išvados už 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ finansinius metus paskelbimo, ir bylos nagrinėjime dalyvavusius tik per atstovą – nepateikusius paaiškinimų bylos nagrinėjimo metu apie tai, kas nulėmė atitinkamus jų investicinius sprendimus, susijusius su BAB „Ūkio bankas“ akcijomis (t. y. V. K., UAB „ELSTAVA“, V. S., V. S., S. G., G. M., S. S., J. S., V. J., V. A., J. J., D. J., T. S., J. S., G. L., A. L., V. L., Z. M., A. P., A. T., V. D., UAB „BHD“); aštuonis akcininkus (ieškovus), atitinkamus investicinius sprendimus priėmusius po 2012 m. kovo 30 d. bei bylos nagrinėjimo metu pateikusius paaiškinimus apie tai, kas nulėmė atitinkamus jų investicinius sprendimus, susijusius su BAB „Ūkio bankas“ akcijomis (t. y. R. Č., A. K., V. S., UAB „Aideris“, G. G., R. B., D. V., V. K.). Ieškovų apeliaciniu skundu minėtas ieškovų suskirstymas (sugrupavimas) ir atitinkamos, su tuo susijusios teismo išvados, nėra ginčijamos. Šeši ieškovai – S. G., V. A., J. J., T. S., A. T. ir G. G., apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo nepateikė.

12247.

123Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškovų ieškinio netenkino konstatavęs, kad byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių tiek BAB „Ūkio bankas“ finansinės ataskaitos už 2011 m., tiek ir UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvados duomenų neteisingumą, taip pat nenustatęs, kad ieškovai atitinkamus investicinius sprendimus priėmė suklaidinti atsakovių. Teismo vertinimu, ieškovai byloje neįrodė nei suklaidinimo fakto, nei ataskaitų neteisingumo, nei žalos dydžio. Ieškovų apeliaciniu skundu pastarosios pirmosios instancijos teismo išvados ginčijamos. Teisėjų kolegija, toliau nutartyje vertindama atitinkamų pirmosios instancijos teismo išvadų (ne)pagrįstumą, aptars bei įvertins apeliacinio skundo argumentus, kuriais jos (atitinkamos teismo išvados) yra ginčijamos. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų

12448.

125Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

12649.

127Neteisėti veiksmai yra būtina ir pirminė civilinės atsakomybės sąlyga. Neteisėtumas bendriausia prasme suprantamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei. Juo laikomas ne tik konkrečios įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Civilinės atsakomybės teisiniame santykyje kiekvieno asmens elgesys vertinamas atitikties nurodytiems standartams aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016).

12850.

129Pagal CK 6.247 straipsnyje pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsirado tiesiogiai, ir netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadaryta žalos, tačiau sudarytos sąlygos žalai atsirasti ar jai padidėti. Netiesioginis priežastinis ryšys yra tada, kai asmens veiksmai (veikimas, neveikimas) nėra vienintelė žalos atsiradimo priežastis, jie tik prisideda prie sąlygų šiai žalai kilti sudarymo, t. y. kartu su kitomis neigiamų padarinių atsiradimo priežastimis pakankamu laipsniu lemia šių padarinių atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014).

13051.

131Ieškovai apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad šiuo atveju teismas turėjo pagrindą konstatuoti bent jau netiesioginio priežastinio ryšio buvimą, tačiau šio savo teiginio (argumento) niekaip nepagrindžia, nedetalizuoja (CPK 178 straipsnis), todėl teisėjų kolegiją pastarąjį apeliacinio skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą jo išsamiau nevertindama.

13252.

133Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal kasacinio teismo išaiškinimus įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisė ir pareiga. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 straipsnio 2 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014). Iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovai privalėjo įrodyti neteisėtus atsakovių veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Toliau nutartyje, sprendžiant dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo išvadų teisėtumo bei pagrįstumo, nurodyti motyvai patvirtina, kad civilinės atsakomybės sąlygų ieškovai šioje byloje neįrodė. Dėl BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės bei UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvados reikšmės atitinkamų ieškovų investicinių sprendimų priėmimui

13453.

135Ieškovai šioje byloje įrodinėjo, kad jų prašomi priteisti nuostoliai atsirado neteisingos (melaginos) finansinės ataskaitos (audito išvados) pagrindu priėmus atitinkamus investicinius sprendimus. Taigi, nurodydami tokį ieškinio pagrindą, ieškovai byloje, be kitų aplinkybių, turėjo įrodyti, kad atitinkami jų investiciniai sprendimai buvo nulemti būtent minėtuose dokumentuose nurodytų konkrečių duomenų.

13654.

137Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pažymėjo, kad, net ir sutikus su ieškovais, jog viešai paskelbta informacija (2011 m. finansinė atskaitomybė bei audito išvada) buvo neteisinga, byloje nepakanka duomenų konstatuoti, kad būtent ji lėmė ieškovų investicinius sprendimus. Ieškovų apeliaciniu skundu pastaroji teismo išvada ginčijama.

13855.

139Minėta, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime ieškovus (BAB „Ūkio bankas“ akcininkus) suskirstė į dvi grupes. Atsižvelgęs į tai, teismas atskirai vertino, kokią įtaką kiekvienos iš minėtų ieškovių grupių atitinkamų investicinių sprendimų priėmimui galėjo turėti BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės bei UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvados duomenys.

14056.

141Teisėjų kolegija, visų pirma, vertina kaip pagrįstas pirmosios instancijos teismo išvadas, susijusias su dvidešimt dvejais ieškovais (BAB „Ūkio bankas“ akcininkais), atitinkamus investicinius sprendimus priėmusiais iki 2012 m. kovo 30 d. – iki BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės ir audito išvados už 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ finansinius metus paskelbimo, ir bylos nagrinėjime dalyvavusiais tik per atstovą – nepateikusiais paaiškinimų apie tai, kas nulėmė atitinkamus jų investicinius sprendimus, susijusius su BAB „Ūkio bankas“ akcijomis. Pažymėtina, kad atitinkamų investicinių sprendimų priėmimo niekaip negalėjo lemti vėliau priimtų dokumentų duomenys. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime taip pat pagrįstai akcentavo, kad minėti ieškovai, teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose nenurodę jų atitinkamus investicinius sprendimus nulėmusių priežasčių, nepasinaudojo savo teise tokias priežastis nurodyti ir teismo posėdžio metu, pateikiant paaiškinimus dėl jų investicinių sprendimų, valios juos priimti susiformavimo. Aptartosios, teisėjų kolegijos pripažintos pagrįstomis, pirmosios instancijos teismo išvados nėra paneigtos ir ieškovų apeliaciniu skundu, kuriame dėstomi bendro pobūdžio teiginiai apie aptariamų dokumentų įtaką visų ieškovų investicinių sprendimų priėmimui, nenurodant (nepaaiškinant), kaip minėti dokumentai galėjo lemti ankstesnius, nei patys dokumentai, sprendimus.

14257.

143Teisėjų kolegija nepritaria taip pat ir ieškovų apeliacinio skundo argumentui, kad finansinės ataskaitos yra pagrindinis ir iš esmės vienintelis dokumentas, kuriuo investuotojas gali įvertinti konkretaus emitento veiklos rezultatus, jo veiklos ir ekonominę padėtį, veiklos perspektyvas.

14458.

145Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės BAB „Ūkio bankas“ bylos nagrinėjimo metu išdėstyta pozicija, kad tam, jog potencialūs investuotojai galėtų susipažinti su emitento finansine padėtimi, egzistuojančiomis ir prisiimamomis rizikomis, būtent jiems yra rengiami akcijų emisijų prospektai. Pagrįstai tikima, kad, priimdami investicinius sprendimus, investuotojai turi pakankamai finansinių žinių ir patirties, kad įvertintų su emitento veikla ir jo vertybiniais popieriais susijusias rizikas.

14659.

147Pažymėtina, kad BAB „Ūkio bankas“ nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., yra pakankamai didelės ir žymiai didesnės apimties nei akcijų pasirašymo sutartis, parengti vartojant specifinius terminus, todėl, byloje nesant kitų įrodymų, ieškovų teiginiai, kad, prieš priimdami atitinkamus investicinius sprendimus, jie išsamiai susipažino su minėtais dokumentais, vertintini kaip nepakankamai įtikinami. Kita vertus, jeigu ieškovai buvo tokie atidūs bei rūpestingi, kad, prieš priimdami atitinkamus investicinius sprendimus, išsamiai susipažino su tokios apimties, specifiniais terminais parengta BAB „Ūkio bankas“ nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu ir finansine ataskaita už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., neįtikima, kad jiems nebuvo žinoma viešai (2009 – 2010 m., 2012 m. viduryje) paskelbta informacija apie BAB „Ūkio bankas“ veiklą (jos trūkumus (nustatytų trūkumų nepašalinimą), rizikos ribojimus), banko veiklos nuostolingumą.

14860.

149Bylos duomenimis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 16 d. pažyma buvo patvirtinusi ir BAB „Ūkio bankas“ paprastųjų vardinių akcijų prospektą. Minėtame akcijų emisijos prospekte nuosekliai ir detaliai atskleistos investavimo sąlygos ir tvarka, rizikos veiksniai. Investicinė veikla yra itin specifinė, didelių rizikų lydima verslo sritis. Aptariamame prospekte pažymėta, kad emitento siūlomus vertybinius popierius turėtų įsigyti tik tie investuotojai, kurie turi pakankamai finansinių žinių ir patirties, kad sugebėtų tinkamai įvertinti su emitento veikla ir jo vertybiniais popieriais susijusias rizikas; taip pat pažymėta, kad potencialūs investuotojai, prieš priimdami sprendimą investuoti į emitento vertybinius popierius, turėtų susipažinti su visu prospektu, įskaitant ir dokumentus teikiamus nuorodos būdu – emitento audituotos finansinės atskaitomybės. Teisėjų kolegijos vertinimu, neįtikima, kad ieškovai, priimdami atitinkamus investicinius sprendimus, išsamiai susipažino tik su didelės apimties BAB „Ūkio bankas“ finansine atskaitomybe – vienu prospekto priedu, ją detaliai išanalizavo, tačiau su pačiu prospektu, jame pateikiama informacija, kuri šioje byloje neginčijama, nesusipažino ir jis atitinkamiems jų sprendimams įtakos neturėjo.

15061.

151Manymą, kad ieškovai atitinkamų investicinių sprendimų priėmimo metu galėjo būti apskritai nesusipažinę su BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansine atskaitomybe, sustiprina tai, kad nei kartu su ieškiniu, nei su dubliku BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta.

15262.

153Teisėjų kolegija pritaria BAB „Ūkio bankas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentui, kad iš esmės aštuonių ieškovų duoti paaiškinimai teismo posėdžių metu buvo vienintelė įrodinėjimo priemonė byloje, kuria buvo įrodinėjamos ieškovų individualios aplinkybės dėl investicinių sprendimų priėmimo. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime aptarė kiekvieno ieškovo paaiškinimus dėl individualių aplinkybių, nulėmusių jų investicinius sprendimus, bei juos įvertinęs, nurodė, kad labiau tikėtina, jog šie ieškovai (akcininkai) galėjo perskaityti viešai paskelbtą ginčo informaciją, tačiau nei vienas jų nenurodė, kad susipažino su viešai paskelbtu 140 puslapių dokumentų rinkiniu apie BAB „Ūkio bankas“ 2011 metus. Apeliacinio skundo argumentais minėta teismo išvada nėra paneigta. Apeliacinį skundą pateikę ieškovai, ginčydami aptariamą teismo išvadą, iš esmės apeliuoja tik į tai, kad teismas sprendime nurodė ne visą, o tik dalį, ieškovų paaiškinimų, tačiau iš esmės net neįvardija, kokių esminių ieškovų paaiškinimų pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neaptarė. Apeliaciniame skunde tik nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nebuvo paminėta aplinkybė, jog teismo posėdžio metu ieškovai nesudėtingai rasdavo konkrečius, atsakovių ir trečiojo asmens atstovų prašomus nurodyti, BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės rodiklius; taip pat aplinkybė, kad teismo posėdžio metu ieškovas A. K. nurodė net matematinius skaičiavimus, kuriuos jis buvo atlikęs su ginčo finansinės ataskaitos duomenimis. Teisėjų kolegijos vertinimu, nei viena iš minėtų apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių niekaip neįrodo to, kad ieškovai buvo išsamiai susipažinę su BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės rodikliais jau tuo metu, kai buvo priimami atitinkami jų investiciniai sprendimai, ar, juo labiau, aplinkybės, kad pastarieji finansinės atskaitomybės rodikliai nulėmė atitinkamus jų investicinius sprendimus.

15463.

155Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinį skundą pateikę ieškovai apeliaciniame skunde iš esmės pripažįsta, kad, priimdami investicinius sprendimus, jie rėmėsi ne tik BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, pažymėdami, kad jie buvo susipažinę, įvertinę taip pat ir kitą aktualią investicinių sprendimų priėmimui informaciją.

15664.

157Paminėtina, be kita ko, ir tai, kad į teismą ieškovai kreipėsi ne iš karto, tik nustačius atsakovės BAB „Ūkio bankas“ mokumo problemas, o praėjus beveik trejiems metams po atsakovės mokumo problemų nustatymo (bankroto bylos jai iškėlimo). Teisėjų kolegijos vertinimu, jeigu, kaip teigia ieškovai, informacija BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose turėjo lemiamą reikšmę atitinkamų jų investicinių sprendimų priėmimui, ieškovai, vos tik iškėlus atsakovei BAB „Ūkio bankas“ bankroto bylą, galėjo įtarti dar 2011 m. finansinės atskaitomybės sudarymo metu buvus tam tikras, su atsakovės veikla susijusias, aplinkybes. Tačiau, kaip teisingai skundžiamame sprendime konstatavo pirmosios instancijos teismas, manytina, jog BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyta informacija, nepriklausomai nuo jos teisingumo ir pagrįstumo, neturėjo lemiamos reikšmės ieškovų valios dėl atitinkamų investicinių sprendimų priėmimo formavimuisi. Tokia išvada apeliacinio skundo argumentais nepaneigiama. Dėl BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės duomenų (ne)teisingumo

15865.

159Ieškovų apeliaciniame skunde itin akcentuojama, kad BAB „Ūkio bankas“ teiktame atsiliepime į ieškinį pripažino aplinkybę, kad jau nuo 2008 m. visos BAB „Ūkio bankas“ rengtos finansinės ataskaitos buvo su reikšmingais trūkumais ar iškraipymais, tokiu būdu dirbtinai gerinant BAB „Ūkio bankas“ turtinę padėtį bei paskolų portfelio kokybę.

16066.

161Teisėjų kolegija su paminėtu apeliacinio skundo argumentu nesutinka, kadangi BAB „Ūkio bankas“ atsiliepimo į ieškovų ieškinį 57 punkte tik nurodyta, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratorei atlikus BAB „Ūkio bankas“ sudarytų sandorių vertinimą buvo nustatytos reikšmingos aplinkybės, indikavusios sunkią BAB „Ūkio bankas“ finansinę situaciją jau nuo 2008 metų.

16267.

163BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į ieškinį taip pat pažymėta, kad UAB „DELOITTE LIETUVA“ auditoriai, atlikdami BAB „Ūkio bankas“ finansinių atskaitomybių auditą, nuo pat 2007 m. pažeidė jiems keliamas profesines pareigas; minėtas pažeidimas, kuris tęsėsi nuo pat 2007 metų, sąlygojo tai, kad UAB „DELOITTE LIETUVA“ nepastebėjo BAB „Ūkio bankas“ finansinių atskaitomybių netikslumų bei pateikė netinkamas pagal aplinkybes audito išvadas. Tačiau tai taip pat nesudaro pagrindo spręsti, kad BAB „Ūkio bankas“ pripažino jos rengtų finansinių ataskaitų, ypač ataskaitos už 2011 m., duomenų neteisingumą. Šiuo atveju, iš paminėtų atsakovės paaiškinimų nebent būtų galima spręsti apie UAB „DELOITTE LIETUVA“ rengtų audito išvadų netinkamumą, bet ne apie BAB „Ūkio bankas“ finansinės ataskaitos duomenų neteisingumą. BAB „Ūkio bankas“ finansinės ataskaitos duomenų neteisingumas nepripažintas ir apeliantų nurodomuose atsiliepimo į ieškinį 54.1 – 54.2 ir 57.1. – 57.2 punktuose, kuriuose tik pažymėta, kad su BAB „Ūkio bankas“ susijusių asmenų finansavimu bei pastarųjų paskolų vertinimu – visais auditavimo metais BAB „Ūkio bankas“ veikla išliko orientuota į BAB „Ūkio bankas“ akcininko kontroliuojamų arba su BAB „Ūkio bankas“ akcininkais susijusių subjektų finansavimą ir, nepaisant to, kad iš šių sandorių realaus pinigų srauto nebuvo, iš jų buvo apskaitomas tariamas BAB „Ūkio bankas“ pelnas; su BAB „Ūkio bankas“ įkeisto ir į BAB „Ūkio bankas“ balansą už negrąžintas paskolas perimto turto vertinimu bei atidėjinių blogoms paskoloms formavimu – nebuvo tinkamai apskaitomas BAB „Ūkio bankas“ turtas ir už suteiktas paskolas įkeisto turto vertės sumažėjimas, taip išvengta privalomų specialiųjų atidėjinių formavimo, jau nuo 2008 m. egzistavo reikšmingos vertės BAB „Ūkio bankas“ sudarytos sutartys, kurios buvo nuolat keičiamos atidedant kredito / kredito linijos / lizingo ar jų esminių sumų mokėjimo terminus, atidedant palūkanų mokėjimo terminus ir / ar perdėliojant mokėjimo grafikus, nors skolininkai nevykdė ar nevisiškai vykdė įsipareigojimus BAB „Ūkio bankas“; jau nuo 2008 m. egzistavo reikšmingos vertės BAB „Ūkio bankas“ sudarytų sandorių, kurie buvo nepakankamai užtikrinti.

16468.

165Apeliantų nurodoma aplinkybė apie kitoje civilinėje byloje BAB „Ūkio bankas“ pareikštą, analogiškomis aplinkybėmis grindžiamą, ieškinį UAB „DELOITTE LIETUVA“ BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės ataskaitos duomenų neteisingumo taip pat neįrodo (Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis minėta byla baigta teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį).

16669.

167Kitas įrodymas, kuris, apeliantų vertinimu, įrodo BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės ataskaitos duomenų neteisingumą, yra Lietuvos banko viešai paskelbta 2013 m. finansinio stabilumo apžvalga. Teisėjų kolegija neturi pagrindo pritarti tokiai apeliantų pozicijai – ji paneigiama Lietuvos banko į bylą pateiktu 2016 m. lapkričio 9 d. raštu. Minėtame rašte Lietuvos bankas paaiškino, kad audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ 2013 m. vasario 22 d. parengtoje BAB „Ūkio bankas“ turto preliminaraus vertinimo ataskaitoje, taip pat ir Lietuvos banko 2013 m. finansinio stabilumo apžvalgos 45 puslapyje buvo nurodyti duomenys apie 2013 m. vasario 12 d. buvusį BAB „Ūkio bankas“ turtą. Lietuvos bankas pažymėjo, kad minėtais dokumentais nebuvo siekta įvertinti (nurodyti) ir nebuvo vertintas (nurodytas) BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. pabaigoje turėtas turtas ir 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ metinėse finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos teisingumas.

16870.

169Apeliantų nurodoma aplinkybė apie BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratorės ataskaitą, kurioje nurodyta, jog BAB „Ūkio bankas“ ginčija ar ginčys sandorius, kuriais bankas pablogino savo turtinę būklę, teisėjų kolegijos vertinimu, taip pat niekaip nepaneigia 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ metinėse finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos teisingumo.

17071.

171BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratorė UAB „Valnetas“ 2016 m. lapkričio 18 d. rašte teismui nurodė, kad duomenys dėl paskolų ir iš išperkamosios nuomos gautinų sumų bei kito turto, nurodytų BAB „Ūkio bankas“ aiškinamojo rašto už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., ketvirtoje ir dvyliktoje eilutėse, atspindėjimo BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose, galėtų būti pateikti tik atlikus dar vieną 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės dokumentų auditą, ekspertinį tyrimą, kurį atlikti BAB „Ūkio bankas“ (bankroto administratorė) nėra kompetentinga.

17272.

173Apeliantų vertinimu, BAB „Ūkio bankas“ pateikus minėtą raštą, ir nepateikus įrodymų, jos atžvilgiu turėjo būti taikoma contra spoliatorem (pažeidėjui nepalankus) prezumpcija. Teisėjų kolegija tokiai apeliantų pozicijai nepritaria.

17473.

175Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra suformavęs contra spoliatorem prezumpciją, vadovaujantis kuria šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymą, reikia laikyti egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad įrodymų nepateikimo priežastys gali paneigti contra spoliatorem prezumpcijos taikymo būtinybę. Nurodytai prezumpcijai taikyti reikšminga nustatyti ne tik bylos šalies atsisakymą pateikti reikšmingus įrodymus, tačiau ir tokio atsisakymo priežastis ir jas lemiančias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017).

17674.

177Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės BAB „Ūkio bankas“ dokumentų nepatekimo priežastis, ir pripažinęs jas svarbiomis, pagrįstai netaikė contra spoliatorem prezumpcijos. Minėtos priežastys, lėmusios atitinkamą teismo išvadą dėl contra spoliatorem prezumpcijos netaikymo, apeliaciniu skundu nėra paneigtos.

17875.

179Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovai nepateikė į bylą jokių, 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės dokumentų duomenų teisingumą nuginčijančių įrodymų, todėl teismui konstatuoti atsakovės BAB „Ūkio bankas“ veiksmų neteisėtumą pagrindo nebuvo. Papildomai pažymėtina, kad ieškovai 2011 m. BAB „Ūkio bankas“ finansinės atskaitomybės dokumentų duomenų teisingumą ginčija, nurodydami tik bendro pobūdžio teiginius, netgi nenurodydami, nekonkretizuodami atskirų duomenų neteisingumo, klaidingumo.

18076.

181Nekonstatavus BAB „Ūkio bankas“ pareigos pateikti investuotojams tikslią bei teisingą informaciją pažeidimo, detaliau neanalizuojami apeliantų su tokiu pažeidimu siejami, apeliaciniame skunde nurodomi, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, išaiškinimai juose. Dėl BAB „Ūkio bankas“ audito išvados už 2011 finansinius metus, parengtos UAB „DELOITTE LIETUVA“, duomenų (ne)teisingumo (nepagrįstumo)

18277.

183Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymas nepagrindžia BAB „Ūkio banko“ 2011 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų neteisingumo. Apeliacinį skundą pateikę ieškovai, nesutikdami su minėta teismo išvada, apeliaciniame skunde vėlgi nurodo, kad UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvados nepagrįstumą byloje įrodo Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymas bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-80-438/2018. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija toliau nurodomų motyvų pagrindu paminėtus ieškovų apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

18478.

185Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymas nepagrindžia BAB „Ūkio banko“ 2011 m. finansinių ataskaitų, audito išvados už 2011 finansinius metus neteisingumo.

18679.

187Minėtu įsakymu BAB „Ūkio banko“ auditą atlikusiam auditoriui S. B. buvo panaikintas auditoriaus vardas. Toks sprendimas priimtas nustačius atitinkamus auditoriaus darbo trūkumus, konkrečiai, nustačius, kad auditorius S. B. neatliko jokių, jam, kaip užduoties partneriui, privalomų, 220–ąjame tarptautiniame audito standarte „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ reglamentuotų audito procedūrų, todėl pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalį, nes neatliko audito vadovaudamasis tarptautinių audito standartų nuostatomis; nesilaikė Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų sąžiningumo ir reikiamo atidumo principų, nes 2012 m. kovo 7 d. UAB „DELOITTE LIETUVA“ vardu pateikė auditoriaus išvadą apie BAB „Ūkio banko“ 2011 m. atskiras ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas, neatlikęs šių finansinių ataskaitų audito, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos audito įstatymas, profesiniai standartai bei Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Aptariamu įsakymu taip pat, nustačius, kad UAB „DELOITTE LIETUVA“ pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo 29 straipsnio 3 dalį, kadangi nesilaikė 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto 11 dalies b punkto nuostatų, nes jos sukurta ir palaikoma kokybės kontrolės sistema neužtikrino, kad audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos būtų tinkamos pagal aplinkybes, kaip nustatyta 1 – ajame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte, paskyrė UAB „DELOITTE LIETUVA“ įspėjimą. Taigi, minėtame įsakyme buvo vertinami konkretūs S. B., UAB „DELOITTE LIETUVA“ veiksmai, jų darbo trūkumai rengiant BAB „Ūkio banko“ 2011 m. audito išvadą, o ne pačios išvados, atitinkamų joje nurodomų duomenų, išvadų teisingumas, pagrįstumas. Jokios išvados dėl BAB „Ūkio bankas“ audito išvados už 2011 finansinius metus, parengtos UAB „DELOITTE LIETUVA“, duomenų neteisingumo (nepagrįstumo) nebuvo padarytos – tokioms išvadoms reikšmingų aplinkybių vertinimas nepateko į 2014 m. liepos 31 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus tyrimo, priimant įsakymą, vertinimo ribas.

18880.

189Tuo tarpu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-80-438/2018 teismas nurodė, kad: vertinimas, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, lemia ir tai, kad sąžiningumo ir būtino atidumo reikalavimų nepaisiusio auditoriaus (drausminė) atsakomybė negali priklausyti nuo to, ar auditoriaus išvada yra teisinga (pagrįsta) ar ne. Todėl nagrinėjamu atveju, skirtingai nei nurodo apeliantai, nėra aktualūs klausimai dėl išvados teisingumo (pagrįstumo). Savo ruožtu tai eliminuoja teismo pareigą vertinti ir atskirai pasisakyti dėl proceso šalių argumentų šioje dalyje, ginčijama įsakymo dalis šiais klausimais (dėl išvados teisingumo (pagrįstumo) vertintina, kaip neturinti įtakos pareiškėjo drausminei atsakomybei bei kitų asmenų teisėms bei pareigoms (aptariamos nutarties 73 punktas). Taigi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-80-438/2018 ne tik nebuvo konstatuotas BAB „Ūkio bankas“ audito išvados už 2011 finansinius metus, parengtos UAB „DELOITTE LIETUVA“, duomenų neteisingumas (nepagrįstumas), bet šis klausimas apskritai nebuvo teismo analizuotas, spręstas.

19081.

191Nustačius, kad aptarti įrodymai ieškovų nurodomų aplinkybių, susijusių su BAB „Ūkio bankas“ audito išvados už 2011 finansinius metus, parengtos UAB „DELOITTE LIETUVA“, duomenų (ne)teisingumu (nepagrįstumu), nepagrindžia, ir ieškovams nenurodžius, nepateikus į bylą kitų, pastarąją aplinkybę pagrindžiančių, įrodymų, šioje nutarties dalyje aptariama pirmosios instancijos išvada laikytina pagrįsta bei nepaneigta apeliacinio skundo argumentais. Dėl procesinės bylos baigties

19282.

193Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovių neteisėti veiksmai, kaip būtina ir pirminė civilinės atsakomybės sąlyga, šioje byloje nenustatyti, ieškovams jų (neteisėtų atsakovių veiksmų) neįrodžius. Nenustačius neteisėtų atsakovių veiksmų, kaip būtinosios atsakovių civilinės atsakomybės sąlygos, atsakomybė atsakovėms negali būti taikoma – teisėtas bei pagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kurio išvados apeliacinio skundo argumentais nebuvo paneigtos, paliekamas nepakeistas.

19483.

195Teisėjų kolegija detaliau nepasisako dėl kitų, šioje nutartyje neaptartų, apeliacinio skundo argumentų, neturinčių esminės reikšmės jau padarytoms teisėjų kolegijos išvadoms bei nagrinėjamo ginčo baigčiai. Dėl bylinėjimosi išlaidų

19684.

197Atsakovė BAB „Ūkio bankas“ pateikė įrodymus apie patirtas 1 882,20 Eur dydžio advokato pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

19885.

199Netenkinus ieškovų apeliacinio skundo, atsakovei BAB „Ūkio bankas“ lygiomis dalimis iš apeliacinį skundą pateikusių ieškovų priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos, neviršijančios Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nurodytų maksimalių dydžių – 1 676 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Dėl bylos nagrinėjimo uždaruose posėdžiuose, bylos medžiagos neviešumo

20086.

201Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, atsakovės BAB „Ūkio bankas“ prašymu, 2016 m. birželio 30 d. nutartimi nutarė bylą nagrinėti uždaruose teismo posėdžiuose. Tokią poziciją teismas grindė tuo, kad byloje teisiškai reikšminga ištirti ir įvertinti BAB „Ūkio bankas“ 2011 m. atlikto audito medžiagą, kurioje bus nurodyta banko ir kitų ūkio subjektų galimai profesinę ir komercinę paslaptį sudaranti informacija, pateikiama finansinės ataskaitos audito ataskaita ir audito darbo dokumentai, kurie pagal specialiąsias Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas yra saugomi konfidencialumo ir profesinės paslapties principo (Lietuvos Respublikos audito įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 6 straipsnis, 36 straipsnio 7 dalis, 45 straipsnis, 48 straipsnio 3 dalis, 49 straipsnio 2 dalis); taip pat siekiu apsaugoti tiek BAB „Ūkio bankas“, tiek jį auditavusios UAB „DELOITTE LIETUVA“, tiek ir kitų ūkio subjektų teises ir teisėtus interesus, profesines, komercines arba banko paslaptis.

20287.

203Remiantis CPK 10 straipsnio 1 dalimi, visa išnagrinėtos civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje, yra vieša ir su ja susipažinti gali ir byloje nedalyvavę asmenys.

20488.

205Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl bylos nagrinėjimo uždaruose posėdžiuose, kas tuo pačiu lėmė ir visos bylos medžiagos neviešumą, priėmė iš esmės remdamasis tik atitinkamomis Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatomis, kuriomis, kaip nurodė teismas, yra užtikrinamas konfidencialumo ir profesinės paslapties principas. Tačiau minėto įstatymo nuostatomis konfidencialumo ir profesinės paslapties principo taikymas yra nukreiptas tik į konkretų subjektų ratą – auditorius ir audito įmonė, kurie privalo laikyti paslaptyje užsakovo ir (arba) audituojamos įmonės patikėtą informaciją ir jos neteikti tretiesiems asmenims, nenaudoti užsakovo ir (arba) audituojamos įmonės finansinių ataskaitų audito metu gautos informacijos audito įmonės ir (arba) trečiųjų asmenų interesams tenkinti. Taigi, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo taikymas auditoriams bei audito įmonėms negalėjo būti priežastimi šią bylą nagrinėti uždaruose teismo posėdžiuose, kas tuo pačiu lėmė ir visos bylos medžiagos neviešumą.

20689.

207Aptariamą savo sprendimą dėl bylos nagrinėjimo uždaruose posėdžiuose teismas taip pat motyvavo siekiu apsaugoti tiek BAB „Ūkio bankas“, tiek jį auditavusios UAB „DELOITTE LIETUVA“, tiek ir kitų ūkio subjektų teises ir teisėtus interesus, profesines, komercines arba banko paslaptis, tačiau tokio sprendimo detaliau neargumentavo.

20890.

209Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad konstitucinis teisės viešumo imperatyvas, CPK 9 ir 10 straipsniuose įtvirtintos teismo posėdžio viešumo ir bylos medžiagos viešumo taikymo taisyklės pabrėžia viešo bylų nagrinėjimo principo netaikymo išimtinumą bei reikalauja bylos viešumą riboti tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina bylos šalių teisėms ir teisėtiems interesams apginti. Bylos nagrinėjimas uždarame teismo posėdyje turėtų būti skiriamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į saugotinos informacijos ir ginčo pobūdį, šalių ypatumus, bylos dalyką ir kitas reikšmingas aplinkybes, kai bylos šalių teisių ir teisėtų interesų negalima apsaugoti kitais būdais (pavyzdžiui, skiriant uždarą posėdį tik atskirų įrodymų tyrimui arba pasinaudojant bylos medžiagos, o ne posėdžio viešumo, ribojimu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017, 64 punktas).

21091.

211Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas, gavęs šalies prašymą dėl byloje pateiktos informacijos saugumo užtikrinimo ir (ar) bylos nagrinėjimo uždarame posėdyje, visų pirma turėtų spręsti, ar pateikta informacija laikytina saugotina, ar yra pagrindas visą ar dalį pateiktos informacijos laikyti nevieša. Jei teismas nustato tokios apsaugos būtinumą, jis turėtų spręsti dėl bylos neviešumo apimties. Pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui. Tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į saugotinos informacijos ir ginčo pobūdį, jo dalyką, šalių ypatumus ir kitas reikšmingas aplinkybes, kai bylos medžiagos dalies neviešumas negali užtikrinti privataus ar viešo intereso apsaugos, teismas gali skirti uždarą teismo posėdį atskirų įrodymų nagrinėjimui arba uždarą visos bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017, 68 punktas).

21292.

213Aukštesnės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, kurioje žemesnės instancijos teismas buvo paskyręs uždarą teismo posėdį ir (ar) pripažinęs visą ar dalį bylos medžiagos nevieša, nėra saistomas šio sprendimo ir gali parinkti kitą posėdžio viešumo ir (ar) bylos medžiagos viešumo apimtį ir būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017, 70 punktas).

21493.

215Atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad informacijos, susijusios su UAB „DELOITTE LIETUVA“ profesine veikla bei BAB „Ūkio bankas“ finansine padėtimi ir veikla atskleidimas, gali sukelti neigiamų pasekmių atsakovės veiklai. Pažymėtina, kad atsakovė BAB „Ūkio bankas“ net nenurodė ir nepagrindė, kokiuose konkrečiai dokumentuose, pateiktuose į bylą, ir kodėl juose esanti konkreti informacija turi būti saugoma. Tuo tarpu paminėtas, atsakovės BAB „Ūkio bankas“ nurodytas argumentas, dėl galimų neigiamų pasekmių atsakovės veiklai – deklaratyvus bei nepagrįstas. Svarbu ir tai, kad atsakovė BAB „Ūkio bankas“ 2014 m. liepos 2 d. nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kaip kredito įstaiga veiklos nebevykdo, todėl žala jos veiklai, kurios nėra, negali būti padaryta.

21694.

217Kasacinio teismo nurodyta, kad vien informacijos, kuri vienos iš ginčo šalių įvardijama ar pagal ginčo šalių sudarytus susitarimus laikytina konfidencialia, pateikimas teismui, neįvertinus, ar šioje informacijoje esanti informacija sudaro komercinę ar kitokią paslaptį, ar yra saugotina privataus gyvenimo požiūriu, nėra pakankamas pagrindas laikyti šią medžiagą nevieša ir / arba bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017, 73 punktas).

21895.

219Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad visa bylos medžiaga laikytina vieša.

220Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nutarė

221Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

222Visą bylos medžiagą laikyti vieša.

223Priteisti atsakovės BAB „Ūkio bankas“ naudai lygiomis dalimis iš apeliacinį skundą pateikusių ieškovų: A. P., A. K., D. J., V. K., R. Č., S. S., V. K., V. S., D. V., V. S., V. D., V. S., J. S., Z. M., G. M., V. J., R. B., J. S., A. L., V. L., G. L., uždarosios akcinės bendrovės „BHD“, uždarosios akcinės bendrovės „ELSTAVA“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Aideris“, 1 676 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami konstatuoti, kad atsakovės BAB... 6. 2.... 7. Nurodė, kad BAB „Ūkio bankas“ buvo Vilniaus reguliuojamos rinkos... 8. 3.... 9. Visi ieškovai, priimdami investicinius sprendimus dėl BAB „Ūkio bankas“... 10. 4.... 11. BAB „Ūkio bankas“ metinę informaciją už finansinius metus, kurie... 12. 5.... 13. Ieškovų teigimu, BAB „Ūkio bankas“ finansinėse ataskaitose buvo... 14. 6.... 15. 2012 m. pabaigoje buvo pradėtas tikslinis BAB „Ūkio bankas“... 16. 7.... 17. Taigi, BAB „Ūkio bankas“ parengė ir paskelbė apgaulingas ir netikslias... 18. 8.... 19. Ieškovai nurodė, kad reiškia reikalavimą atsakovams tik dėl tiesioginių... 20. 9.... 21. Ieškovai pažymėjo, kad jų nuostoliai pasireiškė tuo, jog dėl klaidingų... 22. 10.... 23. Atsakovių kaltė preziumuojama, todėl pareiga įrodyti, kad dėl BAB „Ūkio... 24. 11.... 25. Ieškovai nurodė, kad BAB „Ūkio bankas“ ir UAB „DELOITTE LIETUVA“... 26. 12.... 27. Atsakovė BAB „Ūkio bankas“ ieškovų ieškinį prašė atmesti.... 28. 13.... 29. Atsakovės teigimu, jau nuo 2009 m. pradžios buvo viešai pateikiama... 30. 14.... 31. BAB „Ūkio bankas“ veiklos sustabdymas ir bankroto bylos iškėlimas yra... 32. 15.... 33. BAB „Ūkio bankas“ prašė taikyti ieškinio senatį. Atsakovė pažymėjo,... 34. 16.... 35. Atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ su ieškovų ieškiniu nesutiko, prašė... 36. 17.... 37. Ieškovai neįrodė ne tik žalos fakto, bet ir jos dydžio. Ieškovai... 38. 18.... 39. UAB „DELOITTE LIETUVA“ vertinimu, pagrindas solidariai atsakomybei... 40. 19.... 41. Atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ ieškovų reikalavimams taip pat prašė... 42. 20.... 43. Trečiasis asmuo S. B. su ieškovų ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 44. 21.... 45. Administracinėje byloje, kurioje sprendžiamas S. B. drausminės atsakomybės... 46. 22.... 47. Trečiasis asmuo nurodė, kad, net jei būtų konstatuotas trečiojo asmens S.... 48. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 49. 23.... 50. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 1 d. sprendimu ieškovų ieškinį... 51. 24.... 52. Teismas, visų pirma, pažymėjo, kad, nors ieškovai yra smulkieji akcininkai,... 53. 25.... 54. Teismas pažymėjo, kad kai kurie ieškovai akcijas pirko gerokai anksčiau,... 55. 26.... 56. Spręsdamas dėl 22 ieškovų reikalavimų, kurie akcijas įsigijo iki ginčo... 57. 27.... 58. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2016 m. gegužės 9 d. pareiškime dėl... 59. 28.... 60. Teismas pažymėjo, kad pagal byloje surinktus įrodymus neturi pagrindo daryti... 61. 29.... 62. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra kitų įrodymų,... 63. 30.... 64. Teismas pažymėjo, kad 8 ieškovų pateikti paaiškinimai, yra iš esmės... 65. 31.... 66. Apibendrindamas faktinius duomenis dėl ieškovų, kurie savo investicinių... 67. 32.... 68. Išnagrinėjęs bylos medžiagą, teismas, spręsdamas dėl audito išvados ir... 69. 33.... 70. Teismo vertinimu, ieškovai žalos dydį skaičiavo taip, tarsi jie visi 2013... 71. 34.... 72. Teismas pažymėjo, kad, ieškovams neįrodžius nei suklaidinimo fakto, nei... 73. 35.... 74. Spręsdamas dėl ieškinio senaties termino praleidimo, teismas pažymėjo, kad... 75. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 76. 36.... 77. Ieškovai A. P., A. K., D. J., V. K., R. Č., S. S., V. K., V. S., D. V., V.... 78. 36.1. Ieškovai byloje neįrodinėjo, kad jų teisės buvo pažeistos dėl to,... 79. 36.2. Priešingai teismo išvadoms, finansinės ataskaitos yra pagrindinis ir... 80. 36.3. Teismo konstatavimas, kad, net jei ginčo finansinė ataskaita buvo... 81. 36.4. Ieškovų argumentas, kad BAB „Ūkio bankas“ byloje yra pripažinęs... 82. 36.5. Įrodymai byloje, gauti iš skirtingų šaltinių (du iš BAB „Ūkio... 83. 36.6. Ieškinio pagrįstumui patvirtinti ieškovams šioje byloje pakanka... 84. 36.7. UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito išvados dėl ginčo finansinės... 85. 36.8. Nors teismas konstatavo, kad ieškovams ieškinio senaties terminas... 86. 36.9. Byloje egzistuoja pagrindas konstatuoti bent netiesioginį priežastinį... 87. 37.... 88. Atsakovė BAB „Ūkio bankas“ atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą... 89. 37.1. Apeliantai neįrodė, kad, priimdami investicinius sprendimus, apskritai... 90. 37.2. Teismas pagrįstai konstatavo, jog 8 ieškovų atžvilgiu byloje nebuvo... 91. 37.3. BAB „Ūkio bankas“ byloje neteigė, kad 2011 m. finansinė ataskaita... 92. 38.... 93. Atsakovė UAB „DELOITTE LIETUVA“ atsiliepimu į ieškovų apeliacinį... 94. 38.1. BAB „Ūkio bankas“ atstovas teismo posėdžio metu kategoriškai... 95. 38.2. Be finansinės ataskaitos neteisingumo, ieškovai byloje turėjo... 96. 38.3. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių ieškovų suklaidinimo faktą.... 97. 38.4. Ieškovų apeliaciniame skunde cituojamose ESTT bylose nėra analizuojami... 98. 38.5. Pagal ieškovų apeliaciniame skunde nurodomą kasacinio teismo praktiką... 99. 38.6. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovai tinkamai nepagrindė nei... 100. 38.7. Kadangi UAB „DELOITTE LIETUVA“ veiksmuose nėra ne tik neteisėtumo,... 101. 39.... 102. Trečiasis asmuo S. B. atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą prašo... 103. 39.1. Teismas pagrįstai nustatė, kad įrodinėjimo pareiga nagrinėjamoje... 104. 39.2. Byloje nėra nei vieno įrodymo, pagrindžiančio 2011 m. finansinės... 105. 39.3. Lietuvos bankas aiškiai nurodė, kad 2013 m. finansinio stabilumo... 106. 39.4. Ieškovai nurodė tik abstraktų teiginį, kad, jų vertinimu, 2011 m.... 107. 39.5. Neteisėtiems veiksmams įrodyti nepakanka vien aplinkybės, kad... 108. 40.... 109. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 110. 41.... 111. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo teismas... 112. 42.... 113. 2012 m. BAB „Ūkio bankas“ viešai paskelbė 140 puslapių dokumentų... 114. 43.... 115. 2012 m. kovo 30 d. viešai paskelbta UAB „DELOITTE LIETUVA“ auditoriaus S.... 116. 44.... 117. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi iškėlė BAB „Ūkio... 118. 45.... 119. Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2014 m. liepos 31 d. įsakyme Nr.... 120. 46.... 121. Ieškinį nagrinėjamoje byloje pareiškė trisdešimt BAB „Ūkio bankas“... 122. 47.... 123. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškovų ieškinio... 124. 48.... 125. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 1... 126. 49.... 127. Neteisėti veiksmai yra būtina ir pirminė civilinės atsakomybės sąlyga.... 128. 50.... 129. Pagal CK 6.247 straipsnyje pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir... 130. 51.... 131. Ieškovai apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad šiuo atveju teismas... 132. 52.... 133. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 134. 53.... 135. Ieškovai šioje byloje įrodinėjo, kad jų prašomi priteisti nuostoliai... 136. 54.... 137. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pažymėjo, kad, net ir... 138. 55.... 139. Minėta, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 140. 56.... 141. Teisėjų kolegija, visų pirma, vertina kaip pagrįstas pirmosios instancijos... 142. 57.... 143. Teisėjų kolegija nepritaria taip pat ir ieškovų apeliacinio skundo... 144. 58.... 145. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės BAB „Ūkio bankas“ bylos... 146. 59.... 147. Pažymėtina, kad BAB „Ūkio bankas“ nepriklausomo auditoriaus išvada,... 148. 60.... 149. Bylos duomenimis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2011 m.... 150. 61.... 151. Manymą, kad ieškovai atitinkamų investicinių sprendimų priėmimo metu... 152. 62.... 153. Teisėjų kolegija pritaria BAB „Ūkio bankas“ atsiliepimo į apeliacinį... 154. 63.... 155. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinį skundą... 156. 64.... 157. Paminėtina, be kita ko, ir tai, kad į teismą ieškovai kreipėsi ne iš... 158. 65.... 159. Ieškovų apeliaciniame skunde itin akcentuojama, kad BAB „Ūkio bankas“... 160. 66.... 161. Teisėjų kolegija su paminėtu apeliacinio skundo argumentu nesutinka, kadangi... 162. 67.... 163. BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į ieškinį taip pat pažymėta, kad UAB... 164. 68.... 165. Apeliantų nurodoma aplinkybė apie kitoje civilinėje byloje BAB „Ūkio... 166. 69.... 167. Kitas įrodymas, kuris, apeliantų vertinimu, įrodo BAB „Ūkio bankas“... 168. 70.... 169. Apeliantų nurodoma aplinkybė apie BAB „Ūkio bankas“ bankroto... 170. 71.... 171. BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratorė UAB „Valnetas“ 2016 m.... 172. 72.... 173. Apeliantų vertinimu, BAB „Ūkio bankas“ pateikus minėtą raštą, ir... 174. 73.... 175. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra suformavęs contra... 176. 74.... 177. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės BAB „Ūkio... 178. 75.... 179. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovai nepateikė į bylą jokių, 2011 m.... 180. 76.... 181. Nekonstatavus BAB „Ūkio bankas“ pareigos pateikti investuotojams tikslią... 182. 77.... 183. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad Audito ir... 184. 78.... 185. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad Audito... 186. 79.... 187. Minėtu įsakymu BAB „Ūkio banko“ auditą atlikusiam auditoriui S. B. buvo... 188. 80.... 189. Tuo tarpu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 11 d.... 190. 81.... 191. Nustačius, kad aptarti įrodymai ieškovų nurodomų aplinkybių, susijusių... 192. 82.... 193. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovių neteisėti... 194. 83.... 195. Teisėjų kolegija detaliau nepasisako dėl kitų, šioje nutartyje neaptartų,... 196. 84.... 197. Atsakovė BAB „Ūkio bankas“ pateikė įrodymus apie patirtas 1 882,20 Eur... 198. 85.... 199. Netenkinus ieškovų apeliacinio skundo, atsakovei BAB „Ūkio bankas“... 200. 86.... 201. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, atsakovės BAB „Ūkio... 202. 87.... 203. Remiantis CPK 10 straipsnio 1 dalimi, visa išnagrinėtos civilinės bylos ir... 204. 88.... 205. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl bylos... 206. 89.... 207. Aptariamą savo sprendimą dėl bylos nagrinėjimo uždaruose posėdžiuose... 208. 90.... 209. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad konstitucinis teisės viešumo... 210. 91.... 211. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas, gavęs šalies prašymą dėl... 212. 92.... 213. Aukštesnės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, kurioje žemesnės... 214. 93.... 215. Atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad informacijos, susijusios su... 216. 94.... 217. Kasacinio teismo nurodyta, kad vien informacijos, kuri vienos iš ginčo... 218. 95.... 219. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 220. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 221. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 222. Visą bylos medžiagą laikyti vieša.... 223. Priteisti atsakovės BAB „Ūkio bankas“ naudai lygiomis dalimis iš...