Byla 2-2379/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-3744-565/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Detarna“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Molesta“ dėl statybos darbų atlikimo dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir pagal uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Detarna“ dėl skolos už atliktus darbus ir delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo.

5Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Detarna“ ieškinį atsakovui UAB „Molesta“ dėl vienašališkai pasirašytų statybos darbų atlikimo dokumentų pripažinimo negaliojančiais ir pagal atsakovo priešieškinį ieškovui dėl 282 327,66 Lt už atliktus darbus, taip pat delspinigių priteisimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovo prašymą taikyti ieškovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones atmetė, vienu iš atmetimo motyvų nurodė tai, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog priešieškinio suma ieškovui yra didelė.

7Atsakovas pateikė pakartotinį prašymą taikyti ieškovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, su prašymu pateikė duomenis apie ieškovo turtinę padėtį: 2012 m. ieškovo balansą ir duomenis apie ieškovui priklausantį nekilnojamąjį turtą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkino. Nurodė, kad papildomai pateikti įrodymai nesudaro pagrindo teigti, kad priešieškinio suma 284 134,56 Lt ieškovui yra didelė. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovas yra nemokus Įmonių bankroto įstatymo prasme. Nurodė, kad pagal 2012 m. gruodžio 31 d. balansą įmonė turėjo turto už 2 568 781 Lt. Nors per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 138 101 Lt, tačiau nėra įrodymų, kad visi šie įsipareigojimai yra pradelsti. Ieškovo ilgalaikio materialus turto vertė buvo 502 861 Lt. Ieškovui priklauso keli nekilnojamojo turto objektai: dalis žemės sklypo, inžineriniai statiniai. Ieškovas jam priklausiusias administracines buitines patalpas yra perleidęs 1998 m., byloje nėra įrodymų, kad tai buvo susiję su siekimu išvengti teismo sprendimų įvykdymo. Nenustatyta, kad ieškovas šiuo metu ketina perleisti jam priklausantį nekilnojamąjį ar kitą turtą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

11Atsakovas UAB „Molesta“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nevisapusiškai ir objektyviai įvertino apelianto pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo turimo turto ir įsipareigojimų santykį, pareikšto reikalavimo dydį, todėl nepagrįstai sprendė, jog nėra realios grėsmes, kad teismo sprendimo įvykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkės ar taps negalimu. Visą balanse apskaitomą turtą sudarė trumpalaikis turtas, iš kurių beveik visą sudaro mokėtinos sumos.

132. Mano, kad ieškovas yra nemokus. Informaciją apie tai, kad ieškovas yra nemokus patvirtina viešai skelbiama Vilniaus apygardos teismo informacija apie tai, kad ieškovo kreditoriai inicijuoja jam bankroto bylą. Bankroto bylą inicijuojančio kreditoriaus reikalavimo teisė ieškovui sudaro 1 432 907,62 Lt, kurios mokėjimo terminas suėjęs dar 2012 m. gruodžio mėnesį.

14Ieškovas UAB „Detarna“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

151. Atsakovo priešieškinis yra prima facie nepagrįstas. Apeliantas neatliko statybos darbų, už kuriuos prašo atsiskaityti.

162. Apelianto reikalavimas dėl 282 327,66 Lt sumos priteisimo ieškovui nėra didelis. Ieškovo finansinė padėtis neduoda pagrindo abejoti dėl jo galimybės įvykdyti nepalankų jam teismo sprendimą. Ieškovas neturi jokių pradelstų įsipareigojimų savo kreditoriams, neturi įsiskolinimų valstybinės, savivaldybės biudžetams ir valstybės pinigų fondams.

173. Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimas negali būti vertinamas kaip blogos ieškovo finansinės situacijos įrodymas. Teigia, kad bankroto byla ieškovui nebus keliama.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

20Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, tai pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanoma.

23Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones priešieškiniu pareikšto piniginio reikalavimo 282 327,66 Lt dydžio sumai užtikrinti. Šis apelianto prašymas skundžiama nutartimi netenkintas, motyvuojant tuo, jog pateikti įrodymai nesudarė pagrindo spręsti, kad priešieškinio suma ieškovui yra didelė. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs ieškovo UAB „Detarna“ finansinius rodiklius.

24Apeliantas kvestionuoja skundžiamos nutarties pagrįstumą, motyvuodamas netinkamu ieškovo turimo turto ir įsipareigojimų santykio vertinimu pareikšto reikalavimo dydžio atžvilgiu. Sutiktina su apelianto argumentais, kad teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Kita vertus ši prezumpcija nėra absoliuti ir pats pareikšto reikalavimo dydis savaime nesudaro pagrindo spręsti apie galimą teismo sprendimo įvykdymo sumažėjimo grėsmę, todėl teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y., į tai, ar konkrečiam byloje dalyvaujančiam asmeniui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė.

25Apeliantas grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui grindžia būtent didele priešieškinio suma ieškovui, kuris esąs nemokus. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareikšto reikalavimo dydį ieškovo finansinės padėties atžvilgiu, atsižvelgė ne tik į ieškovo bendrą įmonės balanse nurodomo turto vertę, tačiau ir į ieškovo ilgalaikio materialaus turto vertę, jo sudėtį bei tai, jog byloje nėra duomenų leidžiančių spręsti apie ieškovo galimą ir/ar tikėtiną nemokumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto pateikta ieškovo finansinių dokumentų analizė nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl priešieškinio sumos dydžio ieškovui vertinimo. Tuo tarpu apelianto pateikti argumentai, susiję su ieškovo nemokumu iš esmės, nėra nei nagrinėjamos bylos, nei klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalyku. Kita vertus, pažymėtina, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovui inicijuotoje bankroto byloje Vilniaus apygardos 2013 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi taip pat jau buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones remiantis prima facie įrodymų dėl ieškovo nemokumo nebuvimu, ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartimi palikta nepakeista, o byla dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui išnagrinėta nusprendus atsisakyti iškelti ieškovui bankroto bylą (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-4905-603/2013). Šioje byloje išspręsti apelianto atskirajame skunde dėstomi argumentai susiję su ieškovo nemokumu, jo turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykiu, pasisakant dėl ieškovo UAB „Detarna“ ginčijamų kreditorinių reikalavimų. Taigi, apelianto argumentai, susiję su ieškovo tikėtinu nemokumu ir dėl to pasunkėjusiomis galimybėmis įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, paneigiami ne tik skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismo įvertintais ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentais, tačiau ir teismo priimtais sprendimais, prima facie leidžiančiais daryti atitinkamas išvadas apelianto keliamais klausimais.

26Pažymėtina, kad interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo, ekonomiškumo principai suponuoja išvadą, jog teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės-ūkinės veiklos, t. y. įmonės komercinė-ūkinė veikla negali esmingai nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų. Nagrinėjamu atveju, nesant duomenų apie būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatitiktų ekonomiškumo principo. Nors ieškovas, kuriam pareikštas priešieškinys, kaip turto savininkas, laisvai disponuoja savo turtu, t. y. gali imtis nesąžiningų veiksmų siekdamas išvengti galimo išieškojimo patenkinus ieškinį, tačiau asmens, kuriam pareikštas turtinis reikalavimas, nesąžiningumas nėra preziumuojamas. Byloje nepateikta objektyvių duomenų ar bent įtikinamų argumentų, leidžiančių spręsti, kad ieškovas, kuriam pareikštas priešieškinys, kokiu nors būdu jam priklausantį turtą, lėšas slėps, perleis tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkins savo turtinę padėtį, siekdamas vengti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Todėl nenustačius aplinkybių, patvirtinančių galimą ieškovo nesąžiningumą, ar kitų aplinkybių, įrodančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų, nėra pagrindo apelianto prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

27Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi apeliantui 100 Lt žyminio mokėjimas už atskirąjį skundą buvo atidėtas iki skundo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Atskirasis skundas netenkinamas, todėl apelianto nemokėtas žyminis mokestis iš jo priteistinas į valstybės biudžetą.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ 100 Lt žyminį mokestį į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 5. Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovo prašymą... 7. Atsakovas pateikė pakartotinį prašymą taikyti ieškovo atžvilgiu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. atsakovo prašymo dėl... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Molesta“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 12. 1. Teismas nevisapusiškai ir objektyviai įvertino apelianto pateiktus... 13. 2. Mano, kad ieškovas yra nemokus. Informaciją apie tai, kad ieškovas yra... 14. Ieškovas UAB „Detarna“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto... 15. 1. Atsakovo priešieškinis yra prima facie nepagrįstas. Apeliantas neatliko... 16. 2. Apelianto reikalavimas dėl 282 327,66 Lt sumos priteisimo ieškovui nėra... 17. 3. Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimas negali būti... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 19. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 20. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 24. Apeliantas kvestionuoja skundžiamos nutarties pagrįstumą, motyvuodamas... 25. Apeliantas grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui grindžia būtent didele... 26. Pažymėtina, kad interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo, ekonomiškumo... 27. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi apeliantui 100 Lt... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti...