Byla 2-916/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-407-565/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MTD Baltic“, dalyvaujant trečiajam asmeniui R. S., dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“.

4Nurodė, kad atsakovas yra skolingas pareiškėjui 266 966,75 Lt. Šią sumą sudaro 200 000 Lt avansas už darbus ir 66 966,75 Lt už genrangos paslaugas. Duomenų apie atsakovo turimą turtą jis (ieškovas) neturi, todėl mano, kad jo (atsakovo) finansinė padėtis yra bloga.

5Trečiasis asmuo R. S. taip pat prašė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“. Nurodė, kad jo reikalavimo teisę patvirtina paties atsakovo pateiktas kreditorių sąrašas, nors jame nurodyta žymiai mažesnė suma – tik 4 203,80 Lt. Trečiasis asmuo teigė, kad 2012 m. gegužės 11 d. darbo sutarties pagrindu jis dirbo UAB „MTD Baltic“ IT programuotoju. Kiekvieno mėnesio 15 ir 25 dienomis jam turėjo būti išmokėtas 1 520 Lt atlyginimas, tačiau darbo užmokestis už 2012 metų birželio ir rugsėjo mėnesius neišmokėtas.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį ir bankroto bylos UAB „MTD Baltic“ iškėlimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi taip pat atsisakė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą. Ši teismo nutartis buvo Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi panaikinta, perdavus bankroto bylos UAB „MTD Baltic“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas pats 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti įmonės balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, sudarytus 2013 m. gegužės 1 d., tačiau atsakovas pateikė duomenis už 2012 metus, nepaaiškinęs, dėl kokių priežasčių neturėjo galimybės pateikti teismo reikalautų dokumentų, sudarytų 2013 m. gegužės 1 d. Taip pat buvo nurodyta pirmosios instancijos teismui nustatyti tikrąją atsakovo turto vertę, išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ ir CPK, siekiant nustatyti atsakovo tikrą finansinę būklę bankroto bylos (ne)iškėlimo dieną.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pakartotinai, 2014 m. vasario 28 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „MTD Baltic“.

10Teismas nustatė, kad yra kilęs ginčas tarp atsakovo UAB „MTD Baltic“ bei ieškovo BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ir trečiojo asmens R. S. dėl skolos dydžio. Esant ginčui dėl skolos, jos (skolos) pagrįstumas turi būti sprendžiamas ne bankroto byloje. Atsižvelgdamas į tai, teismas nevertino ieškovo ir trečiojo asmens nurodytų atsakovo įsiskolinimų, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą.

11Teismas nustatė, kad pagal 2013 m. rugpjūčio 31 d. UAB „MTD Baltic“ balanso duomenis įmonės turto vertė sudarė 139 366 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 18 024 Lt. Per 2013 metų aštuonis mėnesius įmonė gavo 215 968 Lt pajamų ir 156 760 Lt pelno. Tai, teismo įsitikinimu, įrodo, kad įmonė vykdo pelningą veiklą. Iš atsakovo paaiškinimų nustatė, kad įmonė 10 704 Lt sumažino įsipareigojimus kreditoriams. Teismas sprendė, kad pagal 2013 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenis turtą sudaro 90 000 Lt vertės ilgalaikis finansinis turtas ir 49 366 Lt vertės trumpalaikis turtas. Įmonės debitorių skolos sudaro 595 489,65 Lt. Net ir įvertinus tai, jog įmonės balanse apskaitytas mažesnis debitorinis įsiskolinimas, nei nurodyta debitorių sąraše, įmonės visi įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

12Teismas sprendė, jog ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės apie tai, kad atleisti visi darbuotojai ir įmonė nevykdo veiklos, nesudaro pagrindo konstatuoti UAB „MTD Baltic“ nemokumo.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

14Ieškovas BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį.

15Nurodė, kad byloje nėra duomenų nei apie įmonės įsipareigojimų sudėtį bei kokią jų dalį sudaro pradelsti įsipareigojimai, nei apie įmonės turto sudėtį. Pirmosios instancijos teismas negalėjo tinkamai įvertinti įmonės finansinės būklės ir nustatyti turimo turto bei įsipareigojimų santykio. Nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos iki ginčijamos nutarties priėmimo atsakovo finansiniai duomenys nepaaiškinamai kito. Per 2013 m. atsakovo turtas sumažėjo nuo 203 656 Lt iki 139 366 Lt, o įsipareigojimai nuo 228 000 Lt iki 18 000 Lt. Pirmosios instancijos teismo vertinti finansiniai duomenys prieštarauja vieni kitiems ir neatitinka teismų anksčiau konstatuotų aplinkybių. UAB „MTD Baltic“ nepagrindė teiginių, jog jis neskolingas pareiškėjui. Pradelsti įmonės įsipareigojimai siekia ne 18 024 Lt, o žymiai viršija 200 tūkst. litų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „MTD Baltic“, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

20ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) kai įmonė yra nemoki; 2) kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) kai įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos daroma išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą.

21Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, nustatęs, kad atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės: pagal UAB „MTD Baltic“ 2013 m. rugpjūčio 31 d. balansą įmonės turtą sudaro 139 366 Lt (iš jo ilgalaikis finansinis turtas – 90 000 Lt, trumpalaikis turtas – 49 366 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 18 024 Lt.

22Apeliantas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, teigia, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, todėl nenustatė tikrosios įmonės finansinės padėties, atsakovo turto vertė nėra pagrįsta įrodymais, todėl ji kelia abejonių.

23Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad tikroji atsakovo finansinė padėtis nėra aiški. Jei remiantis vien tik atsakovo pateiktu 2013 m. rugpjūčio 31 d. balansu, pelno (nuostolių) ataskaita (2 t., 21-22 b. l.) bei kreditorių sąrašu (2 t., 25 b. l.) tai galima būtų sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo būsena iš tiesų neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtų nemokumo kriterijų. Kita vertus, nagrinėjamoje byloje egzistuoja nepašalintos abejonės dėl to, ar balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį, todėl teismas turėjo imtis ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių, kad išsiaiškintų, ar įmonė nėra nemoki.

24Pagal atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. balanso, sudaryto 2013 m. balandžio 30 d., duomenis įmonės turtas sudarė 193 123 Lt ir visas jis nurodytas kaip trumpalaikis (1 t., 170 b. l.). Pagal 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitą UAB „MTD Baltic“ veikė nuostolingai – nuostoliai siekė 45 418 Lt. Iš atsakovo teismui pateikto 2013 m. rugpjūčio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turėjo 139 366 Lt vertės turto, iš jo ilgalaikis turtas siekia 90 000 Lt (finansinis turtas), trumpalaikis – 49 366 Lt (2 t., 21 b. l.), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 18 024 Lt. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovą paaiškinti, kas sudaro 2013 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodyto ilgalaikio finansinio turto vertę. Iš atsakovo pateiktų paaiškinimų bei 2013 m. sausio 8 d. akcininko sprendimo matyti, kad balanse apskaitytą 90 000 Lt finansinį turtą sudaro UAB „MTD Baltic“ paskola bendrovės vadovui ir akcininkui V. D. (2 t., 41-43 b. l.). Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, iš kur įmonė gavo 90 000 Lt, kuriuos 2013 m. sausio 8 d. nusprendė paskolinti direktoriui, jei pagal 2012 metų balansą visą įmonės turtą sudarė trumpalaikis turtas (iš esmės vien atsargos ir gautinos sumos).

25Lyginant teismui pateiktus 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus matyti, kad per 8 mėnesius įmonės turtinė padėtis kito iš esmės: 2012 metus UAB „MTD Baltic“ baigė patyrusi 45 418 Lt nuostolių (1 t., 171 b. l.), visą bendrovės turtą sudarė trumpalaikis turtas, o 2013 m. rugpjūčio 31 d. jau fiksuojamas 156 760 Lt pelnas (2 t. 22 b. l.), o įmonės vadovui ir akcininkui, kaip minėta, suteikiama 90 000 Lt paskola.

26Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovą pateikti įmonės turtą pagrindžiančius dokumentus bei duomenis apie 2012-2013 metais vykdytą bei šiuo metu vykdomą veiklą, gaunamas pajamas. Šių duomenų atsakovas nepateikė. Vietoj to, pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), iš kurių matyti, kad 2013 m. įmonė gavo 140 036 Lt pelno, turtą sudarė 139 366 Lt (90 000 Lt – ilgalaikis finansinis turtas, 49 366 Lt trumpalaikis turtas), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 34 748 Lt. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien 2013 metų balanso bei pelno (nuostolių) ataskaita neįrodo atsakovo vykdomos veiklos bei gaunamų pajamų. Atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktuose paaiškinimuose nurodė, jog 2013 m. birželio 26 d. buvo pasirašyta rangos sutartis tarp UAB „MTD Baltic“ ir L. Ž. dėl gyvenamojo namo apdailos darbų, sutartis įvykdyta, tačiau šiems argumentams pagrįsti nepateikta jokių įrodymų (pvz., pačios rangos sutarties, sąskaitų faktūrų, atliktų darbų bei apmokėjimą už juos patvirtinančių duomenų ir pan., CPK 178 str.). Kitų įrodymų apie vykdomą veiklą, išskyrus šiuos paaiškinimus, UAB „MTD Baltic“ nepateikė. Priešingai, tiek pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliacinės instancijos teismui pateiktuose paaiškinimuose nurodė, jog užsakovai, sužinoję apie teisme nagrinėjamą bankroto bylą, nutraukė sutartis, todėl įmonė negavo planuoto pelno, o vadovas turėjo atleisti visus darbuotojus (2 t., 41-42 b. l.). Taigi atsižvelgiant į šiuos atsakovo paaiškinimus apie nutrauktas sutartis, taip pat įvertinus SODROS 2014 m. sausio 21 d. duomenis, jog bendrovėje nėra nei vieno darbuotojo, apeliacinės instancijos teismui kyla pagrįstų abejonių tiek dėl įmonės turtinės padėties, tiek dėl 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje fiksuojamos pelningos veiklos.

27Pirmosios instancijos teismas paminėtų aplinkybių nesiaiškino, Lietuvos apeliacinio teismo nurodymus (byla naujam nagrinėjimui buvo grąžinta ne kartą) ignoravo. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo atsakovo turtinę padėtį, nevertino byloje esančių įrodymų bei ex officio neišreikalavo įstatymo reikalavimus atitinkančių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovo finansinę padėtį, t. y. turimo turto vertę, jo likvidumą, (ne)vykdomą veiklą, gaunamas pajamas ir pan. Esant šioms nepašalintoms abejonėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, neturi galimybių priimti nutartį iškelti bankroto bylą, nes tai riboja ĮBĮ nuostatos (ĮBĮ 10 str. 8 d.).

28Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „MTD Baltic“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į teismą su... 4. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas pareiškėjui 266 966,75 Lt. Šią sumą... 5. Trečiasis asmuo R. S. taip pat prašė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi panaikino... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pakartotinai, 2014 m. vasario... 10. Teismas nustatė, kad yra kilęs ginčas tarp atsakovo UAB „MTD Baltic“ bei... 11. Teismas nustatė, kad pagal 2013 m. rugpjūčio 31 d. UAB „MTD Baltic“... 12. Teismas sprendė, jog ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės apie tai, kad... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 14. Ieškovas BUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateikė atskirąjį... 15. Nurodė, kad byloje nėra duomenų nei apie įmonės įsipareigojimų sudėtį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 20. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos... 21. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti atsakovui... 22. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, teigia, kad pirmosios instancijos... 23. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad... 24. Pagal atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. balanso, sudaryto 2013 m. balandžio 30... 25. Lyginant teismui pateiktus 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. rugpjūčio 31 d.... 26. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi buvo... 27. Pirmosios instancijos teismas paminėtų aplinkybių nesiaiškino, Lietuvos... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį panaikinti ir bankroto...