Byla 2-703/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Gintaro Pečiulio ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui futbolo klubui „Vėtra“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, akcinė bendrovė „DNB lizingas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui futbolo klubui „Vėtra“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gegužės 21 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui pareiškėjo R. S. atskirojo skundo priėmimo klausimui spręsti.

7Vilniaus apygardos teismas teisėjo 2011 m. gruodžio 23 d. rezoliucija priėmė R. S. patikslintą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties, nurodant atskirąjį skundą siųsti nagrinėjimui į Lietuvos apeliacinį teismą.

8Pareiškėjas R. S. 2012 m. sausio 12 d. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo futbolo klubo „Vėtra“ administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliojimus iki atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties išnagrinėjimo. Nurodė, kad nuo to momento, kai yra priimtas nagrinėjimui atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme skundžiama nutartis yra laikoma neįsiteisėjusia ir jos vykdymas yra negalimas. Kadangi atsakovo bankroto procesas jau yra prasidėjęs ir visi su klubo valdymu susiję įgaliojimai buvo perduoti administratoriui, todėl, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla reali grėsmė, jog bankroto administratorius gali ir toliau disponuoti jam patikėtu įmonės turtu, o toks disponavimas labai apsunkintų galimo pareiškėjui palankaus apeliacinio teismo sprendimo įvykdymą.

9Atsakovas futbolo klubas „Vėtra“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo su prašymu nesutiko. Nurodė, kad vykdant teismo nutartį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, apie atsakovo bankrotą buvo paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“, VĮ Registrų centre užregistruotas šios įmonės teisinis statusas „bankrutuojantis“, buvo atleisti atsakovo darbuotojai. Šiuo metu vyksta teismo procesas Vilniaus apygardos teisme dėl statinio nugriovimo, kurioje futbolo klubas „Vėtra“ yra atsakovas, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas liks be jokio vadovo ir neturės galimybės būti atstovaujamas teismuose, ginti savo interesus ir teises.

10Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais AB „DNB lizingas“, nesutikdamas su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė, kad bankroto bylose vyrauja ir yra ginamas visų pirma viešasis interesas, o ne atskirų subjektų interesai. Sustabdžius skundžiama nutartimi paskirto atsakovo administratoriaus įgaliojimus būtų pažeistas viešasis interesas, atsirastų teisinis neaiškumas dėl atsakovo valdymo, kitų asmenų kreipimosi į atsakovą ir atstovavimo jam, jau atliktų ir turimų atlikti veiksmų užtikrinant turto apsaugą bei kitų veiksmų tęstinumo. Atkreipė dėmesį į tai, kad administratorius pagal Įmonių bankroto įstatymą bet kokiu atveju privalo veikti bankrutuojančio subjekto interesais ir neatlikti jokių žalingų veiksmų, o galiojantys įstatymai numato administratoriaus atsakomybę už neteisėtų ar įmonei žalingų veiksmų atlikimą. Administratoriui yra žinoma apie pareiškėjo inicijuotus ginčus dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, todėl jokios grėsmės tam, kad kažkokiu būdu bus apsunkintas galimai pareiškėjui palankaus apeliacinės instancijos teismo sprendimo vykdymas, nėra.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjo R. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Teismas sprendė, kad pareiškėjas nepagrindė ir neįrodė (CPK 178 str.) kokiu būdu ir kaip, administratoriui toliau disponuojant futbolo klubo „Vėtra“ turtu, gali būti apsunkintas galimai pareiškėjui palankaus apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) vykdymas. Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas tenkintų pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikintų Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartimi iškeltą bankroto bylą atsakovui, tokios apeliacinės instancijos nutarties priėmimas iš esmės nereikalautų priverstinio vykdymo ir savaime sukeltų atitinkamas teisines pasekmes, t.y. bankroto administratorius netektų įgaliojimų administruoti atsakovą.

14Teismas nurodė, kad atskirojo skundo padavimas ir priėmimas dėl nutarties, kuria iškelta futbolo klubui „Vėtra“ bankroto byla, nesustabdo skundžiamos nutarties vykdymo, nes skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartis prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo dienai yra įsiteisėjusi ir galiojanti, todėl bankroto administratorius turi visas Įmonių bankroto įstatymo jam suteiktas teises ir numatytas pareigas (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d.). Administratoriui, žinančiam apie susiklosčiusią situaciją, savaime tenka pareiga veikti ne tik itin atidžiai ir rūpestingai, bet kartu veikti išimtinai pačios įmonės bei jos kreditorių interesais ir neatlikti jokių žalingų veiksmų (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 14 p.), jam galioja įstatymai, numatantys administratoriaus atsakomybę už neteisėtų ar įmonei žalingų veiksmų atlikimą (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 6 d.). Sustabdžius atsakovo administratoriaus įgaliojimus, atsirastų teisinis neaiškumas dėl atsakovo valdymo, iškiltų grėsmė pačios įmonės bei jos kreditorių teisėms bei teisėms interesams, būtų pažeistas viešas interesas. Iki šios dienos jau buvo prasidėjęs atsakovo bankroto procesas, buvo atleisti klubo darbuotojai ir visi su bankrutuojančio futbolo klubo „Vėtra“ valdymu susiję įgaliojimai buvo perimti administratoriaus. Šiuo atveju vienintelio likusio bankrutuojančio futbolo klubo „Vėtra“ administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, kaip valdymo organo, įgaliojimų nepertraukiamumas svarbus tuo aspektu, kad tik esant administratoriui bei jam naudojantis įstatymų suteiktomis teisėmis bei laikantis pareigų, gali būti užtikrinti bankrutuojančio atsakovo ir jo kreditorių interesai, nes administratorius, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus, privalo užtikrinti bankrutuojančio atsakovo kasdienę veiklą, turto valdymą, apsaugą (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Iš teismų informacinės sistemos Liteko taip pat nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama ir kitų bylų, kuriose atsakovu yra futbolo klubas „Vėtra“, todėl be aukščiau nurodytų funkcijų administratoriaus pareiga taip pat atstovauti bankrutuojantį juridinį asmenį teisme ir kitose institucijoje.

15Atsižvelgdamas į išdėstytų aplinkybių visumą, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliojimų sustabdymo – negali būti tenkinamas, nes pareiškėjas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. aplinkybių, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas jam galimai palankaus apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) vykdymas, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iškiltų grėsmė atsakovo futbolo klubo „Vėtra“ bei jo kreditorių teisėms bei teisėtiems interesams, būtų pažeistas viešasis interesas.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

17Atskiruoju skundu apeliantas R. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį ir taikyti jo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartis, kuria atsakovui yra iškelta bankroto byla ir kuri yra apskųsta atskiruoju skundu, yra įsiteisėjusi. Teismas, teigdamas, jog atskirojo skundo priėmimas nesustabdo pirmosios instancijos teismo nutarties vykdymo, iš esmės prieštarauja pačiai apeliacijos paskirčiai ir apeliacinės instancijos teismui primeta kasacinės instancijos teismo funkcijas. Pirmosios instancijos teismo veiksmai priimant apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties, atsižvelgiant į apeliacijos objektą ir esmę, suponuoja pripažinimą, jog skundžiama nutartis yra neįsiteisėjusi.
  2. Vien aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartis yra neįsiteisėjusi, yra pakankamas pagrindas teigti, jog asmuo, turintis visas objektyvias galimybes veikti atsakovo vardu, bet neturintis objektyvios teisės disponuoti neįsiteisėjusios nutarties pagrindu jam suteiktomis teisėmis, gali savo veiksmais (nepriklausomai nuo tų veiksmų teisėtumo turinio) apsunkinti galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo vykdymą. Jeigu apeliacinės instancijos teismas panaikins nutartį, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla, turėtų būti taikoma restitucija, t. y. atsakovas turės būti grąžintas į padėtį, buvusią iki bankroto bylos iškėlimo, todėl bet kokie administratoriaus veiksmai sukeltų tokio pobūdžio nepageidaujamas pasekmes, jog galimai palankaus teismo sprendimo realizavimas taptų sudėtingesnis ir reikalautų atlikti daugiau papildomų veiksmų.

18Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą atsakovas futbolo klubas „Vėtra“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, prašė apelianto skundą atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepime sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais buvo atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad, kaip teigia apeliantas, atsakovas yra pajėgus vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, o ne kvestionuojant bankroto bylos iškėlimo pagrįstumą. Toks teisių gynybos būdas bankroto byloje nevilkina bylos nagrinėjimo ir atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyros principą.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo atmesti apelianto skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, visapusiškai įvertinęs byloje susiklosčiusią situaciją, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

20Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė apelianto skundą atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodė, kad pritaikius apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones iškiltų grėsmė atsakovo ir jo kreditorių teisėms bei teisėtiems interesams, būtų pažeistas viešasis interesas.

21Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB „DNB lizingas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė apelianto skundą atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais buvo atmestas apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis procesas nutrauktinas.

24CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.).

25Apeliantas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo futbolo klubo „Vėtra“ administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliojimus – prašė taikyti iki jo pateikto atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, išnagrinėjimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 21 d. nutartimi atmetė apelianto atskirąjį skundą ir paliko Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį nepakeistą.

26Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad šis apeliacinis procesas tapo nebetikslingas – išnagrinėjus apelianto atskirąjį skundą ir palikus Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartį nepakeistą neliko reikalavimų, kuriuos apeliantas prašė užtikrinti ir neliko pagrindo stabdyti bankroto administratoriaus įgaliojimus, todėl nebeliko apeliacijos objekto. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

28Apeliacinį procesą pagal pareiškėjo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d., kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gegužės 21 d. nutartimi panaikino... 7. Vilniaus apygardos teismas teisėjo 2011 m. gruodžio 23 d. rezoliucija... 8. Pareiškėjas R. S. 2012 m. sausio 12 d. kreipėsi į teismą su prašymu... 9. Atsakovas futbolo klubas „Vėtra“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 10. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais AB „DNB lizingas“,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 13. Teismas sprendė, kad pareiškėjas nepagrindė ir neįrodė (CPK 178 str.)... 14. Teismas nurodė, kad atskirojo skundo padavimas ir priėmimas dėl nutarties,... 15. Atsižvelgdamas į išdėstytų aplinkybių visumą, teismas padarė išvadą,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. Atskiruoju skundu apeliantas R. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 18. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą atsakovas futbolo klubas... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinio socialinio draudimo... 20. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 21. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB „DNB... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 24. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 25. Apeliantas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo futbolo... 26. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Apeliacinį procesą pagal pareiškėjo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus...