Byla 2-3506-570/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, pagal ieškovo Valstybės įmonės Registrų centro ieškinį atsakovei UAB „Euro logistic“ dėl skolos išieškojimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybės įmonės Registrų centras prašo priteisti iš atsakovės UAB „Euro logistic“ 2761,80 Lt skolos, 198,85 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 89 Lt žyminis mokestis.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti tinkamai, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovė, vykdydama tarp jos ir atsakovės 2009-10-23 pasirašė Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau- Sutartis), teikė atsakovei Nekilnojamojo turto registro duomenis (Sutarties 3 punktas), o atsakovė įsipareigojo už duomenų teikimą sumokėti, vadovaujantis atlyginimo dydžiais, pateiktais sutarties 2 priede (Sutarties 11.1 punktas). Ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitas-faktūras Nr. 1219531 (192,20 Lt), Nr. 1282211 (2309,60 Lt), Nr. 1334310 (260,00 Lt), pagal kurias atsakovė turėjo apmokėti per 10 dienų nuo jų gavimo dienos (Sutarties 13 punktas), tačiau jų neapmokėjo.

8CK 6.200 str. 1 d. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. 6.205 str. numato, kad sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.63 str. 1 d. numatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Jei prievolė neįvykdyta, ar netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui įstatymų, sutarties ar teismo nustatytas netesybas (baudą arba delspinigius) (CK 6.71 str. 1 d.). Šalys sutartimi susitarė, kad už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną atsakovė mokės 0,04 procento dydžio delspinigius (Sutarties 14 punktas). Ieškovės paskaičiavimu atsakovė yra likusi skolinga 2960,65 Lt Lt skolos, tame tarpe 2761,80 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 198,85 Lt delspinigių.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Sutartis (b.1.4-7), duomenų teikimo tvarka ir sąlygos (b.l.8-9), atlyginimo dydžiai (b.1.10), duomenų vartotojų sąrašas (b.1.11), PVM sąskaitos-faktūros (b.1.12-14), pretenzija (b.1.15), vietinio mokėjimo nurodymas (b.1.16).

10Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovės ieškovui priteistina 2761,80 Lt skola už suteiktas paslaugas, 198,85 Lt delspinigiai, viso 2960,65 Lt.

11LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės ieškovui priteistina 89 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. 89 Lt valstybei sumokėtas žyminis mokestis.

13Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovui VĮ Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, Vilnius, V.Kudirkos g.18-3, a.s. Nr. LT67 7300 0100 9551 9600 Swedbank, AB; LT94 4010 0424 0005 0387 AB DNB bankas; LT47 7044 0600 0557 2969 AB SEB bankas; LT78 7400 0313 6622 3810 Danske bankas, iš atsakovės „Euro logistic“, juridinio asmens kodas 301125547, buveinės adresas V. Kudirkos g. 1-41, Marijampolė, 2960,65 Lt (du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt litų 65 ct) skolą už suteiktas paslaugas su delspinigiais, (857,46 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 46 ct), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 89 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus) (25,78 Eur (dvidešimt penkis eurus 78 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai