Byla 2-1747-299/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Verslo kubas“ ieškinį atsakovui D. B., trečiajam asmeniui UAB „Ecoservice“ dėl skolos priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdama prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Verslo kubas“ ieškinį atsakovui D. B., trečiajam asmeniui UAB „Ecoservice“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Teismui šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

3Prašymas tenkintinas.

4Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Byloje nėra nustatyta duomenų, jog šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos ar jos sudarymo aplinkybės prieštarauja įstatymams, todėl vadovaujantis dispozityvumo principu, taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 3d., 293 str. 1d.5p., 290 str. 4d., teismas

Nutarė

6Prašymą tenkinti ir patvirtinti šalių taikos sutartį: „UAB „Verslo kubas", buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros vartų g. 16, Vilnius, juridinio asmens kodas 301842591, atstovaujama įmonės direktoriaus S. S., veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Kreditorius) ir D. B., gim. ( - ), gyv. ( - ) (toliau - Skolininkas), toliau kartu vadinamos „Šalimis", o atskirai - „Šalimi", gera valia, padarydamos abipuses nuolaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos LII skyriaus bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 ir 140 straipsnių nuostatomis, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, Šilutės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1747-299/2013 (toliau - Civilinė byla) sudarė šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) žemiau išdėstytomis sąlygomis:

7Kreditorius yra pateikęs Teismui ieškinį dėl 68,10 lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 220 lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 25 proc. kreditoriaus sumokėto žyminio mokesčio t.y. -18,00 Lt, bei kitų bylinėjimosi išlaidų - 380 lt - priteisimo iš Skolininko D. B., gim. ( - ), gyv. ( - ). Kreditorius ir Skolininkas geranoriškai sutinka bylą baigti Taikos sutartimi.

  1. Kreditorius patvirtina, kad atsisako savo reikalavimo dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  2. Likusią skolos dalį t.y. 686,10 lt Skolininkas įsipareigoja geranoriškai sumokėti Kreditoriui per 2 kalendorines savaitės nuo teismo nutarties, patvirtinančios Taikos sutartį, įsigaliojimo dienos, pinigus pervesdamas į Kreditoriaus atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. LT86 7300 0101 0895 4534, esančią AB Swedbank, banko kodas 73000.
  3. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, apmoka Skolininkas.
  4. Šalys įsipareigoja nereikšti pretenzijų ir/ar ieškinių dėl to paties dalyko. Toks susitarimas yra taikus ir galutinis ginčo sprendimo rezultatas. Be šio įsipareigojimo Taikos sutartis prarastų prasmę ir nepasiektų Šalių tikslo.
  5. Šalys susitaria ir prašo teismo Civilinę bylą nutraukti ir pareiškia, kad šalims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose.
  6. Kreditorius prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK 87 str. 2 d.) t.y. 54 lt.
  7. Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią: po vieną Taikos sutarties Šalims ir Šilutės rajono apylinkės teismui.“

8Civilinę bylą Nr. 2-1747-299/2013 nutraukti.

9Šiai nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovui UAB „Verslo kubas“ 75 procentus (54,00 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2013-07-18 mokėjimo nurodymu Nr. 782170.

10Mokestį gražina Valstybinė mokesčių inspekcija.

11Nutartis per 7d. nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai