Byla I-75-283/2011

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalytės Zlatkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ramūno Gadliausko ir Nijolės Danguolės Smetonienės, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (Duomenys neskelbiami)skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovei Kėdainių rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai,

Nustatė

2pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (Duomenys neskelbiami) ( toliau – UAB (Duomenys neskelbiami)) teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Kėdainių tarnyba) 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. 1, kuriuo uždraustas nesaugaus produkto –2380 kg ( 238 dėžių po 10 kg) razinų „Golden“, kilmės šalis – Iranas, patekimas į rinką; UAB (Duomenys neskelbiami) įpareigota nesaugų maisto produktą pašalinti iš rinkos ir jį saugiai sunaikinti ( b. l. 2-6).

3Proceso dalyviai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka. UAB (Duomenys neskelbiami) 2011-03-14 teismui pateikė pareiškimą, kuriuo atsisako nuo savo skundo ir prašo administracinę bylą nutraukti, nurodydama, kad skundo atsisako laisva valia ir kad pareiškėjai bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ( b. l. 143).

4Daroma išvada, kad UAB (Duomenys neskelbiami), žinodama apie iš bylos nutraukimo kylančias pasekmes, atsisakydama nuo skundo, laisva valia ir savo nuožiūra naudojasi procesine teise, numatyta LR administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnyje; teismui pateiktą prašymą pasirašė bendrovės direktorius D.D., įgaliotas bendrovės valdymo organas (b. l. 8).

5Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos atsisakymas nuo skundo priimtinas, o administracinė byla pagal UAB (Duomenys neskelbiami) skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovei Kėdainių rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nutrauktina ( LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 dalis).

6Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjos 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi buvo taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė ir laikinai, iki įsiteisės administracinėje byloje Nr. I-562-283-2010 priimtas sprendimas, sustabdytas Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo „Dėl nesaugaus produkto“ dalies, kuria uždaroji akcinė bendrovė (Duomenys neskelbiami) įpareigota saugiai sunaikinti nesaugų produktą – 2380 kg (238 dėžes po 10 kg) razinų „Golden“, kilmės šalis – Iranas, galiojimas ( b. l. 24-25). Priėmus pareiškėjos atsisakymą nuo skundo ir nutraukus administracinę bylą, taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė panaikintina ( LR administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnis).

7Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 105, 106 ir 149 straipsniais,

Nutarė

8priimti uždarosios akcinės bendrovės (Duomenys neskelbiami) atsisakymą nuo skundo dėl 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1 „Dėl nesaugaus produkto“ panaikinimo atsakovei Kėdainių rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir administracinę bylą Nr. I-75-283-2011 m. nutraukti.

9Panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjos 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1 „Dėl nesaugaus produkto“ dalies, kuria uždaroji akcinė bendrovė (Duomenys neskelbiami) įpareigota saugiai sunaikinti nesaugų produktą – 2380 kg (238 dėžes po 10 kg) razinų „Golden“, kilmės šalis – Iranas, galiojimo laikiną sustabdymą.

10Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai