Byla 2-209-322/2015
Dėl nekilnojamojo turto įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant pareiškėjui J. K., jo atstovui advokatui Genadijui Lukminui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyriui, Kelmės rajono savivaldybės administracijai ir D. K. dėl nekilnojamojo turto įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėjas teismui pateiktu pareiškimu (3-5 b. l.) prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad jis (pareiškėjas) nuo 1998 m. valdo pastatą – garažą 128G1/b, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), iki šiol atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai bei teisėtai ir įgijo nuosavybės teises į pastatą – garažą 128G1/b, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

4Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko.

5Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (31 b. l.), gautas atsiliepimas (52 b. l.), kuriame nurodoma, kad Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis garažas 128G1/b, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir daiktinės teisės į jį neįregistruotos, nekilnojamasis daiktas yra formuojamas, dėl pareiškimo prieštaravimų neturi ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (39 b. l.), gautas atsiliepimas, (53-54 b. l.), kad pareiškimui neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

7Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (40 b. l.), gautas atsiliepimas (45-46 b. l.), kad neturi teisinio suinteresuotumo dėl pareiškimo, todėl prašo bylą nagrinėti ir priimti sprendimą jo atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (43 b. l.), gautas atsiliepimas (49 b. l.), kad neprieštarauja pareiškėjo pareiškimui dėl nekilnojamojo turto įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymo, prašo bylą nagrinėti ir priimti sprendimą jo atstovui nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo D. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (41 b. l.), atsiliepimu į pareiškimą (50-51 b. l.) dėl pareiškimo neprieštaravo, prašė bylą nagrinėti ir priimti sprendimą jai nedalyvaujant.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 532 str. 1-2 d., apie bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo 2015 m. vasario 4 d. buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt) (35-37 b. l.). Kitų asmenų prašymų dėl jų įtraukimo į bylą suinteresuotais asmenimis negauta. Statinio (garažo 128G1/b) valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami, iki šiol nėra gauta jokių suinteresuotų asmenų prieštaravimų dėl pareiškimo.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos CK 4.47 str. 11 p. numato, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.68 str. fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininku, įgyja nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, kai šį yra įgijęs sąžiningai bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo.

13Kaip matyti iš pareiškėjo ir jo atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu, byloje pateiktų rašytinių įrodymų – santuokos liudijimo (7 b. l.), protokolo (10 b. l.), sprendimų ir autogaražų statytojų kooperatyvo „Vienybė“ narių sąrašo (11-16 b. l.), žemės sklypo plano (17-19 b. l.), VĮ Registrų centro Šiaulių filialo sprendimo (20-21 b. l.), Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (22-30 b. l.) bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažymos (32 b. l.) – 1989 m. rugsėjo 19 d. Kelmės rajono Kelmės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 52 autogaražų statytojų kooperatyvui „Vienybė“ buvo paskirtas 6800 kv. m žemės sklypas garažų statybai Kelmės mieste prie ( - ). 1994 m. gruodžio 13 d. Kelmės miesto tarybos sprendimu buvo patvirtintas autogaražų statytojų kooperatyvo „Vienybė“ narių sąrašas, kuriame 129 eilės numeriu įrašytas J. K. ir jam leista statytis garažą, esantį ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad kiekvienas autogaražų statybos kooperatyvo narys savo lėšomis statė garažus. Pareiškėjas garažą statė su kitais kooperatyvo nariais. Daugelis narių garažus pasistatė 1995 metais, o pareiškėjas baigė statytis garažą 1998 metais. Šias aplinkybes patvirtino liudytoju teismo posėdyje apklausas A. K.. Pareiškėjas garažą 128G1/b, esantį ( - ), nuosavybės teisėmis valdo, tvarko, naudoja iki šios dienos, juo rūpinasi, moka mokesčius už sunaudotą elektrą, prie garažo prižiūri aplinką, tvarko patį garažą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje nėra duomenų, kad garažų paskirties statinys 128G1/b, esantis ( - ), būtų pastatytas savavališkai ar neteisėtai.

14Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1998 metų, kai garažą pasistatė, jis atvirai ir sąžiningai, nepertraukiamai ir teisėtai toliau valdo kaip savininkas, tokiu būdu nepertraukiamas pastato valdymas tęsiasi iki šiol. Pareiškime taip pat nurodoma, jog tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad jis (pareiškėjas) iki dabar valdo garažą, juo naudojasi, tvarko garažą ir jį prižiūri, savo lėšomis atliko pastato inventorizaciją, jo užsakymu yra sudaryta turto kadastrinių matavimų byla. VĮ Registrų centro Šiaulių filialo sprendime nurodoma, kad teritoriniam registratoriui nepateikti dokumentai patvirtinantys J. K. nuosavybės teisių atsiradimą į garažą 128G1/b, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), taip pat pateiktų dokumentų pagrindu prašomo įregistruoti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl nuspręsta netenkinti J. K. prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir fizinio asmens nuosavybės teises į šį statinį.

15Iš šių aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad J. K. nuo 1998 metų, kai pasistatė garažą, ir iki šiol be jokios pertraukos, teisėtai, atvirai ir sąžiningai tebevaldo pastatą – garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Laikoma, jog pareiškėjas valdė šį turtą (garažą) sąžiningai, t. y. būdamas pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau teisių į šį nekilnojamąjį daiktą, valdė kaip savą, sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau nei dešimt metų. Byloje nėra duomenų, kad per laikotarpį, kuriuo pareiškėjas valdė statinį, į turtą kas nors būtų pareiškęs pretenzijas, jokių pretendentų dėl teisių į turtą neatsirado ir paskelbus viešai internete apie šios bylos nagrinėjimą teisme CPK 532 str. nustatyta tvarka, nėra ginčo dėl valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo, nepertraukiamumo, daiktas neįregistruotas kitų asmenų vardu.

16Vertinant nustatytas aplinkybes daroma išvada, kad yra visos įstatymo numatytos sąlygos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymui, todėl pareiškimas tenkintinas, nustatytinas faktas, kad J. K. nuo 1998 metų atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai bei teisėtai valdo iki šiol ir įgijo nuosavybės teisę į garažą Nr. 128G1/b, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str.).

17Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujantiems asmenims bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, todėl iš pareiškėjo valstybei priteistina 6,52 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263 str., 269-270 str. ir 533 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad J. K., a. k. ( - ) nuo 1998 metų atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai bei teisėtai valdo iki šiol ir įgijo nuosavybės teises į garažą 128G1/b, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

21Priteisti iš J. K., a. k. ( - ), valstybei 6,52 Eur (šešis eurus 52 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J.... 3. Pareiškėjas teismui pateiktu pareiškimu (3-5 b. l.) prašo nustatyti... 4. Pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko.... 5. Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo... 6. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 7. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 9. Suinteresuotas asmuo D. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 532 str. 1-2 d., apie bylą dėl... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos CK 4.47 str. 11 p. numato, kad įgyjamoji senatis yra... 13. Kaip matyti iš pareiškėjo ir jo atstovo paaiškinimų teismo posėdžio... 14. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1998 metų, kai garažą pasistatė, jis atvirai... 15. Iš šių aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad J. K. nuo 1998... 16. Vertinant nustatytas aplinkybes daroma išvada, kad yra visos įstatymo... 17. Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujantiems asmenims bylinėjimosi išlaidos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263 str., 269-270 str. ir... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad... 21. Priteisti iš J. K., a. k. ( - ), valstybei 6,52 Eur (šešis eurus 52 euro... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...