Byla 2A-317-467/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės (pranešėja), kolegijos teisėjų

2Romualdos Janovičienės, Danutės Kutrienės, sekretoriaujant

3Julijai Štreimikienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui A. P. dėl įsiskolinimo priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „General Financing“ 2009-07-07 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo A. P. 1179,60 Lt mokėtinų įmokų, 786,52 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008-03-16 su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, pagal kurį bendrovė suteikė atsakovui 955,16 Lt vartojimo kreditą iki 2010-03-16. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, mokėtinų įmokų nemokėjo, todėl turi sumokėti ne tik skolą, bet ir netesybas.

7Visagino miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „General Financing“ iš atsakovo A. P. 1179,60 Lt mokėtinų įmokų, 157,30 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 44,88 Lt žyminio mokesčio ir 290,14 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu. Teismas konstatavo, jog atsakovas pažeidė CK 6.38, 6.59, 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, netinkamai įvykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido kredito grąžinimo terminą (CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 ir 2 p.), todėl atsakovo atžvilgiu atsirado sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 str. 1 d.). Atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-7-304/2007 ir kitose bylose formuojamą teismų praktiką dėl netesybų dydžio, teismas padarė išvadą, jog ieškovo prašomas priteisti 0,5 procentų delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, kadangi sudaro 182,5 procentus metinių delspinigių. Taip pat atsižvelgęs į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, įvertinęs ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, teismas delspinigių dydį sumažino iki 0,1 procentų už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kas sudaro 157,30 Lt arba 36,5 procentus metinių delspinigių. Teismas konstatavo, kad šis delspinigių dydis nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) nuostolius.

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „General Financing“ prašo panaikinti sprendimo dalį, kurioje atmesta ieškinio dalis dėl 629,22 Lt delspinigių priteisimo; priteisti iš atsakovo 629,22 Lt delspinigių, 66 Lt žyminio mokesčio ir 21,12 Lt žyminio mokesčio kreipiantis su ieškiniu į Visagino miesto apylinkės teismą. Nurodo, kad teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, nurodydamas, jog tai yra įskaitinės netesybos. Vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, t.y. bendrovė reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių. Teismas turi teisę mažinti netesybas tik nustatęs, kad netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Įstatyme sąvokos aiškiai per didelės netesybos (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės netesybos nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), dėl to, ar netesybos ne per didelės, nustato ir vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Atsakovas vengė vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį ir, neatlygintinai naudodamasis ieškovo pinigais, gavo naudos. Ieškovas patyrė nuostolius dėl negautų pajamų ir turėtų išlaidų, susijusių su ikiteisminiu ir teisminiu skolos išieškojimu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2006). Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimtį ir sutarties sąlygų nustatymą. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip, atsižvelgiant į griežtą sutarties vykdymo svarbą. Ieškovas yra finansų įstaiga, kuri privalo veikti saugiai ir patikimai, taip pat privalo valdyti sudaromų sandorių kylančią galimą riziką, todėl netesybos yra viena svarbiausių priemonių rizikai valdyti, bendrovės stabilumui užtikrinti. Klientai apie netesybų dydį yra aiškiai informuojami, jiems pranešama apie prievolių vykdymo laiku svarbą bendrovei, todėl teismas nepagrįstai sumažino netesybų dydį.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinio skundo ribose, t.y. apeliantui ginčijant teismo sprendimo dalį dėl atmesto reikalavimo priteisti 629,22 Lt delspinigių. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad jie nesudaro pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui panaikinti.

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas A. P. 2008 m. kovo 16 d. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovui suteikė 955,16 Lt vartojimo kreditą iki 2010-03-16. Vartojimo kredito sutarties II.B skyriuje numatyta delspinigių norma 0,5 procentai, kas nuo 2008-04-16 iki 2009-06-17 sudaro 786,852 Lt (b.l. 5, 6). Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „General Financing“ ieškinio reikalavimą dalyje dėl 786,52 Lt delspinigių priteisimo, rėmėsi tuo, kad 0,5 procentų delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, kadangi sudaro 182,5 procentus metinių delspinigių. Dėl to delspinigių dydį sumažino, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi. Ieškovas su tokia teismo išvada nesutinka, apeliaciniame skunde nurodydamas, jog atsakovas vengė vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, todėl privalo atlyginti nuostolius padarytus savo neteisėtomis veikomis (CK 6.251 str.). Taip pat teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą priteisti visus paskaičiuotus delspinigius, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimtį ir sutarties sąlygų nustatymą. Teisėjų kolegija tokius apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

12Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1 d., 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos, t.y. netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio. Pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti. Spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, teismas turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-502/2009).

13Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog ieškovo prašomas priteisti 0,5 procentų delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kuris sudaro 182,5 procentus metinių delspinigių, yra neprotingai didelis, nurodytais kriterijais vadovavosi, įvertino visus reikšmingus faktorius ir padarė pagrįstą išvadą, kad netesybos turi būti mažinamos. Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas konkretų mokėtiną netesybų dydį – 0,1 procentai už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kas sudaro 157,30 Lt arba 36,5 procentus metinių delspinigių, t.y., sumažindamas sutartines netesybas ir nustatydamas jas minimalaus dydžio, nepaneigė šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koregavo pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, ir šių santykių pobūdžio - ieškovas yra privatus verslo subjektas, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, taip pat ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, ir pakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą bei nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos šios kategorijos bylose, kad delspinigių mažinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Pažymėtina, jog teismo priteistų (sumažintų) netesybų dydis nėra ir negali būti mažesnis už ieškovo turėtus minimalius nuostolius, kadangi už naudojimąsi pinigais ieškovas gauna palūkanas, kurios yra įskaičiuotos į pagal sutartį mokėtinų įmokų sumą.

14Kiti ieškovo apeliacinio skundo motyvai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

15Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

16Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo priteistina 2,80 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovo UAB “General Financing” (kodas 300515252) valstybei 2 (du) litus 80 centų pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai