Byla 2-3219-631/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovo 387-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininkui Petrui Klimavičiui, atsakovui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės 387-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškinį atsakovui V. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3387-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (toliau – bendrija, ieškovas, 387-oji GSEB) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. M. 2449,15 eurų turtinės žalos atlyginimo, prašydama panaikinti 2018-11-13 darbo ginčų komisijos sprendimą Nr.( - ), kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti 387-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos prašymą V. M. dėl žalos atlyginimo, praleidus trijų mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminą.

4Ieškinyje ieškovas nurodė, kad valdo žemės sklypą su statiniu, esantį Taikos g. 111 B, Vilnius. Pastate yra įrengtos negyvenamosios patalpos (garažai, autoservisai ir kitos paskirties patalpos), kurios nuosavybės teise priklauso fiziniams bei juridiniams asmenims, taip pat pačios bendrijos naudojamos patalpos, įrengtas komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimo sistema, elektros instaliacija, vėdinimo sistemos (ventiliacinės angos - šachtos), lietaus nuotekos ir pan. Nuo 2017-09-06 bendrijos pirmininku buvo išrinktas ir paskirtas Petras Klimavičius. Iki tol nuo 2001-07-04 pirmininku bendrijoje buvo atsakovas V. M., kuris, pasak ieškovo, neteisėtai ėjo ir buhalterio pareigas. Atsakovas V. M. visiškai nesirūpino bendrijos reikalais, neatliko būtinųjų darbų, klastojo darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 2017 m. pavasarį buvo surinkta daugiau kaip trečdalis bendrijos narių parašų, sudaryta nepriklausoma komisija, atlikusi patikrinimus ir nustatė daugybę galimų pažeidimų, susijusių su atsakovo galimai neteisėtais veiksmais. Nepriklausoma komisija keliolika kartų žodžiu, bei raštu kreipėsi į atsakovą V. M., ragino jį pateikti paaiškinimus raštu, tačiau jis paaiškinimų neteikė, atsisakė pateikti tiesiogiai su bendrijos veikla susijusius dokumentus, tame tarpe atsisakė pateikti ir bet kokius buhalterinius dokumentus. Komisija 2017 m. rugsėjo mėn. inicijavo bendrijos narių susirinkimą. Dar iki susirinkimo atsakovas V. M. nusprendė pats pasitraukti iš pareigų. Bendrijos buhalterija prieš keletą mėnesių buvo perduota UAB „ Skaidri apskaitos sistema“. Kadangi minėta įmonė vangiai pateikinėjo informaciją dabartiniam bendrijos pirmininkui, nebuvo gaunamos reikiamos pažymos, bei kita informacija, buvo sudaryta sutartis su kita buhalterine įmone. Sudarius sutartį su nauja buhalterine įmone UAB „IT & Finance“, visa bendrijos dokumentacija buvo perimta pagal aktą iš UAB „Skaidri apskaitos sistema“. Jau tada nustatyta, kad nėra didžiosios knygos, nustatyta daugybė trūkumų, susijusių su buhalterine apskaita.

5Naujuoju bendrijos pirmininku visuotinio susirinkimo metu buvo išrinktas ieškovo atstovas Petras Klimavičius, kuris pradėjo eiti pareigas nuo 2017-09-15. Susipažinus su bendrijos dokumentacija, ieškovo teigimu, nustatyta, kad bendrijoje nebuvo labai daug sąskaitų faktūrų, sutarčių, didžiosios knygos ir kitų finansinių dokumentų, jokios buhalterinės programos. To patvirtinimui ieškovas remiasi buhalterinėmis pažymomis ir pranešimais. Kaip nurodoma ieškinyje, bendrijos pirmininkas P.Klimavičius elektroninės bankininkystės pagalba patikrinęs banko išrašus nuo 2001-01-01 iki 2018-01-01 atrinko įtartinus apmokėjimus, atliktus iš bendrijos sąskaitos Nr. LT067300010002473933 ir nustatė įtartinus apmokėjimus iš minėtos bendrijos sąskaitos už prekes, pirktas įvairiose įmonėse bendrijos vardu. Kadangi buhalteriniuose dokumentuose buvo vos kelios sąskaitos už visą minėtą laikotarpį (su ieškiniu teikiamame akte tokių nurodytų sąskaitų nėra), siekiant gauti informaciją buvo savarankiškai kreiptasi į įmones, iš kurių buvo gauta išsami informacija apie pirktas prekes. Komisijos nariai patikrino visas bendrijos patalpas (sandėliukus, bendrijos pirmininko kabinetą, bendrijos sargų patalpas, 260, 278 garažus, patalpą esančią tarp 15 ir 16 garažų (šioje patalpoje laikomi bendrijos daiktai) bendrijos tualeto patalpą, esančią pirmame bendrijos pastato aukšte, apžiūrėjo teritoriją aplink pastatą, įdėmiai vizualiai apžiūrėjo, bei patikrino ir kitas pagalbines patalpas ir nerado jokių daiktų. Komisijos nariams susipažinimui buvo pateikti dokumentai (įrodantys turtinę žalą), o būtent surinkti internetinės bankininkystės mokėjimų nurodymai, PVM sąskaitos-faktūros iš įvairių prekybos centrų ir bendrovių, prekiaujančių įrankiais, namų, buitinės apyvokos prekėmis, viso 36 pozicijos įvairių pirkinių, iš viso ieškovo skaičiuojama 2449,15 EUR sumai. Komisija atlikusi išsamų patikrinimą konstatavo, kad dokumente įvardintose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose už bendrijos pinigus pirktų prekių bendrijoje nėra. Šios prekės neįtrauktos į bendrijos apskaitą, balansą ir nebuvo nurašytos nustatyta tvarka. Pirktais daiktais bendrija, ar jos darbuotojai (sargai, ūkvedžiai, elektrikai, santechnikai) nesinaudojo. Santechninių ir ūkinių prekių bendrijoje taip pat nėra. Įrankių taip pat nėra ir niekada nebuvo bendrijoje, nors jie buvo pirkti bendrijos vardu - už bendrijos pinigus. Komisija nusprendė, kad už bendrijos lėšas pirktus daiktus yra atsakingas buvęs bendrijos pirmininkas V. M. ir juos galimai naudojo išskirtinai savo asmeniniams tikslams, kas nesuderinama su galiojusiais įstatymais ir bendrijos įstatais (b.l.1-10, 61-70).

6Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog 387-osios GSEB pirmininkas P.Klimavičius pateikė ieškinį dėl turtinės žalos, neatitinkantį tikrovės, ir siekia tik pasipelnyti. Atsakovas nurodo, kad bendrijos pirmininko pareigas pradėjo eiti nuo 2001 m. vasario mėnesio, darbo santykiai nutraukti 2017 m. rugpjūčio pabaigoje. Visi buhalterinės apskaitos dokumentai pagal perdavimo-priėmimo aktą buvo perduoti naujam pirmininkui. Jo pirmininkavimo bendrijai laikotarpiu jokių nusiskundimų dėl jo netinkamai atliekamų pareigų negavo, niekas nekėlė klausimų dėl jo veiklos teisėtumo, visuotiniai bendrijos susirinkimai vykdavo kasmet. P.Klimavičius, 2016 m. gruodžio mėnesį įsigijęs garažą, ėmė trukdyti bendrijos darbui, agituoti bendrijos narius nemokėti nario mokesčio, ateidavo pas atsakovą į kabinetą ir keldavo nepagrįstus reikalavimus, siekė visais būdais, taip pat ir kreipdamasi į įvairiausias institucijas su skundais, pakenkti bendrijos darbui. Jis siekė tapti bendrijos pirmininku. Atsakovas nurodo, jog jo vadovavimo laikotarpiu buvo nuveikta daug darbų: suremontuotas pastato stogas, sutvirtintos nešančios kolonos, pastato išorinės sienos, atlikti vidinių patalpų pravažiavimo ir panduso remonto darbai, pastato nuogrindų remontas, įrengtas automatinis užtvaras, video kameros, pakeista priešgaisrinė signalizacija, bei buvo atliekami įvairūs smulkūs remonto darbai – įvesti šildymo kabeliai į lietaus ir nuotekų sistemą, keičiami ir remontuojami nuotekų stovai, lietaus nuotekų sistema, vykdyti parapetų apskardinimo darbai, suremontuota visa santechninė ir kanalizacijos įranga ir kt., taip pat vykdyti įvairūs tęstiniai (ruošiantis žiemos sezonui, pvz.) darbai. Dėl prekių pirkimo, atsargų panaudojimo ir laikymo atsakovas pažymėjo, kad visi įrankiai ir atsarginės detalės buvo perkami konkretaus remonto atlikimui, nustatant jų poreikį, reikalingumą. Atsargų bendrija nekaupė, darbo įrankiais naudojosi tam tikrą laiką, pasibaigus amortizaciniam laikotarpiui, įrankiai buvo nurašomi. Paaiškindamas dėl čiužinių nurodė, jog 2006 metais buvo ruošiamasi atlikti stambų remontą, sudaroma sutartis su rangovu ir rangovui buvo išskirtas nenaudojamas garažas, įrengta poilsio vieta atvažiuojantiems iš rajono darbininkams. Darbo drabužiai buvo reikalingi atlikti darbams nepalankiomis sąlygomis. Sąskaitos-faktūros ir nurašymo aktai buvo segami į atskirus segtuvus ir laikomi garažo patalpose; kiekvienais metais su visais finansiniais dokumentais buvo supažindinama revizijos komisija, kuri atsiskaitydavo prieš visuotinį bendrijos narių susirinkimą, bendrijos nariai jokių klausimų dėl pirkinių ir daiktų panaudojimo nereiškė. Po 2017 m. rugpjūčio 3 d. dokumentai buvo perduodami keletą kartų ir D. J., ir P.Klimavičiui, taip pat UAB „Skaidri apskaitos sistema“, UAB „IT & Finance“, policijai. Atsakovas pažymėjo, kad bendras ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, o byloje pateikta bent 740,20 eurų sumai sąskaitų-faktūrų, viršijančių tokį laiko tarpą. Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo senaties terminui esant sutrumpintam – 3 metams – tokių sąskaitų-faktūrų pateikta 2344,59 Eur sumai. Atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovas kreipėsi praleidęs DK 220 straipsnyje įtvirtintą terminą, žinodamas daugiau kaip metus (terminą skaičiuojant nuo naujo pirmininko išrinkimo), apie savo, neva, pažeistą teisę, ieškovas nesikreipė dėl ginčo išsprendimo. Atsakovas ieškinį prašo atmesti kaip neteisėtą ir visiškai nepagrįstą (b.l.84-89, 98-99).

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pirmininkas P.Klimavičius paaiškino, jog 2016 m. gruodžio mėnesį įsigijo garažą, tapo bendrijos nariu, mokėjo tvarkingai mokesčius, taip pat gyveno visai šalia bendrijos buveinės, susipažino su atsakovu ir iš pradžių viskas klostėsi sėkmingai. Tačiau 2017 metais į jį ėmė kreiptis kiti bendrijos nariai su nusiskundimais V. M. darbu ir inicijuodami parašų rinkimą pakeisti bendrijos pirmininką. Buvo surinkta daugiau kaip 1/3 visų narių ir patalpų savininkų parašų, sudaryta nepriklausoma komisija, kuri atvyko pas pirmininką ir paprašė pateikti visus buhalterinius dokumentus ir kitus bendrijos dokumentus. Susipažinus su pateiktais dokumentais buvo nustatyta daug pažeidimų. Paaiškino, jog buvo atlikta bendrijos dokumentacijos patikra nuo pat 2001 metų, nerasta labai daug dokumentų, o ir perduoti jie buvo bet kaip, be aprašų, per kitus asmenis, nes trumpu laikotarpiu bendrijai buvo bandoma (ieškovo vertinimu, neteisėtai) paskirti kitą asmenį D. J., kuris irgi perdavė kai kuriuos dokumentus buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, po to UAB „Skaidri apskaitos sistema“ buvo pakeista kita įmone UAB „IT & Finance“, kuri patikrinusi visas sąskaitas-faktūras, nerado jokių dokumentų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytų prekių įsigijimą, jų naudojimą bendrijos reikmėms, nurašymą ir pan. Bendrija patyrė žalą, už kurią atsakingas atsakovas, netinkamai vedęs apskaitą, galimai pasisavinęs daug daiktų, nes tuo metu statėsi namą ir bendrijos vardu pirktos prekės buvo panaudotos jo asmeniniams poreikiams. Bendrijos sudaryta komisija daug dirbo, išsireikalaudama visą išsamią informaciją apie bendrijos vardu įsigytas prekes, buvo nustatyta kiek ir kokių prekių įvairiais laikotarpiais buvo pirkta, tačiau jų bendrijoje nerasta, taip pat nerasta jokios dokumentacijos apie jų nurašymą. Atsakovas turi prisiimti atsakomybę už visą padarytą žalą, pasisavintus daiktus, atlyginti jų vertę. Prašo tenkinti ieškinį.

8Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Paaiškino, jog jam pirmininkaujant jokių nusiskundimų iš garažų turėtojų nebuvo. Bendriją nuolat tikrindavo įvairios institucijos ir niekas jokių pastabų neturėjo, visuotiniame susirinkime gyventojai reikalavimų nereiškė, prekės būdavo įsigyjamos einamiesiems darbams, bendrijoje laikas nuo laiko būdavo remontuojamos ir patalpos, ir stogas, ir sienos, tvarkoma aplinka, natūralu, kad viso to priežiūrai buvo būtina pirkti tiek technikos įrankius, tiek darbo priemones, net drabužius, nes buvo samdomi darbininkai, kuriems reikėjo užtikrinti saugias darbo sąlygas, dėl to ir 2006 metais vykdant didesnį remontą, buvo paprašyta atlaisvinti vieną patalpą darbininkų poilsiui ir buvo nupirkti ir čiužiniai, visos kitos ieškovo lentelėje nurodytos prekės taip pat buvo panaudotos bendrijos labui, vykdant remontus, pvz. tentais uždengiami cemento maišai, trimeriu naudojosi sargai tvarkydami teritoriją, su įrankiais dirbo ne vienas ir ne du žmonės, kuriuos dabar sunku ir atsiminti. Amortizacinis laikotarpis kai kuriems daiktams labai trumpas, nurašymo aktai buvo surašomi, teikiami revizijos komisijai tvirtinimui, perduoti, o jei kažkur kažkas jau po jo pirmininkavimo pabaigos juos pametė, atsakovas negali būti atsakingas už tai. Be to, tai, kad apklausti garažų savininkai ar sargai jų neatsimena, rodo, kad jie yra tendencingai nuteikti pirmininko, be to, nebūtinai galėjo matyti, kas ir kada, kokie darbai buvo vykdomi. Ieškovo atstovas P.Klimavičius yra nusiteikęs priešiškai atsakovo atžvilgiu, todėl bet kokiom priemonėm kenkia ir nepagrįstai reiškia reikalavimus. Be to, atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, ieškovas yra praleidęs visus galimus terminus ieškiniui paduoti, jis kreipėsi ir į darbo ginčų komisiją, praleidęs DK 220 straipsnyje numatytą terminą, visus metus žinojęs apie pažeistas teises tik 2018 m. spalio mėnesį kreipėsi į darbo ginčų komisiją su nepagrįstais reikalavimais. Atsakovas prašo visiškai atmesti ieškinį.

9Ieškinys atmetamas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 387-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija valdo pastato, esančio Taikos g. 111B, Vilnius bendro naudojimo patalpas ir pastatui priskirtą žemės sklypą. Laikotarpiu nuo 2001 m. liepos 4 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d. bendrijos pirmininko pareigas ėjo atsakovas V. M., nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki šiol bendrijai vadovauja Petras Klimavičius.

11Vadovaujant bendrijai Petrui Klimavičiui, 2017-11-07 buvo atlikta 387-osios GSEB turto inventorizacija, surašytas Inventorizacijos aktas Nr. 1, kuriuo apžiūrėtos, įvertintos bendrijos patalpos, konstatuota, kad bendrijos dokumentacijoje nėra pagrindinio buhalterinio dokumento – didžiosios knygos, nėra jokio ilgalaikio ir trumpalaikio turto aprašo, turto nusidėvėjimo, daiktų ir prekių nurašymo aktų; buhalterija vesta aplaidžiai ir netvarkingai, seni bendrijos dokumentai sumesti į bendrijos pirmininko kabinete esančią pagalbinę patapą; nei V. M., nei D. J. oficialiai, pagal perdavimo-priėmimo aktą P.Klimavičiui neperdavė jokių daiktų, įrankių, jokio ilgalaikio ar trumpalaikio turto (b.l.12-13). Inventorizacijos aktą pasirašė UAB „IT & Finance” vyr. buhalterė A. B., V. P. ir 387-osios GSEB pirmininkas Petras Klimavičius.

122018-03-20 bendrijoje atlikta revizija (bendrijos revizorė M. T. Š.), ne tik už 2017 metus, bet ir nuo 1995 metų pagal bendrijoje esamus ir turimus dokumentus, bei patikrinta 2015 metų kasos knyga, taip pat revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus, kai bendrijai vadovavo pirmininkas V. M.. Revizorės išvadose siūloma buvusio bendrijos pirmininko V. M. ir buvusios bendrijos kasininkės darbą pripažinti nepatenkinamu, taip pat nepatenkinamu pripažinti ir buvusios bendrijos revizijos komisijos darbą pripažinti nepatenkinamu, o dabartinės bendrijos buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės UAB „IT & Finance” vyr. buhalterės A. B. darbą pripažinti patenkinamu, taip pat ir dabartinio bendrijos pirmininko P.Klimavičiaus darbą laikyti patenkinamu (b.l.46-52).

132017-11-03 UAB „Skaidri apskaitos sistema“ perdavimo-priėmimo aktu perdavė P.Klimavičiaus vadovaujamai 387-ajai GSEB dokumentus, dokumentų aplankus: kasos knygas, kasos ataskaitas, balansus, tabelius nuo 2011 metų iki 2017 metų (b.l.126-127).

14Ieškovo 387-osios GSEB pirmininko P.Klimavičiaus surinktų išrašų ir sąskaitų-faktūrų iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Celsis“, UAB „Sodo technikos pasaulis“, UAB „Darbo apranga“, UAB „Padvaiskas ir Ko“, UAB „Vidara“, UAB Stokker“ „Mecotechnikonas“ patvirtina 387-ąją GSEB 2003 – 2016 metais įsigijus lentelėje nurodytas prekes:

Pardavėjo pavadinimas Išrašo ( detalizuotos sąskaitos data, prekių pirkimo ir atsiskaitymo data) 387 GSEB sumokėta suma Eurais Prekių, kurios pirktos 387 GSEB vardu (trumpas aprašymas)
1.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2011-06-13 37,36 EUR. Šildymo kabelis (2 metrai)
2.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2011-06-20 67,32 EUR. Tentas (6 vnt.), elektrinė viryklė
3.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2011-12-19 19,84 EUR. Elektros prekės (pagrinde rozetės) “ąžuol.”
4.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2012-02-20 15,87 EUR. Pagr. elektros prekės
5.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2012-03-05 27,07 EUR. Termometras, sifono alkūnė irk t.
6.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 212-03-19 23,46 EUR. Rozetės irk t.
7.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2012-06-18 20,73 EUR. Gruntas, klijai plytelėms, liniuotė, žymeklis ir kt.
8.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2012-07-30 36,63 EUR. Kampuotis, profilis, ir kt.
9.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2013-04-15 31,91 EUR. Biotabletės kanalizacijai, gyvatukas kanalizacijai, valiklis santechn.
10.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2013-08-19 25,17 EUR. biotabletės ir k t.
11.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2014-12-29 8,42 EUR. Cement drožlių plokštės ir k t.
12.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2015-03-02 50,27 EUR. Elektros prekės, akmens vata, vinys ir kt.
13.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2015-03-23 35,80 EUR. Bituminė mastika ir kt.
14.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2015-04-17 10,32 EUR. Lemputės
15.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2015-08-03 17,40 EUR. Sandarinimo tarpinė
16.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2015-09-14 4,57 EUR. Kampuotis, varžtai
17.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2015-11-23 19,93 EUR. biotabletės ir kt.
18.       Išrašas iš UAB “Kesko senukai Lithuania” 2016-06-13 18,65 EUR. biotabletės kanalizacijos valymui
19.       UAB “ Celsis” 2009-06-08 sąskaita - faktūra : Nr. CLS 8008344, prekių perrūšiavimo aktas Nr. V-3-06/08/28; 190,62 EUR Manometras, išsiplėtimo indas vandeniui, trapas, slėgio relė ir kt.
20.       UAB “ Celsis” 2009-07-31, sąskaita - faktūra : Nr. CLS 8009012, prekių perrūšiavimo aktas Nr. V-3-08/03/01 63,25 EUR Santechninės prekės (movos, alkūnės, tarpinės , laikikliai ir kt.)
21.       UAB “ Celsis” 2009-08-20, sąskaita - faktūra Nr. CLS Nr. 8009212;prekių perrūšiavimo aktas Nr. V-3-09/08/09 148,93 Eur Santechninės prekės (žarna dušui, dušo galva, vandens filtras, movos, alkūnės, vožtuvas, žarnelės, trišakiai ir kt.)
22.       UAB “ Celsis” 2009-07-27, sąskaita - faktūra Nr. CLS Nr. 8008866,prekių perrūšiavimo aktas Nr. V-3-07/27/06 184,95 EUR Santechninės prekės (maišytuvas plautuvei, alkūnės, movos, nipeliai, laikikliai ir kt.)
23.       UAB “ Sodo technikos pasaulis” 2006-05-23 sąskaita - faktūra Nr. STP Nr. 12042 130,33 EUR Trimeris Viking 1000
24.       UAB “ Sodo technikos pasaulis” 2004-05-07 sąskaita - faktūra Nr. STP Nr. 49208 51,55 EUR kirvis skaldiklis, purkštuvas, galąstuvas kirviams
25.       UAB “ Sodo technikos pasaulis” 2003-10-14 sąskaita-faktūra Nr. STP Nr. 5094543 50,10 EUR smūginis grąžtas (perforatorius - drėlė), rankinis pjūklas
26.       UAB “ Sodo technikos pasaulis” 2004-04-15 sąskaita- faktūra Nr. STP Nr. 49144 112,95 EUR Kotas grėbliui, grėbliai, genėtuvas, kastuvai
27.       UAB „ Darbo apranga“ 2012-10-22 sąskaita- faktūra DAA Nr. 300034409 101,45 EUR kepurė, kojinės, pirštinės, batai šilti, puskombinezonis, striukė ir kt.
28.       UAB „ Darbo apranga“ 2016-11-10 sąskaita - faktūra DAA Nr. 300049735 85,91 EUR. auliniai batai, batai su kailiu, vidpadžiai, akiniai, pirštinės ir kt.
29.       UAB „ Darbo apranga“ 2006-10-02 sąskaita- faktūra DAA Nr. 300009507 156,47 EUR kelnės, vatinukas, striukė, batai, pirštinės ir kt.
30.       UAB „ Darbo apranga“ 2007-06-11 sąskaita - faktūra DAA Nr. 300012958 59,88 EUR Šortai, kelnės
31.       UAB “ Padvaiskas ir ko” 2006-11-08, Sąskaita- faktūra PAG Nr. 5714 160,45 EUR du čiužiniai dvigulei lovai.
32.       UAB „ Vidara“ 2014-09-11, sąskaita - faktūra PRS Nr. 040746 130,33 EUR Lietvamzdžiai, santakos, alkūnės, latakai, apkabos, laikikliai ir kt.
33.       „ Mecrotechnikonas“ UAB „ Stokker“ 2006-03-02, sąskaita - faktūra Nr. AAA- 020836 63,72 EUR Orapūtė.  
34.       „ Mecrotechnikonas“ UAB „ Stokker“ 2013-02-25, sąskaita- faktūra Nr. AAA- 407762 92,18 EUR siaurapjūklis, grąžtas betonui, pjūkliukas.
35.       „Mecrotechnikonas“ UAB „ Stokker“ 2013-07-08, sąskaita- faktūra Nr. AAA- 434334 117,04 EUR akumuliatorinis suktuvas
36.       „ Mecrotechnikonas“ UAB „ Stokker“ 2013-02-04, sąskaita- faktūra Nr. AAA- 404779 78,22 EUR Gulsčiukas, pjūkliukas, grąžtai, smūginis gręžtuvas (elektrinė drėlė - perforatorius)

15Mokėjimų nurodymai ir PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad prekes pirko ieškovas (darbo b.l.18-107).

16Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija – juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (DGNKPPSBĮ), Civilinis kodeksas, Darbo kodeksas, bendrijos įstatai.

17Pagal DGNKPPSBĮ 14 straipsnį, bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) prašymu; 5) bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai; 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; 7) bendrijos narių sąrašo <…> sudarymą ir tvarkymą; 9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; 10) pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); 11) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį; 12) bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); 13) duomenų pateikimą bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio nuostatos reglamentuoja juridinio asmens valdymo organų nario lojalumą juridiniam asmeniui, t.y., kad juridinio asmens valdymo organas ir jo nariai turi veikti pagal steigimo dokumentus ir kitus juridinio asmens organų sprendimus bei rūpintis juridinio asmens gerove ir siekti įgyvendinti jo tikslus, privalo vengti situacijų, kad asmeniniai interesai prieštarautų juridinio asmens interesams. Teismų praktikoje laikomasi nuostatų, kad bendrovės vadovui, pažeidusiam jo veiklą reglamentuojančias taisykles ir dėl to padarius bendrovei žalą, yra galimas civilinės atsakomybės taikymas.

19Tačiau ir vadovo civilinei atsakomybei taikyti yra būtina nustatyti visas jos sąlygas, o būtent: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai).

20Nagrinėjant ginčus, kai reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš civilinės atsakomybės sąlygų būtent ieškovas privalo įrodyti padarytos žalos (nuostolių) faktą, neteisėtus vadovo veiksmus ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

21Pagal Civilinio kodekso 6 knygos XXII skyriaus nuostatas, reglamentuojančias civilinę atsakomybę, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, toliau – CK, 6.246 straipsnio 1 dalis). CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymu numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 straipsnio 1 dalis).

22Ieškovas reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas, kaip buvęs bendrijos vadovas, netinkamai vykdė pareigas visu savo vadovavimo bendrijai laikotarpiu, netvarkingai vedė dokumentaciją, neperdavė buhalterinių dokumentų naujam bendrijos pirmininkui, naujam pirmininkui sudarius komisiją ir patikrinus didžiulį kiekį dokumentacijos, nebuvo rasta didžiosios knygos, trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymo aktų, bei jokių įrodymų, kad įsigytas turtas buvo naudojamas bendrijos veiklai, o perimti įvairūs segtuvai su dokumentais buvo netvarkingi, nesunumeruoti, sumaišyti, didžioji dalis dokumentų maišuose ir pan., išreikalavus iš atitinkamų prekybos įmonių sąskaitas-faktūras, sudarius komisiją ir sutikrinus su bendrijoje turimais dokumentais, neradus jokių prekių ar jų nurašymo dokumentų, ieškovas teigia, kad atsakovas lentelėje nurodomus daiktus pasisavino.

23Teismas, pagal byloje surinktus įrodymus, išklausius šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, neturi pagrindo konstatuoti, kad atsakovas pasisavino ieškovo nurodomus daiktus, padarė neteisėtus veiksmus. Byloje pateikta eilė P.Klimavičiaus pirmininkavimo bendrijai laikotarpiu sudarytų komisijų pažymų, aktų, pranešimų, kurių teismas negali laikyti objektyviais įrodymais, patvirtinančiais V. M. neteisėtus veiksmus dėl žalos (bendrijos įgytų daiktų, prekių 2449,15 eurų sumai pasisavinimo).

24Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., LAT 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teisiškai reikšmingiems faktams nustatyti būtina surinkti ir remtis įrodymais, kurių informacijos būtų pakankama faktams patvirtinti.

25Išklausius liudytojų D. J., R. N., A. B. parodymus teisme, kartu vertinant rašytinę bylos medžiagą, ieškovo atstovo bendrijos primininko P.Klimavičiaus paaiškinimus darytina išvada, jog minėti liudininkai, nenorėdami konfrontuoti su P.Klimavičium, atliko buhalterines paslaugas teikiančių įmonių apimtyje tas funkcijas, kurios numatomos buhalterinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, bei nenorėdami būti įvelti į bendrijos ir jos buvusio pirmininko ginčus, įvairias pažymas, aktus, išvadas, pranešimus rašė pagal P.Klimavičiaus nurodymus. Be to, minimuose pranešimuose informacija pateikiama apibendrintai, aptakiai (pvz., apskaita vedama netvarkingai, nesilaikant standartų, nebuvo kompiuterizuotos programos, dokumentai nesunumeruoti ir pan.), dėl ko teismas negali tokios informacijos vertinti, kaip įrodančios atsakovo neteisėtus veiksmus. Pati savaime aplinkybė, kad 387-oji GSEB yra kreipusis į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir policijos komisariatas prašo pateikti bendrijos atliktos inventorizacijos dokumentus (b.l.14-15), nepatvirtina atsakovo neteisėtų veiksmų. Teismas, apibendrintai ištyręs suvestus ieškovo duomenis apie pirktas prekes, bendrijos veiklą, išklausęs tiek ieškovo atstovo, tiek atsakovo paaiškinimus, liudytojų V. P., I. A. (dirbusių sargais) parodymus, negali daryti vienareikšmės išvados, kad atsakovas veikė neteisėtai, kad bendrijos įsigytos prekės nebuvo panaudotos bendrijos naudai, ar buvo pasisavintos ir panaudotos atsakovo asmeniniams poreikiams tenkinti. Teismui jokie įrodymai neturi iš anksto nustatytos galios, taigi, vertinant surinktus byloje įrodymus, nėra pagrindo konstatuoti atsakovą atlikus neteisėtus veiksmus dėl ieškovo nurodomų daiktų pasisavinimo (2449,15 Eur nuostolių bendrijai atsiradimo).

26Ieškovas neįrodė ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos – pačio žalos dydžio. Reikalaudamas 2449,15 EUR bendrijai padarytų nuostolių atlyginimo, ieškovas tik pateikė prekių suvestinę pagal dokumentus už tikrai ilgą laikotarpį – nuo 2003 metų iki 2016 metų (b.l.4-5). Net ir nesant byloje jokių dokumentų, patvirtinančių išvardintų prekių, daiktų panaudojimą bendrijos veikloje, galima situacija, kad tie daiktai buvo panaudoti bendrijos naudai, nes nepaneigtos aplinkybės apie bendrijos patalpose vykdytus remonto darbus, turimas bendro naudojimo negyvenamas patalpas (reikalingas tvarkymo), prižiūrimą aplinką, santechninę įrangą ir kt., kur ir galėjo būti naudojami ieškovo vardinti daiktai, įrankiai, darbo priemonės ir kt. Absoliutinti žalos dėl įsigytų daiktų, kurių įsigijimo ir nurašymo ar panaudojimo dokumentų, faktinių įrodymų bendrija teigia neradusi, masto nėra pagrindo. Ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų.

27Apskritai, vertinant buvusio bendrijos pirmininko V. M. atsakomybę už galimai padarytą žalą, būtina atsižvelgti į tai, jog bendrija yra fizinių (juridinių) asmenų susivienijimas, siekiantis tinkamai eksploatuoti tiek jiems priklausantį nuosavą turtą (garažus ir kitas patalpas), tiek bendrai naudojamą turtą. Tokio susivienijimo esmė pasireiškia būtent bendrame veikime visų bendraturčių (šiuo atveju, garažų savininkų, naudotojų) gerovei palaikyti, o pirmininkas atlieka organizacines funkcijas, atstovauja bendriją visų bendraturčių vardu. Pažymėtina, kad nusiskundimai V. M. veikla imti fiksuoti tik bendrijos vadovavimą perėmus P.Klimavičiui, jo iniciatyva ėmusis iš esmės bendrijos veiklos pertvarkos, skatinimų aktyviau veikti bendrijos organizaciniuose reikaluose. Šiame kontekste paminėtinos ir į darbo bylą surinktos apklausos, anketos apie buvusio bendrijos pirmininko vadovavimo laikotarpį (darbo b.l.232-286). Teismas jomis nesivadovauja spręsdamas atsakovo atsakomybės dėl daiktų pasisavinimo klausimus, nes bylos nagrinėjimo dalykui jos neturi jokios tiesioginės reikšmės, be to, kaip matyti, anketų klausimai suformuluoti akivaizdžiai tendencingai, kaip paminėjo liudininkai, užpildytos paprašius P.Klimavičiui.

28Apibendrinant byloje surinktus įrodymus, jie savo apimtimi nesudaro pagrindo teismui konstatuoti V. M. neteisėtų veiksmų, taip pat ir ieškovui padarytos žalos, bei taikyti atsakovui civilinę atsakomybę.

29Pažymėtina, jog teismas detaliau netyrė ir nevertino ieškinyje ir kituose su ieškiniu pateiktuose dokumentuose, prieduose ieškovo nurodomų aplinkybių apie atsakovo buhalterinės apskaitos tvarkymą, darbo sutarčių sudarymo aplinkybes, kitus tarp šalių sprendžiamus teisminius ginčus, nes visos tos aplinkybės neturi reikšmės ginčui dėl 2449,15 Eur žalos atlyginimo, nėra susijusios su byloje reiškiamu reikalavimu.

30Atsakovas prašė byloje taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 220 straipsnio 1 dalies termino praleidimo pasekmes, bei ieškinio senatį. DK 220 straipsnis numato trijų mėnesio terminą kreiptis į darbo ginčo komisiją, kai įstatymas numato tokią ginčo išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūrą, tačiau nagrinėjamu atveju ginčas dėl reikalavimų, keliamų dėl žalos atlyginimo buvusiam vadovui, dėl jo pareigų nevykdymo, daiktų pasisavinimo, nagrinėjami tiesiogiai teisme ir priimtas 2018-11-13 darbo ginčų komisijos sprendimas Nr.( - ), kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti šalių ginčą, teismo nesaisto. Reikalavimams dėl žalos atlyginimo pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį taikomas trijų metų ieškinio senaties terminas, kuris, nagrinėjamu atveju skaičiuojant nuo naujo pirmininko išrinkimo, nėra praleistas (CK 1.127 str. 1 d.).

31Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl dėl jų paskirstymo teismas nepasisako.

32Pagal CPK 96 straipsnį, byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, sudarančios 15,52 EUR, priteistinos iš ieškovo 389-osios GSEB valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 92-93 straipsniais, 96 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 269-270 straipsniais, 307 straipsniu, 410 straipsniu, teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Priteisti iš ieškovės 387-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, juridinio asmens kodas 124761634, valstybės naudai 15,52 Eur (penkiolika eurų 52 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

36Valstybei priteistos sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660, arba į surenkamąją sąskaitą Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660 (sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti teismui nedelsiant po sumokėjimo).

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. 387-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (toliau – bendrija,... 4. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad valdo žemės sklypą su statiniu, esantį... 5. Naujuoju bendrijos pirmininku visuotinio susirinkimo metu buvo išrinktas... 6. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pirmininkas P.Klimavičius... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.... 9. Ieškinys atmetamas.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 11. Vadovaujant bendrijai Petrui Klimavičiui, 2017-11-07 buvo atlikta 387-osios... 12. 2018-03-20 bendrijoje atlikta revizija (bendrijos revizorė M. T. Š.), ne tik... 13. 2017-11-03 UAB „Skaidri apskaitos sistema“ perdavimo-priėmimo aktu... 14. Ieškovo 387-osios GSEB pirmininko P.Klimavičiaus surinktų išrašų ir... 15. Mokėjimų nurodymai ir PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad prekes pirko... 16. Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija – juridinis asmuo, kurio veiklą... 17. Pagal DGNKPPSBĮ 14 straipsnį, bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio nuostatos reglamentuoja... 19. Tačiau ir vadovo civilinei atsakomybei taikyti yra būtina nustatyti visas jos... 20. Nagrinėjant ginčus, kai reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti... 21. Pagal Civilinio kodekso 6 knygos XXII skyriaus nuostatas, reglamentuojančias... 22. Ieškovas reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas, kaip buvęs bendrijos... 23. Teismas, pagal byloje surinktus įrodymus, išklausius šalių paaiškinimus,... 24. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą... 25. Išklausius liudytojų D. J., R. N., A. B. parodymus teisme, kartu vertinant... 26. Ieškovas neįrodė ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos – pačio žalos... 27. Apskritai, vertinant buvusio bendrijos pirmininko V. M. atsakomybę už galimai... 28. Apibendrinant byloje surinktus įrodymus, jie savo apimtimi nesudaro pagrindo... 29. Pažymėtina, jog teismas detaliau netyrė ir nevertino ieškinyje ir kituose... 30. Atsakovas prašė byloje taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau –... 31. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 32. Pagal CPK 96 straipsnį, byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos,... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu,... 34. ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovės 387-osios garažų statybos ir eksploatavimo... 36. Valstybei priteistos sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...