Byla Ik-1420-402/2011
Dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „Kauno stiklas“ skundu atsakovams Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Dzūtra“ ir UAB „Eko Group“, dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo UAB „Kauno stiklas“ skundas atsakovams Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Dzūtra“ ir UAB „Eko Group“, kuriuo prašoma 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2011 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. 5 dėl patikrinimo akto Nr. 126 patvirtinimo bei pavesti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui iš naujo išnagrinėti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto agentūros 2011 m. rugpjūčio 17 d. patikrinimo aktą Nr. 126; 2) panaikinti 2011 m. spalio 25 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymą „Dėl aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. AV-45 ‚Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. AV-235.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) – subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.)

5Kaip matyti iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų, pareiškėjas vienu iš skundo reikalavimų prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymą. Minėta institucija yra įstaiga prie ministerijos, kurios paskirtis - vykdyti valstybinį aplinkos monitoringą, rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę, cheminių medžiagų srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones, įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, įgyvendinti cheminių medžiagų ir preparatų valdymo ir vandens telkinių apsaugos ir valdymo politiką. Taigi, Aplinkos apsaugos agentūra yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, pagal jai priskirtą kompetenciją vykdantis administravimą visoje valstybės teritorijoje. Pareiškėjo skunde nurodyti argumentai, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros nesieja jokie subordinaciniai santykiai, nesudaro pagrindo šių institucijų vertinti kaip tarpusavyje lygiaverčių administravimo subjektų.

6Kadangi pareiškėjo skundo reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

7UAB „Kauno stiklas“ dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

8Atsisakius priimti pareiškėjo skundą, UAB „Kauno stiklui“ grąžintinas 2011 m. lapkričio 9 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (gavėjo sąskaitos Nr. LT24-7300010112394300, AB „Swedbank“) sumokėtas 200 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.). Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad administracinėse bylose už kiekvieną skundą mokamas 100 litų žyminis mokestis (ABTĮ 39 str. 1 d.).

9Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

10Atsisakyti priimti UAB „Kauno stiklas“ skundą.

11Grąžinti UAB „Kauno stiklas“ 200 (dviejų šimtų) Lt žyminį mokestį 2011 m. lapkričio 9 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (AB bankas Swedbank, gavėjo sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300).

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai