Byla A2.6.-10-793/2013

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant F. T., teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens F. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), administracine tvarka nebausto, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja D. V. 2012-11-13 patvirtino Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro J. S. 2012-11-08 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą F. T. atžvilgiu ir iškelti F. T. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad jis 2012-09-11 apie 12.17 val. ( - ) šviesoforais reguliuojamoje sankryžoje, vairuodamas automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) sukėlė eismo įvykį, kuriuo metu nesunkiai sutrikdyta E. S. sveikata, apie eismo įvykį nepranešė policijai bei pasitraukė iš eismo įvykio vietos. Tuo administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pažeidė KET 231.4 p., t.y. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 130 straipsnio 1 dalyje.

3Teismo posėdžio metu F. T. savo kaltę pripažino, dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi, nurodė, jog savo elgesio negali paaiškinti. Teigė, kad pasišalino iš eismo įvykio vietos dėl to, kad buvo labai susijaudinęs, norėjo nuvežti partrenktą mergaitę į ligoninę, atsakomybės išvengti nenorėjo. Prašo neatimti teisės vairuoti transporto priemonę.

4Iš eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir prie jo pridėtos įvykio vietos schemos matyti, kad F. T. nepilnametę E. S. partrenkė pesčiųjų perėjos ribose, šviesoforais reguliuojamoje sankryžoje, degant žaliam šviesoforo signalui, leidžiančiam pestiesiems eiti perėja (b. l. 4-8). Prieš tai nurodytą aplinkybę patvirtino nukentėjusioji E. S., kuri papildomai paaiškino, jog po to, kai ją partrenkė automobilis, prie jos prišoko minėtą automobilį vairavęs asmuo ir pasiūlė nuvežti ją į ligoninę. Nepilnametė E. S. pažymėjo, kad ją partrenkęs vairuotojas jos atsiprašė. Nustatytų aplinkybių administracinėn atsakomybėn traukiamas F. T. neginčija, priešingai – jas patvirtino tiek jo apklausos metu iškart po eismo įvykio, tiek apklausos ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdžio metu.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas F. T. savo pasitraukimą iš eismo įvykio vietos motyvuoja tuo, jog buvo labai susijaudinęs, be to, norėjo nuvežti partrenktą mergaitę į ligoninę. Kelių eismo taisyklių 231.4. punktas nustato, kad „Įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo, jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus, pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje arba, pranešęs policijai, sugrįžti į eismo įvykio vietą ir laukti, kol atvažiuos policija, išskyrus tuos atvejus, kai policija leido palikti eismo įvykio vietą arba turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam“. Apie įvykį administracinėn atsakomybėn traukiamas F. T. policijai nepranešė. Nukentėjusiosios E. S. sveikata buvo sutrikdyta nesunkiai, ji pati atsikėlė automobiliui ją partrenkus, vykti į ligoninę atsisakė (b. l. 4-7, 18-19, 32-33). Darytina išvada, kad E. S. sveikatos sutrikdymo laipsnis nesiekė to lygio, kuomet ją, nekvietus greitosios medicinos pagalbos tarnybos, reikėtų skubiai vežti į ligoninę. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad F. T. mergaitę nuvežė ne į ligoninę, o namo. Esant nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, kad F. T. sukėlęs eismo įvykį, kuriuo metu buvo nesunkiai sutrikdyta E. S. sveikata, iš eismo įvykio vietos pasišalino ir tai padarę nepagrįstai, neteisėtai.

6Remiantis nustatytomis ir įvertintomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažįstama, kad Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro J. S. 2012-11-08 nutarime nurodyti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens F. T. padaryti veiksmai atitinka administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 130 str. 1 d. sudėtį, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina administracinė nuobauda, numatyta LR ATPK 130 str. 1 d. sankcijoje.

7Byloje nustatyta atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinanti aplinkybė – pažeidėjas dėl padaryto teisės pažeidimo nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

8Teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais gali paskirti mažesnę nuobaudą nei yra numatyta ATPK 130 straipsnio 1 dalies sankcijoje (ATPK 301 straipsnio 1 dalis). Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog nenustatyta ypatingų atsakomybę lengvinančių ir / ar kitų aplinkybių, todėl nėra pagrindo skiriant nuobaudą F. T. taikyti LR ATPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatas.

9Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad asmuo galiojančių nuobaudų neturi, kad atlygino padarytą žalą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pažeidėjui skirtina minimali administracinė nuobauda, numatyta ATPK 130 straipsnio 1 dalies sankcijoje.

10Vadovaudamasis LR ATPK 30 straipsniu, 130 straipsnio 1 dalimi, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 293 straipsniu, teismas,

Nutarė

11F. T. už LR ATPK 130 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirti administracinę nuobaudą – 3000,00 Lt (trijų tūkstančių litų 00 ct) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 (trejiems) metams.

12Išaiškinti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kad bauda turi būti pradėta mokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6030.

13Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui tiesiogiai arba per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai