Byla 2-990-210/2015
Dėl nuomos mokesčio pagal dvi transporto priemonių nuomos sutartis priteisimo ir dėl žalos pagal pasaugos sutartį atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Vytautas Kursevičius, spręsdamas procesinį ieškinio priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal B UAB „Hobista“ į. k. 300051453, buveinė – Juodpelkio g. 3., Mažeikiai, atstovaujamos Bankroto administratoriaus UAB „Nemokumo sprendimai“ įgalioto asmens R. D., gyv. ( - ) reikalavimą atsakovui UAB „Fingrana“ į. k. 125686266, buveinė – P. Cvirkos g. Tirkšliai, Mažeikių r. dėl nuomos mokesčio pagal dvi transporto priemonių nuomos sutartis priteisimo ir dėl žalos pagal pasaugos sutartį atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas B UAB „Hobista“ Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „Fingrana“ dėl dviejų reikalavimų:

  1. Priteisti 34409,81 Eur nuomos mokestį pagal dvi transporto priemonių Nuomos sutartis; ir
  2. Priteisti 25233,43 Eur žalos atlyginimą pagal kilnojamųjų daiktų Pasaugos sutartį.

3Ieškinio pareiškime nurodoma, kad B UAB „Hobista“ (Ieškovas), veikdamas kaip nuomotojas, 2014 m. balandžio 10 d. su nuomininku UAB „FINGRANA (Atsakovu) sudarė Transporto priemonių nuomos sutartį dėl transporto priemonių nuomos. Vėlesniu 2015 m. sausio 13 d. susitarimu papildomai susitarė dėl kitų transporto priemonių nuomos. Nuomos sutartyse šalių buvo susitarta dėl nuomojamų transporto priemonių nuomos mokesčio mokėjimo periodiškumo ir kainos, tačiau atsakovas šiai dienai yra nesumokėjęs 34409,81 Eur nuomos. Kadangi atsakovas nesilaikė nuomos sutartimis šalių nustatytų sąlygų, remiantis LR CK 6.38 str. 1 d.; CK 6.487 str. 1 d. prašo šią sumą, t. y. 34408,81 Eur, kaip nesumokėtą nuomos mokestį, priteisti.

4Be to, ieškovas nurodo, jog su atsakovu 2014 m. balandžio 10 d. sutartimi dėl Pasaugos susitarė su atsakovu dėl kilnojamųjų daiktų saugojimo. Kadangi atsakovas nesilaikė Pasaugos sutartyje nustatytų šalių susitarimu daiktų saugojimo sąlygų, , t. y. atsakovui pažeidus Pasaugos sutarties sąlygas, pagal sutarties 2.5 punktą ieškovas vienašališkai nuo 2015 m. balandžio 15 d. nutraukė 2014 m. balandžio 10 d. Pasaugos sutartį. Nors atsakovas pagal Pasaugos sutarties sąlygas , t. y. jos 3.3 punktą privalėjo grąžinti ieškovui saugojamus daiktus, atsakovas daiktų negrąžino. Todėl tokiais neteisėtai veiksmais padarė ieškovui 25233,43 Eur žalą, kurią privalo atlyginti. Atsakovo civilinės atsakomybės teisiniu pagrindu ieškovas nurodo LR CK 6.245 str. 1 d., 6.247; 6.248; 6.249 straipsnių pažeidimą. Kartu ieškovas prašo priteisti procesines palūkanas nuo priteistų sumų.

5Teismas konstatuoja, jog, gavęs ieškinio pareiškimą kiekvienų atveju privalo svarstyti ieškinio priėmimo klausimą, kurio sąlygos nurodytos LR CPK 137 straipsnyje. Viena iš sąlygų – keliamo teisinio ginčo teismingumo tam teismui klausimas. Šiuo aspektu teismas nurodo, jog CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų. Kartu pažymėtina, kad ieškovas turi teisę sujungti į vieną ieškinį kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus (CPK 136 str. 1 d.). Ieškinyje pareikštų reikalavimų sujungimo pagrindas gali būti ieškovo reiškiamų atsakovui savarankiškų reikalavimų daugetas arba atsakovų procesinis bendrininkavimas (CPK 43 str.). Kai ieškovas vienu ieškiniu reiškia kelis autonomiškus reikalavimus, teismas, bylos iškėlimo stadijoje spręsdamas tokio ieškinio priėmimo klausimą, turi teisę nuspręsti, ar ieškinyje pareikštus reikalavimus nagrinėti vienoje byloje, ar visgi juos išskirti į atskiras bylas (CPK 136 str. 3 d.). Teismas esant fakultatyviniam procesiniam bendrininkavimui, kiekvieno savarankiško materialinio reikalavimo priėmimo klausimą sprendžia pagal bendrąsias teismingumo taisykles. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, jog ieškovas pareiškė du skirtingus pagal savo turinį ir teisinį reglamentavimą turtinius reikalavimus tam pačiam atsakovui – UAB „FINGRANA“: a) priteisti iš atsakovo 34409.81 Eur nuomos mokesčio pagal dvi transporto priemonių Nuomos sutartis; ir b) priteisti iš atsakovo 25233,43 Eur žalos atlyginimą pagal kilnojamųjų daiktų Pasaugos sutartį. Vienok ši aplinkybė (ieškinio su dviem skirtingais reikalavimais pareiškimas tam pačiam atsakovui) situacijos ir aukščiau nutartyje nurodytų teisės normų reglamentavimo ir aiškinimo, kuriais nustatomas teismingumo klausimas nekeičia.

6Taigi teismas, svarstydamas ieškinio priėmimo klausimą pagal CPK nustatytas teismingumo taisykles, sprendžia, jog šioje byloje ieškovo pareikštas kiekvienas ieškinio reikalavimas atsakovui gali būti reiškiamas ir nagrinėjamas ir atskiroje byloje, kadangi reikalavimus sieja tik tos pačios šalys, tačiau reikalavimų dalykas ir pagrindas visiškai skirtingi. Dėl šios priežasties teismas konstatuoja, jog ieškinio teismingumas nustatytinas ne pagal bendrą pareikštų reikalavimų sumą, o pagal kiekvieną reikalavimą atskirai. Atskirai nei vienas turtinis reikalavimas neviršija keturiasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų eurų sumos, todėl ieškinys teismingas apylinkės teismui pagal atsakovo buveinės adresą (CPK 26 str., 27 str. 1 p., 29 str.,).

7Esant šioms sąlygoms Šiaulių apygardos teismas ieškinį atsisako priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti ieškovo B UAB „Hobista“ į. k. 300051453, buveinė – Juodpelkio g. 3., Mažeikiai, atstovaujamos Bankroto administratoriaus UAB „Nemokumo sprendimai“ įgalioto asmens R. D., gyv. ( - ) ieškinį atsakovui UAB „Fingrana“ į. k. 125686266, buveinė – P. Cvirkos g. Tirkšliai, Mažeikių r. dėl nuomos mokesčio pagal dvi transporto priemonių nuomos sutartis priteisimo ir dėl žalos pagal pasaugos sutartį atlyginimo, ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai