Byla T-XX-86-11
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų G. J. ir R. J. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui, Danske Bank A/S Lietuvos filialui, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Adolfo transportas“, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 2011 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. RS-967 netenkino pareiškėjų G. J. ir R. J. prašymo įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip šeimos turtą butą, esantį ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )). Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 160 paliko galioti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2011 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. RS-967.

4Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad nekilnojamojo turto registre yra įregistruota G. J. nuosavybės teisė į butą, esantį ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )). Taip pat į šį butą turto arešto aktų registro 2009 m. rugpjūčio 13 d. pranešimo pagrindu įregistruotas areštas (apribota disponavimo teisė). Pareiškėjų nurodomo juridinio fakto dėl šeimos turto įregistravimas pakeistų turto teisinę padėtį ir pažeistų areštu nustatytą draudimą bei asmenų, kurių iniciatyva uždėtas areštas, turtinius interesus, todėl pareiškėjų prašymas negali būti tenkinamas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 punktas).

5Pareiškėjai G. J. ir R. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2011 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. RS-967 ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. 160; 2) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą įregistruoti nekilnojamojo turto registre šeimos turtu butą, esantį ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )).

6Pareiškėjai nurodė, kad minėtą butą įsigijo būdami santuokoje, jis yra vienintelė pareiškėjų šeimos (pareiškėjų bei dviejų jų nepilnamečių vaikų) gyvenamoji patalpa ir naudojamas tik šeimos poreikiams tenkinti. Nuo pat įsigijimo šis butas turi šeimos turto teisinį statusą pagal įstatymą (Civilinio kodekso 3.84 straipsnis), todėl jo registracija viešame registre šeimos turtu atlieka tik jau esamo teisinio statuso paviešinimo funkciją ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali atsisakyti atlikti atitinkamus registravimo veiksmus. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad ginčo butas yra įkeistas bankui, kuris neprieštarauja jo registravimui šeimos turtu. Tuo tarpu kreditoriaus BUAB „Adolfo transportas“ interesas minėto buto sąskaita patenkinti savo finansinį reikalavimą negali nusverti pareiškėjų šeimos interesų.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad keliamas ginčas yra susijęs ne tik su viešosios, bet ir privatinės teisės normų (Civilinio kodekso 3.84 straipsnio) taikymu, todėl kyla abejonių, ar jis neturėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Nors aptariamu atveju yra skundžiami viešojo administravimo subjektų priimti sprendimai, tačiau ginčas taip pat susijęs su šeimos turto statuso vertinimu vadovaujantis atitinkamomis Civilinio kodekso normomis. Šiuo atveju, tik išsprendus privatinio teisinio pobūdžio klausimus dėl šeimos turto, bus galima spręsti dėl skundžiamų nekilnojamojo turto registratorių sprendimų teisėtumo. Tai sudaro pagrindą pripažinti, kad aptariamame ginče vyrauja privatiniai teisiniai aspektai, todėl jis turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis).

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Bylą pagal pareiškėjų G. J. ir R. J. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui, Danske Bank A/S Lietuvos filialui, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Adolfo transportas“, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Vilniaus miesto pirmajam apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai