Byla 2-226-233/2012
Dėl 415,89 Lt netesybų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo dokumentinio proceso tvarka pagal ieškovo VĮ Rietavo miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „R.“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 415,89 Lt netesybų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo dokumentinio proceso tvarka pagal ieškovo VĮ Rietavo miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „R.“ ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011 m. birželio 22 d. su atsakovu UAB „R.“ sudarė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11-55, pagal kurią ieškovas įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti apvaliąją medieną. Sutartimi atsakovas per 2011 metų IV ketvirtį įsipareigojo nupirkti 150 m³ kirtimo atliekų. Ieškovas 2011-10-03 pranešimu Nr.V2-1230 pagal minėtą sutartį informavo atsakovą apie paruoštą pardavimui pagal sutartį tiekiamą kirtimo atliekų kiekį – 90 m³, tačiau atsakovas nenupirko pasiūlyto medienos kiekio. Ieškovas, remiantis Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 56 punktu ir sutarties 2.3 punktu numatytą parduoti atsakovui medienos kiekį sumažino pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu ir remiantis minėtų taisyklių 54 punktu bei sutarties 6.2 punktu pareikalavo sumokėti 10 procentų dydžio nuo neįvykdytos sandorio dalies baudą – 415,89 Lt: ((90 m³ x 46,21 Lt) x 10%). Atsakovas gera valia baudos nesumokėjo, todėl ieškovas prašo priteisti iš UAB „R.“ 415,89 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 221,60 Lt bylinėjimosi išlaidas (28 Lt žyminis mokestis, 193,60 Lt už ieškinio parengimą) bei prašo nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas, nes ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais ir priimtinas preliminarus teismo sprendimas.

4Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais (CK 6.70 str. 1 d.).

5Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas VĮ Rietavo miškų urėdija ir atsakovas UAB „R.“ 2011 m. birželio 22 d. sudarė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11-55, pagal kurią atsakovas įsipareigojo per 2011 metų III-IV ketvirtį nupirkti iš ieškovo po 150 m³ kirtimo atliekų. Tačiau ieškovui 2011 m. spalio 3 d. pranešimu Nr. V2-1230 informavus atsakovą apie paruoštą pardavimui medienos kiekį – 90 m³ kirtimo atliekų, atsakovas šio kirtimo atliekų kiekio per sutarties 2.3 punkte numatytą 3 darbo dienų terminą nenupirko - tai laikytina sutarties pažeidimu ir pagrindu reikalauti netesybų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-504 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 „Dėl prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 54 punktas numato, kad jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos numatytais sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Ši nuostata gali būti netaikoma išimtiniais atvejais dėl objektyvių nuo sutarties šalių nepriklausomų ir sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių, kurios turi būti įrodytos.

62011 m. birželio 22 d. apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 11-55 6.2 p. įpareigoja šalį, kuri neparduoda ar neperka sutartyje sulygtais kiekiais ir terminais apvaliosios medienos, mokėti kitai šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Baudą sudaro 415,89 Lt, t.y. ((90 m³ x 46,21 Lt) x 10% = 415,89 Lt). 2011 m. spalio 11 d. atsakovui nusiųstas pranešimas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tačiau per pretenzijoje nustatytą terminą atsakovas baudos nesumokėjo. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176-179 str.), todėl ieškovo ieškininiai reikalavimai tenkintini pilnai, iš atsakovo priteistinas 415,89 Lt įsiskolinimas.

7Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.) bei sumokėti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 28 Lt (žyminis mokestis) ir 193,60 Lt išlaidos už ieškinio paruošimą, iš viso: 221,60 Lt.

8Teismo turėtos 3,80Lt bylinėjimosi išlaidos susiję su teismo nutarties, kuria ieškovui nustatytas terminas trūkumams pašalinti, išsiuntimu, tačiau išlaidų suma mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl valstybei nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262str.1d., 263, 428 straipsniais teismas

Nutarė

10VĮ Rietavo miškų urėdijos ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo UAB „R.“ (į.k. ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas) 415,89 Lt (keturis šimtus penkiolika litų 89 centus) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. vasario 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 221,60 Lt (du šimtus dvidešimt vieną litą 60 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo VĮ Rietavo miškų urėdijos (į.k. 270541690, PVM kodas LT705416917, adresas: Taikos g. 4a, 90315, Rietavas, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“ bankas) naudai.

12Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo nuorašo įteikimo turi įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

13Preliminarus teismo sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai