Byla 2A-21-370/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant S.Zaksaitei-Dumčiuvienei, dalyvaujant prokurorui M.Paulikui, atsakovės atstovui T. Š., trečiųjų asmenų atstovei advokatei S.Baracevičienei,teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-39-474/2006 pagal ieškovo Kretingos rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, J. G., trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais Kretingos vartotojų kooperatyvo, daugiabučių namų savininkų bendrijų „Laurytė“ ir „Banga“ ieškinį ieškovui Kretingos rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui, atsakovams J. G., M. G., A. B., B. V., Kretingos rajono savivaldybės tarybai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims AB „VST“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui dėl žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, teisinės registracijos panaikinimo ir statinių nukėlimo bei ieškovo Kretingos rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais Kretingos vartotojų kooperatyvo, DNSB „Laurytė“, DNSB „Banga“ apeliacinius skundus dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-08-04 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas 2005 10 14 ieškiniu teismo prašė panaikinti 1996-11-12 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P56/96-0566 ir žemę, kadastro Nr. 5634/0008:148, unikalus numeris ( - ), grąžinti valstybei. Nurodė, kad J. G. 270 kv. m žemės sklypą ne žemės ūkio veiklai Kretingos mieste buvo leista pirkti Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1996-11-14 įsakymu Nr.1239 „Dėl žemės sklypo pirkimo prie nuosavybės teise valdomo objekto Kretingos mieste“, o valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P56/96-0566 su J. G. buvo sudaryta 1996-11-12, tai yra iki leidimo išdavimo. Tokiu būdu pažeistos ne tik minėto norminio akto nuostatos, bet ir elementari loginė administracinių veiksmų bei procedūrų seka. Taip pat prašo tenkinti trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais ieškinį jų nurodytais motyvais.

4Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais nurodo, kad 2004 m. pabaigoje Kretingos vartotojų kooperatyvui pradėjus tvarkyti žemes sklypo, esančio prie pastato, adresu ( - ), nuomos klausimus ir nuvykus pas notarą paaiškėjo, kad Kretingos vartotojų kooperatyvo vardu nėra registruoto jokio žemės sklypo ir kad namų, esančių adresu ( - ), kaimynai jau privatizavo gretimus sklypus. Kretingos vartotojų kooperatyvas bei DNSB „Laurytė“, suabejoję žemės sklypo privatizavimo pagrįstumu ir teisėtumu, 2005-02-17 kreipėsi su prašymais ištirti žemės privatizavimo klausimus į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Seimo kontrolierius, Kretingos rajono savivaldybę ir Klaipėdos apskrities viršininko administraciją. Buvo gauti atsakymai, kad žemės privatizavimas buvo atliktas suklastojus dokumentus bei pažeidus įstatymus, todėl yra pagrindas šiuos sandorius pripažinti neteisėtais.

5LR Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr.89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodo sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ 5.1.3. punktą, žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai nuomojami ne konkurso tvarka daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkams ir nuomininkams šiems gyvenamiems namams priskirti sklypai pagal patvirtintus miesto, miesto tipo gyvenviečių bei kitų gyvenamųjų vietovių išplanavimą. Pagal šį nutarimą žemėtvarkos skyriui buvo pateikiama naudojamo žemės sklypo kopija iš techninės apskaitos bylos. Prie pastato, adresu ( - ) (DNSB „Laurytė“), buvo priskirtas 1040 kv. m žemės sklypas, prie pastato, adresu ( - ), buvo priskirtas 1173 kv. m sklypas. Taip pat pastatui, esančiam adresu ( - ) (DNSB „Banga“), buvo skirtas 3500 kv. m žemės sklypas. Tokiu būdu, Kretingos miesto meras, 1993-05-27 patvirtinęs tarpžinybinės komisijos aktą, leidžiantį įrengti prekyvietę kieme, tarp ( - ) pažeidė trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais interesus.

6Šiame akte teigiama, kad sklypas niekam nepriklauso, netvarkingas ir naudojamas kaip skveras. Šis tarpžinybinės komisijos aktas bei 1993-06-24 Kretingos rajono valdybos potvarkio Nr.301v 4 punktas „Dėl sklypo nuomos ne konkurso tvarka Kretingos miesto mero prekyvietės įrengimui“ šiurkščiai pažeidė 1993-04-14 LR energetikos ministerijos įsakymą Nr.49 „Elektros tinklų apsaugos“ 9.5.3 reikalavimą elektros tinklų apsaugos zonose draudžianti įrengti turgavietes. 1996-11-12 žemės pirkimo-pardavimo sutartis tarp Klaipėdos apskrities viršininko ir J. G., 1996-11-14 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymas Nr. 1239 bei 1996-10-03 Kretingos rajono mero potvarkis Nr. 508 yra neteisėti, nes prieštarauja 1995-07-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 987 7.1.7 ir 7.1.8 punktams. Taip pat pažeistas 1991-07-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 297 5 punktas, kuris draudžia registruoti laikinus pastatus. 1994-01-27 atsakovė J. G. neteisėtai įregistravo laikiną pastatą- turgaus paviljoną, o 1995-06-23 paviljono priestatą, nors laikini statiniai nesuteikia teisės pirkti žemės sklypą ne aukciono tvarka. 1998-08-25 atsakovei J. G. buvo parduotas 715 kv. m žemės sklypas. Šis sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 4 ir 5 punktus žemės sklypai gali būti parduoti ar išnuomoti, jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi ant šios žemės nuosavybės teise priklausančius pastatus, nors atsakovė jų neturėjo. Be to, sandoris sudarytas pagal patvirtintą 1995-08-26 detalųjį planą, kurį 1998-12-03 Kretingos rajono taryba panaikino. 2002-01-10 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija išdavė pažymą, pagal kurią leido eksploatuoti atsakovės J. G. pastatytą priestatą prie turgaus paviljono, esantį ( - ), Kretingoje, negavusi elektros energijos tiekėjo ir aplinkos apsaugos tarnybos sutikimo. Šis pastatas apsunkina elektros transformatorinės bei elektros kabelių naudojimą, taip pat pastatydama pastatą atsakovė pasisavino kiemo dangą, sporto aikštelę, šaligatvius, todėl turi būti panaikinta šio pastato teisinė registracija. Atlikus žemės sklypų matavimus prie pastatų, esančių ( - ), nustatyta, kad tretiesiems asmenims Kretingos rajono vartotojų kooperatyvui ir DNSB „Laurytė“ skirto žemės sklypo dalys 67 kv. m ir 97 kv. m yra užstatytos atsakovams M. G. ir J. G. priklausančiais pastatais. 1997-03-21 gyvenamojo namo adresu ( - ), bendraturčiai J. P., B. V., R. P. bei Kretingos vartotojų kooperatyvo pirmininkė pasirašė susitarimą, kurio susitarė pasidalinti žemės sklypą. 1997-10-02 Klaipėdos apskrities viršininkas įsakymu Nr. 1116 suteikė ir leido pirkti M. G., E. B., B. V. žemės sklypus, naudojamus prie namų valdos adresu ( - ). 1997 12 23 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.P56/97-0645 M. G. buvo parduotos 290/1102 dalys, 1997-12-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.P56/97-0647 E. B. buvo parduotos 260/1102 dalys, 1997 12 23 valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi Nr.P56/97-0647 B. V. buvo parduotos 260/1102 dalys. Baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-205-05 buvo nustatyta, kad 1997-aisiais metais parengtas geodezinis planas ( - ), galėjo būti suklastotas laikotarpiu nuo 1997-10-25 iki 1999-05-07. Kadangi faktiškai naudojamas žemės sklypas pagal dydžius neatitinka žemės sklypo dydžio pagal dokumentus, todėl 1997-10-02 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymas Nr.1116 dėl leidimo parduoti žemę turi būti panaikintas, kaip sudarytas apgaulės būdu. Taip pat turi būti panaikintos ir šios žemės pirkimo-pardavimo sutartys. Pasinaudojęs suklastotais dokumentais, M. G. 1999 metais kreipėsi į Kretingos savivaldybę su prašymu leisti pastatyti laikinai gėlių kioską prie gyvenamojo namo, adresu ( - ). 1999-11-08 Kretingos rajono savivaldybės detaliųjų planų svarstymo komisija rekomendavo gėlių kioską eksploatuoti ne ilgiau kaip 3 metus. Kioskas eksploatuojamas iki šiol ir nei savivaldybė, nei apskritis nereikalauja nukelti šį statinį, nors jis užstoja kooperatyvui du langus bei užtveriamas praėjimas į kooperatyvo patalpas iš kiemo. Kadangi M. G. ir J. G. neteisėtai įgytuose sklypuose pastatė laikinus turgelio pastatus, kurių naudojimo terminas pasibaigė, prašo įpareigoti M. G. ir J. G. nukelti turgelio laikinus pastatus, nes jie trukdo gyvenamųjų namų gyventojams naudotis namų kiemais, atstatyti poilsio vietas ir sudaryti normalias sąlygas aptarnauti gyvenamuosius namus. Kadangi apie pažeistas savo teisės tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais sužinojo 2004-10-20, todėl senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo to laiko.

7Kretingos rajono apylinkės teismas 2006-08-04 sprendimu ieškinius atmetė. Nurodė, kad iš valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad atsakovė J. G. sutartyje numatytą kainą sumokėjo 1996-12-15, sutartis įregistruota registre 1996-11-21, todėl teismas daro išvadą, kad sutartyje nurodyta sutarties sudarymo data yra rašymo apsirikimas ir ji neturi jokios įtakos pačios sutarties teisėtumui. Pats ieškovas nurodo, kad panaikinus sutartį, atsakovė turės teisę vėl sudaryti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Sutarties panaikinimas vien formaliais pagrindais prieštarauja teisingumo, protingumo principams.

8Tretieji asmenys ginčija sandorius ir administracinius aktus, kurie buvo sudaryti 1996-1997 metais. Tuo metu galiojęs Civilinis kodeksas numatė bendrą trejų metų ieškinio senaties terminą. Kadangi tretieji asmenys praleido ieškinio senaties terminą, jo neprašo atstatyti, jų reikalavimas panaikinti administracinius aktus ir sandorius yra atmestinas pasibaigus senaties terminui

9Atmestinas trečiųjų asmenų reikalavimas panaikinti 1998-08-21 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 1406 ir 1998-08-25 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P56/96-0566, tuo pagrindu, kad yra pažeisti 1992-02-07 Vyriausybės nutarimo Nr.89 reikalavimai, kadangi tuo metu galiojo 1995-07-17 nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ bei šiuo nutarimu patvirtinta valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka, kurių Klaipėdos apskrities viršininkas nepažeidė.

10Atmestinas trečiųjų asmenų reikalavimas panaikinti atsakovei J. G. priklausančio turgaus paviljono teisinę registraciją bei įpareigoti atsakovus J. G. ir M. G. nukelti jiems priklausančius laikinus pastatus, esančius ( - ) namų kiemuose, kadangi atsakovams priklausantys pastatai nėra laikini, nes jie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

11Atmestinas trečiųjų asmenų reikalavimas įpareigoti atsakovą M. G. nukelti gėlių kioską, esantį prie gyvenamojo namo ( - ), kadangi neįrodė, jog šis gėlių kioskas trukdo jiems naudotis nuosavybe, be to, šis pastatas pastatytas gavus trečiojo asmens sutikimą.

12Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-08-04 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, byloje surinktus įrodymus bei išaiškintas aplinkybes vertino formaliai ir neobjektyviai, todėl teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmestas ieškovo ieškinys, yra naikintina. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad 1996-11-12 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 56/96-0566 nurodyta neteisinga sutarties sudarymo data yra rašymo apsirikimas, kuris neturi jokios įtakos šios sutarties teisėtumui, kadangi sutartį panaikinus, atsakovė turės teisę vėl ją sudaryti. Minėta sutartis buvo ruošiama ne vieno žmogaus, ir ranka padarytus įrašus vertinti kaip apsirikimą visiškai nelogiška. Minėtas pažeidimas, padarytas viešo administravimo institucijos, pažeidžia viešąjį interesą, sukelia turtines pasekmes. Teismas neištaisė norminio akto pažeidimo, o pripažino jį teisėtu ir pagrįstu. Pažymi, kad naujas žemės pirkimas-pardavimas šiai dienai bus galimas tik pagal Vyriausybės 1999 m. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ nuostatas, todėl ir bus išspręsti ginčytini klausimai tarp šalių.

13Apeliaciniu skundu tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-08-04 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jų ieškinį tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teismas neteisingai nustatė, kad tretieji asmenys praleido senaties terminą ir neprašė jo atnaujinti. Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais atstovas bylos nagrinėjimo metu prašė šį terminą atnaujinti. Be to, teismas neteisingai nustatė senaties termino eigos pradžią, kadangi nebuvo nuginčytas trečiųjų asmenų teiginys, kad apie savo pažeistas teises jie sužinojo 2004-10-20. Teismas nepagrįstai sutapatino tris juridinius asmenis su kooperatyvo pirmininko asmenybe. Teismo išvada, kad ginčytini statiniai nėra laikini, nes jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, neatitinka bylos duomenų. Byloje yra įrodymų, kad minėti statiniai yra laikino pobūdžio ir buvo neteisėtai įregistruoti. Teisme nepaneigtas DNSB „Banga“ teiginys, kad bendrija teisėtai naudojasi 3500 kv. m žemės sklypu, skirtu 1970-09-22 Kretingos miesto VK sprendimu Nr. 111. Teismo išvada, 1993-05-27 tarpžinybinės komisijos patvirtinimas, jog sklypas naudojamas kaip skveras, sukuria teisines prielaidas privatizacijai, prieštarauja Žemės reformos įstatymo 13 str. 2 p., kur nustatyta, jog žemė neprivatizuojama, jeigu ji užimta bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų.

14Atsakovė Kretingos rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinius skundus pažymi, kad panaikinus 1996-11-12 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal 1999 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinių žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos 3 punktą, atsakovė įgytų teisę pirkti tokį žemės sklypą, kuris bus suformuotas parengus sklypo detalųjį planą. Nepagrįstas trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais apeliacinio skundo motyvas, kad teismas nesprendė jų prašymo dėl senaties termino atnaujinimo. Nurodo, kad toks prašymas nebuvo pareikštas įstatymo nustatyta tvarka, jis nebuvo motyvuotas. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais neturi jokio pagrindo teigti, kad nepraleido senaties termino, t.y. apie savo tariamai pažeistas teises sužinojo tik 2004 metais. Dėl apeliantų teiginių apie laikinų statinių įregistravimą pažymi, kad vienintelis laikinas statinys yra atsakovui M. G. priklausantis prekybos kioskas, kurio leidimo galiojimo terminas pasibaigė 2005-03-07. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad 1993-05-27 tarpžinybinės komisijos aktas prieštarauja Žemės reformos įstatymo nuostatoms, kadangi skvero ribos nebuvo nustatytos teritorijų planavimo dokumentuose, kaip to reikalauja minėto įstatymo 13 str. 2 p.

15Atsiliepime atsakovai J. G. ir M. G. prašo apeliacinius skundus atmesti. Nurodo, kad ieškovo ieškinys yra formalaus pobūdžio, todėl teismo sprendimas jo atžvilgiu yra teisėtas ir pagrįstas. Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais teiginiai dėl ieškinio senaties yra paneigti byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad Kretingos rajono VK 1970-09-22 sprendimas Nr. 111 skirti 3500 kv. m žemės sklypą namo statybai yra pakankamas teisinis pagrindas, nustatantis žemės sklypo ribas.

16Atsiliepime atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija nurodo, jog sutinka su ieškovo apeliaciniu skundu ir su trečiųjų asmenų skundu tiek, kiek tai susiję su 1996-11-12 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimu bei reikalavimu nukelti statinį, esantį ( - ). Mano, kad teismas teisingai ir pagrįstai taikė senaties terminą.

17Atsiliepime trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas nurodo, kad nagrinėjamas ginčas nėra kilęs dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimų, todėl trečiojo asmens veiksmai ginčo išsprendimui įtakos neturi.

18Daugiau atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.

19Apeliaciniai skundai netenkintini.

20LR CPK 320 str. 1 d. nurodo, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Iš apeliacinių skundų turinio bei bylos medžiagos matyti, kad absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

21Dėl prokuroro apeliacinio skundo.

22Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, byloje surinktus įrodymus bei išaiškintas aplinkybes vertino formaliai, todėl vyriausiojo prokuroro ieškinį atmetė nepagrįstai. Nesutinka su teismo sprendime padaryta išvada, kad ginčijamojoje 1996 11 12 žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta data yra klaida. Mano, kad buvo padarytas viešo administravimo institucijos pažeidimas, pažeidžiantis viešąjį interesą ir sukeliantis turtines pasekmes, ką paaiškino liudytojai D. Š. ir K. K., pripažino ir kiti bylos dalyviai, atsakovai Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Kretingos rajono savivaldybės administracija. Panaikinus minėtą sutartį būtų ištaisyta valstybės institucijų padaryta klaida, tuo pačiu ir atstatytas pasitikėjimas jomis, o naujas sandoris galėtų būti sudaromas tik laikantis įstatymo reikalavimų, kartu būtų išspręsti ir tarp šalių kilę ginčai.

23Kolegija atsižvelgusi į bylos medžiagą nemato pagrindo padaryti priešingą išvadą, negu padarė pirmosios instancijos teismas. Kolegija sutinka, kad ginčijamos sutarties šalimi buvo viešo administravimo institucija, todėl pripažįsta viešojo intereso buvimą, tačiau iš pirkimo- pardavimo sutarties turinio matyti, kad joje nurodytos sutarties sudarymo esminės sąlygos, šiuo atveju pagrindas sutarčiai sudaryti - būtent Viršininko administracijos 1996 12 14 įsakymas Nr. 1239, kuriuo leista J. G. pirkti žemės sklypą, bei nurodyti duomenys ne tik iš minėto įsakymo, bet ir iš jį lydėjusio priedo, t.y. žemės sklypo adresas, žemės sklypo paskirtis, plotas, nominali ir pardavimo kaina, sklypo koordinatės ir kt. Be to, sutartyje nurodyta ir kainos sumokėjimo data, t.y. 1996 11 15, todėl iš šių duomenų visumos yra pakankamas pagrindas padaryti išvadą, kad buvo padarytas tik rašymo apsirikimas, o ne esminis procedūros pažeidimas, kuris sudarytų pagrindą tokį sandorį pripažinti negaliojančiu. Be to, daugiau jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą naikinti tokį sandorį prokuroras neįrodinėjo, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, jog dėl formalios klaidos sandorio naikinti nėra pagrindo ( LR CPK 185 str.).

24Kolegijos nuomone, prokuroro teiginys, kad tik panaikinus sandorį būtų galima tinkamai išspręsti tarp šalių kilusius ginčus yra nepagrįstas. Kiekvienos šalies teisės gali būti ir turi būti ginamos tiek, kiek jos yra pažeistos ir kiek tokių teisių pažeidimą gina įstatymas, kartu siekiant atstatyti tarp šalių teisinę taiką ar apginti viešą interesą. Tai sietina ir su trečiųjų asmenų apeliaciniame skunde išdėstytomis aplinkybėmis.

25Dėl trečiųjų asmenų apeliacinio skundo.

26Apeliantai taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių, nes teismas neteisingai aiškino trečiųjų asmenų ieškinio reikalavimus ir paaiškinimus dėl senaties termino pradžios ir skaičiavimo. Jie buvo teismui nurodę datą, kada sužinojo apie savo teisių pažeidimą, teismas nepagrįstai sutapatino tris savarankiškus juridinius asmenis su kooperatyvo pirmininko asmenybe ir nevertino atstovo prašymo ginčuose atnaujinti senaties terminą, teismo išvados dėl ginčijamų statinių laikinumo ir teisinės registracijos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.

27Kolegijos nuomone, apeliantų motyvai nėra pagrįsti. Priešingai, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada netenkinti trečiųjų asmenų ieškinio reikalavimų, nes ji pagrįsta visapusišku ir išsamiu bylos aplinkybių išaiškinimu, įrodymų surinkimu ir vertinimu bei tinkamu materialinės teisės nomų taikymu. Teismas teisingai nustatė, jog trečiųjų asmenų reikalavimams yra pagrindas taikyti senatį, nes jiems turėjo būti žinoma apie priimtus ginčijamus administracinius aktus bei sudarytus sandorius. Taip pat teismas išsamiai aptarė kiekvieno reikalavimo pagrįstumą ir nurodė jų netenkinimo motyvus, su kuriais kolegija sutinka (LR CPK 185 str.).

28Apeliantų motyvas, jog ieškinio senaties terminą prašė atnaujinti per ginčus ir jis turėjo būti svarstomas teismo sprendime, yra nepagrįstas, nes LR CPK 253 str. 4 d. draudžia baigiamosiose kalbose remtis aplinkybėmis ir įrodymais, kurių teismas posėdyje netyrė. Teismas teisingai nustatė, kad pagal byloje esančius įrodymus apie savo teisių pažeidimą jie turėjo žinoti anksčiau, negu jie nurodė teismui.

29Tretieji asmenys nepateikė patikimų įrodymų, kaip konkrečiai atsakovai G. pažeidžia jų teises. Iš bylos esmės matyti, kad tretieji asmenys teigia, jog yra kilęs ginčas dėl naudojimosi žemės sklypais, tačiau nepaneigia 1998 06 17 komisijos akto, kuriame nustatyta, kad J. G. detalaus išplanavimo sklypo projektas parengtas prisilaikant teritorjų planavimo įstatymų reikalavimų ir nepažeidžia gretimų sklypų savininkų teisių, kad buvo jiems atstovaujama pasirašant 1998 02 23 sklypo ribų paženklinimo aktą, o ginčijamos pirkimo-pardavimo sutartys sudarytos iki Kretingos centrinės dalies detaliojo plano panaikinimo, todėl, kolegijos nuomone, nėra jokio pagrindo pripažinti, jog tretieji asmenys įrodė savo teisių pažeidimą. Kolegijos nuomone, ieškovai nenuginčijo atsakovų teisės įsigyti žemės sklypus, tačiau dėl jų dydžio ir ribų galėtų kelti ginčą tik tada, jei atsakovų valdomų žemės sklypų duomenys neatitiktų teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto, t.y. galiojančio, tos vietovės teritorijos planavimo dokumento ar jo sprendinių.

30Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ar keisti nėra pagrindo ( LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

31Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325-333 str.,

Nutarė

32Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas 2005 10 14 ieškiniu teismo prašė panaikinti 1996-11-12... 4. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais nurodo, kad 2004 m. pabaigoje... 5. LR Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr.89 „Dėl žemės sklypų ne žemės... 6. Šiame akte teigiama, kad sklypas niekam nepriklauso, netvarkingas ir... 7. Kretingos rajono apylinkės teismas 2006-08-04 sprendimu ieškinius atmetė.... 8. Tretieji asmenys ginčija sandorius ir administracinius aktus, kurie buvo... 9. Atmestinas trečiųjų asmenų reikalavimas panaikinti 1998-08-21 Klaipėdos... 10. Atmestinas trečiųjų asmenų reikalavimas panaikinti atsakovei J. G.... 11. Atmestinas trečiųjų asmenų reikalavimas įpareigoti atsakovą M. G. nukelti... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kretingos rajono apylinkės teismo... 13. Apeliaciniu skundu tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais prašo... 14. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinius skundus... 15. Atsiliepime atsakovai J. G. ir M. G. prašo apeliacinius skundus atmesti.... 16. Atsiliepime atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija nurodo,... 17. Atsiliepime trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas nurodo, kad... 18. Daugiau atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.... 19. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 20. LR CPK 320 str. 1 d. nurodo, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 21. Dėl prokuroro apeliacinio skundo.... 22. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 23. Kolegija atsižvelgusi į bylos medžiagą nemato pagrindo padaryti priešingą... 24. Kolegijos nuomone, prokuroro teiginys, kad tik panaikinus sandorį būtų... 25. Dėl trečiųjų asmenų apeliacinio skundo.... 26. Apeliantai taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 27. Kolegijos nuomone, apeliantų motyvai nėra pagrįsti. Priešingai, kolegija... 28. Apeliantų motyvas, jog ieškinio senaties terminą prašė atnaujinti per... 29. Tretieji asmenys nepateikė patikimų įrodymų, kaip konkrečiai atsakovai G.... 30. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ar... 31. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325-333 str.,... 32. Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti... 33. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....