Byla 2-4467-603/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ATEA“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys - UAB „Alna Intelligence“, UAB ,,Nordea Finance Lithuania“, UAB ,,3STEP IT“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti atsakovo Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2013-04-22 CVP IS pranešime Nr. 1946491 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo neteisėtais ir juos panaikinti, įpareigoti atsakovą trečiųjų asmenų grupės pasiūlymą atmesti ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmu numeriu į pasiūlymų eilę įrašant ieškovo pasiūlymą ir jį paskelbiant pirkimo laimėtoju, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas nesilaikė pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos, netinkamai vertino trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktą informaciją ir jos atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, todėl priėmė nepagrįstus ir neteisėtus sprendimus dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo. Pirkimo sąlygų 14 punktas nustato, kad pirkimo objektas į dalis neskirstomas, todėl turi būti teikiamas visos asmeninių kompiuterių su programine įranga apimties pasiūlymas. Pirkimo sąlygų 15 punktas nustato, kad prekių savybės yra nustatytos šio sąlygų aprašo 5 priede ,,Techninė specifikacija“. Pirkimo sąlygų 16 punktas nustato, kad sutarties trukmė – 48 mėnesiai nuo jos pasirašymo dienos.

4Trečiųjų asmenų grupės pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 13 punkto 14 papunkčio reikalavimų, nes tiekėjo siūlomi monitoriai ir kompiuteriai yra dviejų skirtingų gamintojų, nors Techninėje specifikacijoje aiškiai reikalaujama, kad monitorius ir kompiuteris būtų to paties gamintojo. Pasiūlyme yra nurodyta, kad tiekėjas siūlo UAB ,,Kompars“ Kopa S7500 modelio stacionarius kompiuterius ir Pietų Korėjos Samsung Electronics Co. Ltd monitorius B. N., kad tai yra du skirtingi gamintojai. Pirkimo sąlygų 5 priedo Techninės specifikacijos 1 lentelės (stacionarūs kompiuteriai) 13 punkto (monitorius) 14 papunkčio reikalavimas nustato, kad ,,monitorius turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris“.

5Ieškovo nuomone, trečiųjų asmenų grupės pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 10 punkto 4 reikalavimo, nes tiekėjo siūlomo kompiuterio stovas neatitinka nustatytų reikalavimų. Taip pat pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 18 punkto reikalavimų, nes pasiūlyme tiekėjas nepateikė nuorodų į internetinius puslapius, kuriuose būtų pateikta visa perkančiosios organizacijos prašoma informacija, t. y. turėjo būti pateikta nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kur būtų surašytos visos kompiuterio techninės galimybės. Tačiau pateikiamame kompiuterio aprašyme nėra nurodytas atitikimas dėl siūlomo monitoriaus stovo atitikimo Pirkimo sąlygų 5 priedo Techninės specifikacijos 1 lentelės (stacionarūs kompiuteriai) 10 punkto (korpusas) 4 papunkčio reikalavimams, t. y. trečiųjų asmenų grupė deklaruoja siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų ir nesilaikė perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti nuorodą į gamintojo tinklapį, kur būtų aprašytos visos kompiuterio galimybės.

6Nurodo, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 3 punkto (procesoriaus našumas) reikalavimų. Aprašant siūlomų kompiuterių procesorių, yra nurodomas ne sisteminės magistralės dažnis, kuris yra matuojamas Hz, o duomenų pralaidumas (5 GT/s), kas yra visiškai kitas parametras. Todėl mano, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme yra nenurodytas reikalaujamas parametras - sisteminės magistralės dažnis, dėl ko trečiųjų asmenų pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

7Taip pat nurodo, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 4 punkto (Operatyvioji atmintis (RAM)) reikalavimų.

8Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad siekdamas išsinuomoti reikiamų prekių, t. y. kompiuterizuotų darbo vietų techninę įrangą, ir rengdamas pirkimo sąlygų aprašą, buvo nurodęs minimalius reikalavimus, skirtus pirkimo objektui.

9Atkreipia dėmesį, kad Techninės specifikacijos 1 lentelės 13 punkto 14 reikalavimas nurodo, kad siūlomas monitorius turi būti to paties gamintojo kaip siūlomas kompiuteris. Tačiau pabrėžia, kad pirkimo sąlygų aprašo nuostatos negali būti taikomos aiškinant jas atskirai, nes sąlygų aprašas yra vientisas dokumentas, kuris turi būti aiškinamas sistemiškai, todėl logiškai kartu turi būti taikomas ir Techninės specifikacijos 1 lentelės 13 punkto 18 reikalavimas, kuriame aiškiai apibrėžta tiekėjų pareiga siūlyti esmines siūlomo kompiuterio dalis, kurios yra ,,vienos firmos gamintojos: paženklinti gamintojos jos ženklu arba tai turi būti nurodyta techninėje dokumentacijoje“. Taip pat nurodo, kad ieškovas neteisingai traktuoja platintojo sąvoką pagal 2008-07-09 Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB ,,Dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos“ I priedo R1 skyriaus 3 punkte nurodytą gamintojo sąvoką.

10Nurodo, kad vadovaujantis minėtu sąlygų aprašo reikalavimu, tiekėjai teikdami pasiūlymus, neturėjo pateikti duomenų, kurie įrodytų kaip šį reikalavimą tiekėjai realizuos sutarties vykdymo metu. Tiekėjui pasiūlyme patvirtinus, kad siūlomo korpuso sisteminis blokas gamintojo numatytais laikikliais tvirtinamas prie siūlomo monitoriaus stovo, laikytina, kad tiekėjo siūlomas korpusas atitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 10 punkto (korpusas) 4 reikalavimą, nes tiekėjas papildomai neturėjo pateikti interneto nuorodos ar kitokios formos duomenų, kurie patvirtintų šią informaciją. Priešingas traktavimas, t. y. reikalavimas, kad tiekėjai pateiktų dokumentus, kurių nebuvo prašyta, nepagrįstai apsunkintų tiekėjų padėtį.

11Nepagrįstas ieškovo nurodymas, jog tiekėjo pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 3 punkto (procesoriaus našumas) reikalavimų, t. y. tiekėjo pateiktame pasiūlyme yra nurodytas ne sisteminės magistralės dažnis Gt/s matavimo vienetais, o duomenų pralaidumas (5GT/s), nes tai yra visiškai kitas parametras. Atsakovas pabrėžia, kad šiame Techninės specifikacijos reikalavime nenurodoma, kokiu konkrečiu mato vienetu turi būti nurodytas magistralės dažnis, todėl paminėtas ieškovo argumentas nelogiškas ir teisiškai nepagrįstas.

12Techninės specifikacijos 5 priedo 1 lentelės 4 punkto nuostatos reikalauja, kad operatyvioji atmintis, kaip atskiras kompiuterio komponentas, būtų atitinkamos greitaveikos, t. y. galėtų veikti nurodytu dažniu, todėl tiekėjo siūlomi parametrai atitinka sąlygų apraše nurodytus minimalius reikalavimus, ir atitinkamai šis ieškinio argumentas laikytinas nepagrįstu.

13Trečiasis asmuo UAB ,,Alna Intelligence“ procesiniuose dokumentuose prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir dėl ieškinio nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip atsakovas.

14Ieškinys atmestinas.

15Byloje nustatyta, kad atsakovas 2013 m. balandžio 18 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pakvietė kitus byloje dalyvaujančius asmenis dalyvauti neskelbiamų derybų būdu vykdomame Kompiuterizuotų darbo vietų techninės įrangos nuomos pirkime pagal atsakovo 2013-03-14 patvirtintą Kompiuterizuotų darbo vietų techninės įrangos nuomos pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygų aprašą (b. l. 14 – 59, 1 t.). Atsakovas 2013-04-22 CVP IS priemonėmis informavo pirkimo dalyvius apie pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtojo nustatymą, kuriuo tapo jungtinės veiklos pagrindu veikiantys tretieji asmenys UAB ,,Alna Intelligence“, UAB Nordea Finance Lithuania“ ir UAB ,,3STEP IT“, antroje vietoje liko ieškovo UAB ,,ATEA“ pasiūlymas (b. l. 60 , 1 t.).

16Ieškovo teigimu, atsakovas nesilaikė pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos, netinkamai vertino trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktą informaciją bei jos atitikimą nustatytos Techninės specifikacijos reikalavimams, dėl ko priėmė nepagrįstus ir neteisėtus sprendimus dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo, tuo pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

17Pirkimo sąlygų 14 ir 15 punktai nustato, jog pirkimo objektas į dalis neskirstomas, todėl turi būti teikiamas visos asmeninių kompiuterių su programine apimties pasiūlymas, bei prekių savybės nustatytos sąlygų aprašo 5 priede ,,Techninė specifikacija“. Ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų grupės pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 13 punkto 14 papunkčio reikalavimų, nes tiekėjo siūlomi monitoriai ir kompiuteriai yra dviejų skirtingų gamintojų, nors Techninėje specifikacijoje aiškiai reikalaujama, kad monitorius ir kompiuteris būtų to paties gamintojo. Tarp šalių nekilo ginčo, jog trečiųjų asmenų pasiūlymo (b. l. 32 – 44, 2 t.) dalyje ,,asmeniniai stacionarūs kompiuteriai“ yra nurodyta, jog tiekėjas siūlo UAB ,,Komparsa“ Kopa S7500 modelio stacionarų kompiuterį ir Pietų Korėjos gamintojo Samsung Electronics Co. Ltd monitorių S19C450BR, ir ieškovo nuomone, tai yra du skirtingi gamintojai. Taip pat ieškovo teigimu, perkančioji organizacija klaidingai supranta Europos parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB 2008-07-09 Dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos nuostatas ir pagal šio sprendimo I priedo R1 skyriaus 6 punktą, UAB ,,Komparsa“ atitinka tik platintojo sąvoką, būtent tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, kuris tiekia gaminį rinkai. 2013 m. kovo 22 d. Samsung Patvirtinimas (b. l. 159, 1 t.) patvirtina, kad UAB ,,Komparsa“ turi teisę komplektuoti Samsung monitorius, periferinius įrenginius bei kompiuterių komponentus, naudoti Komparsą logotipą ir Komparsa pavadinimą ženklinant Samsung monitorius, periferinius įrenginius bei kompiuterių komponentus, UAB ,,Komparsa“ turi teisę perpakuoti Samsung monitorius, periferinius įrenginius bei kompiuterių komponentus į savo pakuotes, paženklintas Komparsa logotipu (3 punktas), kas sudaro pagrindą teigti, jog UAB ,,Komparsa“ pagal CK 6.292 str. 2 d. bei 1985-07-25 Tarybos direktyvos 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo 3 str. 1 d. prasmę yra laikytinas šiuo nagrinėjamu atveju įsigijamų monitorių gamintoja. Dėl to atmestini ieškovo argumentai, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 13 punkto 14 papunkčio reikalavimų.

18Taip pat ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 10 punkto 4 papunkčio reikalavimo, pagal kurį monitoriaus stovas turi turėti laikiklį, skirtą montuoti sisteminį bloką. Pažymėtina, kad trečiojo asmens pasiūlyme yra aiškiai nurodyta, jog siūlomas sisteminis blokas gamintojo numatytais laikikliais gali būti tvirtinamas prie siūlomo monitoriaus stovo, todėl vadovautis ieškovo nurodyta viešai pateikta informacija apie standartinius monitorius nėra jokio pagrindo, tuo labiau, kai perkančioji organizacija nereikalavo pateikti prekės pavyzdžio. Be to, kaip nurodo trečiasis asmuo UAB ,,Alna Intelligence“, UAB ,,Komparsa“, kaip siūlomo kompiuterio ir monitoriaus gamintoja, turi galimybę sukomplektuoti monitorius su skirtingais stovais, todėl taip pat nėra pagrindo vadovautis nuoroda į bazinį monitoriaus aprašymą. Dėl šių priežasčių atmestini ieškovo argumentai dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos 1 lentelės 10 punkto 4 papunkčio reikalavimo.

19Ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų pateiktas pasiūlymas neatitinka reikalavimo pasiūlyme pateikti nuorodą į internetinį puslapį, kur būtų surašytos visos kompiuterio techninės galimybės pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės (stacionarūs kompiuteriai) 18 punktą (suderinamumas). Ieškovas nurodytą argumentą grindžia tuo, kad pasiūlyme pateiktoje internetinėje nuorodoje http://www.komparsa.com/tvarkykles/56 nėra informacijos apie siūlomo pirkimo objekto atitikimą minėtam 18 punktui, nes nėra nurodytas atitikimas dėl siūlomo monitoriaus stovo. Sutiktina su atsakovo teiginiais, jog minėta Techninės specifikacijos 1 lentelės 18 punkte nustatyta sąlyga savo esme yra ne reikalavimas pirkimo objektui, t. y. atitikti tam tikrus parametrus, turėti tam tikras pageidaujamas savybes, o informacijos apie siūlomą pirkimo objektą pateikimo reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas laikyti, jog minėta 18 punkto sąlyga yra pasiūlymo atitikimo 10 punkte 4 papunktyje nustatytos sąlygos atitikimo šaltinis, todėl ne internetinėje nuorodoje pateikta informacija, o iš esmės patys pasiūlyti kompiuteriai lemia atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Todėl nėra pagrindo laikyti trečiųjų asmenų pasiūlymo, neatitinkančio minėto 1 lentelės 18 punkte numatytos sąlygos.

20Taip pat atmestini ieškovo argumentai dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo neatitikimo procesoriaus našumui keliamo reikalavimo, numatyto Techninės specifikacijos 1 lentelės 3 punkte. Ieškovas neatitikimą grindžia remdamasis tuo, kad atitiktis nurodyta duomenų pralaidumu (5GT/s), o ne sisteminės magistralės dažniu (Hz) ir šis parametras būtinai turi būti išreikštas dažniais, nes perkančioji organizacija yra atmetusi ieškovo pasiūlymą, kuriame procesoriaus našumas buvo nurodytas duomenų pralaidumu. Pažymėtina, kad Techninėje specifikacijoje nėra nustatyti konkretūs reikalavimai procesoriaus sisteminės magistralės dažniui ir nebuvo nurodyta, kokiais matavimo vienetais jį pateikti, todėl nėra pagrindo išvadai, jog tretieji asmenys privalėjo ginčo parametrą nurodyti dažniais. Taip pat pažymėtina, kad ieškovo nurodyto ankstesnio viešojo pirkimo metu pasiūlymų vertinimas nesukuria jokių teisinių pasekmių vykdomam naujam pirkimui. Teismo vertinimu, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 4 punkte (operatyvioji atmintis (RAM)) nustatytų reikalavimų, nes tiekėjo pasiūlyti stacionarūs kompiuteriai ,,Kopa S7500“ yra su ,,Intel Core i7-2700K“ procesoriais, o vadovaujantis sąlygų aprašo reikalavimu, operatyvioji atmintis turi būti ne mažesnė kaip 4 GB ir ne lėtesne kaip DDR3, 1600 MHz. Ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų siūlomas procesorius palaiko maksimaliai tik DDR 1333 MHz greičio operatyviąją atmintį (RAM). Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad minima sąlygų aprašo nuostata reikalauja, kad operatyvioji atmintis, kaip atskiras kompiuterio komponentas, būtų atitinkamos greitaveikos, t. y. galėtų veikti nurodytu dažniu, todėl trečiųjų asmenų pasiūlymas dėl parametrų atitinka sąlygų apraše nustatytus minimalius reikalavimus.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo ieškinys laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas (CPK 178 str. ).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 260, 268, 270, 4231, 4239 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. ieškovas UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti atsakovo... 3. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas nesilaikė pirkimo... 4. Trečiųjų asmenų grupės pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1... 5. Ieškovo nuomone, trečiųjų asmenų grupės pasiūlymas neatitinka Techninės... 6. Nurodo, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės... 7. Taip pat nurodo, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Techninės... 8. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad siekdamas išsinuomoti... 9. Atkreipia dėmesį, kad Techninės specifikacijos 1 lentelės 13 punkto 14... 10. Nurodo, kad vadovaujantis minėtu sąlygų aprašo reikalavimu, tiekėjai... 11. Nepagrįstas ieškovo nurodymas, jog tiekėjo pasiūlymas neatitinka Techninės... 12. Techninės specifikacijos 5 priedo 1 lentelės 4 punkto nuostatos reikalauja,... 13. Trečiasis asmuo UAB ,,Alna Intelligence“ procesiniuose dokumentuose prašė... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2013 m. balandžio 18 d. Centrinės viešųjų... 16. Ieškovo teigimu, atsakovas nesilaikė pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos,... 17. Pirkimo sąlygų 14 ir 15 punktai nustato, jog pirkimo objektas į dalis... 18. Taip pat ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka... 19. Ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų pateiktas pasiūlymas neatitinka... 20. Taip pat atmestini ieškovo argumentai dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo ieškinys laikytinas... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 260, 268, 270, 4231, 4239 straipsniais,... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...