Byla 2-994-436/2008
Dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas ieškovo R. R. ieškinio atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, tretysis asmuo Kauno sporto klubas „Setas“, dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2

3Ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo jam priteisti solidariai iš atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės 474084,20 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre Kauno miesto tarybos nuosavybės teise 1995-11-27 buvo įregistruota 2788 kv.m. asfaltuota sporto aikštelė prie pastato, esančio ( - ) . 1996-01-05 nuomos sutartimi minėta aikštelė buvo išnuomota Kauno sporto klubui „Setas“. Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyrius 1996-10-14 išdavė Kauno sporto klubas „Setas“ vardu Leidimą vykdyti statybos darbus Nr.54-6-96, t.y. minėtoje aikštelėje statyti sporto aikštyną su sporto sale. Vėliau buvo surašytas ir išduotas 1998-05-25 Individualaus statinio priėmimo naudoti aktas, kurį pasirašė ir Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus Geodezijos tarnybos pareigūnas. Šiuo aktu buvo priimtas naudoti sporto aikštynas su lengvų konstrukcijų 9x18 m pastatu. Realiai minėtų statinių statytojas buvo ne Kauno sporto klubas „Setas“, o R. R. , kuriam 1999-12-01 pirkimo – pardavimo sutartimi Kauno sporto klubas „Setas“ perleido šį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Įsigytą turtą nurodyto sandorio pagrindu ieškovas 1999-12-01 įregistravo savo vardu, tuo pačiu buvo įregistruota ieškovo vardu ir minėta asfaltuota sporto aikštelė. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2002-02-04 sprendimu panaikino Kauno apskrities valdytojo administracijos valstybinės statybos inspekcijos Kauno skyriaus 1996-10-14 leidimą Nr.54-6-96 Kauno sporto klubui „Setas“ vykdyti statybos darbus; panaikino Kauno apskrities Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduotą 1998-05-25 individualaus statinio priėmimo naudoti aktą; pripažino iš dalies negaliojančia 1999-12-01 pirkimo – pardavimo sutartį dėl kiemo aikštelės, esančios ( - ), pardavimo R. R. ; grąžino kiemo aikštelę, esančią ( - ), Kauno miesto tarybai; panaikino kiemo aikštelės teisinę registraciją R. R. vardu. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2004-07-20 įsakymu „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino 762 kv.m. žemės sklypo ( - ) detalųjį planą ir pasiūlė Kauno apskrities viršininkui išnuomoti šį žemės sklypą R. R. . 2005-02-17 Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr.N19/2005-00031 R. R. 37 metų laikotarpiui buvo išnuomotas 789 kv.m. žemės sklypas Nr.1901/0059:52, unikalus ( - ), esantis ( - ). Kauno apskrities viršininko administracija 2005-03-17 išdavė R. R. sutikimą Nr.19-45 valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus. Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendimu virš minėti Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno apskrities viršininko administracijos pririmti aktai buvo panaikinti, taip pat pripažintos negaliojančiomis 1999-12-01 pirkimo – pardavimo sutartis, 2005-02-17 valstybinės žemės nuomos sutartis ir, nustačius, kad realiai ginčijamo pastato statybą vykdė ne sporto klubas „Setas“, o R. R. , teismas taikė vienašalę restituciją ir įpareigojo sporto klubą „Setas“ grąžinti R. R. pagal pirkimo – pardavimo sandorį gautą pinigų sumą, o R. R. , kaip faktinį ginčijamo pastato statytoją ir valdytoją, įpareigojo iki 2006-08-06 nugriauti pastatą ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, esančius ( - ). Ieškovas nurodo, kad atsakovų veiksmai, t.y. 1996-10-14 leidimas vykdyti statybos darbus ir 1998-05-20 individualaus statinio priėmimo naudoti aktas buvo priimti neteisėtai, pažeidžiant įstatymų reikalavimus, ko pasekoje ieškovas patyrė 474084,20 Lt nuostolio. Atsakovams išdavus statybos leidimą, ieškovas sporto komplekso statybai išleido didelę sumą savo asmeninių lėšų, vėliau statinys buvo priimtas atsakovų net ir eksploatacijai, tačiau Kauno miesto savivaldybei pasinaudojus formalia teise reikalauti tuos statinius nugriauti, ieškovas buvo priverstas tai padaryti. Ieškovo nuomone, žala turi būti priteista iš atsakovų, atsakingų už savo pareigūnų veiksmus (CK 6.263, 6.271, 6.279 straipsniai).

4Ieškinys atsisakytinas priimti kaip neteismingas bendrosios kompetencijos teismui.

5Žalos atlyginimas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, ir pagal bendrąją taisyklę ginčai, susiję su žalos atlyginimu, yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės išimtis yra įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t.y. kai turtinė ar neturtinė žala yra padaroma viešojo administravimo subjekto veiksmais, jam veikiant viešojo administravimo srityje. Kaip matyti iš ieškinio pareiškimo, ieškovo prašoma priteisti jam padaryta turtinė žala yra kildinama iš atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės, kaip viešojo administravimo subjektų, priimtų teisės aktų, t.y. Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno skyriaus 1996-10-14 leidimo Nr.54-6-96 vykdyti statybos darbus bei Kauno apskrities Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduoto 1998-05-25 individualaus statinio priėmimo naudoti akto. Statybos leidimas bei statinio priėmimo naudoti aktas savo pobūdžiu yra administraciniai aktai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15 dalis). Minėtą leidimą bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą išduoda atitinkamos administracinės institucijos, vykdydamos LR Statybos įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų numatytus statybos priežiūros įgaliojimus, t.y. atlikdamos viešojo administravimo funkcijas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Jeigu dėl minėtų atsakovų veiksmų, išduodant leidimą vykdyti statybos darbus ir statinio priėmimo naudoti aktą, ieškovui R. R. buvo padaryta žala, ginčas dėl tokios žalos atlyginimo taip pat reiškia ginčą dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), kuris Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu yra nagrinėtinas administraciniame teisme.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys atsisakytinas priimti, nes pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles neteismingas bendrosios kompetencijos teismui (CPK 26, straipsnis, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

8Ieškovo R. R. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, tretysis asmuo Kauno sporto klubas „Setas“, dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo atsisakyti priimti.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai