Byla B2-4913-567/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, išnagrinėjusi rašytinio proceso tvarka civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skolų departamentas“ ieškinį atsakovui UAB „METRAIL“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti UAB „METRAIL“ bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“. Nurodė, kad UAB „METRAIL“ ir UAB „ALKOMPLEKTAS“ 2011-12-01 sudarė Nuomos sutartį Nr. 5-2011. Pradinis kreditorius išrašė atsakovui PVM sąskaitas - faktūras Nr. NKP0001712, Nr. NKP0001730, Nr. NKP0001745, Nr. NKP0001759, Nr. NKP0001779, Nr. NKP0001794. 2014-01-29 UAB „METRAIL“ ir UAB „ALKOMPLEKTAS“ pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, pagal kurį šalys patvirtino, kad atsakovo skola pradiniam kreditoriui sudaro 8328,91 Lt. 2014-03-06 UAB „ALKOMPLEKTAS“ ir UAB „Skolų departamentas“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/14/03/06/2, pagal kurią perleido visas Priėmimo-perdavimo akte prie Reikalavimo perleidimo sutarties išvardintų dokumentų pagrindu kylančias pradinio kreditoriaus teises, bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises. Reikalavimo perleidimo sutarties bei Priėmimo-perdavimo akto Nr. SP/14/03/06/2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu UAB „Skolų departamentas“ tapo naujuoju atsakovo kreditoriumi. Ieškinio pateikimo dienai atsakovo įsiskolinimas sudaro 7053 Lt. Atsakovas nemoka reikalaujamos sumos ir nereaguoja į raštiškus raginimus sumokėti skolą (Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 6 str.).

3Atsakovas UAB „METRAIL“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas, siekdamas patenkinti savo kreditorinį reikalavimą ir priteisti bei išieškoti jam galimai priklausančią pinigų sumą, galėjo kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka priteisti skolą, tačiau jis sąmoningai pasirinko bankroto bylos inicijavimą, siekdamas apsunkinti atsakovo tolesnį sėkmingą verslą. Atsakovas teigia, jog UAB „METRAIL“ negali būti taikomas nemokumas, nes bendrovė nevėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį, bei viešai neskelbė, jog negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. UAB „METRAIL“ turimos skolos neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

4Atsisakytina iškelti bankroto bylą. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas įmonės bankroto procesą, siekia ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Pažymėtina, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes formalus Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų nemokumo nustatymo kriterijų taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek gautais duomenimis. Teismas konstatuoja, kad nepateikti įrodymai apie atsakovo darbuotojų pretenzijas atsakovo įmonei dėl neatsiskaitymų ar duomenų, patvirtinančių atsakovo viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tai reiškia, kad atsakovo įmonė šiuo metu neturi pirmos eilės kreditorių pagal išieškojimo eiliškumą ir nėra teisinių pagrindų pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalį bankroto bylos iškėlimui, nes teismas nenustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Teismas pažymi, jog reikalavimais dėl bankroto bylos iškėlimo buvo siekiama ne nemokaus subjekto pašalinimo iš rinkos, siekiant užtikrinti lygiavertį savo reikalavimų patenkinimą su kitais skolininko kreditoriais, o žyminiu mokesčiu valstybės naudai neapmokestintu būdu atgauti ieškovo skolą. Teismas daro išvadą, kad kreditoriaus pasirinktas teisių gynimo būdas dėl skolos atgavimo, kai kreipiamasi į teismą dėl bankroto proceso skolininkui pradėjimo, savaime nesudaro teisinio pagrindo kelti bankroto bylą atsakovui ir neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų.

8Tai, kad atsakovas atsiskaito su įmonės kreditoriais, patvirtina aplinkybę, jog šiuo metu nėra teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovui ir jį pašalinti iš rinkos dėl laikino apyvartinių lėšų trūkumo. Tai, kad atsakovas šiuo metu neatsiskaitė su ieškovu, savaime nesudaro teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovui. Pažymėtina, kad bankroto procesas skirtas ne pavienių kreditorių interesų patenkinimui, nes bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius rinkos dalyvius bei užtikrinti lygiavertę visų įmonės kreditorių interesų apsaugą.

9Teismas daro išvadą, kad šiuo metu bankroto bylą kelti atsisakytina, nes bankroto bylos iškėlimas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas pažymi, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant LR Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Bankroto procese sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitacijos tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo.

10Įvertinęs 2013-12-31 balansą (b.l. 76-78), teismas konstatuoja, kad 2013 m. UAB „METRAIL“ turto vertė sudarė 3721548 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1475612 Lt. Įvertinęs 2014-03-31 balansą (b.l. 92-94), teismas konstatuoja, kad įmonės turto vertė sudarė 2890350, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1428542 Lt, darytina išvada, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl šiuo metu nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas yra nemokus. Ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių minėtų balansų duomenis, todėl teismas neturi teisinio pagrindo jais abejoti ir remiasi.

11Teismas, įvertinęs atsakovo turimą ir į balansą įrašytą turtą bei realių atsakovo pradelstų kreditoriams įsipareigojimų santykį daro išvadą, kad šiuo metu bankroto bylą kelti atsisakytina, nes atsakovo finansinės padėties rodikliai, įvertinant kreditorinių ir debitorinių įsiskolinimų santykį, yra teigiami (b.l. 96-107). Teismas pažymi, kad, atsižvelgiant į debitorinius įsiskolinimus, į atsakovo atliekamus atsiskaitymus su kreditoriais, nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas yra nemokus (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

12Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad atsakovo įmonė neturi pirmos ir antros eilės kreditorių, kad įmonė aktyviai gina savo interesus teisinėmis priemonėmis, konstatuoja, kad šiuo metu bankroto bylą kelti atsisakytina, nes nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas yra nemokus (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių duomenų, kaip neturinčių teisinės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šiuo metu nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas yra nemokus.

14Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma sudaro teisinį pagrindą atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui, siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą ir sudaryti galimybę išsaugoti atsakovą UAB „METRAIL“ (j.a.k. 302304994), kaip įmonę, rinkoje, nes atsakovas yra aktyvus verslo rinkos dalyvis. Teismas pažymi, kad ieškovas turi galimybę ginti savo teises kitais, t.y. LR CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais, kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo tiek supaprastinto proceso, tiek ginčo teisenos tvarka, sumokant žyminį mokestį valstybės naudai.

15Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. ir Civilinio proceso kodekso 2 str., 3 str., 7 str., 177 str. – 179 str., 185 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

16Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „METRAIL“ (j.a.k. 302304994).

17Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai