Byla TA-10-756/2017
Dėl įsakymų panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Marijampolės verslo informacijos centro prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Marijampolės verslo informacijos centro skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl įsakymų panaikinimo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas VĮ „Marijampolės verslo informacijos centras“ kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 2) (išsiųstas 2016 m. balandžio 18 d., I t., b. l. 5, teisme gautas 2016 m. balandžio 20 d., I t., b. l. 1), prašydamas: panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymus Nr. 4-191, Nr. 4-192, Nr. 193 ir įpareigoti Lietuvos verslo paramos agentūrą atnaujinti projekto Nr. VP2-2.2.-ŪM-02-K-01-020 pažeidimo tyrimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimu (II t., b. l. 51–60) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Pareiškėjas VĮ „Marijampolės verslo informacijos centras“ 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – ir LVAT) pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimo panaikinimo.

8Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 19 d. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, kartu su prašymu pateikė ir patikslintą apeliacinį skundą.

9Prašyme dėl termino atnaujinimo pareiškėjas nurodė, kad VĮ „Marijampolės verslo informacijos centras“ 2016 m. gruodžio 13 d., 00:09 val. elektroniniu paštu išsiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui elektroniniu parašu pasirašytą apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimo panaikinimo. Terminas apeliacinio skundo padavimui praleistas dėl techninių priežasčių ilgiau nei planuota užtrukus dokumento pasirašymo mobiliuoju elektroniniu parašu procedūrai. Pareiškėjas prašo atsižvelgti į tai, kad dokumentas išsiųstas tik 9 minutės po nustatyto termino ir jis praleistas dėl objektyvių priežasčių. Žyminis mokestis sumokėtas 2016 m. gruodžio 12 d.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ; redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 132 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Pagal ABTĮ 65 straipsnio 2 dalį, metais, mėnesiais, savaitėmis ar dienomis skaičiuojamo termino eiga prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos ar įvykio, kurie nurodyti kaip jo pradžia. ABTĮ 65 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nurodyta, kad mėnesiais skaičiuojamas terminas baigiasi termino paskutinio mėnesio dieną. Procesinis veiksmas, kuriam atlikti nustatytas terminas, gali būti atliekamas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos; jeigu tas terminas turi būti atliktas teisme ar kitoje įstaigoje, terminas baigiasi nustatytu tarnybinio darbo pabaigos metu (ABTĮ 65 str. 5 d.). Pagal ABTĮ 65 straipsnio 4 dalį, tais atvejais kai paskutinė termino diena yra ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Pagal ABTĮ 65 straipsnio 6 dalį, jeigu skundas (prašymas, pareiškimas), dokumentai ar pinigų sumos įteikti paštui arba išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos, terminas nelaikomas praleistu.

14Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apeliaciniu skundu siekia apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą, o apeliacinį skundą teismui išsiuntė 2016 m. gruodžio 13 d. 00:09 val., t. y. ABTĮ 132 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą praleidęs vos 9 minutėmis.

15ABTĮ 132 straipsnio 2 dalis nustato, kad, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, apeliacinio skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad apeliacinio skundo padavimo terminą praleido dėl techninių priežasčių, kadangi dokumento pasirašymo mobiliuoju elektroniniu parašu procedūra užtruko ilgiau nei planuota. Pareiškėjas prašo atsižvelgti į tai, kad apeliacinio skundo padavimo terminas praleistas nežymiai, t. y. 9 minutėmis.

17Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo išdėstytas termino praleidimo priežastis, taip pat atsižvelgusi į tai, kad terminas praleistas nežymiai, laiko jas svarbiomis, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusiomis priežastimis, pateisinančiomis apeliacinio skundo termino praleidimą.

18Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija atnaujina apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimo panaikinimo padavimo terminą. Kadangi pareiškėjo apeliacinis skundas (patikslintas 2016 m. gruodžio 16 d., prie kurio pridėtas mokėjimo nurodymas, kad 2016 m. gruodžio 12 d. sumokėtas 2,32 Eur žyminis mokestis; taip pat kiti papildomi dokumentai, kurių priėmimo klausimą išspręs teisėjų kolegija, nagrinėjanti apeliacinį skundą iš esmės) atitinka jam įstatyme nustatytus reikalavimus, kolegija priima pareiškėjo viešosios įstaigos „Marijampolės verslo informacijos centras” apeliacinį skundą.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsniu, 132 ir 134 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir pareiškėjo viešosios įstaigos „Marijampolės verslo informacijos centras“ apeliacinį skundą priimti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai